חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מאגר נתוני אשראי (מערכת) – כך תראו מה דירוג האשראי שלכם ותחסכו כסף

מאגר נתוני אשראי הוא אחד הבשורות הטובות שהוקמו עבור צרכנים ולקוחות של בנקים ועוזר לקבל תנאי אשראי טובים מספקים נוספים מלבד הבנקים. החוק שאחראי על קביעת הוראות בעניין, נכנס לתוקף בתאריך 12.04.2019, ותאריך זה חלה החובה לפעול לפיו.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מה זה מאגר נתוני אשראי?

מאגר נתוני אשראי הוא מערכת המנוהלת על ידי הבנק המרכזי בישראל, בנק ישראל, ובה נמצאים פרטים על האשראי וההתחייבויות של כמעט כל אזרחי מדינת ישראל. בעבר רק הבנק וגופים בודדים ידעו איך הלקוחות שלו מתנהלים באופן פיננסי, מאז הקמת המאגר, כל חברות מתן אשראי יכולות לקבל מידע זה אם האזרח להם.

למעשה, בעת בקשה לקבלת אשראי מגורם פיננסי, בין אם תאגיד בנקאי אחר או גוף פיננסי מפוקח אחר, הגוף יוכל לקבל את המידע האשראי של הצרכן ולהציע אשראי לפי תנאים המתאימים לדרגת הסיכון של והרצון של נותן האשראי.

מאגר נתוני אשראי (קרדיט דאטה – Credit Data) מקבל מידע ממגוון של גופים, בין היתר, התאגידים הבנקאיים, חברת החשמל, מנפיקי כרטיסי חיוב, בתי המשפט, בנק ישראל, לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, וכמובן כל מקור שמספק אשראי לצרכנים. הגופים המוסדיים (חברות ביטוח, חברות מנהלות קופות גמל וכד') אינם מוסרים מידע למערכת.

הגישה למידע המופיע בתור מערכת / מאגר נתוני אשראי, נמסר אל לשכות אשראי בלבד, שיש להם רישיון כחוק כגון חברת BDI, קו מנחה, דן אנד ברדסטריט ועוד. אולם, לשכות אשראי אילו לא יכולות לקבל את המידע ללא הסכמת הלקוח ולא יכולות לשמור את המידע, אלא לשם העברה לגוף נותן אשראי שממנו הוא מבקש אשראי או מימון כלשהו.

סרטון קצר של בנק ישראל..

צרכן שאינו מעוניין להופיע במאגר, רשאי לבקש להסיר את עצמו. ליתר דיוק, ניתן לבטל את איסוף הפרטים אודות הצרכן ו/או שניתן להגביל את אופן מתן הפרטים לגוף מסויים או לכל הגופים. יחד עם זאת, לא ניתן לבטל או להגביל את איסוף המידע, במקרים של תיקים בלשכות הוצאה לפעול או פשיטת רגל.

נתונים של מי מופיעים בתוך מערכת מאגר נתוני אשראי?

המערכת של בנק ישראל אוספת נתונים על כל לקוח של המערכת, כלומר על כל אדם בגיר, בן 18 ומעלה, שמקור מידע דיווח עליו נתוני אשראי, לרבות הפעילות של אותו אדם אם הוא עוסק.

אילו נתונים נאספים באמצעות מערכת / מאגר נתוני אשראי?

מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל אוספת את הנתונים הבאים:

 • נתוני אשראי – נתונים שמגיעים מתוך מאגרי מידע של נותני אשראי. הנתונים הדרושים לצורך בחינת מוסר התשלומים של הלקוח כגון: בקשות אשראי, מסגרות אשראי, תשלומים עליהם התחייב הלקוח ומועד פירעונם, מידע על צ'קים (לרבות שיק שחזר בגלל אין כיסוי מספיק) ועוד.
 • מידע מרשויות המדינה – אם מתקבל מידע דרך רשויות המדינה, בדרך כלל זה מידע לא חיובי, מה שמצביע על כך שהלקוח לא פורע את ההתחייבויות שלו. לרבות מגופים: הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מדור שיקים ללא כיסוי בבנק ישראל וכד'.
 • פניות של לשכות אשראי – פניות של לשכת אשראי לבקשת מידע על הלקוח השמורים במערכת. הלשכה היא צינור שפונה אל המערכת ומספקת מידע עבור משתמש בנתוני אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך, מיופה כוח בתמורה או לקוח שמעוניין לקבל ייעוץ מהלשכה על הדוחות.
 • פניות לקוח – המערכת שומרת פניות של לקוחות כאשר הם מעוניינים לקבל מידע כמו דוח ריכוז נתונים וכדומה.
 • פעולות מערכת – המערכת שומרת מידע פנימי על הפעולות שהיא מבצעת, כמו הודעה על איסוף נתונים וכדומה.

ממתי נאספים נתוני האשראי?

מועד התחלה של איסוף הנתונים משתנה לפי סוג מקור המידע של נתוני האשראי:

 • תאגידים בנקאיים או חברות כרטיסי אשראי – חודש מאי 2016.
 • מדור מוגבלים בבנק ישראל, הוצאה לפועל וכונס הנכסים – אוגוסט 2018.
 • נותני אשראי שאינם בנקים – אפריל 2019.

למשל: מידע של מי שפרע הלוואה עד חודש אפריל 2016 כולל או מי שסגר תיק בהוצל"פ עד יולי 2018, לפני העניין, לא יופיע.

מי יכול לקבל את נתוני האשראי שלכם ומתי?

מאגר נתוני אשראי כולל את המידע של כל אחד ככתוב לעיל, לכן המידע שייך לו. המידע לעולם לא מועבר לגורם אחר, אלא אם כן האזרח / הלקוח מעוניין לבקש אשראי חדש ונתן הסכמה לנותן האשראי לקבלת מידע אודותיו.

נותן האשראי מקבל מידע באמצעות לשכת האשראי כמו דו"ח לגבי דירוג האשראי של הצרכן, מה שמאפשר לו להתאים את האשראי / הלוואה ואת הריבית.

נתוני אשראי – איך זה עובד?

כאשר צרכן מעוניין לקבל אשראי, הוא יכול לפנות למוסדות הפיננסיים שכבר מכירים אותו כמו הבנק שבו מתנהל החשבון או חברת האשראי שבה נמצאים כרטיסי האשראי. עם זאת, הוא יכול גם לפנות אל גורם אחר כמו בנק אחר, חברת כרטיסי אשראי אחרת או נותן אשראי חוץ בנקאי (בעלי רישיון נותני אשראי כחוק).

על מנת שאותו גורם פיננסי יקבע האם יוכל לתת אשראי ובאילו תנאים, הוא צריך לקבל מידע על הצרכן. עד כה הוא היה מבקש מסמכים רגילים כמו דו"ח עובר ושב, תלושי שכר וכד' – כעת אותו נותן אשראי יכול לקבל מידע מדוייק עוד יותר בנמצא במאגר נתוני האשראי.

לצורך כך, הוא חייב לקבל את הסכמת הצרכן ויבקש להחתים אותו על מסמך הסכמת לקוח קבוע של בנק ישראל. בעת החתימה על המסמך הזה, נותן האשראי יכול לפנות אל לשכת נתוני אשראי לקבלת המידע. לשכת נתוני אשראי היא הגורם היחידי (מלבד הצרכן) שיכולה לפנות אל המערכת ולקבל מידע אודות הצרכן.

כאשר לשכת נתוני אשראי פונה אל מאגר נתוני אשראי, המאגר אוסף את כל המידע אודות הצרכן ומחזיר את המידע ללשכה. לאחר קבלת המידע על ידי הלשכה, היא מנתחת את הנתונים, מפיקה דו"ח אשראי ומחזירה את המידע אל נותן האשראי.

נותן האשראי מקבל את המידע מהלשכה ובכך יכול לקבוע אם להעניק אשראי, גובה הסכום והתנאים. אגב, נותן האשראי אינו חייב לפעול על פי מה שכתוב בדו"ח, כך שזו רק המלצה בשבילו.

מה זה דו"ח אשראי?

דוח אשראי הוא דוח שמופק על ידי לשכת אשראי ונמסר לנותן אשראי. הדוח מבוסס על נתונים הנמצאים בתוך מערכת נתוני אשראי ב-3 השנים האחרונות בלבד. הדוח עוזר לנותן האשראי לקבוע אם להעניק את האשראי לצרכן ואת תנאים. כזכור, נותן אשראי לא יכול לקבל מידע ללא הסכמת הלקוח.

הדוח אינו מחייב את נותן האשראי. כלומר, נותן האשראי יכול לאשר את האשראי או לסרב – בשונה ממה שמצוי בדו"ח ולפיו נקבע יכולת ההחזר של הלקוח ונתוני האשראי שלו.

מה זה חיווי אשראי?

חיווי אשראי זו הבעת דעה של לשכת אשראי: האם כדאי לתת ללקוח אשראי בגלל הנתונים המצויים לגביו במערכת. חיווי אשראי מבוסס על נתונים גלויים שיש על הלקוח כמו מידע מאת רשויות ציבור שונות (כמו הוצאה לפועל, כונס הנכסים או מחלקת צ'קים ללא כיסוי). אגב, נתונים אלו יכולים לעבור לידי לשכות נתוני אשראי גם ללא הסכמת הלקוח, אך הם לא נמסרים לנותן אשראי.

דיווח פיגור בתשלום למערכת

מערכת נתוני אשראי מקבלת דיווח על כך בהתקיים 3 השנים הבאות:

 • עברו 30 יום ממועד שבו הלקוח היה צריך לשלם.
 • הסכום שלא שולם עולה על 200 ₪.
 • נמסרה הודעה ללקוח על הפיגור בתשלום.

מה זה דוח ריכוז נתונים ואיך מזמינים?

דוח ריכוז נתונים הוא דוח המופק על ידי המערכת, באמצעותו הצרכן יכול לקבל מידע לגבי ההתנהלות הפיננסית שלו. הדוח ניתן בחינם אחת לשנה קלנדרית והוא נמסר אך ורק לצרכן. ניתן למסור את הדוח ללשכת אשראי, בכפוף להסכמה לצורך ניתוח והפקת דוח אשראי.

משך הזמן של הפקת הדוח תלויה באופן קבלת התשובה: בדואר אלקטרוני תוך פחות משעתיים, בדואר רגיל, יישלח תוך 24 ומועד ההגעה לפי דואר ישראל.

המידע עשוי לכלול:

 • הלוואות וריביות.
 • מסגרות אשראי.
 • ערבויות – שהועמדו לטובת הלקוח או שהלקוח ערב להן.
 • פעילויות עם צ'קים והוראות לחיוב חשבון.
 • הגבלות שהוטלו על חשבון העו"ש.
 • תיקי הוצאה לפועל, חדלות פירעון או פשיטת רגל.

לקבלת הדו"ח, ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט של מאגר נתוני האשראי או במוקד הטלפוני שלהם. לחילופין, ניתן גם לפנות אל לשכת נתוני אשראי שהיא יכולה להפיק את דוח האשראי ולנתח את הנתונים. דרך נוספת היא פניה אל מיופה כוח בתמורה (כמו יועץ פיננסי), שהוא פונה אל הלשכה ומשם למאגר וחזרה.

הגבלת מסירה של נתוני אשראי

המידע נמסר ללשכות האשראי ומשם לנותני האשראי, והכל לפי הסכמת הצרכן כמובן. המערכת מאפשרת להגביל את אופן המסירה – לגוף מסויים לפי סוג, לפי שם הגוף או לכל הגופים באופן גורף.

הגבלת מסירה במערכת, משמעה כי היא גוברת על כל הסכמה למסירת מידע שתינתן לאחר מכן לנותן האשראי. כלומר, נותן אשראי לא יוכל יותר לקבל מידע על הצרכן באמצעות המערכת ועל מנת לאפשר לו לראות את המידע, יש לבטל את ההגבלה באמצעות מערכת נתוני אשראי.

במידה ומעוניינים למנוע את איסוף ושמירת הנתונים, אפשר להגביל את איסוף המידע וכתוצאה מכך לא יהיה מידע כלל שיש למסור אותו.

הגבלת איסוף של נתוני אשראי

כאמור, המידע במערכת נאסף על ידי מקורות מידע שונים, ללא הסכמה כברירת מחדל. עם זאת, אפשר להגביל את שמירת המידע במערכת נתוני אשראי. בקשה להגבלה מבוצעת על ידי המערכת, אם מדובר על בקשה רגילה, היא מבוצעת באופן מיידי, אם מדובר על לקוח שנמצא בהגבלה.

חשובה לציין כי הגבלת איסוף נתוני אשראי, משמעה כי כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף כולל מידע חיובי. כלומר, המערכת עלולה למחוק גם מידע שבגללו מוצעים תנאים טובים יותר.

במידה ומעוניינים למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע, אך רוצים לשמור את המידע, אפשר פשוט להגביל מסירה ולא להגביל איסוף.

מחירון – כמה עולה שימוש במערכת נתוני אשראי?

מערכת נתוני אשראי מציעה דו"ח ריכוז נתונים ראשון ללא עלות בכל שנה. אולם, שאר הדוחות הם בתשלום (הסכומים צמודים למדד). להלן המחירון:

שם הדוח / סוג משלוחדואר אלקטרונידואר רגיל
דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (1 ינואר – 31 דצמבר)חינםחינם
דוח ריכוז נתונים נוסף באותה שנה31 ₪41 ₪
דוח תמצית נתוני לקוח10 ₪20 ₪
דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות10 ₪20 ₪
דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים10 ₪20 ₪
דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח10 ₪20 ₪
דוח פעולות מנהליחינםחינם
אחזור דוח10 ₪20 ₪

שירות לקוחות / תמיכה טכנית

בשלב זה ניתן ליצור קשר עם המערכת רק באמצעות המוקד הטלפוני.

 • טלפון: 6194* / 077-6093720.
 • שעות פעילות המוקד: א-ה 8:00-17:00, שישי וערבי חג 8:00-13:00.

כניסה למערכת

ניתן להיכנס אל מערכת נתוני אשראי באמצעות הקישור הבא: www.creditdata.org.il.

הוראות חוק

 • חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil