התקנת דוד שמש בבית משותף

בעל דירה בבית משותף יכול להחליט על התקנת דוד שמש על גג הבית המשותף אשר נחשב רכוש משותף, והמשמש את הדירה שלו לצורך חימום מים