חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קופת גמל להשקעה – מה זה, כדאיות, איך חוסכים, השוואה ועוד

קופת גמל להשקעה מאפשרת לכל אדם לחסוך כסף באופן עצמאי במוצר חיסכון מעורר עניין, תוך כדי גמישות מירבית והטבות מס שונות בעת הפרישה מעבודה. המוצר מהווה חלופה למוצר הפיקדון בחשבון הבנק של כל אדם.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות מוצר החיסכון, לרבות הטבות ותנאים.

מהי קופת גמל להשקעה?

בעקבות תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל בשנת 2008, בוטלה האפשרות של כל אדם לחסוך כסף במוצר חיסכון הוני, כזה שאפשר למשוך כספים בכל עת, אלא רק בתור קצבה בגיל הפרישה, כאשר המטרה הייתה לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה חובה. הדבר קידם את החלטת הממשלה, אך מנגד פגע במוצר חיסכון מושך שהיה לציבור.

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון והשקעה, ממשפחת מוצרי קופת גמל, המאפשרת לכל אדם לחסוך כסף באופן עצמאי, לכל תקופת זמן, ולמשוך בכל עת את הכספים העומדים לרשותו ונצברו בקופה. בנוסף, מוצר החיסכון מאפשר לכל אותו חוסך, לקבל פטור מלא מתשלום אם יחליט למשוך את הכסף כקצבה החל מגיל הפרישה המוקדמת (גיל 60).

קופת גמל להשקעה החדשה הוקמה לפי חוק בשנת 2016 בעקבות תיקון 15 לחוק קופות גמל. למעשה, מדובר על מוצר חיסכון המשלב מוצר הוני (למשיכה בסכום חד פעמי) לבין מוצר קצבה (למשיכה בתשלומים חודשיים).

קופת הגמל להשקעה מהווה חלופה למוצר חיסכון עיקרי שהציבור היה יכול לחסוך תוך כדי אותה גמישות ונזילות, והיא – הפיקדון בבנק. הכספים בקופה מנוהלים על ידי חברה מנהלת (גוף מוסדי) המפוקחת על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

היתרונות הבולטים של מוצר החיסכון שהוא מיועד הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, יש לו נזילות גבוהה (ניתן למשוך כסף בכל זמן), אין קנס על משיכת כספים למעט מס רווחי הון, קופת הגמל מתאימה לכולם, ניתן לקבל הלוואה מקופת גמל להשקעה בגובה של עד 80%, יש מסלולי השקעה רבים, ניתן לנייד (להעביר) מקופה אחת לאחרת בכל עת ומוצר החיסכון מאפשר לקבל פטור ממס רווחי הון במשיכת הכסף בגיל 60.

החסרונות הבולטים שהוא מוגבל עד לתקרת הפקדה מירבית של 71,337 ₪ לאדם בשנה (בשנת 2020) ואין הטבות מס בעת הפקדה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שמעוניין במוצר חיסכון והשקעת הכסף שעומד לרשותו.

בחירת קופת גמל להשקעה והצטרפות אליה

לפני הכל, יש להבין את כל המאפיינים של קופת גמל להשקעה, בין היתר תקרות הפקדה, דמי ניהול, תשואות, מיסוי ועוד. אם הם לא מתאימים למאפייני החוסך / העמית, ייתכן כי זה לא המוצר הנכון בעת זו.

קופת הגמל להשקעה מאפשרת חיסכון של כספים בתור חלופה למוצרי חיסכון אחרים, לרבות הפיקדון בבנק ופוליסת החיסכון בחברות הביטוח.

כדי לקבל החלטה מושכלת יותר, אפשר לעיין באתר גמלנט בעניין קופות גמל להשקעה, לברר תשואות ודמי ניהול, סוגי מסלולים ועוד.

לאחר הבחירה, יש להצטרף אל החברה באמצעות מילוי טופס ידני או דיגיטלי אינטרנט. ההצטרפות נעשית מיום קבלת טופס ההצטרפות לקופה או מיום אישור החברה לצירוף העמית, המועד המאוחר מבינהם.

החברה המנהלת רשאית לאשר הצטרפות עמית או לסרב לקבל אותו בתור עמית, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוך לכל דין.

הפקדות לקופת גמל להשקעה

סך הכספים שעמית רשאי להפקיד בכל החשבונות שלו בקופות הגמל להשקעה לא יכולות להעלות על התקרה של 70,912 ₪ בשנה (בשנת 2021).

ניתן לבצע הפקדה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע), או צ'ק לטובת קופת הגמל בלבד.

יש לציין כי הפקדות אלו ניתן לעשות בכל מספר תשלומים שהעמית רוצה ולא בהכרח בפעם אחת. בנוסף, מועד ההפקדה הוא חשוב, שכן הפקדות יש לבצע עד לתום השנה הקלנדרית (שנת מס), אחרת – הסכומים ייחשבו בהפקדה של שנה לאחר מכן וזאת על כל ההשלכות כתוצאה מכך. לא ניתן לבקש שיוך של הפקדות בעד שנה קודמת גם באיחור של יום אחד.

קופת גמל להשקעה – משיכת כספים

עמית שמעוניין למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה שלו, יכול לעשות זאת על ידי פנייה אל החברה המנהלת על גבי טופס ייעודי למשיכת כספים.

עם הגשת הבקשה המלאה והחתומה למשיכת הכספים, החברה המנהלת נדרשת להעביר את הכספים תוך 4 ימי עסקים (אם מועד התשלום חל באחד מ- 3 ימי עסקים ראשונים בכל תחילת חודש, החברה רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי).

אם העמית ביקש לקבל את הכספים בתשלומים חודשיים רצופים, החברה המנהלת חייבת להעביר את הכסף בכל חודש ביום קבוע שנבחר על ידי החברה המנהלת.

בעת משיכת הכספים, חברה מנהלת חייבת לנכות מס בקור בהתאם להוראות הדין.

קבלת הכספים בתור קצבה חודשית

קופת הגמל להשקעה לכשעצמה אינה משלמת קצבה, ויש להעביר את הכספים קופת גמל לקצבה או לקופת ביטוח. אופן חישוב הקצבה החודשית יהיה כמו החישוב של המוצר הפנסיוני שבחרתם.

העברת כספים בין קופות גמל

עמית רשאי להעביר כספים בין קופת גמל אחת לקופת גמל אחרת לפי תקנות הניוד (העברת כספים). אך לא ניתן להעביר במקרים אלו:

 • יש עיקול או שיעבוד על חשבון העמית בסכום מלוא היתרה הצבורה.
 • יש יתרת חוב בגלל הלוואה שעדיין לא נפרעה.
 • העמית נפטר לפני המועד הקובע בתקנות הניוד.
 • הקופה המקבלת היא קופה סגורה בתקנות הציוד.

מועד העברת הכספים הוא תוך 10 ימי עסקים מהיום שהוגשה בקשת העברה מפורטת.

העברת כספים בין מסלולים

ככלל, עמית שהצטרף לקופת גמל השקעה, יכול לבחור במועד ההצטרפות את המסלול בו יופקדו הכספים. אם הוא לא בחר, המסלול שהעמית יצטרך אליו הוא מסלול ברירת מחדל.

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה למסלו לאחר או מספר מסלולי השקעה, על ידי פניה אל החברה המנהלת בבקשה לכך. העברה כזו תתבצע תוך 3 ימי עסקים לאחר שהוגשה בקשה חתומה ומלאה (אם מועד העברת הכספים חל באחד מ- 3 ימי עסקים ראשונים בכל תחילת חודש, החברה רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי).

החברה צריכה להשקיע את הכספים בהתאם למסלול השקעה שנבחר על ידי העמית.

קופת גמל להשקעה – מס רווחי הון

מס רווחי הון שמוטל על קופת גמל להשקעה הוא מס ריאלי בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. רווח ריאלי משמעו ההפרש בין הרווח הנומינלי הרגיל לבין השינוי האינפלציוני בכספי מהקרן.

כך למשל, אם לאדם יש 50,000 ₪ בקופה בתחילת התקופה, כאשר האינפלציה באותה תקופה היא 1% והתשואה היא 2000 ₪ בסוף התקופה (52,000 ₪). אז הקרן היא 50,500 ₪ צמודה למדד והרווח הוא רק 1,500 ₪ ולא 2,000 ₪.

יחד עם זאת, אם אדם מושך את כספי החיסכון לאחר גיל 60 בתור קצבה חודשית, אפשר לקבל פטור מלא תשלום המס.

הערה: בהתאם לפקודת מס הכנסה, תשלומים ששולמו לקופת גמל להשקעה (הקרן) פטורים ממס רווחי הון וגם ממס הכנסה. אולם טרם אושרו הוראות פטור ממס לעניין הרווחים מהקופה.

קופת גמל להשקעה – דמי ניהול

דמי ניהול הם מרכיב חשוב מאוד במהלך בחירת מוצר החיסכון, הם אלו שישפיעו על גובה החיסכון, סך הצבירה, ברגע שהעמית (חוסך בקופת גמל) ירצה למשוך את הכספים. למעשה, זה המחיר שמשלמים לחברה המנהלת על ניהול הכסף של החוסך.

קופת גמל להשקעה היא ממשפחת קופות גמל ולכן דמי הניהול המרביים שלה כמו קופת גמל:

 • דמי ניהול מההפקדות – 4.00% מגובה ההפקדה של החוסך.
 • דמי ניהול מהצבירה – 1.05% מסכום הכסף שנצבר בקופת הגמל עד בכל שנה.

דמי ניהול אלו הם שיעורים מרביים כך שחברת ניהול קופת הגמל להשקעה, אינה יכולה לגבות דמי ניהול מעל התקרה. לעומת זאת, היא יכולה להעניק הטבה או דמי ניהול זולים יותר – באופן עצמאי או על ידי התמקחות עימה.

הגוף המוסדי רשאי לתת הנחה על דמי הניהול ואם כך הוא אינו יכול להעלות אותם במשך שנתיים. בעת משיכת הכספים או העברת קופת הגמל להשקעה לאפיק אחר, הגוף רשאי להעלות את דמי הניהול.

יש לציין כי בנוסף לדמי הניהול, החברה המנהלת רשאית לגבות גם הוצאות ניהול השקעות.

קופת גמל להשקעה – השוואת תשואות

הכספים המופקדים על ידי החוסך בקופת הגמל להשקעה, מושקים במוצרי השקעה ובשוק ההון, בין היתר במניות, אגרות חוב, הלוואות ועוד. כדי לדעת איזו קופת גמל הרוויחה יותר כסף, יש לבצע השוואה של תשואות.

תשואה היא מונח אשר מספק מידע כמה כסף (באחוזים) השיג מוצר החיסכון שנבחר על ידי החוסך. ככל שהתשואה גבוהה יותר, כך הקופה הרוויחה יותר כסף ויישאר לעמית (חוסך בקופת גמל) יותר כסף במועד המשיכה.

הגופים אינם מחוייבים ואינם מתחייבים לשיעור תשואה כזה או אחר, לפיכך כדי לעקוב אחר התשואה לאורך זמן ולבחור בגוף שמנהל את הקופה בצורה המיטבית ביותר.

לדוגמה:

אם בתחילת השנה היו בקופה 50,000 ₪ ובסוף השנה היו 52,000 ₪ (להתעלם מדמי הניהול לצרכי הנוחות), אזי קופת הגמל הרוויחה 2000 ₪. לכן, בעת חלוקת סכום זה בסכום בתחילת התקופה אפשר לקבל את התשואה. כלומר קופת הגמל הרוויחה באותה שנה 4% (2,000 חלקי 50,000).

אם קופת גמל אחרת השיגה באותה תקופה 8%, אז הסכום בסוף התקופה הוא 54,000 ₪ (בהתעלמות מדמי ניהול).

איפה בודקים השוואת תשואות? 

השוואה של קופת גמל להשקעה ניתן לבדוק במערכת גמל נט. זוהי המערכת של רשות שוק ההון ושם ניתן לקבל רשימה של הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל להשקעה, כמה נכסים (כסף) הקופה מנהלת, כמה תשואה ביצעה הקופה ועוד.

הרחבות נוספות

להלן מידע והרחבות בנושא.

דין וחשבון

חברה מנהלת חייבת לשלוח תך 3 חודשים מסיום שנת מס ומאזן, דין וחשבון שנתי לגבי הכספים, דמי ניהול, מסלולים ותשואות של חשבונות החיסכון שלו. בדואר יש לשלוח דוח מקוצר ודרך אתר האינטרנט, דוח מפורט.

בנוסף לכך, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, החברה המנהלת צריכה לשלוח דוח תקופתי לגבי הרבעון האחרון. אולם היא לא חייבת אם העמית לא העביר כספים במהלך הרבעון הרלוונטי, ובתנאי שיתרת החיסכון נמוכה מ-50,000 ₪.

רשימת חברות מנהלות קופת גמל להשקעה

להלן רשימה של חברות מנהלות (גופים מוסדיים) בעלי רישיון לניהול קופת גמל להשקעה עבור החוסכים:

 • אי.בי.אי גמל להשקעה.
 • אינטרגמל קופת גמל להשקעה.
 • אינפיניטי גמל להשקעה.
 • אלטשולר שחם חיסכון פלוס.
 • אנליסט קופת גמל להשקעה.
 • אקסלנס גמל להשקעה.
 • הלמן אלדובי להשקעה.
 • הראל גמל להשקעה.
 • ילין לפידות קופת גמל להשקעה.
 • כלל גמל לעתיד.
 • מגדל גמל להשקעה.
 • מיטב דש גמל להשקעה.
 • מנורה מבטחים חיסכון טופ.
 • פסגות גמל להשקעה.
 • קל גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה לעומת מוצרים דומים

קופת גמל להשקעה נועדה כדי להיות אלטרנטיבה לפיקדון בבנק ולאפיקי השקעה אחרים המביאים תשואה נמוכה לכסף. גובה ההפקדה מוגבל על תקרה מסויימת, ניתן להנות מנזילות הכספים תוך כדי תשלום מס רווחי הון או למעישה לאחר גיל 60 גם ללא מס.

קופת גמל לפי תיקון 190 נועדה לאפשר לציבור המתקרב לגיל 60 להפקיד את הכספים שלהם בתנאי שיש להם קצבה מזערית ובכפוף להפקדה עד 5 פעמים מהשכר הממוצע במשק במכפלת המקדם. כספים ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 על ידי פטור מלא במשיכה כקצבה או סכום הוני בתשלום מס רווח הון של 15%.

פוליסת חיסכון היא מוצר פנסיוני של חברות הביטוח שמאפשר חיסכון כסף במספר מסלולי השקעה, משיכה בנזילות מלאה של הכסף ומעבר בין מסלולי השקעה ללא חישוב כאירוע מס. עם זאת, מעבר בין חברות ביטוח ייחשב כאירוע מס. בנוסף, דמי הניהול מוערכים עד 2% דמי ניהול מהצבירה בשנה.

הפיקדון בבנק הוא החיסכון הפשוט ביותר לאלו שאינם מעוניינים לבצע בדיקה קצת מעבר לתאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון הבנק של אותו אדם.

נקודה להשוואהקופת גמל להשקעהקופת גמל לפי תיקון 190פוליסת חיסכוןפיקדון בבנק
תקרת הפקדהעד 70,000 ₪ בשנהעד 5 פעמים במכפלת השכר הממוצע במשק במקדם ההמרהאיןאין
משיכהבכל רגעלאחר גיל 60 בכפוף לקצבה מזערית. אחרת קנס 35%.בכל רגעתחנות יציאה
מס רווחי הן25% על הרווח הריאלי15% על הרווח הנומינלי15% על הרווח הנומינלי15% על הרווח הנומינלי
קצבה מוכרתישישאיןאין
הטבת מס בהפקדהאיןעד 33,408 ₪ בשנהאיןאין
ניוד כספים בין מסלולים ובין חברותיש, ללא אירוע מסיש, ללא אירוע מסיש, עם אירוע מס במעבר חברותיש, עם אירוע מס
הלוואהישישישאין
פטור ממס על רווחי הוןכן, במשיכה כקצבהכן, במשיכה כקצבהכן, לפי סעיף 125 ד' לפקודהלא
השוואה קופות גמל להשקעה עם חלופות

הבדל בין קופת גמל להשקעה לבין קופת גמל לחיסכון

קופת גמל רגילה לחיסכון היא מוצר חיסכון פנסיוני ארוך טווח המיועד להפרשות של העובד והמעסיק וניתן למשוך את הכספים בעת הגעה לגיל הפרישה כקצבה בכפוף לתשלומי מס הכנסה הנהוגים. ניתן לקבל הטבת מס על הפקדות.

לעומת זאת, קופת גמל להשקעה היא מוצר פנסיוני טווח קצר, בינוני או ארוך המאפשר לחסוך את הכסף בתור חלופה לפיקדון בבנק ולמוצרים אחרים. לא ניתן לקבל הטבות מס על הפקדות.

מוטבים בקופת גמל

עמית רשאי למסור לחברה המנהלת הוראה בעניין בעניין מינוי מוטבים. מוטבים יהיו לזכויות העמית בעת פטירתו.

העברת כספים מקופת גמל להשקעה

ניתן להעביר כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, אם העמית הגיע לגיל הפרישה המוקדמת (גיל 60). העברת כספים זו יכולה להיעשות רק למסלול השקעה המיועד למקבלי קצבה בקופה המקבלת, בהתאם לבחירתו של העמית, לשם קבלת קצבה בלבד.

כמו כן, ניתן להעביר כספים מקופת גמל להשקעה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת.

מידע נוסף

 • קופת גמל להשקעה היא מוצר ממשפחה של קופות גמל, ולפיכך, ההוראות הכלליות לגבי קופות גמל חלות גם עליה.
 • עמית יפסיק להיות עמית בקופה במקרה שהוא משך או העביר את כל הכספים שמופקדים לזכותו בקופה, או במותו.
 • תקרת הפקדה מתעדכנת בכל שנה לפי שינוי מדד המחירים לצרכן של יום 1 בינואר לעומת אשתקד.
 • ניתן לשעבד או לעקל זכויות של העמית. אך אינן ניתנות להעברה למעט העברה לנושה או לפי חלוקה בין בני זוג.
 • חברה מנהלת חייבת לאפשר לעמית לבצע פעולות אלו דרך אתר האינטרנט של החברה.
 • חברה מנהלת של קופות גמל חייבת לשלוח דוח כספי לעניין קופת גמל להשקעה. הדו"ח מאפשר להבין טוב יותר את התשואות, דמי הניהול והכספים שהופקדו.
 • אדם שמעוניין לאתר את הכספים שלו במוצרי חיסכון פנסיוניים יכול להשתמש בחינם באתר הר הכסף של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון או לבדוק גם דרך המסלקה הפנסיונית שבפיקוח משרד האוצר.

שינויים

שנהתקרת הפקדה מירבית לאדם
202170,912 ₪
202071,337 ₪
201971,122 ₪
201870,281 ₪
201770,071 ₪
201670,000 ₪
קופת גמל להשקעה – תקרות הפקדה

חקיקה ופסיקה

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב-2012
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
 • תקנון תקני לקופת גמל להשקעה – רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil