חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי הבראה לעובדי שירות מדינה (קצובת הבראה ונופש – במגזר ציבורי) 2023

עובדי מדינה שהם עובדים במגזר הציבורי בשירות המדינה, זכאים לקבלת דמי הבראה וימי הבראה שונים מאשר שאר העובדים במשק. עובדי ציבור מקבלים תנאים טובים יותר ברוב המקרים בעניין זכויות עובדים.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות לעובדים במסגרת המדינה.

מהי קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה)?

דמי הבראה או בשמו הנוסף קצובת הבראה ונופש (כך ידוע במגזר הציבורי) – הוא כינוי להכנסת עבודה נוספת לשכר הרגיל, שעובד זכאי לקבל במקום העבודה והמיועד לצרכי הבראה ונופש. בעבר, קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה) שולמה לעובדים לצורך מימון השהיה שלהם בבית הבראה או הארחה ששם הם היו יכולים להתחזק ולהבריא. העובדים היו נדרשים להציג גם קבלות.

כיום, המונח מנותק מעט מן המקור ומדובר על סכום שמעסיק מחויב לשלם לעובד בכל שנה, ללא קשר לסוג המעסיק. יש מעסיקים שמחוייבים להעניק תנאים טובים יותר מכוח הוראה, נוהל, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.

העובדים רשאים להשתמש בכסף זה לכל מטרה, למימון צרכי נופש וחופשה, לחיסכון, למימון הוצאות אחרות ועוד. סכום הכסף משולם בעיקר בחודשי הקיץ, בזמן שנוח יותר לשלם עבור מנוחה מעבודה, התחזקות וחזרה עם כוחות חדשים.

עובדי מדינה, או בשמות דומים עובדי מגזר ציבורי, עובדי ממשלה / ציבור, חברות ממשלתיות, יחידות סמך וכו' – זכאים לקבלת קצובת הבראה ונופש יותר ממה שעובד במגזר הפרטי מקבל. התנאים המיטיבים הללו כוללים גם יותר ימי הבראה וגם סכום גבוה יותר מאשר עובדים במגזר פרטי שמקבלים דמי הבראה.

מי זכאי לקבל קצובת הבראה ונופש במגזר הציבורי?

כל עובד בשירות המדינה שחלים עליו הוראות התקשי"ר של נציבות שירות המדינה זכאים לקבלת קצובת הבראה ותנאיה בתנאים ובסכומים הכתובים בהוראות אלו. עובדי מדינה הם עובדים במגזר הציבורי ולרבות רשויות ממשלתיות, יחידות סמך ועוד. ההוראה חלה גם על עובדים מתחת לגיל 18 ועל מתמחים למשפטים.

עם זאת הזכאות לקצובת הבראה לפי הוראות המדינה לא חלה על:

 • עובד שמקום העבודה הקבוע שלו הוא מחוץ לארץ.
 • עובד שמקום העבודה הקבוע בארץ, ונשלח לתפקיד זמני בחו"ל לתקופה ארוכה מ-6 חודשים.

על אף האמור לעיל, כדי שעובד יהיה זכאי לקבל קצובת הבראה, עליו לצאת לחופשת מנוחה שנתית של 10 לפחות. עובד בשנה הראשונה יהיה זכאי אם יצא לחופשת מנוחה של כל הימים שמגיעים לו, למרות שסך הימים נמוך מ-10 ימים.

מתי מקבלים קצובת הבראה ונופש במגזר ציבורי?

דמי הבראה (קצובת הבראה ונופש) לעובד בשירות המדינה משולמים יחד עם משכורת של חודש יוני. הנוהל קובע כי התשלום יבוצע במהלך חודשי הקיץ ורוב מדובר על חודש יוני.

עובד שהחל עבודתו בשירות המדינה לאחר חודש יוני, יקבל את הקצובה יחד עם המשכורת של החודש השני שלאחר תחילת שירותו. כך גם לגבי עובד ששהה בחופשה ללא משכורת ביוני וחזר לפני סוף שנה.

סכום ערך ליום הבראה

עובד זכאי לקבל קצובת הבראה שהיא תוצאה של מכפלה של ערך ליום הבראה במכפלת מספר ימי הבראה המגיעים לעובד לפי הוותק שלו בהתאם לסוג התפקיד. הטבלה הבאה מציגה את הערך היומי לכל יום הבראה לעובד במגזר ציבורי:

שנהמגזר ציבורי
קצובת הבראה 2023471.40 ₪
קצובת הבראה 2022כלל העובדים למעט רופאים – 449 ₪
דירוג רופאים – 431 ₪
קצובת הבראה 2021כלל העובדים למעט רופאים – 432 ₪
דירוג רופאים – 429 ₪
קצובת הבראה 2020429 ₪
קצובת הבראה 2019432 ₪
קצובת הבראה 2018426 ₪
קצובת הבראה 2017424 ₪
2016421 ש"ח
2015425 ש"ח
2014427 ש"ח
2013423 ש"ח
סכום / תעריף קצובת הבראה – מגזר ציבורי / ממשלתי

עדכון קצובת הבראה במגזר ציבורי נעשה בתאריך 01.06.

מספר ימי הבראה שמגיע לעובד שירות המדינה

אז כמה ימי הבראה מגיעים לעובד בשירות המדינה? תלוי באיזה תפקיד ומיקום העבודה ולפי איזה ותק. בגדול יש כמה סוגים שכולם יפרוטו בטבלאות הבאות כאן:

1. כלל העובדים ולרבות עובדים סוציאליים שאינם מועסקים בבתי חולים:

מספר שנות שירותמספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות7
מהשנה ה-4 עד ה-109
מהשנה ה-11 עד ה-1510
מהשנה ה-16 עד ה-1911
מהשנה ה-20 עד ה-2412
מהשנה ה- 2513
מספר ימי הבראה מגזר ציבורי – כלל העובדים למעט בית חולים

2. עובדים המועסקים בבתי חולים הממשלתיים בדירוגים: מינהלי, מח"ר, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים, עיתונאים, פסיכולוגים, פיזיוטרפיסטים, משפטנים, ביוכימאים ומקרוביולוגים, רוקחים, סטודנטים לרפואה וסיעוד, אחים, עובדי הוראה, עובדים סוציאליים, קלינאי תקשורת, פארה-רפואיים, מרפאים בעיסוק:

שנות ותק מוכרותמספר ימי הבראה
השנה הראשונה (עד שנה אחת)9
מהשנה ה-2 עד ה-411
מהשנה ה-5 עד ה-1012
מהשנה ה-11 עד ה-1513
מהשנה ה-16 עד ה-2014
מהשנה ה-2115
מספר ימי הבראה מגזר ציבורי – בית חולים ממשלתי

3. עובדים בדירוג הרופאים בכלל וכן לעובדים בדירוגים הבאים אשר אינם מועסקים בבתי החולים הממשלתיים: מרפאים בעיסוק, פארה-רפואיים, פזיוטרפיסטים ורנטגנאים:

מספר שנות שירותמספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות6
מהשנה ה-4 עד ה-108
מהשנה ה-11 עד ה-159
מהשנה ה-16 עד ה-1910
מהשנה ה-2011
מספר ימי הבראה מגזר ציבורי – עובדים בדירוג רופאים

4. עובד שמקום העבודה הקבוע ובסיסו בנגב:

מספר שנות שירותמספר ימי הבראה
עד 3 שנים9
מהשנה ה-4 עד השנה ה-710
מהשנה ה-8 עד השנה ה-1111
מהשנה ה-12 עד השנה ה-2412
* מהשנה ה-2513
מספר ימי הבראה מגזר ציבורי – עובדים בנגב

הערות:

 • עובד שהגיל שלו עד 18, זכאי לקצובת הבראה בסך 8 ימים לשנה החל מהשנה הראשונה.
 • רנטגנאי זכאי לתוספת של 5 ימי הבראה בנוסף לימי הבראה המופיעים בטבלאות 2-3 לעיל.
 • מתמחה למשפטים זכאי לקבלת 7 ימי הבראה בשנה.

חישוב ימי הבראה וותק

חישוב שנת העבודה בשירות נעשית בכל 1 בינואר, כאשר שנת עבודה מוגדרת כשנה קלנדרית שמתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

עובד שהחל עבודה בשירות המדינה לאחר ה-1 בינואר או שסיים לפני 31 בדצמבר, יהיה זכאי לקצובת הבראה חלקית שמחושבת לפי יחס מספר חודשי עבודה מלאים בחלוקת 12, וזאת במכפלת מספר ימי הבראה מלאים לפי הטבלאות לעיל.

עובד בשירות המדינה שעובד משרה חלקית, יהיה זכאי לימי הבראה חלקיים לפי אחוז המשרה שלו.

תקופות השירות הבאות, נחשבות תקופות מקנות זכאות לקבלת קצובת הבראה לנופש בשירות המדינה:

 • תקופות עבודה מחוץ לשירות שהוכרו כוותק עבור תשלום משכורת.
 • תקופות עבודה מחוץ לשירות, לרבות שירות בצבא הקבע, שלא הוכרו לצורך תשלום ותק, בהתאם לטופס שאלון אישי.
 • חופשת לידה עבורה משלמים דמי לידה, או תקופת חודשיים של היעדר לפי פרק 33.337.
 • היעדרות בשל תאונה בעבודה, בעדה משלמים דמי פגיעה מהביטוח לאומי.
 • חופשת מחלה ללא תשלום.
 • חופשה ללא משכורת בה הועסק העובד בשלוחה של המדינה בחו"ל כעובד מקומי.
 • תקופת מילואים עבורה משלמים דמי מילואים.

תקופות שלא מקנות זכאות לקבלת קצובת הבראה:

 • תקופת חופשה ללא תשלום.
 • אם תקופת החופשה ללא תשלום עד 6 חודשים, אותה שנה נחשבת שנת וותק. מעל 6 חודשים – השנה לא תיחשב שנת ותק.
 • תקופה של פדיון חופשה.
 • שירות חובה בצה"ל.

לדוגמה:

עובד החל לעבוד בשירות המדינה ב-1 בחודש מרץ, בחודשים יולי ואוגוסט היה בחופשה ללא תשלום, בחודש ספטמבר היה במילואים. האם השנה תיחשב שנת ותק וכמה ימים יקבל?

מכיוון שלא עבד בחודשים ינואר, פברואר, יולי ואוגוסט – שנת הותק שלו היא 8 חודשים מתוך 12. מילואים כן נחשב לצורך חישוב ותק. במשכורת של חודש יוני בשנה, יקבל דמי הבראה של 4.667 ימי הבראה במכפלת מחיר יום הבראה.

פרישה לקצבה (וגם אם הלך לעולמו)

 • עובד שפרש לקצבה או נפטר – הוא או משפחתו יקבלו קצובת הבראה לפי שנות עבודה והשיעור החדש לאותה שנה.
 • הקצובה תשולם גם אם העובד שהה בחופשה כנדרש או לא.
 • מועד התשלום הוא מועד שבו מקבלים כלל עובדי השירות.
 • נפטר עובד שפרש, השאירים לא יידרשו להחזיר את החלק היחסי ממועד הפטירה ועד סוף השנה התקציבית.
 • עובד שפרש בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, יהיה זכאי לחלק ה-12 של קצובת ההבראה במשכורת הקובעת.

קצובת הבראה ונופש – פנסיה וגם פיצויי פיטורין

תקנות פיצויי פיטורים קובעות מהם רכיבי השכר שמובאים בחשבון שכר העבודה בעניין פיצויי פיטורין. הרכיבים כוללים את שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחייה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

קצובת הבראה ונופש הוא לא נכלל באחד הרכיבים הללו ולכן התשלום לא מובא בחשבון לחישוב הפיצויים של העובד. השכר הקובע לעניין פנסיה חובה הוא אותו שכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין. לכן, על קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה) לא מפרישים לפנסיה.

תשלום מסים

קצובת הבראה ונופש היא הכנסת עבודה לפי חוקי הביטוח והמס בישראל. המשמעות היא שעל קבלת דמי הבראה במקום העבודה, העובד נדרש לשלם מס הכנסה (לפי מדרגות מס הכנסה), דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות).

מידע נוסף

 • אם העובד לא יצא לימי חופשה שנתית כפי שהוא מתחייב לעשות כן, הוא יצטרך להחזיר כל סכום מעבר למה ששולם לו.
 • אם עובד פרש מעבודה לפני הזמן, יצא לחופשה ללא משכורת או לתקופות אחרות שלא מזכות לפי וותק – הוא נדרש להחזיר את סכום הכסף.
 • אם השתנה חלקיות המשרה של העובד, הוא יצטרך להחזיר את השיעור העודף.
 • קצובת הבראה לא ניתנת לצבירה.
 • דמי הבראה לעובדי רשויות מקומיות (מרכז השלטון המקומי)

חקיקה ופסיקה

 • תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) של נציבות שירות המדינה – פרק 28.2.
 • תקנון כספים ומשק (תכ"ם) של מדינת ישראל – הוראה 13.3.1.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil