איסור גביית דמי טיפול בהלוואות דרך הגופים המוסדיים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) והשבת הכספים לעמיתים

עמיתים ומבוטחים אשר מקבלים הלוואה מגופים מוסדיים כנגד החיסכון שלכם, זכאים לזכות נוספת והיא איסור גביית דמי טיפול בהלוואות דרך הגופים המוסדיים

תקנון קופת גמל (או קרן פנסיה)

עמית או חוסך המעוניין לדעת מהן זכויותיו וחובותיו בנושאי חיסכון פנסיוני, יכול לבדוק זאת במסמך הידוע בתור תקנון קופת גמל (או קרן פנסיה)