חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

השכר הממוצע בישראל (שכר ממוצע במשק) 2022 – חישוב ומידע נוסף

השכר הממוצע בישראל נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי, ומדד שכר ממוצע למשרת שכיר מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש הבדל בין המינוחים השונים, במיוחד כאשר הם נועדו לחישוב או לבירור זכאויות שונות.

מטרת העמוד לספק הסבר בנושא ומתן נתונים עדכניים.

מהו השכר הממוצע?

השכר הממוצע בישראל או שכר ממוצע במשק, הוא מדד לפיו מחשבים ונקבעים זכויות או חובות בעניינים שונים, או לצורך בחינת ההשפעה על הכלכלה (פעילות כלכלית) ועל התעסוקה בישראל.

בישראל, מדד שכר ממוצע למשרת שכיר מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ומדד השכר הממוצע נקבע על פי המוסד לביטוח לאומי.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לגבי שכר ממוצע למשרת שכיר, המבוססים על פי מדגם מדדי תעסוקה ושכר. המדגם עצמו מבוסס על עיבוד חודשי של דיווח מעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי על משרות שכיר של עובדים ועל השכר על גבי טפסי 102 (עובדים ישראליים) וטפסי 612 (עובדים מחו"ל), ואף על מקורות נוספים.

לעניין המוסד לביטוח לאומי, השכר הממוצע מהווה בסיס לחישוב עדכון שכיר מינימום ושכר הבכירים (סעיף 1 לחוק), וכן מהווה בסיס לחישוב גביית דמי ביטוח, קצבאות ומענקים, ולחישוב תקרות הכנסה (סעיף 2 לחוק).

חישוב השכר הממוצע

השכר הממוצע מחושב לפי 2 שיטות ובהתאם לצרכים השונים.

השכר הממוצע לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שכר ממוצע למשרת שכיר הוא השכר ברוטו לחודש מחולק במספר משרות השכיר באותו חודש. כאשר:

  • שכר ברוטו – כל שכר המשולם על ידי המעסיק לשכיר עבור העבודה שלו כולל עבור הזמן שהעובד לא עבד כמו חופשה שנתית, היעדרויות וחופשות אחרות בתשלום. השכר כולל שכר יסוד, תוספות, שעות נוספות, משכורת 13, דמי נסיעות, דמי הבראה, אחזרת רכב ועוד, וכן זקיפות שונות כגון שי לחגים, לימודים ואחרים. השכר לא כולל תשלומים לפנסיה, לגמל, להשתלמות, דמי ביטוח לאומי או מס בריאות ומיסים, ולא תשלומי פיצויי פיטורים.
  • משרות שכיר – מספר המשרות של עובדים קבועים וזמניים שעבדו באותו חודש לפחות יום אחד לפי דיווחי המעסיקים (או נעדרו זמנית בתשלום עקב מחלה, חופשה, מילואים וכו'). אין התייחסות להיקף משרה, אלא רק למשרות ששולם עבורן שכר.

השכר הממוצע לפי הביטוח הלאומי

השכר הממוצע הוא הממוצע החודשי של השכר הממוצע למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם היו נתונים בידי הלמ"ס ובצירוף תוספות יוקר. השכר מעודכן ב-1 בינואר כל שנה ובעת תשלום תוספות יוקר.

בחישוב לצורך גמלאות ודמי ביטוח:

  • לגבי חודש שכר חריג (החודש האחרון של שנת מס וכן חודש שבו שולמו תוספות בעד ביגוד או בעד הבראה למרבית העובדים השכירים) – במקום שכר ממוצע למשרת שכיר של הלמ"ס, החישוב הוא לפי השכר כאמור שקדם לחודש שכר חריג בתוספת 0.5% ממנו ובתוספת פיצוי שחל בחודש השכר החריג. אם אותו חדש היה חריג, אז החישוב לפי השכר כאמור בתוספת כולל פיצוי תוספת של החודש.
  • השכר הזה יוגדל בשיעור של השווה לחלק ה-12 של סך ההפרשים החודשיים לגבי 3 חודשי השכר החריג האחרונים.

שכר ממוצע עדכני

להלן נתונים מעודכנים של השכר הממוצע.

נתוני השכר הממוצע לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

להלן השכר הממוצע למשרת שכיר לעובדים ישראליים במחירים שוטפים וכן השכר הממוצע בהייטק במחירים שוטפים (נתונים מקוריים):

נתוני השכר הממוצע לפי הביטוח הלאומי

תאריךשכר ממוצע (סעיף 1)שכר ממוצע (סעיף 2 קצבאות)שכר ממוצע (סעיף 2 דמי ביטוח)
01.01.202210,428 ₪10,551 ₪10,551 ₪
01.01.202110,428 ₪10,551 ₪10,551 ₪
השכר הממוצע לפי הביטוח הלאומי

מידע נוסף

  • מדד המחירים לצרכן – מהו מדד מעודכן ואיך מחושב?
  • חשוב להבהיר ולברר לפי איזה מדד מחושבת הזכות או החובה בכל נושא.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
  • פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972
  • מילון מונחים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil