חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חופשה ללא תשלום – מי זכאי? איך זה עובד ומידע חשוב נוסף

עובד שמעוניין או זקוק לצאת לחופשה (בנסיבות שונות) ואין לו מספיק ימי חופשה שנתית, יכול בהסכמת מעסיק לצאת ולבקש חופשה ללא תשלום. מדובר על תקופה בה העובד נמצא בחופש, אך הוא עדיין מוגדר כעובד בחברה.

כתבה זו נועדה לתת הסבר כיצד עובד התהליך, זכויות עובדים, מי זכאי ומידע נוסף.

הערה עקב משבר הקורונה: מומלץ לקרוא את הכתבה הייעודית על
דמי אבטלה במסגרת חופשה ללא תשלום בתקופת משבר נגיף קורונה.

מה זה חופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום (חל"ת) או בשמות דומים חופשה ללא שכר / חופשה ללא משכורת, היא יציאה תקופת זמן בה העובד נעדר ממקום העבודה, בהסכמת המעסיק, כאשר העובד לא מקבל הכנסה בתקופה זו מהמעסיק. במהלך תקופת ההיעדרות, העובד והמעסיק כן נמצאים ביחסי עובד-מעביד כי המסגרת נשמרת ולכן חלים עליהם כל הוראות חוקי העבודה, הסכמים, צווים, תקנות וכך הלאה.

עובד יכול לבקש לצאת לחופשה בלי תשלום אם למשל הוא מעוניין לנוח ולצאת לחופשה עם משפחתו ואין ברשותו מספק ימי חופשה הצבורים ועומדים לרשותו לניצול. לעיתים, העובד זקוק לחופשה זו לא רק לצרכי פנאי, אלא לצרכים בריאותיים ורפאויים – כמו למשל כדי לעבור הליך בריאותי מסויים שיכול להיארך תקופה מסויימת. אורך התקופה חלה גם כן בהסכמת הצדדים.

חופשה ללא תשלום (חל"ת) לא כפופה להוראות החוקים או צו הרחבה, שכן היא לא מוזכרת שם כלל, למעט מקרה יחיד והוא של חוק עבודת נשים, בעניין הארכת חופשת לידה מעבר למה שקבוע בחוק. כך שהזכות של עובד להנות מזכות זו חלה לפי חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי מסויים בין המעסיק לבין ארגון העובדים (למשל במקרה של עובדי מדינה באמצעות תקשי"ר).

חשוב לשים לב כי חופשה ללא תשלום היא מצב בו העובד והמעסיק מסכימים עליה. מצב של חופשה כפוייה ללא תשלום, כאשר המעסיק דורש לצאת מהעובד לחופשה ללא שכר / משכורת – הוא מצב של הרעה מוחשית של תנאי העבודה, מה משזכה את העובד להתפטר כדין מפוטר.

במהלך חופשה ללא תשלום, העובד זכאי לרוב זכויות העובדים. למעט שכר, פיצויים ונקודות נוספות שעליהן יפורט בהמשך.

חופשה ללא תשלום – מי זכאי?

כמו שנכתב מקודם, היציאה לחופשה כזו חלה המקרים הבאים:

  • כל עובד רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך.
  • עובדת שילדה ומעוניינת להאריך את חופשת הלידה לתקופה נוספת של עד 12 שבועות.
  • עובד שחלים עליו הוראות חוק אחר, חוזה עבודה אישי או הסכם כללי בין מעסיק לארגון עובדים.

מי לא זכאי?

עובד שהמעסיק שלו סירב להוציא אותו לחופשה כזו, לא זכאי לצאת. אם הוא יצא לחופשה בניגוד להסכמת המעסיק, הדבר יכול להיחשב כהתפטרות (עם/ללא התראה מראש – לפי העניין).

זכויות עובדים במהלך חופשה ללא תשלום

הנה כל זכויות העובדים במהלך תקופת חופשה ללא תשלום:

1. שכר / משכורת

במהלך חופשה ללא תשלום, העובד לא זכאי לקבל הכנסה כלשהי מהעבודה אצל המעסיק. המעסיק לא מחויב לשלם כל שכר לעובד.

2. דמי הבראה, דמי מחלה או דמי חופשה

זכויות של ימי מחלה, ימי הבראה וימי חופשה שנתית חלות בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה / אצל המעסיק. חופשה ללא תשלום היא תקופה שלא משפיעה על הוותק של העובד עבור זכויות אלו. המשמעות לעניין זכויות אלו היא כאילו שהעובד לא עבד במקום העבודה.

3. דמי ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות

במהלך החודשיים הראשונים (2 חודשים), המעסיק חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לפי הכנסה מזערית המבוססת על פי שכר מינימום. המעסיק רשאי לנכות את התשלומים הללו מהשכר שמגיע לעובד או יגיע לו בעתיד.

החל מחודש שלישי ואילך, העובד נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. אם הוא אינו עובד כשכיר או כעצמאי, הוא חייב לשלם רק בשיעור המינימום לסוג מבוטח זה – 175 ₪ לחודש (נכון ל-2019).

4. פיצויי פיטורין

יציאה לחופשה כזו אינה מנתקת את רצף העבודה (רציפות העסקה) לעניין חישוב פיצויי פיטורין של העובד. אולם, כל ימי חופשה ללא תשלום שהם מעל 14 ימים בשנת עבודה, לא נחשבים ותק במקום העבודה בעניין חישוב הפיצויים של העובד.

5. פנסיה וחיסכון

אם לא הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי, המעסיק לא מחויב להפריש לפנסיית החובה או קרן השתלמות של העובד במהלך תקופת חופשה ללא תשלום. למעשה, המעסיק צריך להודיע לגופי החיסכון הפנסיוני בדבר הפסקת הפרשות של העובד.

חשוב לציין כי עובד שנמצא בחופשה ארוכה, צריך לדאוג לשמירה על הזכויות הפנסיוניות שלו כדי שלא ייפגע כתוצאה מכך.

6. דמי אבטלה, הבטחת הכנסה או קצבאות אחרות

עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום באורך של 30 ימים לפחות, והוא עונה על תנאי הזכאות של דמי אבטלה, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי. במקרה כזה עליו לפעול כמו עובד מובטל, הגעה ללשכת תעסוקה ועוד.

בנוסף, עובד הנמצא בחופשה כזו עשוי להיות זכאי לקבלת קצבאות אחרות של הביטוח הלאומי כמו למשל הבטחת הכנסה, דמי פגיעה, דמי מזונות ועוד.

7. עבודה במהלך החופשה

מכיוון שאין חוק או סעיפים שמסדירים את עניין חופשה ללא תשלום בעבודה, אין איסור חוקי לעבוד במקום עבודה אחר. למעט מקרים של הפרה מצד העובד בענייני שמירת סודיות, אי תחרות ועבודה אצל מתחרה.

עם זאת, ייתכן ובהסכם העבודה האישי או בהסכם הקיבוצי נכתב כי העובד לא רשאי לעבוד במהלך התקופה אצל מעסיקים אחרים ולרבות המתחרים. בנוסף, עבודה כשכיר או כעצמאי במהלך התקופה, עלולה להשפיע על העובד הן בפן המשפטי והן בפן הכספי.

החזר מס הכנסה לעובד ששהה בחופשה ללא תשלום

אולי זו נשעמת הפתעה, אבל עובד ששהה בחופשה כזו, עשוי להיות זכאי לקבל החזר ממס. הסיבה לכך היא שמס הכנסה מחושב באופן שנתי, אך בפועל נגבה באופן חודשי.

החישוב השנתי נעשה על בסיס ההנחה שהעובד ימשיך לעבוד במקום העבודה לאורך כל החודשים ועבור החודשים הללו הוא יקבל שכר שיש לשלם בגינו מס הכנסה. בפועל, מספר חודשי העבודה של עובד בחופשה ללא תשלום, היו נמוכים יותר ולכן השכר השנתי הוא נמוך יותר.

את החזר המס ניתן לקבל באמצעות חודשי העבודה הבאים באותה שנת מס באמצעות תיאום מס הכנסה או עבור שנת מס קודמת באמצעות החזר מס הכנסה.

הארכת חופשה

לאחר תום התקופה של חופשה ללא תשלום, העובד נדרש לחזור למקום העבודה. עובד שיסרב לחזור אל המעסיק או שהוא ביקש להאריך את החופשה והמעסיק סירב – ייחשב כאילו שהוא התפטר מיוזמתו ועל כל המשתמע מכך.

למרות זאת, עובד רשאי לבקש מהמעסיק להאריך עוד את החופשה לצרכיו השונים וכדאי שיודיע על כך לפני תום תקופת החופשה. ככל שההסבר יהיה הגיוני ויש לכך סיבה מהותית, למעסיק יהיה קל יותר לקבל החלטה חיובית ולאשר את ההארכה.

חופשה ללא תשלום בנוסף לחופשת לידה

עובדת שיצאה לחופשת בגלל לידה, זכאית במהלך 15 השבועות הראשונים (החל מ-2017, היה בעבר 14 שבועות) לחופשת לידה שבגינה משולמים לה כל הזכויות וההפרשות מהמעסיק, וגם תשלום דמי לידה מהביטוח הלאומי.

מכיוון שתקופת לידה והורות היא 26 שבועות, לאחר 15 שבועות שהעובדת מקבלת שכר, נותרים 11 שבועות שבהן היא לא מקבלת שכר לא מהמעסיק ולא מהביטוח הלאומי. למעשה מדובר על חופשה לידה ללא תשלום.

בנוסף לכך, העובדת זכאית להארכת חופשה ללא תשלום זו עד לרבע מתקופת העבודה אצל המעסיק או במקום העבודה ולכל היותר עד 12 חודשים מיום הלידה.

חזרה לעבודה לאחר החופשה

כאשר העובד חוזר למקום העבודה שלו, הוא זכאי להמשיך לעבוד באותם תנאים כמו שעבד לפני שיצא לחופשה. יחד עם זאת, בגלל השינויים השונים, ייתכן והמעסיק יבצע שינויים שונים במקום העבודה ולכן לא ניתן להבטיח כי העובד יחזור לאותה משרה בדיוק כמו שעבד.

חופשה כפויה ללא תשלום

חופשה ללא תשלום היא חופשה בה הן העובד והן המעסיק מסכימים עליה ועל תנאיה, לרבות אורך התקופה והחזרה לעבודה. כאשר מדובר על חופשה כפוייה ללא תשלום מצד המעסיק, במקרה בה הוא דורש מהעובד לצאת לחופשה בלי לשלם עבורה, הרי שמדובר על עבירה על החוק.

עבירה זו היא פגיעה בזכויות העובד ולמעשה נחשבת הרעה מוחשית בתנאי העבודה. המשמעות היא שהעובד רשאי להתפטר והיא ייחשב כאילו פוטר.

טופס חופשה ללא תשלום

אז איך מקבלים את טופס לחופשה ללא תשלום (טופס לחל"ת)? אם מדובר על חופשה כפוייה ביוזמת המעסיק, הטופס ניתן על ידי המעסיק ובו הוא צריך לכתוב את פרטי העובד ופרטי המעסיק, תאריך יציאה לחל"ת, מספר ימי חל"ת או עד לאיזה תאריך החופשה ופרטים נוספים לפי העניין.

אין טופס רשמי כזה או אחר – כל מסמך רגיל כמו מכתב שהמעסיק הודיע על כך – זה בסדר גמור.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil