חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר מס הכנסה – מה זה, מי זכאי לקבל ואיך מקבלים?

אדם ששילם מס הכנסה בסכומים שמעבר לסכומים שהוא היה נדרש לשלם לפי כל דין, זכאי לקבל החזר מס הכנסה בגין החלק העודף. ניתן לקבל החזר מס עבור 6 שנים אחורנית.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות בנושא.

ניתן לקבל מידע עדכני באתר רשות המסים בקישור זה.

מהו החזר מס הכנסה?

החזר מס הכנסה (בקיצור: החזר מס) הוא הסכום העודף, היתרה, ששילם אדם בשנת מס מסויימת מעל הסכום שהוא היה חייב לשלם באותה שנת מס לפי דו"ח או שומה. דבר זה קורה כאשר אדם שילם מס או נוכה ממנו מס יותר ממה שהוא היה לשלם לפי החישוב השנתי לגביו.

מס הכנסה בישראל מחושב באופן שנתי, כלומר הוא מוטל על ההכנסה השנתית של אדם. בפועל, עובד שכיר משלם מס הכנסה באופן חודשי לפי שכרו והדבר מופיע בתלוש השכר שלו. לגבי עובד עצמאי, הוא משלם מקדמות מס הכנסה בכל חודש לפי ההכנסה שלו.

תשלומי המס החודשיים, הן לעובד שכיר והן לעובד עצמאי, הם שיעורים שמבוססים על ההכנסה השנתית שלהם, אך בפועל נגבים לפי ההכנסה החודשית שלהם. לא ניתן לדעת מה ההכנסה השנתית של אותו אדם, אלא רק לאחר תום השנה, שכן במהלך שנת המס עשוים להיות שינויים רבים.

השינויים הללו במהלך שנת המס גורמים לכך שיש הפרשי מס בין מה שאותו אדם שילם בפועל באותה שנה לבין מה שהוא היה חייב לשלם לאחר חישוב מדוייק של ההכנסה השנתית שלו. אם מתברר כי המס ששולם על ההכנסה השנתית שלו הוא גבוה יותר ממה שהיה חייב לשלם – אותו אדם יהיה זכאי לקבל החזר מס הכנסה.

ככלל, עובד שכיר שמועסק אצל המעסיק שלו לאורך כל השנה, לא זכאי להחזר מס. אולם, רק אם לאותו אדם אין שינויים במהלך השנה אשר מקנים זיכוי או ניכוי ממס לפי כל דין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם ששילם מס בסכום עודף מהסכום שהיה חייב לשלם בגין אותה שנת מס, בתנאי ששנה לגביה מתבקש ההחזר הסתיימה.

מי לא זכאי?

 • מי שלא הגיש דו"ח שנתי על ההכנסות שלו – אם היה חייב בכך.
 • מי שמעוניין להגיש החזר מס הכנסה עבור שנת מס מעבר לשנה ה-6 אחורנית.
 • מי שמעוניין להגיש החזר עבור שנת מס נוכחית שטרם הסתיימה (במקרה זה יש לערוך תיאום מס הכנסה).

מקרים בהם יש זכאות לקבלת החזר מס

ככלל, החזר מס ניתן לקבל כאשר יש הפרשי מס לזכות או לחובה בכל מקרה שבו במהלך שנה יש שינויים בהכנסה של אדם, הטבות מס למינהן, שינויים אישיים שמשפיעים על המס, מקורות הכנסה ואחרים – והם לא הובאו בחשבון באותה תקופה, אלא רק בתום השנה או לאחריה.

הנה מקרים בהם עשויה להיות זכאות לקבלת החזר מס הכנסה:

משך תקופת הזכאות

תקופת הזכאות להחזר מס לגבי כל שנה, ניתן לקבל עד 6 שנים שלאחריה. במילים אחרות, ניתן להגיש ולקבל החזר לכל 6 שנות מס שלפני השנה הקלנדרית.

לדוגמה:

עד סוף שנת 2021 ניתן להגיש בקשה ולקבל החזר מס עבור שנים 2015 עד 2020.

סכום החזר המס

גובה החזר המס שאדם זכאי לקבל נקבע לפי סך היתרה העולה על הסכום החייב במס.

ראשית, מחשבים את ההכנסה של אדם מסויים, ממנה מנכים הוצאות, קיזוזים ופטורים שמותר לפי דין – וזוהי ההכנסה החייבת במס. שנית, מחשבים את המס ומחשבים את הזיכויים ממס. בסוף מחסרים את מגובה המס החייב את הזיכויים.

אם הסכום הוא שלילי, אז יש החזר מס וזהו גובה ההחזר. הסכומים עשויים להיות מאות שקלים או אלפי שקלים, בהתאם לחישוב שנעשה.

מימוש הזכאות – איך מקבלים החזר מס?

כדי להגיש בקשה להחזר מס ולקבל אותו, יש לפעול באופן הבא:

1. מילוי טופס החזר מס

טופס החזר מס הוא טופס ייעודי המאפשר דרכו לבצע החזר מס הכנסה.

 • עבור עובדים שכירים – יש למלא טופס 135 (כאן) שהוא טופס מקוצר של החזר מס לשכירים.
 • עבור אנשים החייבים בדוח שנתי (שכירים, עצמאיים ואחרים) – יש למלא טופס 1301 (כאן) שהוא דוח שנתי על הכנסות. אלו שחייבים בדו"ח מקוון, יש להיכנס לקישור זה.

הגשת החזר מס הכנסה ניתן לעשות רק באמצעות פקיד השומה ולצורך כך יש לגשת למשרדי מס הכנסה. ניתן לאתר קבלת קהל לפי יישוב בקישור זה.

שכיר שמעוניין להגיש דוח עבור כמה שנים אחורה, צריך למלא מספר טפסי 135, בהתאם לכל שנה עבורה ההחזר מתבקש.

2. צירוף מסמכים דרושים

כדי להגיש החזר מס, יש לצרף מסמכים הדרושים לכך ומאמתים את הזכאות. חלק מדוחות המס ניתנים בחודשים מרץ-אפריל ולכן רק לאחר קבלת הדוחות במועד זה יש להגיש בקשה.

מסמכים אלו כוללים בין היתר:

 • אישור ניהול חשבון – צ'ק מבוטל או אישור על ניהול חשבון, מאפשר לרשות המסים לאמת את חשבון הבנק של המבקש. ניתן לבקש אישור זה מהבנק או לצרף צ'ק מבוטל.
 • טופס 106 – זהו אישור שנתי לעובד על ההכנסות, הפקדות וניכויים ששולמו. הדוח ניתן לעובד על ידי המעסיק שלו לאחר תום שנה, עד חודש מרץ.
 • טופס 161 – זהו אישור על פרישה מעבודה, עבור עובד שפוטר או התפטר. הדוח ניתן על ידי המעסיק לאחר תום השנה, עד חודש מרץ.
 • אישור מס קופת גמל – זהו אישור הפקדות ותשלומים ששולמו לחסכון החיסכון הפנסיוני של החוסך או העמית. הדוח ניתן על ידי חברה מנהלת של קופת גמל, לרוב עם הדוח השנתי בחודש מרץ.
 • טופס 867 – זהו אישור על ההכנסות מפקדונות, ניירות ערך, ריבית ודיבידנד. הדוח ניתן על ידי הבנק או הגוף בו מתנהל חשבון החיסכון או ההשקעה.
 • אישורים נוספים – אישורים בהתאם לסוג ההטבה והדרישות שלה:
  • אישורי תשלומים ביטוח לאומי – אישורים שהמוסד שילם לאדם מסויים שהיה זכאי לקבצה או גמלה. ניתן לבקש על ידי פניה אל המוסד בליטוח לאומי או דרך האתר.
  • קבלות וחשבוניות תרומה – אם מתבקש זיכוי עבור תרומה.
  • צילום תעודת שחרור – לחייל משוחרר ולמסיים שירות לאומי או שירות לאומי אזרחי.
  • אישור תושב – לאדם המבקש זיכוי בגין תושבות.
  • אישורים רפואיים – עבור ילד נכה, החזקת קרוב במוסד ועוד.
  • אחרים – אישורים אחרים המוכיחים זכאות.

אופן ומועד קבלת החזר מס הכנסה

התשובה לשאלה מתי מקבלים החזר מס היא:

 • לגבי אדם החייב בהגשת דוח שנתי (שכיר או עצמאי או לא עובד) – תוך 90 ימים ממועד הגשת הדוח השנתי או הבקשה להחזר מס, או עד לתאריך 31 ביולי, המועד המאוחר בינהם. אם
 • לגבי עובד שכיר שלא חייב בהגשת הדוח השנתי – תוך שנה מיום שנערכה השומה לפיה נקבע גובה ההחזר (לאחר הגשת הבקשה) או תוך שנתיים מתום השנה שעבורה שולם המס, המועד המאוחר מבינהם.

יש לציין כי אדם החייב בהגשת דוח שנתי או דו"ח אחר לפי פקיד השומה, קודם למועד החזר המס, ולא הגיש עד למועד זה, רשות המסים יכולה לעכב את התשלום ב-90 ימים ממועד הגשת הדוחות כאמור.

החזר מס הכנסה מבוצע על ידי רשות המיסים אל חשבון הבנק של האדם המבקש. בטופס הבקשה או הדו"ח, יש לציין את מספר חשבון הבנק ויש לצרף אסמכתא המיעדה על ניהול חשבון (צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק).

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף המרחיב תכולה של עמוד זה.

סימולטור החזר מס הכנסה

באתר רשות המסים קיים מחשבון החזר מס (סימולטור) המאפשר לחשב האם יש זכאות לקבלת החזר מס ואם כן אז מה גובה ההחזר הצפוי. אין צורך להזין פרטים אישיים והוא אנונימי. כדי לבדוק, ניתן להיכנס לכאן.

החזר מס לעומת מינוחי מס אחרים

קיימים מילים שונים בהם המילה העוקבת היא מס או מס הכנסה, אולם אלו מינוחים אחרים ולהם יש פרשנות שונה. בקצרה:

 • החזר מס – יתרת תשלום מס ששולמה על ידי אדם מעבר לתשלום שהיה חייב לשלם.
 • תיאום מס – פעולה שמטרתה לחשב את ההכנסות של כל המקורות יחד לכדי חישוב מס יחיד.
 • הטבת מס או הקלת מס – הטבה שניתנת לאדם שעשויה להקטין את המס הסופי לתשלום.
 • זיכוי מס – הטבת מס שמקטינה את גובה המס הסופי המחושב.
 • ניכוי מס – הטבת מס שמקטינה את ההכנסה החייבת במס הכנסה (הכנסה שממנה מחשבים מס).
 • פטור מס – הטבת מס שמאפסת באופן מלא את המס שיש לשלם.

מידע נוסף

 • סכום החזר מס הכנסה צמוד בהפרשי ריבית והצמדה בגובה של 4% ריבית שנתית ובמכפלה של שינוי עליית מדד המחירים לצרכן – החל מתום שנת המס או יום תשלום המס (המאוחר מבינהם) ועד ליום ההחזר.
 • חשוב לציין כי החזר מס הכנסה הוא לא מס הכנסה שלילי (מענק עבודה).
 • אדם שהיו לו שינויים במהלך השנה אצל המעסיק, יכול להגיש בקשה לעריכת תיאום מס הכנסה ישירות מול המעסיק ובכך למנוע את תשלום המס ביתר וללא צורך להגיש בקשה להחזר מס.
 • אדם שנמצא זכאי לקבל החזר מס הכנסה, עשוי להיות זכאי לקבל גם החזר דמי ביטוח לאומי ולכן כדאי לבדוק זאת.
 • עובד שכיר משלם תשלומי מס הכנסה שמנוכים על ידי המעסיק לפני העברת השכר (ניכוי מס במקור). גם לעצמאי עשוי להיות ניכוי במקור אם הוא מחוייב בכך, והלקוח שלו יהיה חייב לנכות לפני העברה.
 • יש לציין כי החזר מס יכול להיות לגבי כל סוג של מס שאותו חייבים לשלם, ולא בהכרח רק מס הכנסה. כלומר, החזר יכול להיות גם לגבי מס ערך מוסף, מס בלו, מיסוי מקרקעין (רכישה ושבח), מכס, מס קנייה ועוד.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

גורמי ממשל

האחראי לעניין החזר מס בישראל הוא רשות המסים. למידע נוסף בעניין, ניתן לפנות אל גורם הממשל באופן זה:

 • מוקד טלפוני:
  • 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400.
  • שעות וימי פעילות: ימים א' עד ה', בין השעות 08:15 עד 15:30.
 • דואר אלקטרוני:
  • mokedreshut@taxes.gov.il.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil