חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תלוש שכר (תלוש משכורת) – מהו, מי זכאי, מתי ואיך מקבלים?

תלוש שכר (תלוש משכורת) הוא אחד הדוחות החשובים ביותר שעובדים מקבלים במקום העבודה שלהם – שם מוצגים נושאים כספיים של העובד לתקופה. התלוש הוא אחד המסמכים שהמעסיק חייב למסור לעובד בכל תקופה של תשלום שכר.

מטרת הכתבה להסביר מהו המסמך הזה, מה הוא צריך לכלול, מתי הוא נמסר לעובד ועוד.

מה זה תלוש משכורת / תלוש שכר?

תלוש שכר (תלוש משכורת) הוא מסמך פיננסי המפרט את פרטי השכר ששולמו לעובד לגבי תקופת עבודה בגינה היא ניתנה. המעסיק מחוייב לפי חוק למסור לעובד את תלוש השכר עם תשלום השכר בפועל, לאו בהכרח באותו יום, אך עד המועד האחרון לתשלום שכר.

תלוש שכר של תקופה בגינה הוא ניתן, מחושב לפי בסיס חישוב השכר ובהתאם לנתונים המופיעים בפנקס השכר אצל המעסק. בתלוש השכר מוצגים כל רכיבי השכר של העובד ובין היתר תשלומי דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חגים ותשלומים אחרים. תלוש השכר אף מציג את כל הניכויים שנוכו על ידי המעסיק לטובת רשויות המס והביטוח כמו תשלום מס הככנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, הפרשות לפנסיה חובה וניכויים מותרים אחרים.

התלוש מהווה מסמך רשמי דרכו העובד יכול לוודא כי כל הזכויות והחובות שלו מופיעות וחושבו בפועל. כך למשל, ניתן לראות אילו זכויות וחובות נצברו לעובד כמו מספר ימי חופשה, ימי מחלה, ותק בעבודה, סך מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ומס בריאות ששולמו, סך הפרשות לחיסכון פנסיוני ומידע נוסף. כמו כן, הוא מהווה מסמך הכרחי לתנאים אחרים כמו החזרי מס או קבלת תשלומים מהמוסדות כגון דמי אבטלה או הבטחת הכנסה, בקשה לקבלת הלוואות או משכנתאות וכד'.

יש לציין כי תלוש שכר (תלוש משכורת) הוא אינו התשלום בפועל של השכר לעובד, אלא הדו"ח שהמעסיק מפיק במקום העבודה המציינים את כל הזכויות והחובות הפיננסיות של העובד.

לבסוף, תלוש השכר מציג נתונים נוספים כמו שכר מינימום, חישוב שכר לשעה, נקודות זיכוי ממס הכנסה, גובה מס לתשלום על פי מדרגות מס הכנסה ועוד – מה שמאפשר לעובד לדעת האם מבוצעים חישובים על פי חוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל ציבור העובדים זכאי לקבלת תלוש שכר מהמעסיק.

חובת מסירת תלוש השכר לא חלה על מעסיק שמעסיק עובד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (למשל העסקה במשק בית), אלא אם נקבע אחרת על ידי שר העבודה.

פרטי שכר שיש לכלול בתלוש השכר

יש מגוון רחב של תוכנות לשכר, לכן תלושי השכר נראים בצורה שונה בינהם. יש פרטים שחובה להציג אותם וחייבים להיות כלולים בכל תלוש שכר, אלו הם:

 1. פרטי העובד והמעסיק
  • פרטי העובד – שם פרטי, שם משפחה, מצב משפחתי ותעודת זהות.
  • פרטי המעסיק – שם המעסיק, כתובת המעסיק או מקום העבודה, מספר זיהוי (ח.פ / ע.מ) ומספר תיק ניכויים.
 2. תאריכים
  • תאריך תחילת העסקה.
  • ותק מצטבר של העובד אצל המעסיק או במקום העבודה (לפי הגבוה).
 3. היקף ובסיס
  • היקף משרה לעובד במשכורת (חודשית).
  • בסיס לפיו מחושב השכר לעובד בשכר (שעתי או יומי).
  • דירוג העובד ודרגתו לעובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו.
 4. תקופת התשלום
  • התקופה הקלנדרית בעדה שולם השכר.
  • מספר ימי עבודה ושעות עבודה במקום העבודה לאותה תקופה.
  • מספר ימי עבודה בפועל ומספר שעות עבודה בפועל.
  • מספר ימי חופשה שנוצלו ויתרת ימי חופשה.
  • מספר ימי מחלה שנוצלו ויתרת תקופת המחלה הצבורה.
 5. השכר ששולם לעובד
  • ערך השכר המשולם לשעת עבודה רגילה.
  • השכר הרגיל של העובד.
  • תשלומים אחרים בנוסף לשכר הרגיל – גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת מילואים, החזר הוצאות נסיעה וכד'. כולל פירוט לפי סוג התשלום, מספר יחידות לחישוב וסכום התשלום.
  • סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, והסכום המצטבר שלהם.
  • סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, והסכום המצטבר שלהם.
  • סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים לחישוב זכויות פנסיוניות או סוציאליות אחרות, כולל פירוט לפי סוג הזכויות.
 6. ניכויים משכר עבודה
 7. תשלומי המעסיק בעד תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, כולל הפקדות לקופת גמל.
 8. פרטי הפירעון
  • הסכום הכולל ברוטו המגיע לעובד במועד התשלום.
  • הסכום הכולל נטו בפועל לתשלום.
  • דרך תשלום השכר – לרבות מספר חשבון בנק ופרטי הבנק.
 9. שכר מינימום בישראל – פירוט שכר לחודש ולשעה המעודכן לפי חוק. לעניין עובד שהוא נער, שכר מינימום לנוער בהתאם לגיל העובד.

מועד מסירה – מתי מקבלים את תלוש השכר?

מעסיק מחוייב למסור את תלוש המשכורת לעובד עד היום התשיעי לאחר מועד תשלום השכר, התאריך שהמעסיק צריך לשלם את השכר לעובד, גם אם השכר שולם במועד אחר.

לדוגמה, עבור חודש אוקטובר, מעסיק צריך למסור לעובד תלוש שכר עד ה-9 לחודש נובמבר.

מימוש הזכאות – איך מקבלים את תלוש השכר?

מעסיק חייב להגיש את תלוש השכר לעובד בצורה מודפסת במועד שנקבע לעיל. עם זאת, בחודש יוני 2017 אושרו תקנות לפיהם עובד רשאי לקבל תלוש השכר אלקטרוני. כדי שעובד יקבל תלוש שכר אלקטרוני, עליו למלא טופס ייעודי לכך ותלוש השכר חייב להיות ניתן להדפסה. בנוסף, עובד רשאי לשנות את דעתו – מה שיחייב את המעסיק למסור באופן רגיל.

אגב, עובד רשאי לבקש תלושי שכר אחרונית (לפחות 7 שנים).

מידע נוסף

 • עובד שהמעסיק שלו הפר החובה למסור את תלוש השכר, יכול להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה והרווחה בישראל.
 • עובד יכול גם להגיש תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה. בית הדין יכול לפסוק פיצויים לעובד ובמקרים מסויימים אף ללא הוכחת נזק.

הוראות חוק

 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil