חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קרן השתלמות – מה זה ולמה זה כדאי לעובדים שכירים ולעצמאים

קרן השתלמות היא קופת חיסכון ייחודית המאפשרת לעובדים שכירים ועצמאיים להנות מחיסכון לטווח קצר ובינוני ובתוך כך להנות מהטבות מס משמעותיות. חלק מהטבות המס ניתנות בעת ההפקדה לקופה וחלק ניתנות בעת משיכת הכספים ממנה.

בנוסף להטבות המס, ניתן גם להנות מצבירת ריבית ורווחי הון משמעותיים שהם גם פטורים מתשלום מס הכנסה מה שגורם לקרן להיות מאוד אטרקטיבית ביחס לאפיקי חיסכון אחרים.

עם זאת, לא כל אדם יכול לפתוח קרן השתלמות ולא בכל מקום עבודה האפשרות הזו חייבת. אז מה זו הקרן הזו, איך מפקידים, כמה מפקידים, מתי אפשר למשוך את הכספים ועוד מידע שחשוב להכיר.

מה זה קרן השתלמות?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מגדיר קרן השתלמות כך: "קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם".

למעשה, בעבר נוסדה קרן השתלמות לצורך מימון השתלמויות עבור העובדים כגון לימודים, הכשרות, כנסים וכדומה. כיום קרן השתלמות משמשת כאפיק חיסכון לטווח קצר או בינוני לציבור העובדים – השכירים והעצמאיים – שמספקת פטור ממסים שונים כדוגמת מס על הכנסה ומס על רווחי הון, וזאת בשונה מקופות גמל אחרות.

היתרון בכך הוא שלאחר תקופה של 6 שנים, ניתן למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לא דווקא לצרכי השתלמות, אלא לכל מטרה שהיא: לרכוש רכב, דירה, לצרכי צריכה שוטפת או להשקיע אותם באפיקי השקעה אחרים.

כאמור לעיל, קרן השתלמות מתאימה גם לעובדים שכירים וגם לעובדים עצמאיים. כמו כן, ניתן למשוך את הכספים גם לפני 6 שנים בתנאים מסויימים שיפורטו מטה.

קרן השתלמות לעובד שכיר

עובדים שכירים יכולים להנות מקרן השתלמות, אך המעסיק לא מחויב לכך על פי חוק. עם זאת, קיימים הסכמים קיבוציים וכן צווי הרחבה המחייבים מעסיקים בענפי תעשייה שונים להקים קרן השתלמות לעובדים ולהפריש כספים לשם. כאן חשוב להבהיר כי במקרה בו מעסיק לא מחויב להפריש לקרן השתלמות, עובד אצל מעסיק כזה לא יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות ולהפריש לשם כספים לבד או עם המעסיק.

יש לציין כי יש מעסיקים שמציעים קרן השתלמות לעובדים כחלק מההטבות של מקום העבודה. במקרה שמעסיק מציע לעובד להקים קרן השתלמות, אין שום סיבה לסרב להצעה כזו וכדאי מאוד שעובד יקבל את ההצעה. בנוסף, אין זה אומר שהדבר צריך להגיע מיוזמתו של המעסיק, עובד רשאי לגשת למעסיק שלו ולבקש ממנו לפתוח עבורו קרן השתלמות.

מעסיקים של עובדים בחברות ניקיון ותחזוקה וכן בחברות אבטחה ושמירה חייבים להפריש כספים לקרן ההשתלמות לטובת העובדים החל מתאריך אוקטובר ונובמבר 2014, בהתאמה. מעסיק ממשלתי של עובדים אלו מפריש החל מספטמבר 2013.

מעסיק של עובדי הוראה – מורים וגננות – מחוייב להפריש כספים לטובת קרן ההשתלמות עבור העובד וזאת בשיעורי הפרשות מוגדלות יותר, מאשר לעובדים אחרים. ההפרשות הם 4.2% מהשכר מהעובד ו-8.4% מהמעסיק, כמו כן, עובד זה יכול למשוך את הכספים גם לצרכי השתלמות.

עובדי קבלן של חברות כח אדם, זכאים לקבל קרן השתלמות אם המעסיק במקום העבודה חייב להפריש על פי הסכם או צו כאמור לעיל. במקרה זה, ההפרשה תחל 6 חודשים לאחר תאריך התחלת ההפרשה לעובדים ישירים במקום העבודה. במקרה בו עובד זה יחליף מעסיק שגם הוא מחוייב להפריש, עובד זה זכאי לקבל כספים באופן מיידי וללא תקופת המתנה.

איך פותחים קרן השתלמות?

כזכור, מעסיק אינו מחוייב לפתוח קרן השתלמות לעובדים מכוח החוק. אולם במקרה שהסכם קיבוצי או צו הרחבה מחייב אותו, הוא יחל להפריש את הכספים לטובת קופת החיסכון של העובד. גם מקומות עבודה בהם המעסיק מציע מיוזמתו או שקיבל את הצעת העובד ליצור קרן השתלמות, יחל להפריש לטובת הקרן.

במקרים אלו, עובד צריך לבחור את הגוף המנהל של קרן ההשתלמות, כלומר בידי מי הכספים ינוהלו, וימלא את המסמכים השונים שקיבל מהגוף ויעביר אותם למעסיק. המעסיק יקבל את המסמכים הללו, וידאג לפתיחת הקרן עבור העובד. לאחר פתיחת הקרן, ההפרשות יהיו גם על חשבון העובד וגם על חשבון המעסיק.

מעסיק חייב להעביר את הכספים שנוכו מהעובד וכספים שהוא היה חייב להפריש מצידו ולהעביר אותם לגוף המנהל תוך 15 יום מתום חודש העבודה או 7 ימים לאחר תשלום המשכורת / שכר לעובד, המוקדם מבינהם.

תקרת הפרשות לקרן השתלמות

החוק קובע כי אין הגבלה על הפרשת כספים לטובת קרן השתלמות. אולם הוא כן קובע מהי התקרה לפיה תינתן לעבוד הטבת מס עבור ההפקדות ועבור מס רווחי הון. אחוזי ההפקדה המרביים במקרה זה הם:

 • המעסיק – עד 7.5% מהשכר של העובד (פי 3 מהעובד).
 • העובד – עד 2.5% מהשכר שלו.

השכר לעניין זה הוא השכר ברוטו של העובד ולמעט הוצאות נלוות, שעות נוספות וכדומה. החוק מגדיר גם כי השכר המקסימלי להפרשה הוא שכר חודשי של 15,712 ₪, כך שהפקדה מעבר לתקרה תחוייב במס לפי מדרגות המס ולפי מס רווחי הון של 25%.

עוד מובהר כי, על מנת שעובד יהיה זכאי לפטור ממס, מעסיק לא יכול להפריש מעל פי 3 מהפרשות העובד.

הפקדה מוטבת לקרן השתלמות כפי שנראה לעיל היא עד 10% מהשכר המירבי (2.5% עובד + 7.5% מעסיק), כלומר ניתן להפקיד עד 1,571 ₪ בחודש או 18,852 ₪ בשנה.

מתי אפשר למשוך את הכספים?

ככלל, ניתן למשוך את הכספים בכל עת. אולם חלק מן משיכות הכספים עשויות לגרור אחריהן תשלום מס הכנסה לפי מדרגות המס (על החלק של המעסיק) וכן תשלום מס רווחי הון.

עם זאת, משיכת כספים במקרים הבאים פטורה ממס הכנסה וגם ממס רווחי הון:

 • לאחר 3 שנות וותק, לצורך מימון לימודים או השתלמות.
 • לאחר 3 שנות וותק, אם עובד הגיע לגיל פרישה (משיכה לכל מטרה).
 • לאחר 6 שנות וותק או מתחילת ההפקדות, לכל מטרה.

חשוב להבהיר כי אין זה חובה למשוך את הכספים בתאריכים אלו, ניתן למשוך אותם בכל זמן לאחר התאריכים הללו וניתן להשאיר אותם ותוכלו להמשיך להנות מההטבות. במקרה ונמשכו כספים מקרן השתלמות, המשיכה הבאה בפטור ממסים תחול שוב על פי התקופות הללו.

איך למשוך את הכספים?

עובד שמעוניין למשוך את כספי קרן ההשתלמות שלו, ימלא טופס בקשה למשיכת כספים הניתן על ידי פניה אל הגוף המנהל או באמצעות אתר האינטרנט שלו.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות.
 • אישור אימות חשבון של החוסך – צילום של צ'ק, אישור ניהול חשבון, תדפיס עובר ושב או מסמך אחר בנקאי עם מידע של שם בעל החשבון ותעודת הזהות שלו.
 • במקרים מסויימים, עובדים עשויים להידרש להמציא מסמך מאת המעסיק לעניין שחרור הכספים.

הכספים יועברו לחשבון הבנק של החוסך לאחר 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה כל עוד היא הוגשה בצורה נכונה. 3 ימי עסקים בתחילת כל חודש לא מהווים ימי עסקים לצרכי משיכת הכספים.

קרן השתלמות לעובד עצמאי

בשונה מעובד שכיר, עובד עצמאי יכול להחליט להפריש כספים לטובת קרן ההשתלמות שלו ולהנות מהטבות מס שונות. עובד עצמאי יכול להפריש לקרן ההשתלמות כל סכום, אולם רק אחוז מסויים מההפרשה תהיה מוכרת זו כהוצאה מוכרת במס ורק אחוז מסויים יהיה מוכר לצרכי פטור ממס רווחי הון.

למעשה, עובד עצמאי זכאי להוצאה מוכרת במס עבור הפרשות לקרן השתלמות של עד 4.5% מההכנסה השנתית ולא יותר מההכנסה המרבית שממנה ניתן לקבל הטבת מס – 264,000 ₪ (ב-2019).

אולם עובד זכאי זכאי לקבל פטור ממס רווחי הון עד להפקדה של עד 7% מההכנסה השנתית ולא יותר מההכנסה המרבית (עד 18,480 ₪ – זוהי הפקדה מוטבת). כלומר, הפקדה של בין 4.5% ועד 7% לא תוכר כהוצאה לצרכי מס אך העובד יקבל פטור ממס רווחי הון.

למידע נוסף: קרן השתלמות לעובד עצמאי

דוגמה:

הכנסתו של עובד עצמאי (עוסק מורשה) היא 200,000 ₪, כמה יוכל להפקיד ולהנות מההוצאות?

 • מכיוון שניתן להפקיד עד 4.5%, העובד יוכל להפקיד על 9,000 ₪ שהם יוכרו לו כהוצאות מוכרות במס.
 • על פי מדרגות מס הכנסה, ברמת שכר זו, שיעור המס השולי הוא 31% ולכן שווי הטבת המס היא 2,790 ₪.

עובד שכיר שהוא גם עצמאי

עובד שכיר שהוא גם עצמאי, יכול ליצור קרן השתלמות עבור עצמאים ואין מניעה לכך. אולם הוא אינו יכול לדרוש מהמעסיק, הין שהוא גם שכיר, להפריש לשם כספים. כמובן, למעט מקרים בהם מעסיק זה מחוייב לעשות על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה ובמקרה זה המעסיק יפריש לקרן שבחר העובד.

קרן השתלמות דמי ניהול

דמי הניהול המרביים (מקסימליים) שניתן לגבות על ניהול קרן השתלמות הם 2% מהצבירה. מעל סכום זה, החברות לא רשאיות לגבות כסף. אולם, דמי ניהול מקובלים, או ממוצעים בקרן השתלמות הם בין 0.2% לבין 0.8%.  אין דמי ניהול מההפקדה, אלא רק מהצבירה.

ככל שהחברה מציעה תשואה גבוהה יותר וניהול השקעות איכותית יותר, כך היא עשויה לבקש יותר כסף.

כך או כך, כדאי מאוד להתמקח מול החברה על מנת לקבל תנאים אטרקטיביים יותר.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הפקדה של מעסיק מעבר לתקרה תחושב כהכנסה של העובד החל ממועד ההפקדה לקרן, העובד ישלם מס הכנסה לפי מדרגות המס שלו. במקרה זה יחוייב במס רווחי הון של 25% על הרווחים מסכומים אלו לאחר המועדים לעיל.
 • הפסקת תשלומים לטובת קרן השתלמות לא פוגעות בזכויות של עובדים.
 • במקרה של פטירת העובד, ניתן למשוך את הכספים באופן מיידי על ידי המוטב.
 • הגוף הפנסיוני חייב לשלוח דוחות תקופתיים ושנתיים אל כל חוסך. על מנת להבין את הדו"ח יש לעיין במדריך איך לקרוא דוח קרן השתלמות שלנו.
 • קרן השתלמות שלא הופקדו בה כספים בשנה האחרונה תיחשב לא פעילה, על מנת למצוא את החסכונות הללו, יש לפנות אל אתר הר הכסף.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil