מענק לרכישת דירת יד שנייה ביישובי עדיפות לאומית לבעל אישור זכאות של משרד הבינוי והשיכון

אדם שמוגדר חסר דירה לפי נהלי משרד הבינוי והשיכון ובעל אישור זכאות, זכאי לקבל מענק מותנה לרכישת דירת יד שנייה ביישובי עדיפות לאומית (ערי פריפריה)