חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עוסק מורשה 2023 (עצמאי) – איך לפתוח תיקים ברשויות ובמוסדות

אדם שמעוניין לפתוח עסק עצמאי במסגרת עוסק מורשה, צריך ראשית כל לפתוח תיקים ברשויות ובמוסדות המס והביטוח ורק אז יוכלו לעבוד. פתיחת תיקים במקרה כזה הוא הכרחי, אלא אם כן מדובר על עסקה אקראית חד פעמית.

אגב, גם חברה בע"מ נרשמת בתור עוסק מורשה. אבל הכתבה הזו מיועדת ומסבירה לגבי פתיחת תיקים עבור עובד עצמאי, יחיד.

מיהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו (מחזור מכירות) בשנה עבור כל עסקיו ומשלוח ידו עולה על התקרה של עוסק פטור (107,692 ₪ בשנת 2023) או שהוא נמנה עם אוכלוסייה מסויימת החייבת בפתיחת עסק בתור עוסק מורשה.

המשמעות היא שכל עסק (קטן, בינוי או גדול) שסך כל ההכנסה ברוטו במהלך שנה מסויימת מעל התקרה של עוסק פטור או שהוא נמנה מאוכלוסיה מסויימת – נחשב עוסק מורשה לענייני מע"מ. אגב, גם חברה בע"מ מוגדרת בתור עוסק מורשה לענייני מע"מ. עם זאת, בשפה היום-יומית, כאשר אומרים עוסק מורשה, הכוונה היא לעובד עצמאי בתור יחיד.

ההגדרה של "עוסק" לפי החוק היא מי שמוכר נכס (כמו מוצרים) או נותן שירות במהלך עסקיו. בתנאי שהוא לא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) או מוסד כספי (כמו בנק), ובתנאי שלא מדובר על עסקת אקראי (חד-פעמית).

עוסק מורשה היא הגדרה לעניין מס ערך מוסף (מע"מ) והיא מיועדת להתנהלות מולה בלבד. מס הכנסה וביטוח לאומי לא מכירים במונח זה מכיוון שהוא מוגדר אצלם בתור "נישום" ו-"מבוטח" בהתאמה.

מבחינה משפטית ומבחינת מיסוי עוסק מורשה ובעליו הם ביחד. גם שיטת הנהלת החשבונות היא זולה הרבה יותר לעומת חברה בע"מ.

אוכלוסיית יעד – מי רשאי?

אז מי יכול להיות עוסק מורשה (בתור יחיד, עובד עצמאי)? כל מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 • אדם שמעוניין לפתוח עסק עצמאי ולמכור את המוצרים או השירותים שלו ללקוחות.
 • סך מחזור העסקאות השנתי שלו עולה על התקרה לגבי עוסק פטור, ו/או אדם זה נמנה עם רשימת מקצועות המחייבים רישום בתור עוסק מורשה.

רשימת מקצועות המחייבים רישום בתור עוסק מורשה

מי שפותח עסק או המקצוע שלו הוא מהרשימה הבאה, חייב לפתוח אותו בתור עוסק מורשה ולא פטור:

 1. בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
 2. עוסק שעוסק בשירותים הבאים, ורק עבור השירותים הללו: מופע אמנותי, הנחיה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בעל פה, כתיבה או עריכה, פישור כהגדרתו בחוק בתי משפט, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.
 3. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 4. בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון הניתן על ידי משרד התחבורה.
 5. בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, למעט הדרכה מקרית של לא יותר מ-30 ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
 6. סוחר מקרקעין (שעוסק במכירת זכויות במקרקעין) או מתווך מקרקעין (שעוסק בתיווך זכויות במקרקעין).
 7. סוחר רכב (שעוסק במסחר ברכב) ומתווך רכב (שעוסק בתיווך בקניית, מכירת או החלפת רכב).
 8. חברה הרשומה לפי חוק החברות (פקודת החברות לשעבר).
 9. אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

מה ההבדל בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור?

יש 3 הבדלים עיקריים בין עוסק מורשה לפטור והם:

 • מבחן ההכנסות – כל עוסק שמחזור המכירות השנתי שלו מעל התקרה הוא נחשב עוסק מורשה. אין מניעה להיות עוסק מורשה בפחות מהסכום התקרה.
 • מבחן העיסוק – לא כל עוסק יכול להיות פטור גם אם מחזור המכירות שלו קטן התקרה כמפורט לעיל.
 • התאגדות – מכיוון שעוסק זה מכונה על ידי מס ערך מוסף, הוא יכול להיחשב עוסק מורשה עצמאי או עוסק מורשה חברה בע"מ. אבל, עוסק פטור לא יכול להיות חברה בע"מ, הוא יכול להיות עצמאי בלבד.

מהי חשבונית מס, מהי קבלה ומה ההבדל בינהם?

בעת פתיחת עסק, במיוחד אם זה לראשונה, לא תמיד יודעים מהם פנקסי החשבונות שחייבים לנהל אותם. הנה הסבר:

קבלה

קבלה הוא רישום המתעד את התקבול שלכם. על פי חוק חובה להוציא קבלה בעת קבלת התקבול. הקבלה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים "עוסק מורשה" וגם מספר "עוסק מורשה".
 • המילה "קבלה" ומספר הקבלה (מספר סידורי).
 • המילה "מקור" (על-גבי מקור הקבלה בלבד).
 • תאריך הוצאת הקבלה.
 • אמצעי התשלום: צ'ק, מזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראת קבע וכד'.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך הקבלה מטעמו.
 • מספר חשבונית מס קשורה.

חשבונית מס

חשבונית מס משמשת כאסמכתא לעוסק מורשה המקבל אותה לצורך ניכוי מס תשומות, הוצאות המוכרות בניכוי. חשבונית מס הוא מסמך שמתעד כי בוצעה עסקה וכי העסק גבה מע"מ מהלקוח. סכום זה יש להעביר לרשות המיסים, ליתר דיוק אל המע"מ. חובה להוציא חשבונית מס ללקוח. חשבונית מס חייבת לכלול:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים "עוסק מורשה" ומספר "עוסק מורשה".
 • המילים "חשבונית מס" ומספר החשבונית (מספר סידורי).
 • המילה "מקור" (על-גבי מקור החשבונית בלבד).
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • פירוט העסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס (סכום המס בנפרד והמחיר הכולל).
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים – לא נחשבת חשבונית שהוצאה כדין.

חשבונית מס קבלה

חשבונית מס קבלה הוא השילוב של חשבונית מס ושל קבלה. כלומר בו הלקוח מצהיר על המע"מ וגם על התקבול. למען הסר הספק, חשבונית מס קבלה צריכה לכלול את כל הפרטים של חשבונית מס ושל קבלה.

יש עוד מסמכים שונים שיש לנהל אותם.

פתיחת עוסק מורשה ברשויות

כדי לפתוח עסק עצמאי מסוג עוסק מורשה, יש לגשת לרשויות המס והביטוח בישראל ולהגיש בקשה לפתיחת תיקים. פתיחת עסק כזה נעשית ב-3 הרשויות הבאות:

 1. פתיחת תיק במע"מ.
 2. פתיחת תיק במס הכנסה.
 3. פתיחת תיק בביטוח לאומי.

1. איך לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ?

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס המוטל על הערך המוסף של המוצר או השירות. עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ מהלקוחות וחייב להעביר את הסכום אל רשות המיסים, אגף מס ערך מוסף.

פתיחת התיק במע"מ הוא תמיד השלב הראשון בפתיחת עסק עצמאי בישראל, רק לאחר מכן ניתן לפתוח את התיקים האחרים. יש לפעול כך:

 1. מילוי טופס פתיחת תיק – יש למלא טופס 821 שהוא טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (להורדה). זהו טופס פתיחת תיק ושם יש לציין את פרטי העסק העסק, כולל שם, סוג ההתאגדות (במקרה זה: יחיד), מספר זהות, כתובת מגורים ושל העסק, מחזור עסקאות שנתי (סכום משוער) ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – לטופס פתיחת תיק צריך את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
  • אסמכתא על קיום חשבון בנק – צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק (מהסניף או דרך אתר הבנק).
  • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק (במידה ויש).

יש להביא את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים אל משרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק (לרשימה כאן). אגב, מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה, כדי לחסוך זמן. אך ניתן למלא את הטופס גם במשרד המע"מ.

לא ניתן לפתוח תיק בע"מ דרך האינטרנט באופן עצמאי. אלא אם כן הדבר נעשה עם שירותי מייצג ברשויות כמו יועץ מס או רואה חשבון.

בסיום פתיחת התיק במע"מ, העוסק יקבל עותק של תעודת עוסק מורשה שאיתה כבר ניתן להשתמש. תעודת עוסק מורשה מקורית תישלח בדואר כפי שנרשם במהלך פתיחת התיק.

גובה המע"מ

סכום המע"מ הוא 17% ממחיר העסקה שכוללת את כל העלויות, ההוצאות והרווח הרצוי. העוסק העצמאי צריך לשלם את ההפרש שבין המע"מ על העסקאות שלו (ההכנסות) לבין המע"מ על התשומות שלו (ההוצאות).

דיווחים

בשוטף, עוסק מורשה חייב לדווח למע"מ אחת לחודש או אחת לחודשיים, על גובה מחזור עסקאות (ההחלטה בין אם הדיווח חודשי או דו חודשי בהתאם לגובה המחזור, מתעדכן מדי שנה "חוזרים במע"מ לעדכון סכומים"). בדיווח יש לציין את מס עסקאות, המס שיש לשלם על העסקאות, וגם מס תשומות, המס ששולם לעוסק אחר.

2. איך לפתוח תיק עוסק מורשה במס הכנסה?

מס הכנסה הוא מס המוטל על ההכנסה החייבת (הכנסה לאחר ניכוי הוצאות מותרות) של כל אחד בישראל – אדם פרטי, עסק וכד'.

למרות שגם מס ערך מוסף וגם מס הכנסה נמצאים תחת אותו גוף "רשות המיסים", מדובר על מחלקות שונות ופתיחת התיקים נעשית לגביהם בנפרד. כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לפעול כך:

 1. מילוי טופס פתיחת תיק – יש למלא טופס 5329 שהוא דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (להורדה). זהו טופס פתיחת תיק ששם מציינים את הפרטים האישיים, כולל סעיף ב' בו יש לציין מספר עוסק במע"מ, שם העסק, מחזור משוער ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – יש להביא את המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות.
  2. חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
  3. מספר תיק במע"מ.
  4. פרטים נוספים על העסק (במידה ויש).

לאחר מילוי הטופס והכנסת המסמכים הנלווים, יש לגשת אל משרד מס הכנסה הקרוב למקום העסק (לרשימת סניפים כאן). אפשר למלא את הטופס מבעוד מועד כדי לחסוך זמן במשרדי המס.

גובה מס הכנסה

סך הכנסה החייבת של עוסק מורשה מחושבת לפי מדרגות מס הכנסה (כמו על יחיד, עוסק פטור ואף עובד שכיר). הכנסה חייבת היא כל ההכנסה מהעסק בניכוי הוצאות מוכרות.

דיווחים

בשוטף, עוסק מורשה חייב לדווח למס הכנסה באופן חודשי או דו חודשי, על גובה ההכנסות והתשלום המס לפי מקדמות מס הכנסה (אחוז מסך ההכנסות החודשיות שמשלמים) שנקבעו בעת פתיחת התיק. ניתן להקטין את המקדמות או להגדיל אותם במהלך השנה.

כמו כן, העוסק חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בו מחושב בפועל כמה מס עליו לשלם. אם שילם יותר מדי, מגיע החזר מס הכנסה ואם פחות מדי אז צריך לשלם חוב מס הכנסה.

הערות

במידה ונקבע ניכוי מס במקור (סכום שהלקוח חייב להעביר למס הכנסה על חשבון תשלום מס עבור העסק), ניתן לבקש קיזוז או פטור דרך טופס 2542 (להורדה). אם הלקוחות הם לקוחות פרטיים, אז אין צורך לבקש פטור גם אם יש אחוז, כי הלקוחות הפרטיים לא מעבירים מס הכנסה עבור העסק.

העסקת עובדים

אם העסק מעוניין גם להעסיק עובדים, יש למלא את הסעיף המסויים בטופס פתיחת תיק (טופס 5329) ככתוב מקודם. באופן שוטף, יש לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים של העובדים ולהעביר מדי חודש את המס שנוכה מהעובדים.

3. איך לפתוח עוסק מורשה בביטוח הלאומי?

מסי ביטוח לאומי (דמי ביטוח לאומי ובריאות) הם תשלומים שכל אדם ויישות בישראל חייב לשלם. מעשה, מדובר על דמי ביטוח לאומי לצורך קבלת הזכויות השונות וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות) המיועד לתשלום עבור קופות החולים וביטוח בריאות ממלכתי.

פתיחת תיק בביטוח הלאומי הוא השלב האחרון לגבי פתיחת תיקים ברשויות. על מנת לפתוח תיק בביטוח לאומי יש לפעול כך:

 1. מילוי טופס בקשה – יש למלא טופס 6101 שהוא טופס דין וחשבון רב שנתי (להורדה). בטופס צריך למלא את הפרטים האישיים ובמיוחד את סעיף 4 לעניין פתיחת תיק עצמאי כולל תאריך התחלה, מספר שעות ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – יש להוסיף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות.
  2. מסמכים המעידים על פתיחת עסק.

יש להביא את הטופס ואמסמכים הנלווים את סניף הקרוב למקום העסק (רשימת סניפים כאן).

גובה דמי ביטוח לאומי

עובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה נדרש לשלם:

 1. מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (לפי הביטוח הלאומי): 2.87% דמי ביטוח לאומי + 3.10% דמי ביטוח בריאות.
 2. מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד להכנסה מירבית החייבת בדמי ביטוח: 12.83% דמי ביטוח לאומי + 5.00% דמי ביטוח בריאות.

דיווחים

עוסק פטור חייב להתנהל עם המוסד לביטוח לאומי באופן חודשי, על ידי דיווח גובה ההכנסות ותשלומים של מסי הביטוח לפי גובה חובת התשלום.

העסקת עובדים

במידה והעסק מעוניין להעסיק עובדים, עליו ראשית לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. לאחר מכן המוסד לביטוח לאומי יעביר שאלון למעסיק שצריך למלא לגבי העובדים שלו.

בשוטף, המעסיק חייב למלא טופס 102, שהוא טופס דין וחשבון על העסקת עובדים ואז לשלם דמי ביטוח, גם את החלק של המעסיק וגם את החלק של העובד.

הרחבות נוספות

אם העסק חייב בקבלת רישיונות והיתרים נוספים כגון רישיון משרד הבריאות, רישיון משרד הכלכלה והתעשייה ועוד, אז יש גם להוציא רישיון עסק על ידי האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים. למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר שלהם כאן.

מידע נוסף

 • ניתן לבדוק פרטי עוסק מורשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים כאן.
 • ניתן לבדוק אם יש או אין ניכוי מס במקור של עוסק באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים כאן.
 • מספר תיק העסק הוא לפי מספר תעודת הזהות.
 • החל משנת 2017, עובד עצמאי חייב לנהל חיסכון לפנסיה עבור עצמו. למידע נוסף, ניתן לקרוא את הכתבה על פנסיה חובה לעצמאים.
 • לא ניתן לפתוח תיקים באופן דיגיטלי באינטרנט, אלא אם כן הדבר נעשה על ידי מייצג כמו יועץ מס או רואה חשבון.
 • אין חובה לפתוח חשבון בנק מיוחד לעסק עצמאי, ניתן להמשיך ולנהל החשבון הרגיל.
 • אפשר להיות גם שכיר וגם עצמאי, אך כדאי לתאם את התיקים ברשויות כדי למנוע מתשלום גבוה.
 • ניתן לנהל עסק עצמאי במסגרת עוסק פטור ללא צורך בייצוג של רואה חשבון או יועץ מס.
 • יש הוצאות מוכרות במס שמקטינות את גובה ההכנסה החייבת ובכך מסייעות להקטין את גובה המס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976
 • תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil