צרכנות פיננסית

חיסכון לכל ילד – איך זה עובד, איפה הכסף, משיכה ועוד [מדריך]

החל מחודש ינואר 2017 מופעלת תכנית חיסכון לכל ילד שבה הביטוח הלאומי מפקיד כל חודש כסף עבור חיסכון לילדים הזכאים לקבל קצבת ילדים. ההורים של הילדים הזכאים, רשאים להכפיל את ההפקדה מתוך קצבת הילדים.

מדריך זה יסביר להורים ולילדיהם איפה ניתן להפקיד את החיסכון, איך להגדיל את החיסכון, מהן מסלולי החיסכון, אילו הטבות מגיעות ועוד מידע רלוונטי.

חיסכון לכל ילד – מה זה?

תכנית חיסכון לכל ילד היא תכנית של משרד האוצר והמוסד לביטוח הלאומי שהחלה בשנת 2017, ובאמצעותה הביטוח הלאומי מפקיד כל חודש סכום של 51 ₪ (נכון ל-2019) לטובת חיסכון לילדים שזכאים לקבלת קצבת ילדים.

ההפקדה נעשית על ידי הביטוח הלאומי בכל 20 לחודש (בתאריך בו משולמת קצבת ילדים), ועד להגיעו של הילד לגיל 18. אז המוסד לביטוח לאומי מפסיק את ההפקדות ורק אז הילד יכול להשתמש בכספים אלו לכל מטרה (לא ניתן למשוך לפני כן).

בנוסף, הביטוח הלאומי מפקיד מענק חד פעמי של 254 ₪ (נכון ל-2019, היה 250 ₪ ב-2017) בהגיעו הילד לגיל 3 שנים. כמו כן, מענק חד פעמי של 254 ₪ (נכון ל-2019) בהגיעו הילד לגיל 12 לבנות (בת מצווה) או לגיל 13 לבנים (בר מצווה). ילד שלא משך את הכספים בגיל 18, יהיה זכאי לקבל בגיל 21 מענק אחרון נוסף של 508 ₪ (נכון ל-2019).

הורים של ילדים הזכאים לקבל קצבת ילדים, רשאים לבחור היכן ינוהל החיסכון של ילדיהם (בבנק או בקופת גמל) וגם את מסלול החיסכון (בהתאם לגוף מנהל). בנוסף, ההורים יכולים להכפיל את סכום החיסכון החודשי ויכולים להפקיד עוד 51 ₪ בחודש (נכון ל-2019), כאשר כספים אלו ינוכו מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי הביטוח הלאומי.

התכנית קובעת גם כי ילדים שהיו זכאים לקבל קצבת ילדים שבין מאי 2015 ועד דצמבר 2016, זכאים לקבל באופן רטאואקטיבי חיסכון עבור תקופה זו ועד להגיעם לגיל 18. לזכאים, הכספים הופקדו בשנת 2017 ו-2018, וההפרש עד סוף 2019.

מי זכאי לפתיחת חיסכון לכל ילד?

באופן כללי, החל משנת 2017 – כל ילד עד גיל 18 הזכאי לקבל קצבת ילדים – זכאי לפתיחת חיסכון.

בנוסף לכך, ילדים שהיו זכאים לקבל קצבת ילדים שבין החודשים מאי 2015 ועד דצמבר 2016 – זכאים לפתיחת החיסכון ולקבלת הכספים, כל עוד כל הם מתחת לגיל 18 ורק עד גיל זה.

כאמור: הילד יהיה זכאי לחיסכון גם אם מדובר על חודש אחד בלבד!

דוגמה:

 • בחודש ספטמבר 2015 לילד שהיה זכאי לקבצת ילדים מלאו 18 שנים – האם זכאי ואם כן, אז כמה?
 • כן, מכיוון שבחודש מאי 2015 הילד היה מתחת לגיל 18, הוא יהיה זכאי לקבל קצבה עד להגיעו לגיל 18.
 • כלומר: למשך 4 חודשים (מאי עד ספטמבר) – וסך הכל 200 ₪ + 500 ₪ מענק הגעה לגיל 18.

דוגמה נוספת:

 • בחודש מאי 2016 לילד מלאו 16, הוא היה זכאי לקצבת ילדים – האם זכאי לחיסכון?
 • כן, מכיוון שבחודש מאי 2015 הילד היה מתחת לגיל 18, וגם בחודש דצמבר 2016 עדיין לא מלאו לו 18 שנים, הוא זכאי לקצבה החל מחודש מאי 2015.
 • כלומר: למשך 20 חודשים (מאי 2015-דצמבר 2016) – וסך הכל 1,000 ₪.

כמה כסף מופקד ואילו מענקים יש?

ככתוב לעיל, בכל חודש מופקד סכום חודשי של 51 ₪ (נכון ל-2019) על ידי הביטוח הלאומי לתכנית החיסכון.

בנוסף לכך, מופקדים כמה סוגי מענקים חד פעמיים שונים (מספרים נכונים לשנת 2019):

ילד שנולד עד לתאריך 01.01.2017:

 • מענק הגעה לגיל 18 – הביטוח הלאומי מפקיד מענק של 508 ₪ כאשר לילד מלאו 18 שנים.
 • מענק גיל 21 – אם הילד לא משך את הכספים בגיל 18 עד 21, הביטוח הלאומי יפקיד מענק אחרון נוסף של 508 ₪ כאשר הילד יגיע לגיל 21 שנים.

ילד שנולד החל מתאריך 01.01.2017 ואילך:

 • מענק הגעה לגיל 3 – הביטוח הלאומי מפקיד מענק של 254 ₪ כאשר לילד מלאו 3 שנים.
 • מענק הגעה לגיל 12 או 13 – הביטוח הלאומי מפקיד מענק נוסף של 254 ₪ כאשר לילד מלאו 12 לבנות או 13 לבנים.
 • מענק גיל 21 – אם הילד לא משך את הכספים בגיל 18 עד 21, הביטוח הלאומי יפקיד מענק אחרון נוסף של 508 ₪ כאשר הילד יגיע לגיל 21 שנים.

הערה: כספי ההפקדה החודשים והמענקים, צמודים למדד המחירים לצרכן, ולפיכך בכל שנה הסכומים עשויים להשנות בהתאם לשינוי המדד. המספרים המקוריים של שנת 2017 הם: הפקדה חודשית 50 ₪, מענק 250 ₪ (בגיל 3 ובגיל המצווה), מענק 500 ₪ בגיל 21.

היכן מנוהלת תכנית חיסכון לכל ילד?

משרד האוצר קבע על ידי מכרז כמה גופים שיכולים להציע תכנית עבור חיסכון לילדים. גופים אלו מפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון או הפיקוח על הבנקים, בהתאם לסוג הגוף.

הורה לילד יכול לבחור היכן ינוהל חיסכון לכל ילד וזאת באחת מ-2 הדרכים הבאות:

1. קופת גמל להשקעה

מדובר על תכנית חיסכון המנוהלת על ידי גוף מוסדי או בית השקעות, שבאמצעותה הכספים מופקדים במכשירים פיננסיים שונים לרבות שוק ההון. הגופים המנהלים קופות גמל להשקעה, מפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

חיסכון לכל ילד במסגרת קופת גמל להשקעה יכול להיות בכמה מסלולים שונים:

 • מסלול חיסכון עם סיכון מוגבר – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) גבוהה יותר מכיוון שרוב הכספים מופקדים בשוק ההון, במכשירי השקעה תנודתיים כמו מניות, אופציות וכד'.
 • מסלול חיסכון עם סיכון בינוני – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) בינונית מכיוון הכספים מתחלקים באופן דומה בין מכשירי השקעה סולידיים כמו אגרות חוב לבין מכשירים תנודתיים כמו מניות.
 • מסלול חיסכון עם חיסכון מועט – מסלול שמשיג תשואה (ריבית) נמוכה יותר מכיוון שרוב הכספים מופקדים במכשירי השקעה סולידיים כמו אגרות חוב, מק"מ, מזומנים וכד'.
 • מסלול הלכה (לא בכל הגופים) – כמעט כל הכספים הם מזומנים או שווי מזומנים ולכן התשואה היא אפסית.
 • מסלול שריעה (לא בכל הגופים) – כמעט כל הכספים הם מזומנים או שווי מזומנים, התשואה היא אפסית.

2. חיסכון בבנק

מדובר על תכנית חיסכון המנוהלת על ידי תאגיד בנקאי, שבאמצעותה הכספים מופקדים בפיקדון בבנק תמורת ריבית. התאגידים הבנקאיים מפוקחים על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

חיסכון לכל ילד במסגרת פיקדון בבנק יכול להיות באחד המסלולים הבאים:

 • מסלול חיסכון עם ריבית קבועה לא צמודה – הריבית נקבעת מראש ולא תשתנה לאורך כל התקופה.
 • מסלול חיסכון עם ריבית משתנה – הריבית נקבעת בהתאם למרווח מפריים, ומשתנה בכל פעם שריבית הפריים משתנה (מבוססת על ריבית בנק ישראל).
 • מסלול חיסכון עם ריבית קבועה צמודה למדד – הריבית צמודה לשינוי של מדד המחירים לצרכן, אך קבועה ולא משתנה לפי ריבית פריים.

בכל אחד מהמסלולים הללו של הבנקים, ניתן לבחור באחת האפשרויות הבאות:

 • ללא תחנות יציאה – לא ניתן לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל חיי הפיקדון.
 • תחנת יציאה של 5 שנים – ניתן לשנות את מסלול החיסכון בכל 5 שנים.

חיסכון לכל ילד – מסלול ברירת מחדל

הכי כדאי הוא לבחור מראש, היכן ינוהל החיסכון של הילד. אולם, במידה וההורים לא בחרו איפה לנהל את החיסכון, הביטוח הלאומי יבחר את מסלול ברירת המחדל. המסלול נקבע מראש לפי המנגנון הבא:

1. ילד שנולד החל מ-1.1.2017 ואילך

במידה וההורים לא יבחרו את המסלול תוך 6 חודשים ככתוב לעיל, הביטוח הלאומי יפקיד באופן הבא:

 • ילד שנולד לפני – הביטוח הלאומי יפקיד באותה קופת גמל להשקעה או באותו בנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.
 • ילד בכור – הביטוח הלאומי יפקיד באחת מקופות הגמל להשקעה באופן רנדומלי.

2. ילד שנולד לפני 1.1.2017

במידה והילד נולד לפני 2017, מסלול ברירת המחדל ייקבע כך:

 1. ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.17 – הביטוח הלאומי יפקיד בתכנית חיסכון של קופת גמל להשקעה במסלול עם סיכון מועט. הכספים יופקדו באחת מקופות הגמל להשקעה שנבחרו ואם יש ילדים נוספים מתחת לגיל 15, אז כספי החיסכון יהיו באותה קופה בחשבונות נפרדים.
 2. ילד שכבר מלאו לו 15 שנים ב-1.1.17 – הביטוח הלאומי יפקיד בתכנית חיסכון של בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה, לפי ריבית עד למועד גיל 18. אם הבנק בו משולמת קצבת ילדים לא נמצאת ברשימה של בנקים לחיסכון לכל ילד, הביטוח הלאומי יפקיד בבנק אחר ברשימה.

מתי צריך לבחור את הגוף שבו יופקדו הכספים?

החל מתאריך 01.01.2017, ההורים צריכים לבחור היכן ינוהל החיסכון של הילד שלהם תוך 6 חודשים בלבד מיום הלידה. חשוב לא להמתין יותר מדי עם זה ולבצע את הבחירה באופן המוקדם ביותר.

במידה וההורים לא בחרו היכן ינוהל החיסכון, הביטוח הלאומי יפקיד זאת בהתאם לכללים של מסלול ברירת מחדל.

איך בוחרים את הגוף שבו ינוהל חיסכון לכל ילד?

על מנת לפתוח חיסכון לילד, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור זה. מכיוון שמדובר על נושא רגיש משום שמדובר על כסף, עליכם לאמת את הפרטים שלכם. אימות הפרטים מבוצע על ידי הזנת תעודת זהות ההורה המקבל קצבת ילדים ואמצעי זיהוי נוסף כמו חשבון בנק אליו מופקדים הכספים, הנפקת תעודת זהות, כרטיס אשראי או מספר הודעה לפתיחת החיסכון.

לאחר מכן, תוכלו לבצע את הבחירה או העדכון של המידע, הוספת פרטים נדרשים, עדכון תכנית חיסכון, הצהרה וסיום התהליך. זהו, מעתה הביטוח הלאומי, ידע לאן להפקיד את הכספים בכל חודש בחודשו.

שינוי הגוף החוסך או מסלול תכנית החיסכון

ניתן להעביר כספים בין גופי החיסכון או מסלולי ההשקעה לפי התנאים הבאים בלבד:

קופת גמל להשקעה – אם בחרתם חיסכון לילד בקופת גמל להשקעה, תוכלו לשנות באופן הבא:

 • שינוי מסלול חיסכון – ניתן לשנות את מסלול החיסכון, לדוגמה ממסלול עםם סיכון מוגבר לסיכון מועט על ידי פנסיה אל החברה המנהלת של קופת הגמל.
 • שינוי גוף חיסכון – ניתן להעביר את כל החיסכון לגוף אחר שמאפשר ניהול חיסכון לילד במסגרת קופת גמל להשקעה. הכספים יועברו אוטומטית לגוף החדש והחברה החדשה תמסור לביטוח הלאומי על היותה הגוף הנבחר ולכן הביטוח הלאומי יפקיד לשם.
 • לא ניתן להעביר כסף בין קופת גמל לבין בנק.

פיקדון בבנק – אם בחרתם חיסכון לכל ילד בתכנית חיסכון בבנק, תוכלו לשנות באופן הבא:

 • שינוי מסלול חיסכון – ניתן לשנות מסלול רק אם בחרתם מסלול עם תחנות יציאה של כל 5 שנים, תוכלו לפנות אל הבנק על מנת לשנות את המסלול. אם בחרתם ללא תחנות יציאה, לא תוכלו לשנות לאורך כל תקופת החיסכון.
 • שינוי גוף חיסכון – לא ניתן לשנות את גוף החיסכון כלל. לכן אם בחרתם בנק אחד, הוא יישאר לאורך כל התקופה, ורק ניתן לשנות מסלול אם בחרת עם תחנות יציאה. כמובן, שלא ניתן להעביר בין בנק לקופת גמל להשקעה.

הכפלת הסכום על ידי ההורים

הורים יכולים להכפיל את סכום החיסכון של הילד שלהם ולהוסיף עוד 51 ₪ בחודש. אם ההורים יבחרו לעשות זאת, כספים אלו ינוכו מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי הביטוח הלאומי – ובכך ההורים לא ירגישו את הצורך להפקיד בעצמם. קצבת הילדים הנמוכה מעט, לא תורגש, אך לילד זה יהיה משמעותי בגיל 18 או 21, במיוחד עם שיעורי ריבית או תשואה על הכסף.

כך למשל, שבמקום שהילד יקבל סכום של כ-11,000 ₪ בגיל 18, הוא יוכל לקבל כ-22,000 ₪ וזאת בתוספת לריביות ולתשואות על הכסף, שיכולות להשפיע באופן משמעותי על גובה הסכום.

ניתן להכפיל את הסכום על ידי כניסה לאתר הביטוח הלאומי כאן. הסכום יחל להיות מופקד החל מחודש שלאחר הוראת הביצוע.

דמי ניהול

ההורה או הילד לא משלמים כלל דמי ניהול עד שהילד מגיע לגיל 21.

דמי ניהול הם כספים שמשולמים לגוף הפיננסי, כדי שינהל את כספי החיסכון. למעשה, הביטוח הלאומי משלם את דמי הניהול עד שהילד מגיע לגיל 21. רק לאחר גיל 21, הביטוח הלאומי יפסיק לממן והילד ישלם דמי ניהול, כמובן אם לא ימשוך את הכספים.

משיכת כספי חיסכון לכל ילד

כספי חיסכון לכל ילד לא ניתנים למשיכה עד לגיל 18 של הילד (למעט מקרים חריגים). יש כמה דברים שאתם חייבים לדעת לפני משיכת הכספים.

1. משיכת כספים לאחר גיל 21

מי שלא משך כספי חיסכון בין 18 עד 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בגיל 21 ולכן כדאי מאוד להמתין לקבלת המענק האחרון ואז למשוך את הכספים.

2. משיכת כספים מגיל 18 עד 21

ניתן למשוך כספים בכל עת החל התאריך שהילד הגיע לגיל 18. אולם חשוב לציין כי ילד שנולד לפני 1.1.17 יקבל את המענק בגיל 18 ולכן כדאי להמתין לקבלת המענק ורק אז לשקול משיכת הכספים. בזמן זה, ילד שנולד החל מ- 1.1.17 יקבל את המענק ב-2 מועדים, בגיל 3 ובגיל המצווה (12 לבנות, 13 לבנים).

3. משיכה לפני גיל 18 (מצב רופאי של הילד)

ככלל, לא ניתן למשוך כספים לפני גיל 18, אולם במקרה שלילד בעיה רפואית שמסכנת את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני גיל זה לצורך מימון הצרכים הרפואיים של הילד ולאחר קבלת אישור מרופא מטעם הביטוח הלאומי.

לאחר משיכת הכספים, הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד כספים לתוך החיסכון של הילד עד לגיל 18, שם יקבל מענק חד פעמי, וההורים יוכלו למשוך את הכספים הנותרים. אם לא יימשכו הכספים לפי פסקה זו, הביטוח הלאומי יפקיד מענק נוסף בגיל 21.

4. משיכת כספים בגלל פטירת הילד

אם חלילה, הילד נפטר והביטוח הלאומי שילם לו קצבת ילדים, ההורים יהיו זכאים לקבל קצבת ילדים בחודש הפטירה ולמשך 3 חודשים נוספות. בתקופה זו יימשכו הפקדה לחיסכון של הילד. לאחר תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כל הכספים בחיסכון.

איך למשוך את כספי החיסכון?

כדי למשוך את כספי החיסכון, יש למלא טופס 5022 (בקשה למשיכת כספים מתכנית חיסכון לכל ילד וילדה).

לאחר מכן, יש להגיש את הטופס כאשר הוא חתום ומלא אל קופת הגמל להשקעה או אל הבנק, שמנהל את כספי החיסכון של הילד.

מס רווחי הון על חיסכון לכל ילד

למרות שאין דמי ניהול והחיסכון מופקד על ידי הביטוח הלאומי בנוסף לקצבת הילדים, בעת משיכת הכספים יש לשלם מס רווחי הון. מס רווח הון הוא מס שמוטל על הרווח שנובע כתוצאה מגידול בהון שנגרם עקב מכירת נכס מסויים. חשוב: המס מוטל על הרווח בלבד ולא על ההפקדות / מענקים!

מס רווחי הון במסגרת חיסכון לכל ילד יהיה כך:

 • קופת גמל להשקעה – ינוכה מס רווח הון ריאלי של 25% מהרווח הריאלי (צמוד למדד).
 • חיסכון בבנק – ינוכה מס רווח הון נומינלי של 15% מהרווח הנומינלי (לא צמוד למדד).

לאופן החישוב, אפשר להיכנס לקישור לעיל של מס רווחי הון.

מי שהפקיד בקופת גמל להשקעה, יוכל להנות מתנאי המס של הקופה, אם לא ימשוך כלל את כספי החיסכון, יוכל למשוך אותם בגיל הפרישה, כקצבה חודשית, בפטור מלא ממס רווחי הון.

חיסכון לכל ילד מה עדיף?

זוהי שאלה מצויינת לשאול מה עדיף לבחור ואיזה מסלול. כמובן זה תלוי בהרבה גורמים, כמו הריבית שמשלמים, הזמן לחיסכון, גיל הילד שלכם ועוד. איננו חברה לייעוץ השקעות, אנו מספקים מידע וחדשות, אבל אם אתם שואלים מה יותר טוב? אנו ממליצים לכם לבחור את החיסכון הטוב ביותר עבור ילדכם. החיסכון הטוב לילדכם הוא זה שיביא לו את התשואה הגבוהה ביותר כשיגיע לגיל 18 או 20. כמו כן, חשוב לבחור חברה עם כמה שפחות בירוקרטיה וכמה שפחות צעדים למשיכת הכספים.

דבר נוסף שעליכם לדעת היא אפשרות לשינוי ולהחלפה, בחרו אפיק חיסכון שניתן להחליף חברה ברגע שאתם תראו כי הריבית שהם משלמים לכם נמוכה. בדרך כלל מסלולים מסוכנים יותר הם בעלי התשואה הגבוהה ביותר, מסלול מסוכן הוא זה שחלק גדול יותר מתיק ההשקעות שלו בניירות ערך מסוכנים יותר כמו מניות. ככל שאחוז המניות בתיק גבוה יותר, כך הסיכון גדל, ולהיפך.

ברשימת קופות הגמל או הבנקים באתר תוכלו לראות גם את מסלולי ההשקעה או החיסכון וגם את התשואה, תוכלו לברר אודות החברה שאתם מעוניינים לבחור בה, באינטרנט, לראות נתונים היסטוריים וקצת מידע על החברה עצמה. בדקו אילו חסכונות הם מציעים עוד, האם הם מציעים מספר מסלולים לכל אחד או רק מסלול אחד. לכן כדי לדעת מה הכי טוב, עליכם לבדוק אותם מקרוב, התחילו כעת.

רשימת קופות גמל להשקעה בתוכנית חיסכון לכל ילד ומסלולים

שם הגוף / מסלולסיכון מוגברסיכון בינוניסיכון מועטהלכהשריעה
אינטרגמל (מור השקעות)כןכןכןכןכן
אינפיניטיכןכןכןכןלא
אלטשולר שחםכןכןכןכןלא
אנליסטכןכןכןלאלא
אקסלנס נשואהכןכןכןכןלא
הלמן אלדוביכןכןכןכןכן
הראל פנסיהכןכןכןכןלא
מגדל מקפתכןכןכןכןלא
מיטב דש פנסיהכןכןכןכןלא
מנורה מבטחיםכןכןכןכןלא
פסגותכןכןכןכןלא
קל גמלכןכןכןלאלא

למידע נוסף על התשואות והרווחים שנתנו הגופים הללו במסגרת חיסכון לכל ילד, אפשר להיכנס לאתר גמל נט של רשות שוק ההון ולבצע חיפוש.

רשימת בנקים בתוכנית חיסכון לכל ילד ומסלולים

שם הגוף / מסלול ריביתקבועה לא צמודהקבועה צמודהמשתנה
בנק אוצר החיילכןכןכן
בנק דיסקונטכןכןכן
בנק הבינלאומיכןכןכן
בנק הפועליםכןכןכן
בנק יהבכןכןכן
בנק לאומיכןכןכן
בנק מזרחי טפחותכןכןכן
בנק מסדכןכןכן
בנק מרכנתיל דיסקונטכןכןכן

למסלולים ולריביות השונות של התאגידים הבנקאיים במסגרת חיסכון לכל ילד, ניתן להיכנס לאתר הייעודי של משרד האוצר והביטוח הלאומי בקישור זה.

מחשבון חיסכון לכל ילד

ניתן לחשב כמה כסף הילד יקבל כאשר יגיע לגיל 18 או לגיל 21, בהתאם למועד המשיכה ולתאריך הלידה. הביטוח הלאומי השיק מחשבון ייעודי המאפשר לחשב לפי תאריך לידת הילד. הנה כמה דוגמאות:

 • ילד שנולד ב-1.1.17 – יקבל 11,358 ₪ בגיל 18 (כולל המענקים). אם לא ימשוך עד גיל 21, יקבל עוד 508 ₪. עם הכפלת הסכום על ידי ההורים יהיה 22,058 ₪.
 • ילד שנולד ב-1.1.15 – יקבל 11,158 ₪ בגיל 18 (כולל מענקים). אם לא ימשוך עד 21, יקבל עוד 508 ₪. עם הכפלת הסכום על ידי ההורים יהיה הסכום 19,458 ₪.

המחשבון אינו לוקח בחשבון ריבית ותשואה, ומסתמך שסכום ההפקה הוא 50 ₪ (קישור לאתר).

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

8 תגובות

 1. איך אפשר להגדיל את החיסכון שכבר קיים אנחנו מפקידים 50 ורוצים להגדיל ל100.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *