חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי הבראה 2024 – מי זכאי, מתי מקבלים וכמה כסף מגיע לזכאים

עובדים שכירים, בין אם הם מועסקים במגזר עסקי או ציבורי או אחר, זכאי לקבל תשלום דמי הבראה מהמעסיק לקראת החודשים יוני עד ספטמבר בכל שנה. עובדים שזכאים לכך, מקבלים את התשלום בהתאם למה שנקבע בצו.

מטרת הכתבה הזו להסביר את המושגים בנושא, מי זכאי לקבל, חישוב הסכומים, מועד ואופן התשלום ומידע חשוב נוסף.

בתאריך 20.09.2023 פורסם ברשומות "צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש" לפיו דמי ההבראה עומדים על 418 ₪ ליום החל מיום 01.07.2023.

המשמעות היא שעובד שקיבל דמי הבראה על סך 378 ₪ (לפי התעריף הישן) יהיה זכאי לקבל תוספת של ההפרש (40 ₪ ליום במכפלת מספר הימים) כבר השנה בתשלום המשכורת הקרוב.

מהם דמי הבראה?

דמי הבראה הם כספים שהמעסיקים חייבים לשלם לעובדים בתור השתתפות בהוצאות הבראה ונופש. מדובר על רכיב שכר נוסף מעבר לרכיבי שכר אחרים שהעובדים זכאים לקבל מהמעסיק או ממקום העבודה.

במקור, דמי הבראה הם כספים ששולמו לעובדים לצורך מימון שהייתם בבית הבראה או בבית הארחה כך שהם יוכלו לחזור עם כוחות חדשים לעבודה. כזכור בעבר התעשייה הייתה יותר בעבודת כפיים ועבודה פיזית. בנוסף, בעבר העובדים היו צריכים גם להציג קבלות כתנאי לקבלת הכספים הללו.

כיום, תשלום דמי הבראה מנותק מן המקור, לפחות באופן חלקי. אכן, התשלום עדיין משולם לעובדים בתור הבראה ונופש, אבל העובדים לא חייבים לצאת לחופשה ולמנוחה ואינם חייבים להציג קבלות או אסמכתאות על ההוצאות.

למעשה, דמי הבראה נועדו לשמש את העובד במהלך תקופת הקיץ (בדרך כלל) בתור כספים למימון הוצאה על חופשה ומנוחה, כדי לחזור עם כוחות חדשים למקום העבודה.

תשלום דמי הבראה משולמים כסכום אחד בדרך כלל, אולם יש מקרים בהם הם משולמים בכל חודש לפי היחס החודשי ובהסכמת העובד. עוד חשוב לציין כי כספים אלו נחשבים הכנסה מעבודה ולכן הם מחוייבים בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. עם זאת, דמי הבראה לא נחשבים כספים לצורך חישוב שכר לפנסיה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לקבל דמי הבראה?

עובד זכאי לקבל דמי הבראה, אם הוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

 • ותק בעבודה – העובד השלים שנה אחת לפחות אצל המעסיק.
 • סוגי עובדים – כלל ציבור העובדים, אך למעט עובדים אלו (אשר זכאים לזכות אחרת):
  • עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים לפי חוק שכר מינימום.
  • עובדים שהשכר שלהם משולם לפי הוראות ההסכמים הקיבוציים שחלים במגזר הציבורי.
  • עובדים שהשכר שלהם משולם לפי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

בנוסף, צו הרחבה כללי אינו חל על עובדים ומעסיקים, שחלים לגביהם הוראות עדיפות בעניין תשלום קצובת הבראה או השתתפות אחרת או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) לפי הסכם קיבוצי.

עובד שהתפטר או פוטר מעבודתו, זכאי לקבל דמי הבראה אם העסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת (גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או התפטרות קרתה לפני תום השלמת שנת עבודה אחת). עם זאת, אם המעסיק החליט לסיים העסקה מיידית של העובד ולשלם שכר עבור ההודעה המוקדמת, אז הפסקת העבודה נחשבת מיידית ולכן אם העובד לא השלים שנת עבודה אחת, הוא לא יהיה זכאי לקבל דמי הבראה.

מועד קבלת דמי הבראה

מתי מקבלים דמי הבראה? דמי הבראה משולמים על ידי המעסיק בתשלום יחיד בעיקר בחודשי הקיץ של השנה, כלומר החל מחודש יוני עד חודש ספטמבר בכל שנה. אולם, ייתכן שהעובד יקבל דמי הבראה בחודש אחר אם הוסכם אחרת או לפי המועד המקובל במקום העבודה.

דמי הבראה ניתנים באותה צורה ובאותו מועד בו משולם השכר של החודשים כאמור מקודם וסעיף דמי הבראה יופיע בתלוש השכר בחודש הייעודי.

יחד עם זאת, עובד והמעסיק יכולים לקבוע בהסכם העסקה כי דמי ההבראה ישולמו בכל חודש לפי היחס שלהם באותה שנה, כך שהשתלום השנתי ישולם בכל חודש לפי החלקיות שלו. כמובן שכל זאת בתנאי שיופיע סעיף מיוחד בתלוש השכר לעניין דמי הבראה.

מספר ימי הבראה

כמה ימי הבראה מגיע לעובד? ובכן.. מספר ימי ההבראה שמגיעים לעובד תלוי בוותק שיש לעובד במקום העבודה או אצל המעסיק. ככל שהוותק גדול יותר, כך מספר ימי ההבראה גדול יותר.

הטבלה הבאה מציגה את חישוב ימי ההבראה שמגיעים לעובדים במגזר הפרטי והעסקי בישראל.

שנות ותק של העובד במקום העבודהמספר ימי הבראה
השנה הראשונה (עד שנה אחת)5
השנה השניה והשלישית (שנתיים עד 3 שנים)6
השנה ה-4 ועד השנה ה-107
השנה ה-11 ועד השנה ה-158
השנה ה-16 ועד השנה ה-199
מהשנה ה-20 ומעלה10
מספר ימי הבראה במגזר הפרטי והעסקי בישראל

לגבי עובדים במגזר הציבורי או עובדים שחל עליהם צו הרחבה או הסכם קיבוצי מיטיב (טוב יותר) זכאים לקבל מספר ימים מורחב. ניתן לעיין בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו בסוף.

לדוגמה:

עובד עבד אצל מעסיק 3 שנים, כמה ימי הבראה זכאי לקבל?

אם העובד השלים כבר 3 שנים, הרי שמדובר על שנת עבודה מספר 4 שלו אצל המעסיק ולכן יהיה זכאי לקבל 7 ימי הבראה.

מקרים נוספים

להלן עוד מקרים שחשוב לתת להם דגש:

1. ימי הבראה לעובד שמועסק במשרה חלקית

עובד שמועסק במשרה חלקית, זכאי לדמי הבראה לפי חלקיות המשרה. כמו כן, עובד שעבד בחלק מהשנה, זכאי לדמי הבראה לפי חלק תקופת העבודה באותה שנה.

לדוגמה: עובד שמועסק 50% משרה, זכאי לדמי הבראה של 50% מהימים לפי טבלה זו, כך שיהיה זכאי לקבל 2.5 ימים עבור שנת עבודה אחת (הראשונה).

2. ימי הבראה לעובד שלא השלים שנת עבודה בחודש התשלום

עובד שלא השלים שנת עבודה בחודש בו משולמים דמי הבראה, יהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה בתקופה הבאה ובתנאי שישלים שנת עבודה אחת. במועד התשלום דמי ההבראה, החישוב ייעשה גם עבור התקופה הקודמת.

למשל:

עובד החל לעבוד ב-01.04.2019 כאשר ההבראה משולמת עבור כל חודש יוני. מכיוון שבסוף יוני 2019 הוא עבד 3 חודשים, הוא יקבל יחד עם השכר של יוני 2020 בצורה כזו: 5 ימי הבראה עבור השנה הראשונה ו-1.5 ימי הבראה עבור השנה השנייה (6 ימי הבראה * 25% – משום שמדובר 3 חודשים מתוך 12).

3. היעדרות לצורך חישוב תקופת הזכאות

בעת חישוב מספר ימי ההבראה, חשוב לציין שיש היעדרויות שמשפיעות על תקופת הזכאות. אלו הם:

למשל:

עובדת לשנה ה-3 שלה אצל המעסיק, שהתה ב-2 חודשי חופשה ללא תשלום ו-3 חודשי חופשת לידה. לכמה ימי הבראה זכאית לקבל?

עובד רגיל שלא נעדר, זכאי לקבל 6 ימים בגין עבודה של 12 חודשים מלאים. אך עובדת זו לא עבדה שנה מלאה ולכן בדוגמה זו:

 • חופשה ללא תשלום 2 חודשים – לא נחשבת בחישוב.
 • חופשת לידה 3 חודשים – כן נחשבת בחישוב.

כלומר, העובדת זכאית ל-10 מתוך 12 חודשים, במכפלת 6 ימי הבראה. כלומר: היא תקבל תשלום על 5 ימים ולא 6.

מחיר יום הבראה

שווי כספי דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי עשוי להשתנות מעת לעת על ידי עדכון צו ההרחבה בנושא. עבור המגזר הציבורי הסכום משתנה בהתאם לעדכון שנתי ובין היתר בהתאם לשינויים של מדד המחירים לצרכן.

הטבלה הבאה מציגה את גובה דמי הבראה בישראל השנה ובשנים קודמות (כלומר שווי יום הבראה, תעריף הבראה לכל יום).

שנהמגזר פרטימגזר ציבורי
דמי הבראה 2024418 ₪471.40 ₪
דמי הבראה 2023418 ₪471.40 ₪
דמי הבראה 2022378 ₪449 ₪
דמי הבראה 2021378 ₪432 ₪
דמי הבראה 2020378 ₪429 ₪
דמי הבראה 2019378 ₪432 ₪
דמי הבראה 2018378 ₪426 ₪
דמי הבראה 2017378 ₪424 ₪
דמי הבראה 2016378 ₪421 ₪
דמי הבראה 2015378 ₪425 ₪
סכום דמי הבראה – מגזר פרטי ועסקי, וגם מגזר ציבורי / ממשלתי

עדכון קצובת הבראה למגזר הציבורי נעשה בתאריך 01.06 לכל שנה.

עם זאת, ישנם ענפים כגון שמירה, אבטחה, ניקיון ועוד שבהם יש יותר ימי הבראה או ערך יום הבראה גבוה יותר בדרך כלל, ניתן לעיין בחלק של הרחבות נוספות בעמוד זה.

עובד שעתי זכאי לקבל דמי הבראה לפי מספר שעות העבודה השבועיות של העובד חלקי 42 בהתאם לצו הרחבה בדבר קיצור שעות עבודה שבועיות. עבור לפני חודש אפריל 2018 חושב לפי 43 שעות שבועיות.

הדבר זהה לפי חישוב חודשי כאשר מספר שעות העבודה החודשיות של העובד יחושב לפי חלוקה ל-182 החל מאפריל 2018. עבור לפני חודש אפריל 2018 חושב לפי 186 שעות חודשיות.

חישוב דמי הבראה

נניח ועובד החל לעבוד בתאריך 1.1.2018, לכמה דמי הבראה הוא זכאי לקבל השנה, אם הם משולמים במשכורת של חודש יוני?

בסוף חודש יוני בשנה זו, העובד הוא עם וותק של שנתיים וחצי ולכן הוא זכאי ל-6 ימי הבראה. מחיר ליום הבראה הוא 378 ₪ ולכן דמי הבראה שהוא זכאי להם הם 2,268 ₪.

מחשבון דמי הבראה

אפשר לחשב בקלות כמה ימי הבראה וכמה דמי הבראה מגיע לכל אחד. מחשבון דמי הבראה של פרוטוקול הוא כלי פשוט מאוד ואפשר תוך רגעים ספורים לדעת ולחשב את הסכומים המדוייקים.

מימון של נופש במקום דמי הבראה

מעסיק רשאי לממן את הנופש במקום תשלום דמי הבראה וזאת בתנאי שהמעסיק הודיע על כך מראש ובתנאי שהעובד הסכים לכך. במקרה זה, אם עלות הנופש נמוכה יותר מגובה דמי ההבראה שמגיעים לעובד, המעסיק חייב להשלים את ההפרש.

דמי הבראה – פנסיה וגם פיצויי פיטורין

תקנות פיצויי פיטורים קובעות מהם רכיבי השכר שמובאים בחשבון שכר העבודה בעניין פיצויי פיטורין. הרכיבים כוללים את שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחייה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

דמי הבראה הם לא נכללים באחד הרכיבים הללו ולכן התשלום לא מובא בחשבון לחישוב כספי פיצויי פיטורים של העובד. השכר הקובע לעניין פנסיה חובה הוא אותו שכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין ולכן, על דמי הבראה לא מפרישים לפנסיה.

דמי הבראה – מסים וביטוח

דמי הבראה מהווים הכנסת עבודה לפי חוקי הביטוח והמס בישראל. המשמעות היא שבעת קבלת דמי הבראה במקום העבודה, העובד נדרש לשלם מס הכנסה (לפי מדרגות מס הכנסה), דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות).

דמי הבראה הם סכום ברוטו ולא נטו, שכן יש תשלום מסים וביטוח.

הרחבות נוספות

עובדים במגזר הציבורי או עובדים המועסקים בענפי שמירה, אבטחה, ניקיון, אולמות וגני אירועים או עובדים נוספים שחל עליהם צו הרחבה או הסכם קיבוצי, זכאים לקבלת דמי הבראה או ימי הבראה מוגדלים. הנה פירוט של כמה בנושא:

מידע נוסף

 • עובד יכול לא לוותר על דמי הבראה או חלקם מהם. אם העובד נאלץ לוותר או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו ללא קשר לסיבה – אין להסכמה הזו תוקף משפטי מחייב.
 • עובד שלא קיבל דמי הבראה עבור שנים קודמות, יכול לתבוע את המעסיק בדיעבד עבור עד 7 שנים מהמועד שהיה צריך לקבל את דמי ההבראה. הדבר נכון גם עבור עובדים שפוטרו או התפטרו.
 • אי תשלום דמי הבראה היא עבירה על החוק.
 • עובדת שנמצאת בחופשת לידה בחודש בו המעסיק משלם דמי הבראה, צריכה לקבל את דמי ההבראה באותו חודש יחד עם העובדים האחרים.
 • דמי חגים: מי זכאי לקבל? מהם ימי חגים בתשלום וכמה מקבלים?
 • דמי חופשה – מי זכאי? כמה ימים אנחנו זכאים? ועוד מידע שחשוב לדעת
 • השכר הממוצע במשק – איך הוא מחושב ומהו שכר ממוצע עדכני להיום
 • מסלקה פנסיונית – כך תוכלו לדעת איפה הכסף שלכם ומה לעשות איתו
 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – המדריך המלא הגשת תביעה ובדיקת זכאות
 • שכר מינימום בישראל – מה גובה השכר ואיך זה עובד?
 • למרות שברירת המחדל הוא להשתמש בסכום הכסף לצורך הבראה, חופשה ונופש, אפשר לנצל את הכסף לצרכים חשובים לא פחות. אפשר לנצל אותם עבור הפנסיה ולקבל החזר מס, להפקיד בתכניות חיסכון אטרקטיביות ועוד. למידע מקיף יותר, מומלץ לקרוא את הכתבה על שימוש טוב יותר של כספי דמי הבראה.
 • הכתבה פורסמה במקור ב-02.07.2018.

חקיקה ופסיקה

 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קיצור תקופת התיישנות 2016
 • צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש 1998

שפות נוספות

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil