חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטוח דירה – איך לבטח דירה, השוואת מחירים, תביעה, כיסויים ועוד

הבית הוא אחד הנכסים היקרים ביותר של הבעלים שלו גם מבחינה כספית וגם מבחינת ביטחון, כדי לשמור עליה אפשר לרכוש פוליסת ביטוח דירה. הביטוח אינו חובה לפי חוק, אלא רק למי שרוצה להבטיח שקט כלכלי במקרה חלילה של אירוע מסויים.

ביטוח דירה מורכב מכיסוי עבור המבנה וכיסוי עבור התכולה שלה, כמובן שניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים משלימים נוספים. הביטוח נרכש ישירות מול חברת הביטוח או מול סוכן ביטוח וכדאי לערוך השוואת מחירים דרך מחשבון של רשות שוק ההון.

מדריך מקיף בנושא.

מה זה ביטוח דירה?

ביטוח דירה הוא ביטוח שנועד לספק הגנה אם חלילה ייגרם נזק למבנה הדירה או תכולתה, ובכך לספק שקט כלכלי ופיננסי לבעל הדירה. כאשר מבוטח רוכש ביטוח כזה, ונגרם אירוע ביטוחי, אז חברת הביטוח יכולה לפצות אותו על ידי תיקון הנזק שנגרם, להחליף חלקים ממנה לחלקים חדשים או פשוט לפצות את המבוטח בשווי הביטוח.

בישראל, פוליסת ביטוח דירה היא תקנית. כלומר, זו פוליסה שהתנאים הבסיסיים שלה הם קבועים וחברת הביטוח לא יכולה לגרוע מתנאיה, אך כן יכולה להוסיף עליה באמצעות כיסויים נוספים. המשמעות היא – קל יותר להשוות מחירים בין כלל חברות הביטוח משום שהבסיס הוא זהה לחלוטין.

ביטוח דירה מורכב מ-2 כיסויים בסיסיים:

 • ביטוח מבנה – כיסוי לנזקים שיכולים להיגרם לרכיבי הדירה הקבועים או המחוברים בדרך קבע, כמו מערכת מים, חשמל, ביוב ואינסטלציה, מרפסת ועוד.
 • ביטוח תכולה – כיסוי לנזקים שיכולים להיגרם לרכוש של המבוטח או בני משפחתו, כמו רהיטים, בגדים, מכשירי חשמל ועוד. יש החרגות למינהם של רכוש יקר כסף.

ניתן לרכוש את אחד הכיסויים הביטוחיים הבסיסיים, או רק אחד מהם, בהתאם לרצון המבוטח. בנוסף לכך, ניתן לרכוש כיסויים נוספים כמו למשל ביטוח צד ג' לדירה, הרחבות בית משותף ועוד.

זאת ועוד, בעת נטילת משכנתא, המבוטח נדרש לרכוש ביטוח משכנתא, אשר כולל ביטוח חיים וביטוח מבנה לדירה.

אוכלוסיית יעד – למי נדרש ביטוח דירה?

ביטוח דירה ולרבות כיסוייו הבסיסיים, אינם חובה על פי חוק. מבוטח שרוצה להבטיח נזקים שעלולים להיגרם למבנה הדירה או לרכוש שלו בדירה, צריך לרכוש את הכיסוי המתאים עבורו.

עם זאת, ככתוב מקודם, כאשר אדם רוכש דירה על ידי נטילת הלוואה לדיור (משכנתה), הבנק או חברת הביטוח עשויה לדרוש ממנו לרכוש ביטוח משכנתא שמכסה נזקים שיכולים להיגרם למבנה הדירה.

ביטוח דירה – כיסויים

כדי להבין טוב יותר במה ביטוח דירה יכול להגן על המבוטח, צריך לדעת מהם הכיסויים שלו. ככתוב מקודם, הפוליסה התקנית כוללת 2 כיסויים ביטוחיים. הנה הרחבה שלהם:

1. ביטוח מבנה לדירה

מבנה דירה הוא המבנה של הדירה או של הבית בו מתגורר המבוטח ושהשימוש העיקרי שלו לצורך מגורים. מבנה הדירה כולל את כל הרכיבים הקבועים או המחוברים בדרך קבע כמו מרפסת, מערכת מים וחשמל, מערכת ביוב ואינסטלציה, מערכת מיזוג אוויר, מתקני הסקה, מערכת סולארית של הדירה, דוודים, צנרת, מתקני טלפון, שערים וגדרות של הדירה, וכל רכיב אחר ששייך לדירה עצמה.

מקרה ביטוח – הכיסוי הביטוחי הזה מספק הגנה במקרים של: פגעי מזג אוויר, התפוצצות או התלקחות, נזקי רוח, נפילת כלי טיס, פגיעת כלי רכב, פעולות בזדון (למעט אם הדירה לא תפוסה או בידי המבוטח או בני משפחתו או בני אדם אחרים שמתגוררים), גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם, רעידת אדמה כולל נוצנאי כתוצאה מכך (רק אם המבוטח לא ויתר על הכיסוי הזה), שיפוץ והצפה למעט צונאי.

הכיסוי אינו מקנה הגנה מפני מקרים של מלחמה, טרור, זיהום גרעיני, או פעולה של גורם ממשלתי.

הפיצוי שמגיע למבוטח מחושב לפי שווי האובדן ולכל היותר סכום הביטוח, כאשר המטרה היא להחזיר את המצב לקדמותו כאילו לא היה אירוע ביטוחי.

הביטוח מקנה פיצוי גם במקרה אובדן הכנסות משכר דירה (אם הדירה מושכרת) או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים של המבוטח. הכיסוי הינו עד 12 חודשים או עד 15% מסכום הביטוח, הנמוך מבינהם – כל עוד הדירה לא מתאימה למגורים.

2. ביטוח תכולה לדירה

תכולת דירה היא כל רכוש, חפץ או דבר שנמצאים בדירה והם בבעלותם או בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו. פריטים אלו לא נכללים: כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס, בעלי חיים, ניירות ערך, חוזים תעודות ומסמכים, זהב וכסף או מתכת יקרה כשהם במצב גולמי או יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט, תכנונים ושרטוטים, פנקסי חשבונות וספרי עסק, ציוד ומלאי עסקי, צ'קים והמחאות למינהם, כרטיסי אשראי והגרלה, חפצים ודברים אחד שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה.

מקרה ביטוח – אותם נזקים כמו במקרה של "ביטוח מבנה לדירה".

בגדים, חפצים ותכשיטים של המבוטח או משפחתו, כשהם מחוץ לדירה, מכוסים בנזקים אלו, למעט סיכון גניבה ולא במקרים של הימצאות ברכב או בחוץ לארץ.

הפיצויי שניתן למבוטח מחושב לפי שווי האובדן או הנזק ועד סכום הביטוח. במקרה של רכוש מחוץ לבית (ככתוב בפסקה לפני), ניתן פיצוי של 5% מסכום הביטוח שלהם.

במקרה שלא צויין במפרט הביטוח במפורש את סכומי הביטוח לפריטי תכולה מסויימים, אז נקבעו תקרות של הגבלת אחריות של חברת הביטוח. כמו למשל, כסף מזומן, עד 0.5% וכך הלאה.

ביטוח דירה – הרחבות של הפוליסה התקנית

הכיסויים ככתוב לפני כן, הם כיסויים בסיסיים של פוליסת הביטוח. הכיסויים הללו, הם הרחבות נוספות שניתן להוסיף במסגרת הביטוח:

1. ביטוח סכום נוסף בבית משותף

במקרה שגרים בבית משותף, ייתכן כי גובה ביטוח מבנה לא מספיק לרכישת דירה חדשה עקב נזק שנגרם. ניתן לרכוש ביטוח סכום נוסף, שמאפשר קבלת תגמולי ביטוח גבוהים יותר כשר נגרם נזק בגלל רעידת אדמה בשיעור 70% ומעלה מסכום ביטוח מבנה, וזאת ללא ויתור של זכויות בקרקע.

ברכישת הרחבה זו, סכום הביטוח יוגדל בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח מבנה לדירה.

2. ביטוח אחריות צד ג'

במקרה של אירוע תאונה שאירעה בדירה לצד שלישי והביא למקרה של מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי או נזק לרכוש של צד שלישי – המבוטח נדרש לפצות את אותו צד שלישי. ניתן לרכוש הרחבה זו כדי לכסות תביעה של נזקים שנגרמו והסכום מוגבל עד התקרה בכיסוי הביטוחי.

הרחבות נוספות לפוליסת ביטוח דירה

חברות הביטוח יכולות להציע הרחבות נוספות, מעבר לכיסויים הבסיסיים או ההרחבות בפוליסה. כמו למשל:

 • ביטוח כל הסיכונים – לכיסוי אובדן או נזק שנגרם לרכוש מכל סיבה שהיא ולא כולל החריגים בפוליסה.
 • ביטוח חבות מעבידים – לכיסוי פגיעה של נזק גופני לעובד משק בבית, בתנאי שמקבל שכר מהמבוטח ונמצא בשירותו הישיר.
 • ביטוח פעילות עסקית בדירה – הרחבות ביטוח כך שמכסים גם פעילות עסקית כמו מרפאה, מכון יופי, משרד וכד'.
 • ביטוח נזקי טרור – מתן פיצוי של סכום נזק מעבר לסכום הפיצוי לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.
 • אחר – ביטוח אופניים, ביטוח שבר שמשות ומראות.

גובה כיסוי ביטוחי – כמה כסף צריך לכסות?

סכום הביטוח נקבע בהתאם לסוג הכיסוי הביטוחי ותנאיו:

 • ביטוח מבנה – סכום הביטוח משקף את העלויות של עלות בניית הדירה מחדש (ללא ערך קרקע, שכן היא עדיין נותרת גם אם חל אירוע ביטוחי).
 • ביטוח תכולה – סכום הביטוח אמור לשקף את השווי של כל הפריטים בדירה בתחילת הביטוח. חברת הביטוח יכולה לשלוח שמאי להערכה.

איך נקבע מחיר (פרמיה) של ביטוח דירה?

יש כמה גורמים שמשפיעים על המחיר (הפרמיה) של הביטוח, והם:

 • סכום הביטוח – הסכום אותו מבטחים את מבנה הדירה או תכולתה, וזה הסכום שיתקבל לכל היותר במקרה של מקרה ביטוח.
 • ערך כינון – במקרה של אירוע ביטוחי, חברת הביטוח מפצה לפי ערך כינוי (כינון הוא הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שניזוק או שאבד). לצורך כך, המבוטח צריך לבצע את העבודה, אחרת הפיצוי יהיה לפי ערך שיפוי, שהוא נמוך יותר.
 • ביטוח חסר (תכולה בלבד) – אם נרכש ביטוח בשווי הנמוך משווי התכולה ב-15% לפחות, אז החבות של חברת הביטוח פוחתת גם באותו שיעור.
 • חשיפת הדירה לגניבה – ככל שיש יותר ממיגונים ואעזקות למינהם כנגד גניבות.
 • סוג הדירה – בית פרטי או בית משותף.
 • מספר קומה בבית משותף וגם שטח הדירה.
 • גיל המבנה.
 • תביעות בעבר של המבוטח.
 • כיסויים או הרחבות נוספות.

ביטוח דירה – פיצוי או שיפוי?

ביטוח דירה הוא ביטוח מסוג שיפוי, כלומר החזרת המצב לקדמותו לפני מקרה הביטוח. הביטוח אינו פיצוי של כסף, אולם החברה כן יכולה להעניק תשלום במקום.

למעשה, חברת הביטוח יכולה לפצות או לשפות את המבוטח באחד הדרכים הבאים לפי שיקול דעתה:

 • תשלום של ערך האובדן או הנזק במזומן.
 • תיקון הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו, והבאתם למצב דומה למצבם לפני קרוב הביטוח.
 • החלפת התכונה או חלקים ממבנה, או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו וניזוקו.

ביטוח משכנתא

כאשר אדם רוכש דירה דרך הבנק או חברת הביטוח, על ידי הלואוה לדיור (משכנתא), התאגיד הפיננסי ידרוש לרכוש פוליסת ביטוח משכנתא שכוללת 2 כיסויים:

 • ביטוח חיים למשכנתא – נועד להבטיח תשלום ההלוואה בעת פטירת אחד מבני הזוג.
 • ביטוח מבנה דירה למשכנתא – נועד לכסות נזקים שנגרמו לדירה כדי להבטיח את תשלום ההלוואה.

ביטוח זה כולל רק כיסוי למקרה של נזקים למבנה הדירה ונזקי מים בלבד. הפוליסה אינה מכסה מקרים של צד ג' או ביטוח תכולה.

אגב… אין חובה לרכוש דרך סוכנות הביטוח של הבנק, אבל אפשר. מותר גם דרך כל סוכנות אחרת שעוסקת בתחום או חברת ביטוח רלוונטית.

איך לרכוש פוליסת ביטוח דירה?

כדי לרכוש פוליסת ביטוח דירה, כדאי לבדוק את המחירים השונים בחברות הביטוח ואת השירות הניתן על ידיהם. כדאי שההשוואה תתבצע על בסיס כיסויים זהים – מה שמאפשר לשמור על אחידות במחירים ולוודא שרק המחיר הוא הגורם שמשתנה.

ניתן לפנות לכל חברת ביטוח בישראל שעוסקת בתחום על מנת לקבל הצעת מחיר לכיסוי ביטוח דירה. כמובן שאפשר גם לפנות אל סוכן ביטוח מקצועי שיכול להיות לצד המבוטח בכל עת, גם במקרה שיחול אירוע ביטוחי חלילה, ויעזור לייעל את התהליכים.

בעת הפניה אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח, כדאי לברר את כל הנושאים השייכים כמו פריסת תשלומים ותנאי אשראי, גובה השתתפות עצמית, הנחות על היעדר עבר ביטוחי, כיסויים והרחבות נוספות, אמצעי מיגון ככל שהם נדרשים ועוד.

בעת סגירת העסקה, חשוב לדייק בכל הנתונים ולרבות השווי והערך של הדירה והתכולה. מסירת פרטים לא נכונים עלולה להסיר את התחייבות חברת הביטוח בפיצוי המבוטח. לכן חשוב להקפיד כי כל המידע שנמסר הוא נכון ואמיתי. כמובן, שצריך להכין את כל המסמכים והתקנת המיגונים בהתאם לדרישת חברת הביטוח.

השתתפות עצמית

בעת הגשת תביעה לקבלת פיצוי או שיפוי לכיסוי הנזקים, יש צורך לשלם השתתפות עצמית. כלומר, יש סכום כסף שהמבוטח צריך לשלם בעת הגשת התביעה. גובה ההשתתפות העצמית משתנה בהתאם לסכום הביטוח ויכולה להיות כמה מאות שקלים ואולי כמה אלפים בודדים.

השוואת מחירים

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הגוף הממשלתי האחראי על חברות הביטוח, מציע לשימוש מחשבון ביטוח דירה. מדובר על מחשבון שעוזר לקבל מחירים ולבצע השוואת מחירים של כל חברות הביטוח בישראל לצורך רכישת הפוליסה.

כפל ביטוחי

ככתוב מקודם, ביטוח דירה הוא ביטוח מסוג שיפוי. לא מומלץ לרכוש 2 ביטוחי דירה אצל 2 חברות ביטוח אחרות, משום שניתן להחזיר את הדירה לקדמותה רק דרך פוליסה אחת והפוליסה הנוספת היא מיותרת.

במילים אחרות, כדאי להימנע מכפל ביטוח, מצב בו 2 ביטוחים כפולים וזהים עם אותו כיסוי ביטוחי. במידה ומעוניינים לדעת האם יש כפל ביטוחי, כדאי לבדוק זאת דרך אתר הר הביטוח.

הגשת תביעת ביטוח דירה

בעת מקרה ביטוח, צריך להגיש תביעה לחברת הביטוח לקבלת הפיצוי או השיפוי.

במקרה של גניבה או פגיעה בזדון, יש להודיע מיד אל משטרת ישראל ולקבל אישור על הגשת תלונה. בנוסף, חשוב להודיע לחברת הביטוח או לסכום הביטוח, מיד עם קרות מקרה הביטוח ועדיף כמה שיותר מוקדם.

צריך למלא את טופס התביעה שאפשר לקבל אצל חברת הביטוח, דרך האתר או המוקד הטלפוני, תוך כדי מענה נכון וכנה לגבי כל האירוע שחל.

חשוב להגיש את התביעה בזמן, משום שיש תקופת התיישנות לנזק של מבנה דירה או תכולת דירה. ההתיישנות מתחעלה עם תום 3 שנים מיום קרות האירוע. במקרה של נזק לצד ג', ההתיישנות היא לאחר 7 שנים לרוב.

קבלת הפיצוי

חברת הביטוח צריכה לשלם תוך 30 יום מהיום שהיה אצלה כל המידע והמסמכים הדרושים. יחד עם זאת, חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח שלא שנויים במחלוקת בתום לב תוך 30 יום מהיום שנמסרה לחברת הביטוח תביעה. אם החברה לא תשלם במועד, היא תידרש לשלם את סכום הביטוח כולל ריבית והצמדה על פי חוק.

מעבר דירה

בעת מעבר דירה, ניתן להעביר את הכיסוי הביטוחי לדירה החדשה, תוך כדי התאמה של דמי ביטוח, לפי הנתונים של הדירה החדשה.

ביטול פוליסה

ניתן לבטל את פוליסת ביטוח הדירה בכל עת על ידי פניה אל חברת הביטוח דרך האתר, המייל או המוקד הטלפוני. הביטול נכנס לתוקף במועד שהמבוטח קובע, מיידי או תאריך מאוחר יותר.

במקרה של ביטול, חברת הביטוח נדרש להחזיר את החלק היחסי של פרמיית דמי הביטוח תוך 14 יום ממועד כניסת ביטול לתוקף.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil