חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

צו הרחבה – מה זה, מה תפקידו ועל מי הוא חל?

צו הרחבה הוא כלי שבאמצעותו, עובדים שלא כלולים בהסכם קיבוצי כללי, יכולים להנות מהתנאים שלו וזאת באמצעות הרחבת ההסכם על עובדים אלו. הצו מרחיב תכולתו של ההסכם או הוראות מסויימות ממנו והוא מכיל את סוגי העובדים והמעסיקים שעליהם הוא חל.

יש מגוון רחב של צווי הרחבה בענפים שונים או לעניין נושאים שונים מעולם העבודה שהצו חל עליהם. בכתבה זו נדון על הפרטים של הצו, מה ביכולתו להרחיב, על מי הוא חל, איפה למצוא מאגר של צווי הרחבה ועוד מידע חשוב.

מה זה צו הרחבה?

צו הרחבה הוא צו שמרחיב את היקף תחולתה של כל הוראה של ההסכם הקיבוצי הכללי (כל ההסכם או חלק ממנו) על עובדים ומעסיקים שהם לא כלולים בהסכם הקיבוצי. כלומר, מדובר על קבוצה מסויימת של עובדים ומעסיקים שעליהם הצו חל.

צו הרחבה מוצע על ידי שר העבודה והרווחה ביוזמתו או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי וזאת בתנאי אם שר העבודה מצא לנכון לעשות זאת כאשר הוא מתייחס אל מספר העובדים והמעסיקים שעליהם חל ההסכם הקיבוצי ולמשקלו של ההסכם הקיבוצי בהסדר יחסי עבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה.

שר העבודה לא יכול לפרסם צו הרחבה באופן מיידי ועליו לפרסם לפחות 30 יום מראש ברשומות ובכל דרך אחרת הודעה בכתב על כוונתו לעשות זאת. מאז הפרסום, כל אחד רשאי לצפות בצו ולהגיש ערר על הצו. גם לפני שהשר מפרסם את הצו, הוא צריך להתייעץ על כך עם ארגון העובדים המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר בישראל וכן עם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים הנוגעים למתן הצו. לאחר פרסום הצו, לא ניתן לערער עליו עד לביטולו.

הרעיון שעומד מאחורי צו ההרחבה הוא שיש עובדים בלתי מאוגדים שמקבלים תנאים פחות טובים מאשר עובדים מאוגדים החתומים על הסכם קיבוצי כלשהו עם המעסיק, ולכן אם שר העבודה רואה לנכון להשוות את התנאים הללו הוא יכול לעשות זאת באמצעות הצו. במקרה כזה, מעסיקים לא יוכלו לנצל את העובדים שלהם והם יחוייבו לפעול על פי הצו.

כאשר צו הרחבה פורסם, הוראות הסכם הקיבוצי שהורחבו בצו יחולו על כל העובדים והמעסיקים שעליהם חל הצו. הצו כאמור לעיל, מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה העבודה שבין אותם עובדים לבין המעסיקים שלהם.

סוגי צווי הרחבה

כפי שכתבנו לעיל, וכעת בצורה אחרת. קיימים 2 סוגים של צווי הרחבה:

  • צו הרחבה כללי (על עובדים לפי ענף) – זהו צו שחל על עובדים של ענף מסויים שהם פגיעים יותר וחלשים. כדוגמת: צו הרחבה בענף הניקיון, שמירה ואבטחה, כח אדם וכד'.
  • צו הרחבה על כלל העובדים – זהו צו שחל על כל העובדים במדינת ישראל ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם העבודה. כדוגמת צו דמי הבראה, דמי נסיעות, ימי אבל, תוספות יוקר, פנסיה וכד'.

צווי הרחבה אלו מאפשרים לעובדים אלו להנות מתנאי הסכם קיבוצי כללי שהוא מיטיב עם הזכויות שלהם.

הקשר בין צו הרחבה לבין הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם עבודה בין מעסיק או ארגון מעסיקים לבין ארגון עובדים יציג במקום העבודה. צו הרחבה הוא צו שמרחיב את ההסכם הקיבוצי ולכן יש קשר ישיר בין צו הרחבה לבין הסכם קיבוצי.

בהסכם קיבוצי, התנאים חלים על כל העובדים והמעסיקים שהם כלולים בהסכם. במקרה זה עובדים אלו נהנים מתנאים טובים יותר יכולים לקרות מקרים בהם עובדים בלתי מאוגדים או מעסיקים בלתי מאוגדים, פועלים ב

מהם התנאים של צו הרחבה?

צו הרחבה ייקבע אם התקיימו התנאים הבאים:

  • שר העבודה פרסם הודעה 30 יום מראש ברשומות ובכל דרך אחרת על כוונתו להחיל את הצו.
  • ההוראות שבהסכם הקיבוצי הנדון שהן נושא לצו ההרחבה לא פוגעות בזכויות עובדים בשל חברות או אי חברות בארגון עובדים.
  • ההוראות בהסכם הקיבוצי הנדון לא נמצאות בסתירה מול אמנת עבודה בינלאומית שישראל אישרה.
  • המועצה ליחסי עבודה דנה בעניין והגישה את חוות הדעת שלה אל שר העבודה.

מתי מתחיל צו הרחבה?

צו הרחבה מתחיל לפי המועד שנקבע בצו עצמו ולאחר שהוא פורסם ברשומות ועמד בתנאים לעיל. הצו יחול לאותם נושאים מתוך ההסכם הקיבוצי שהוא קשור אליו.

עם זאת, יש מקרים בהם הוראות מסויימות בצו ההרחבה יחולו לפני מועד תחילת הוראות של ההסכם הקיבוצי שלגביו הוא חל. כדוגמה לעניין שכר מינימום, תוספות יוקר פיצויים נוספים; או, לחילופין הוראות מסויימות של הסכם קיבוצי כללי החל על כמה ענפים ייתכן וההוראות יחולו בצורה רטרואקטיבית.

על מי חל צו הרחבה?

צו הרחבה חל על כל העובדים וכל המעסיקים שאותם קבע שר העבודה והרווחה בהתחשב במכלול דברים לעניין הזכויות של עובדים אלו. צו ההרחבה יכול לחול על כל העובדים וכל המעסיקים במשק או רק על חלק מהם לפי ענף פעילות של מקום העבודה.

עד מתי חל צו הרחבה?

ברגע שתם התוקף של הסכם קיבוצי, שעל הוראותיו ניתן צו הרחבה, הוא יבוטל והודעה על כך תפורסם ברשומות.

מקרה נוסף שבו צו ההרחבה יכול להתבטל הוא במקרה שהנסיבות שבגינם הוא נוצר, לא קיימות עוד. לדוגמה בעת שינוי של יחסי עבודה על פי חוק או בצורה אחרת שאין צורך בצו ההרחבה או שהוא לא רלוונטי יותר.

בכל מקרה בו הצו בוטל, ההוראות שלגביו הוא על פי הסכם קיבוצי ימשיכו להיות תקפים על כל הסכמי העבודה שהיו קיימים כאשר הצו היה תקף, וזאת כל עוד לא שונו או לא בוטלו בחוזי עבודה חדשים.

הפרת צו הרחבה

עובדים ומעסיקים כפופים לצו ההרחבה ולכן הם מחוייבים לפעול על פי הצו. צד שהפר את צו ההרחבה ייראה כמי שהפר חוזה עבודה.

סתירה בין צו הרחבה לבין הסכם קיבוצי או חוזה אישי

צו הרחבה יכול להיות מיטיב יותר לעומת הסכם קיבוצי או חוזה אישי. כלומר, זכויות המוקנות לעובדים מכח צו הרחבה יכולות להוסיף על זכויות מכוח הסכם קיבוצי או מכוח חוזה אישי אך לא לגרוע מהן. במקרה שהוראות הסכם קיבוצי או חוזה אישי מיטיבים יותר – ההוראות הללו יהיו תקפות.

סתירה בין צו הרחבה לבין חוק

צו הרחבה יכול להיות מיטיב יותר לעומת חוק ולהוסיף על זכויות עובדים ולא לגרוע מהן. אחרת, הוראות החוק יהיו תקפות.

מאגר צווי הרחבה

החוק קובע כי יוקם מאגר צווי הרחבה שבו יופיעו כל צווי ההרחבה הקיימים במדינת ישראל, הן אם הן הם מופנים לכלל ציבור העובדים והן אם הם מופנים לענף מסויים. כל אחד יכול לגשת ולראות את צווי ההרחבה בישראל.

כניסה למאגר.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil