חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חיסכון לכל ילד – מי זכאי, לאן להפקיד ומידע נוסף

תכנית חיסכון לכל ילד היא אחת התוכניות החשובות ביותר שנוצרו עבור ילד ומאפשר לו לקבל סכום כספי שיוכל להשתמש בו בהגיעו לגיל הבגרות. שימוש בכספים יכול להיעשות למטרות רבות ובין היתר לימודים, פתיחת עסק, חתונה וכד'.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות הזו.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.

מה זה חיסכון לכל ילד?

חיסכון לכל ילד היא תכנית באמצעותה המוסד לביטוח לאומי מפריש כספים בכל חודש לטובת כל ילד שעבורו משולמת קצבת ילדים. מטרת חיסכון לילדים הוא לאפשר לאותם ילדים להשתלב ולהיקלט מהר יותר בחיי חברה תקינים בהגיעם לגיל הבגרות.

בשונה מתשלום קצבת ילדים, חיסכון לכל ילד ניתן לילד עצמו ולא להורה עצמו שהילד נמצא בחזקתו וכלכלת הילד עליו. בנוסף, מדובר על חיסכון ארוך טווח, מאז שהילד נולד ועד להגיעו לגיל 18, כך שבתקופה זו אותו ילד צפוי לקבל סכום כספי משמעותי.

סכום החיסכון נועד למטרות רבות עבור הילד, הוא יכול להשתמש בהם לצורך הקמת עסק חדש לפרנסתו, לימודים ורכישת השכלה, מימוש עבור נישואים או אפילו לצורך שימוש לרכישת דירת מגורים. כמובן שהוא רשאי לעשות בכסף כל שינוי אחר, בהתאם לתנאים.

תכנית חיסכון לכל ילד פעילה החל מתחילת שנת 2017, כך שהחל מהיום הראשון לאותה שנה, המוסד לביטוח לאומי מפקיד כספים למוצר החיסכון (פיקדון בבנק או קופת גמל להשקעה – לפי בחירת ההורה). כמובן שילדים זכאים לקבל תשלומים לאחר מעשה מיום 01.05.2015.

הורים של ילדים הזכאים לקבל קצבת ילדים, רשאים לבחור היכן ינוהל החיסכון של ילדיהם (בבנק או בקופת גמל) וגם את מסלול החיסכון (בהתאם לגוף מנהל). ההורים יכולים גם להכפיל את החיסכון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

ילד זכאי לקבל חיסכון לכל ילד אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:

 • גיל הילד הוא עד 18 שנים.
 • הוא ילד של מבוטח או מי שהיה מבוטח (במקרים מסויימים או מי שפרנס אותו מבוטח).
 • הילד נמצא בישראל.
 • עבורו משולמת קצבת ילדים.

זכאים נוספים:

 • מי שהיה ילד ככתוב מקודם, בין התקופה מאי 2015 עד דצמבר 2016.

דוגמאות

 • בשנת 2019 הילד נולד, האם זכאי? כן.
 • בחודש יולי 2015 הילד נולד, האם זכאי? כן החל מחודש לידתו.
 • בחודש ינואר 2010 הילד נולד, האם זכאי? כן, אבל רק מתאריך מאי 2015.
 • בחודש ספטמבר 2015 לילד מלאו 18 שנים, האם זכאי? כן, אבל רק בתקופה בין מאי-ספטמבר 2015.

סכום הפקדה חיסכון לכל ילד

סכום ההפקדות לחיסכון לכל ילד מחולקים ל-2 (הסכומים מעודכנים לשנת 2020):

1. סכומי הפקדה חודשית

סכום ההפקדה לתכנית חיסכון לכל ילד על ידי המוסד לביטוח לאומי היא 51 ₪ לכל חודש.

בנוסף, הורה יכול להכפיל את ההפקדה, על ידי הוספה מקצבת הילדים (הסבר בהמשך הכתבה).

2. סכומי הפקדה של מענקים חד פעמיים

בנוסף לסכום ההפקדה החודשית, המוסד לביטוח לאומי מפקיד מענקים חד פעמיים שונים, בהתאם להגעה לגיל מסויים. הכל בהתאם לתנאים אלו:

ילד שנולד החל מתאריך 01.01.2017

 • מענק הגעה לגיל 3 שנים – 255 ₪.
 • מענק הגעה לגיל 12 שנים לילדה או 13 שנים לילד – 255 ₪.
 • מענק הגעה לגיל 21 שנים – 510 ₪ בתנאי שהילד לא משך את הכספים, כולם או חלקם, בגלאים 18 עד 21.

ילד שנולד עד לתאריך 01.01.2017

 • מענק הגעה לגיל 18 שנים – 510 ₪.
 • מענק הגעה לגיל 21 שנים – 510 ₪ בתנאי שהילד לא משך את הכספים, כולם או חלקם, בגלאים 18 עד 21.

סכומים אלו מעודכנים לפי מדד המחירים לצרכן ועשויים להשתנות בכל שנה.

הפקדת הכספים בחיסכון – מועד ואופן ביצוע

המוסד לביטוח לאומי מעביר את הכספים לחיסכון לכל ילד בתאריך בו משולמת קצבת ילדים, כלומר בכל 20 לחודש.

הורה יכול לבחור באיזה מוצר או תכנית החיסכון של הילד תנוהל. כלומר, תכנית חיסכון לכל ילד מנוהלת באמצעות אחד מ-2 המוצרים הבאים:

 1. קופת גמל להשקעה – תכנית חיסכון המנוהלת על ידי גוף מוסדי או בית השקעות, שבאמצעותה הכספים מופקדים במכשירים פיננסיים שונים לרבות שוק ההון. הגופים המנהלים קופות גמל להשקעה, מפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 2. פיקדון בבנק – תכנית חיסכון המנוהלת על ידי תאגיד בנקאי, שבאמצעותה הכספים מופקדים בפיקדון בבנק תמורת ריבית. התאגידים הבנקאיים מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

רשימת הגופים המנהלים את החיסכון מפורסמת בהמשך הכתבה בחלק "הרחבות נוספות".

הערה: לחשבונות אלו לא ניתן להפקיד סכומים העולים על אלו שמופקדים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בחירת קופת גמל או בנק

הורה לילד שמעוניין לפתוח תוכנית חיסכון, נדרש לעשות זאת תוך 6 חודשים מיום לידת הילד הזכאי לחיסכון. הבחירה נעשית על ידי קופת גמל להשקעה או פיקדון בבנק ככתוב מקודם.

כדי לבחור, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור זה. שם יש חובת אימות פרטים על ידי הזנת תעודת זהות ההורה המקבל קצבת ילדים ואמצעי זיהוי נוסף כמו חשבון בנק אליו מופקדים הכספים, תאריך הנפקת תעודת זהות, כרטיס אשראי או מספר הודעה לפתיחת החיסכון.

בהמשך, ניתן לבצע את הבחירה או העדכון של המידע, הוספת פרטים נדרשים, עדכון תכנית חיסכון, הצהרה וסיום התהליך. לאחר מכן הביטוח הלאומי יפקיד את הכספים בכל חודש לאותה תכנית חיסכון.

אם לא נבחר הגוף, הביטוח הלאומי יבצע בחירה לפי ברירת מחדל.

בחירת ברירת מחדל (חיסכון לכל ילד)

במידה וההורים לא בחרו היכן לנהל את החיסכון מאז לידת הילד, הביטוח הלאומי יבחר מסלול ברירת המחדל שנקבע מראש לפי המנגנון הבא:

1. ילד שנולד החל מ-1.1.2017 ואילך

במידה וההורים לא בחרו את הגוף תוך 6 חודשים מיום לידת הילד ("תקופת הבחירה"), הביטוח הלאומי יפקיד באופן הבא:

 • ילד זכאי אחד – לאחר תום תקופת הבחירה, הבחירה תהיה בקופת גמל להשקעה בצורה אקראית בסבב קבוע תוך כדי סדר קבוע ושיוויוני בינהם.
 • ילד זכאי נוסף – בתוך תקופת הבחירה, הבחירה תהיה באותה קופת גמל להשקעה או באותו בנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.

2. ילד שנולד לפני 1.1.2017

במידה והילד נולד לפני 2017, מסלול ברירת המחדל ייקבע כך:

 • ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.17 – הביטוח הלאומי יפקיד בתכנית חיסכון של קופת גמל להשקעה במסלול עם סיכון מועט. הכספים יופקדו באחת מקופות הגמל להשקעה שנבחרו ואם יש ילדים נוספים מתחת לגיל 15, אז כספי החיסכון יהיו באותה קופה בחשבונות נפרדים.
 • ילד שכבר מלאו לו 15 שנים ב-1.1.17 – הביטוח הלאומי יפקיד בתכנית חיסכון של בנק אליו מועברת קצבת ילדים במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה, לפי ריבית עד למועד גיל 18. אם הבנק בו משולמת קצבת ילדים לא נמצאת ברשימה של בנקים לחיסכון לכל ילד, הביטוח הלאומי יפקיד בבנק אחר אקראי. אם יש ילדים נוספים מעל גיל 15, אז כספי החיסכון יהיו באותה באותו חשבון בנק.

שינוי הגוף החוסך או מסלול תכנית החיסכון

ניתן להעביר כספים בין גופי החיסכון או מסלולי ההשקעה לפי התנאים הבאים בלבד:

סוג שינויקופת גמל להשקעהפיקדון בבנק
מסלול חיסכוןניתן לשנות את מסלול החיסכון בכל עת ממסלול אחד לאחרניתן לשנות רק אם נבחר מסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים
גוף מנהלניתן להעביר את כל החיסכון לגוף אחר המנהל חיסכון לילד במסגרת קופת גמל להשקעהניתן לשנות בנק רק אם נבחר מסלול עם תחנות יציאה כל 5 שנים
שינוי גוף או מסלול השקעה

הערות:

 • לא ניתן להעביר כסף בין קופת גמל לבין בנק ולהיפך.
 • בעת העברה בין קופות גמל – הכספים יועברו אוטומטית לגוף החדש הוא ימסור לביטוח הלאומי הודעה על היותו הגוף הנבחר לצורך הפקדות הביטוח הלאומי.
 • במסלול בנק ללא תחנות יציאה – לא ניתן לשנות מסלול לאורך כל תקופת החיסכון, ולא ניתן לשנות בנק לאורך התקופה.

הכפלת הסכום על ידי ההורים

הורים יכולים להכפיל את סכום החיסכון של הילד שלהם ולהוסיף את הסכום שמפקיד המוסד לביטוח לאומי בכל חודש. למעשה, הורים יכולם להעביר את סכום קצבת הילדים, כולו או חלקו, לטובת החיסכון ארוך טווח. אולם הוא הוגבל בצו עד לתקרה מירבית הזהה לסכום ההפקדה מטעם הביטוח הלאומי.

הכפלת הסכום יכולים גם לגרום ללילד לקבל סכום גבוה יותר בהגיעו לגיל המזכה במשיכת הכספים. ניתן לעשות זאת על ידי אתר הביטוח הלאומי.

משיכת כספי חיסכון לכל ילד

ילד או הורה, המועניינים למשוך את כספי החיסכון לכל ילד, יכולים לעשות זאת באופן הבא:

1. מקרים המזכים במשיכת כספים

ניתן למשוך את כספי החיסכון במקרים אלו:

 1. הגעה לגיל המזכה – הגיל המזכה בפדיון הכספים הוא 18 שנים, אולם משיכה כזו חייבת באישור וחתימת אחד ההורים. בגיל 21 ניתן למשוך גם ללא אישור הורים.
 2. מצב רפואי של הילד – בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו, ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד, ובתנאי שרופא מוסמך אישר זאת להורה הילד או למי שמקבל עבורו קצבת ילדים.
 3. פטירת הילד – אם הילד נפטר חלילה, ההורים יכולים לקבל במשך 3 חודשים נוספים קצבת ילדים וגם הפקדות לחיסכון ולאחר תקופה זו רשאים למשוך את הכספים.

2. אופן משיכת הכספים

כדי למשוך את כספי החיסכון, יש למלא טופס 5022 (בקשה למשיכת כספים מתכנית חיסכון לכל ילד וילדה) בקישור זה. לאחר מכן, יש להגיש את הטופס כאשר הוא חתום ומלא אל קופת הגמל להשקעה או אל הבנק, שמנהל את כספי החיסכון של הילד.

הרחבות נוספות

להלן הרחבות על הכתוב מקודם.

דמי ניהול

דמי ניהול הם העלות של ניהול הכספים במוצרי החיסכון השונים. למעשה זה בעצם המחירים שגובים אותם גופים עבור ניהול הכסף. ההורה או הילד לא משלמים כלל דמי ניהול עד שהילד מגיע לגיל 21. למעשה, ההוצאות הכרוכות בכך חלות על המוסד לביטוח לאומי.

מס רווחי הון

בעת משיכת הכספים מתכנית החיסכון לילדים יש לשלם מס רווחי הון שמוטל על הרווח והתשואה שהחיסכון ביצע במהלך התקופה. גובה המס הוא:

 • קופת גמל להשקעה – 25% מהרווח הריאלי (צמוד למדד).
 • חיסכון בבנק – 15% מהרווח הנומינלי (לא צמוד למדד).

מסלולי חיסכון בתכנית חיסכון לכל ילד

הנה מסלולי חיסכון בקופת גמל להשקעה:

 • מסלול חיסכון עם סיכון מוגבר – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) גבוהה יותר מכיוון שרוב הכספים מופקדים בשוק ההון, במכשירי השקעה תנודתיים כמו מניות, אופציות וכד'.
 • מסלול חיסכון עם סיכון בינוני – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) בינונית מכיוון הכספים מתחלקים באופן דומה בין מכשירי השקעה סולידיים כמו אגרות חוב לבין מכשירים תנודתיים כמו מניות.
 • מסלול חיסכון עם חיסכון מועט – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) נמוכה יותר מכיוון שרוב הכספים מופקדים במכשירי השקעה סולידיים כמו אגרות חוב, מק"מ, מזומנים וכד'.
 • מסלול הלכה (לא בכל הגופים) – כמעט כל הכספים הם מזומנים או שווי מזומנים ולכן התשואה היא אפסית.
 • מסלול שריעה (לא בכל הגופים) – כמעט כל הכספים הם מזומנים או שווי מזומנים, התשואה היא אפסית.

הנה מסלולי חיסכון בפיקדון בבנק:

 • מסלול חיסכון עם ריבית קבועה לא צמודה – הריבית נקבעת מראש ולא תשתנה לאורך כל התקופה.
 • מסלול חיסכון עם ריבית משתנה – הריבית נקבעת בהתאם למרווח מפריים, ומשתנה בכל פעם שריבית הפריים משתנה (מבוססת על ריבית בנק ישראל).
 • מסלול חיסכון עם ריבית קבועה צמודה למדד – הריבית צמודה לשינוי של מדד המחירים לצרכן, אך קבועה ולא משתנה לפי ריבית פריים.

בכל אחד מהמסלולים הללו של הבנקים, ניתן לבחור באחת האפשרויות הבאות:

 • ללא תחנות יציאה – לא ניתן לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל חיי הפיקדון.
 • תחנת יציאה של 5 שנים – ניתן לשנות את מסלול החיסכון בכל 5 שנים.

רשימת קופות גמל להשקעה ומסלולים בתוכנית חיסכון לכל ילד

שם הגוף / מסלולסיכון מוגברסיכון בינוניסיכון מועטהלכהשריעה
אינטרגמל (מור השקעות)כןכןכןכןכן
אינפיניטיכןכןכןכןלא
אלטשולר שחםכןכןכןכןלא
אנליסטכןכןכןלאלא
אקסלנס נשואהכןכןכןכןלא
הלמן אלדוביכןכןכןכןכן
הראל פנסיהכןכןכןכןלא
מגדל מקפתכןכןכןכןלא
מיטב דש פנסיהכןכןכןכןלא
מנורה מבטחיםכןכןכןכןלא
פסגותכןכןכןכןלא
קל גמלכןכןכןלאלא
חיסכון לכל ילד – רשימת קופות גמל להשקעה

רשימת בנקים ומסלולים בתוכנית חיסכון לכל ילד

שם הגוף / מסלול ריביתקבועה לא צמודהקבועה צמודהמשתנה
בנק אוצר החיילכןכןכן
בנק דיסקונטכןכןכן
בנק הבינלאומיכןכןכן
בנק הפועליםכןכןכן
בנק יהבכןכןכן
בנק לאומיכןכןכן
בנק מזרחי טפחותכןכןכן
בנק מסדכןכןכן
בנק מרכנתיל דיסקונטכןכןכן
חיסכון לכל ילד – רשימת בנקים

מידע נוסף

 • סכומי ההפקדות מעודכנות לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן הידוע ב-1 בינואר בכל שנה לעומת שנה קודמת.
 • ניתן לבדוק את סכום הכסף שיהיה אצל הילד בהגיעו לגיל 18 ולגיל 21 על ידי מחשבון באתר המוסד כאן. המחשבון לא לוקח בחשבון ריבית ותשואה, ומסתמך שסכום ההפקדה קבוע.
 • ניתן לעיין בתשואות ורווחים של קופות גמל להשקעה במסגרת חיסכון לכל ילד דרך אתר גמל נט.
 • ניתן לעיין בריביות של הפקדונות בבנקים במסגרת תכנית חסכון לכל ילד דרך האתר הייעודי של משרד האוצר.
 • בעת בחירה בין קופת גמל להשקעה לבין פיקדון בבנק, יש לקחת כמה תרחישי מצב ובין היתר שינויי ריביות ותשואות, אפשרות מעבר בין גופים, סוגי מסלולים ועוד.
 • הפקדה בקופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת כספים בגיל הפרישה, כקצבה חודשית, בפטור מלא ממס רווחי הון.
 • סכום החיסכון הם של הילד בלבד, אך הם ייחסכו בחשבון נאמנות לטובתו כאשר הנאמן הוא ההורה או הזכאי לקצבת ילדים.
 • סכום החיסכון הצבור הכולל עד לגיל 18 – אינו ניתן לעיקול, לשעבוד או להעברה.
 • סכום החיסכון הצבור הכולל לא נחשב הכנסת עבודה לעניין מס הכנסה, או לתשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, ולא לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הבטחת הכנסה.
 • הגוף המנהל את החיסכון חייב לשלוח להורה הילד הזכאי בכל שנה דוח לגבי סכום החיסכון שעומד לזכות הילד.

שינויים

הסכומים המעודכנים להפקדה לחיסכון הם:

שנההפקדה חודשיתהפקדה בגיל 3הפקדה בגיל 12/13הפקדה בגיל 21
202151 ₪255 ₪255 ₪510 ₪
202051 ₪255 ₪255 ₪510 ₪
201951 ₪255 ₪255 ₪510 ₪
201850 ₪250 ₪250 ₪500 ₪
2017 *50 ₪250 ₪ *250 ₪ *500 ₪
שיעורי הפקדות לחיסכון לכל ילד

* כולל הפקדות מאי 2015 – דצמבר 2016. עבור הגעה לגיל 18 הפקדה אחת ע"ס 500 ₪.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • צו הביטוח הלאומי (סכום החיסכון הנוסף), התשע"ו-2016
 • תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), תשע"ז-2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil