חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מדרגות מס הכנסה 2024 – שיעורי מס בישראל על יחיד (לרבות עובד שכיר או עצמאי)

אדם יחיד, לרבות עובד שכיר או עצמאי, נדרש לשלם מס על הכנסותיו בהתאם לגובה מדרגות מס הכנסה לגבי שנה בה ההכנסה הופקה או נצמחה. המס מחושב במונחים שנתיים, למרות שבפועל מנוכה משכר העובד בכל חודש.

מטרת הכתבה להסביר מהן מדרגות המס, כיצד מחושבות ומידע נוסף.

מהן מדרגות מס הכנסה?

מס הכנסה בישראל על אדם יחיד (עובד שכיר, עובד עצמאי או אדם שיש לו הכנסות אחרות שלא בהכרח מעבודה או מעסק או משלח יד) מחושב לפי מדרגות מס הכנסה. שיטת המיסוי היא פרוגרסיבית – ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גבוה יותר על אותו חלק מההכנסה.

מדרגות מס הכנסה הן דרגות או שכבות של הכנסה, כך שעל כל שכבה מוטל מס בשיעור אחר שהוא גבוה יותר עם גידול בשכר האדם היחיד. למעשה, מדרגת מס הכנסה היא טווח של שכר, שלגבי אותו טווח שכר מוטל המס בשיעור שנקבע על ידי רשות המסים.

המס מוטל על ההכנסה החייבת במס, שהיא הכנסה לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים שהותרו לפי כל דין ולפני הזיכויים. לאחר חישוב המס בהתאם למדרגות, ניתן לחשב אם אותו אדם זכאי להקטנת המס בשל זיכויים שונים לפי דין. לבסוף מחושב המס הסופי שיש על אותו אדם לשלם.

למרות זאת, אדם יחיד עשוי לשלם מס שלא לפי מדרגות מס הכנסה, אם מדובר על הכנסות שקיים לגביהן מיסוי בשיטה אחרת (כגון שיעור אחיד מכל סכום ההכנסה).

בנוסף לכך, מדרגות מס הכנסה מתחשבות בין היתר כתוצאה ממה התקבלה ההכנסה, האם היא התקבלה מיגיעה אישית או שאינה מיגיעה אישית, כאשר על יגיעה אישית יש מדרגות עם שיעור נמוך יותר.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה מוטל על כל אלו:

  1. אדם יחיד תושב בישראל – הכנסה מכל המקורות לפי החוק, אשר הופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל.
  2. אדם יחיד תושב חוץ – הכנסה מכל המקורות לפי החוק, שהופקה או נצמחה בישראל.

גובה מדרגות מס הכנסה

ככתוב מקודם, מדרגות מס הכנסה מחושבות לפי 2 מקורות הכנסה:

  1. הכנסה מיגיעה אישית.
  2. הכנסה שאינה מיגיעה אישית.

אולם, לפני הכל, חשוב לומר כי מס הכנסה הוא מס המחושב על בסיס שנתי ולא בסיס חודשי.

1. מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית

הכנסה מיגיעה אישית – כל ההכנסה כתוצאה מעבודה או ממאמץ. לרבות: הכנסה מעבודה, הכנסה מעסק או ממשלח יד, קצבה ממעביד קודם (פנסיה תקציבית), קצבת פנסיה מקופת גמל, קצבת שאירים, קצבת אובדן כושר עבודה או קצבת נכות, קצבה המשולמת מהביטוח הלאומי, מענק פיצויי פיטורים, מענק פרישה או מענק עקב מוות, סכום היוון קצבאות לעיל, הכנסה מדמי שכירות ש-10 שנים לפחות לפני ההשכרה שימש בתור הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

אלו שיעורי המס:

הכנסה חודשית (מדרגות מס חודשיות)הכנסה שנתית (מדרגות מס שנתיות)שיעור המס
עד 7,010 ₪עד 84,120 ₪10%
7,011 ₪ – 10,060 ₪84,121 ₪ – 120,720 ₪14%
10,061 ₪ – 16,150 ₪120,721 ₪ – 193,800 ₪20%
16,151 ₪ – 22,440 ₪193,801 ₪ – 269,280 ₪31%
22,441 ₪ – 46,690 ₪269,281 ₪ – 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ואילך560,281 ₪ ואילך47%
מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית

בנוסף לכך, אדם שיש לו הכנסה שנתית מעל 721,560 ₪ (כ-60,130 ₪ לחודש), חייב בתשלום מס על הכנסות גבוהות (מס יסף) בתוספת 3%. כלומר, סך המס על הכנסות גבוהות הן 50% (47% + 3%).

דוגמה:

אדם מרוויח 12,000 ₪ בחודש הכנסה כתוצאה מעבודה בממוצע שנתי (144,000 ₪ לשנה). מה סכום המס שישלם?

  • על השכר שעד 84,120 ₪ הוא ישלם 10% – כלומר 8,412 ₪.
  • על השכר שמעל 84,120 ₪ ועד 120,720 ₪ (סך הכל 36,600 ₪) הוא ישלם 14% – כלומר 5,124 ₪.
  • על השכר שבין שמעל 120,720 ₪ ועד 144,000 ₪ (סך הכל 23,280 ₪) הוא ישלם 20% – כלומר 5,354.40 ₪.
  • סך הכל מס ההכנסה שאותו אחד חייב לשלם הוא 18,890.40 ₪ בשנה (או 1,574.20 ₪ בחודש).

עם זאת, מסכום זה ניתן להפחית את הזיכויים שאותו אדם זכאי להם: נקודות זיכוי מס, זיכוי ממס בגין הפרשה לפנסיה, הטבות מס לישובים שונים ועוד.

לגבי עובד יומי

הכנסה יומית (מדרגות מס יומיות)שיעור המס
עד 280.40 ₪10%
280.41 ₪ – 402.40 ₪14%
402.41 ₪ – 646.00 ₪20%
646.01 ₪ – 897.60 ₪31%
897.61 ₪ – 1,867.60 ₪35%
1,867.61 ₪ ואילך47%
מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית – עובד יומי

בנוסף לכך, אדם שיש לו הכנסה יומית של מעל 2,405.20 ₪, חייב בתשלום מס על הכנסות גבוהות (מס יסף) בתוספת 3%. כלומר, סך המס על הכנסות גבוהות הן 50% (47% + 3%).

2. מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה שאינה מיגיעה אישית – כל ההכנסה האחרת שאינה מיגיעה אישית. לרבות: דמי שכירות על דירת מגורים וכד'.

אלו שיעורי המס:

הכנסה חודשית (מדרגות מס חודשיות)הכנסה שנתית (מדרגות מס שנתיות)שיעור המס
עד 22,440 ₪193,801 ₪ – 269,280 ₪31%
22,441 ₪ – 46,690 ₪269,281 ₪ – 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ואילך560,281 ₪ ואילך47%
מדרגות מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית

בנוסף לכך, אדם שיש לו הכנסה שנתית מעל 721,560 ₪ (כ-60,130 ₪ לחודש), חייב בתשלום מס על הכנסות גבוהות בתוספת 3%. כלומר, סך המס על הכנסות גבוהות הן 50% (47% + 3%).

אדם שמלאו לו 60 שנים במהלך שנת המס, זכאי לתשלום המס לפי מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית – גם אם בפועל הם נוצרו שלא מיגיעה אישית.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961

שפות נוספות

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil