חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) 2023-2024 – בירור בדיקת זכאות, הגשת תביעה ועוד

מענק עבודה או מס הכנסה שלילי (או מענק הכנסה) הוא תשלום שניתן לעובד שכיר או עובד עצמאי, בעלי הכנסות נמוכות בישראל. המענק נועד לעודד את אותם בעלי הכנסה נמוכה כדי להשתתף יותר בכוח העבודה בישראל ובכך להגדיל את ההכנסה הפנויה.

מטרת הכתבה היא להסביר על מה מדובר, למי מגיע, מתי מקבלים ומה הסכומים שאפשר לקבל בכל שנה.

ניתן לקבל מידע עדכני באתר רשות המסים בקישור זה.

מה זה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

מענק עבודה (או בשמותיו האחרים: מס הכנסה שלילי או מענק הכנסה) הוא תוספת הכנסה שמקבלים עובדים שכירים ועובדים עצמאים בישראל אשר עומדים בתנאי הזכאות. המענק בישראל ניתן לפי חוק שנכנס לתוקף החל משנת 2008 וזאת כחלק ממדיניות לשיפור רווחתם של עובדים משפחות שעובדות ברמות השכר הנמוכות.

למעשה, עובדים בעלי שכר נכון נמצאים לרוב מתחת לסף ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה ולפיכך אינם יכולים להנות מניצול מלא של הטבות המס האלו. חוקי המס מספקים זכאות לזיכוי ממס רק אם יש תשלום מס בפועל, ולכן אילו שזכאים לזיכוי אך לא משלמים מס – בפועל אינם מנצלים את ההטבות ולא יכולים לקבל החזר ממס בסכומים אלו.

מענק עבודה עוזר לשפר את המצב הכלכלי וההכנסה הפנוייה של עובדים בעלי רמות שכר נמונות בישראל, על ידי מתן הטבה כספית. הלכה למעשה, התשלום הכספי ניתן בדרך של מנגון מס, דרך חוק אחר ולכן הוא גם נקרא מס הכנסה שלילי.

בנוסף, חוק מענק עבודה מהווה תמריץ להשתתפות העובדים בשוק העבודה, משום שהוא משפיע על יותר עובדים להיכנס למעגל העבודה ולהרוויח יותר הכנסות. במיוחד כאשר מדובר על עובדים בעלי עוני או משפחה מרובת ילדים.

כדי לקבל את התשלום, צריך להגיש בקשה במהלך שנה עד לתום השנה והסכום עשוי להגיע לאלפי שקלים לכל שנה (עד כ-9,000 ₪!). אחד היתרונות הגדולים ביותר שניתן להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בכל שנה, כך שעובדים יכולים להיות זכאים לקבל את תוספת ההכנסה כל פעם, עבור עצמו ועבור בן/בת הזוג.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי לקבל מענק עבודה, אם בשנת המס לגביה המענק ניתן, הוא עמד בכל התנאים הבאים (לעניין מענק לשנת המס הקודמת 2023):

 1. שכיר שהיתה לו הכנסה מעבודה ו/או עצמאי שהיתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
 2. מתקיים תנאי אחד מבין הבאים:
  1. מי שגילו 21 ומעלה* והוא הורה לילד אחד או שניים, או מי שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – הכנסתו החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 6,980 ₪. (עבור הורה יחיד – הכנסתו החודשית הממוצעת מעל 1,420 ₪ ועד 10,430 ₪).
  2. מי שגילו 21 ומעלה* והוא הורה ל-3 ילדים או יותר – הכנסתו החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,130 ₪ ונמוכה מ- 7,650 ₪. (עבור הורה יחיד – הכנסתו החודשית הממוצעת מעל 1,420 ₪ ועד 12,900 ₪).
 3. מלבד דירת מגורים יחידה, או מלבד דירה נוספת אם במועד רכישתה הייתה דירה שנחשבה יחידה ושזו נמכרה תוך 18 חודשים: במועד כלשהו בשנת המס לעובד, לבן/בת הזוג שלו או לילד התלוי בו כלכלית לא הייתה בעלות על זכות במקרקעין העולה על 50% בארץ או בחו"ל. זכות במקרקעין היא דירה, חנות, מגרש וכדומה.

גיל הזכאות המזערי במקור הוא 23 שנים, אבל עבור מענקי 2021, 2022, 2023 ו-2024, גיל הזכאות המזערי הוא 21 שנים.

הערות לעניין תנאי הזכאות לעיל:

 • הכנסה חודשית ממוצעת – הכנסה (מעבודה או מעסק וממשח יד) שנתית חלקי מספר חודשי עבודה בפועל.
 • הכנסה מעבודה – הכנסה ממשכורת, לרבות טובת הנאה מהמעסיק, החזר על הוצאות וכן שווי שימוש רכב וטלפון. בנוסף, דמי לידה, דמי שמירת הריון וכן תגמולי מילואים. למעט, קצבת פנסיה, קצבת נכות או קצבת אובדן כושר עבודה.
 • הכנסה מעסק וממשלח יד – השתכרות או רווח מכל עסק, לאחר הניכויים המותרים ולפני קיזוזים מותרים. בנוסף, דמי לידה, דמי שמירת הריון וכן תגמולי מילואים.
 • חודש עבודה בפועל – חודש שבו יש הכנסה מעבודה או מעסק וממשלח יד, לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת שבתון, תקופת לידה והורות עבורה משלמים דמי לידה, תקופת שמירת הריון עבורה משלמים גמלה, תקופת שירות מילואים. למעט, חודש בו שולמו דמי אבטלה.
 • ילד – מי שעדיין לא מלאו לו 19 שנים בכל מועד בשנת המס.
 • הורה יחיד – עובד עם ילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו וכלכלתם עליו, שחי בנפרד מההורה השני ואין לו בן/בת זוג.

הכנסות אחרות שאינן כתובות לעיל, לא נחשבות הכנסות לעניין תנאי הזכאות.

מי לא זכאי?

למרות הכתוב מקודם, האוכלוסייה הבאה אינה זכאית לתשלום המענק:

 • שכיר שהכנסתו מעבודה התקבלה ממעסיק שהוא קרוב (קרוב הוא בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם) – לא זכאי למענק עבור כל החודשים שעבד אצל קרוב.
 • שכיר שהכנסתו התקבלה מחברה שהם או הקרוב שלהם מחזיקים בה במישרין או בעקיפין 25% או יותר.
 • עצמאי החייב בניהול ספרים ולא ניהל אותם או שפנקסיו לשנת המס בשלה המענק נתבע נחשבו לא קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

אוכלוסייה זכאית נוספת

 • יורש חוקי – יורש לפי צו ירושה או צו קיום ירושה, רשאי להגיש תביעה בשם המוריש, אם היה המוריש זכאי למענק עבודה אילו היה נשאר בחיים.
 • עובד עם מוגבלות – בעל יכולת עבודה מופחתת שנקבע לו שכר מינימום מותאם מכוח חוק שכר מינימום, זכאי לקבל מענק לעובדים עם מוגבלות, גם אם הכנסתו המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות וגם אם אין לו ילדים או שטרם מלאו לו 55.

בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

בירור מענק עבודה ניתן על ידי 2 כלים של רשות המסים: סימולציה מס הכנסה שלילי או טופס בדיקת זכאות למענק עבודה, להלן ההבדלים:

 • סימולטור לבדיקת זכאות – סימולטור מענק עבודה מאפשר לבדוק זכאות לתשלום ללא צורך בהזנה של פרטים אישיים, והכל כדי לברר זכאות לפי הקריטריונים לעיל. בסימולטור יש לבחור שנה ולענות על מספר שאלות כמו: מין, גיל, מספר ילדים, מצב משפחתי ועוד. כניסה לאתר.
 • טופס מקוון לבדיקת זכאות – טופס בדיקת זכאות מאפשר לבדוק זכאות אישית לקבלת מענק עבודה כולל הזנת פרטים אישיים. בטופס המקוון יש לספק מס' תעודת זהות, תאריך הנפקת ת"ז, עבור איזו שנה, מספר מקומות עבודה ושל בן/בת הזוג לשנה זו וכד'. כניסה לאתר.

מימוש הזכאות – הגשה וקבלת מענק עבודה

על מנת לקבל את המענק, יש להגיש תביעה אל מס הכנסה, להמתין לאישור התביעה ואז לקבל את הכסף.

1. איך להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

לפני הגשת הבקשה לקבלת מענק עבודה, חשוב לוודא כי עובד (שכיר או עצמאי) החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה או בן/בת הזוג שלו, הגיש את הדו"ח בהתאם להוראות החוק. לגבי עובד שכיר, בנוסף לכך שהמעסיק הגיש דו"ח 126 או 856 לגבי אותה שנת המס.

התביעה היא אישית ולא ניתן להגיש תביעה בשם אדם אחר בשום מקרה (למעט יורש חוקי).

ניתן להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה באחת מ-2 הדרכים הבאים:

החל מ-01.02.2022 ניתן להגיש בקשה מקוונת גם למי שלא הגיש בעבר תביעה וזו הפעם הראשונה שלו. יש לענות על מספר שאלות ולהשלים את התהליך.

1.1. הגשת תביעה מקוונת

ניתן להשתמש באמצעות טופס מקוון של רשות המסים רק למי שהגיש תביעה עבור אחת משתי שנות התביעה האחרונות (תביעה דרך בנק הדואר, אצל פקיד השומה או באינטרנט).

בעת הגשת התביעה דרך הטופס המקוון, יש להזין את הפרטים הבאים:

 • מספר תעודת זהות ותאריך הנפקה.
 • עבור איזו שנת מס מדובר.
 • מספר מקומות עבודה של התובע ושל בן/בת זוגתו.
 • הכנסות בתור עצמאי בשנת המס (אם היו כאלו).
 • מספר טלפון לקבלת מסרון עם מספר התביעה (לצורך בדיקת מצב תביעה).
 • שאלות זיהוי – דרכון בתוקף ויציאה מן הארץ.

לצרכי אבטחה ובטיחות, המערכת מגבילה ל-5 ניסיונות בלבד עבור לכל תעודת זהות בשנת מס. להגשת התביעה, יש להיכנס למערכת בקישור זה.

1.2. הגשת תביעה דרך דואר ישראל

כל מי שמעוניין להגיש תביעה באמצעות הדואר, יכול להגיש דרך דואר ישראל. לצורך כך, יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי הדואר הפזורים ברחבי הארץ, להצטייד בתעודת זהות וצ'ק (המחאה) או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שם התובע שאליו יועבר המענק. לסניפי הדואר (אגב, כדאי להזמין תור מראש).

בסניף/סוכנות הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר ולמסור את הפרטים הבאים:

 • מספר מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לתובע ולבן/בת זוג בשנת המס.
 • האם מגיש התביעה היה גם עצמאי בשנת המס.
 • כתובת למשלוח דואר.
 • פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.

בסיום מילוי הפרטים לעיל, פקיד הדואר ידפיס את הפרטים על גבי טופס התביעה. הטופס כולל 2 חלקים הניתנים להפרדה, כאשר החלק העליון של הטופס נשאר בידי התובע ומהווה אישור על הגשת התביעה, והחלק התחתון נשאר בידי פקיד הדואר ומשמש כטופס הצהרה החתום על ידי התובע.

2. מועד הגשת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

ניתן להגיש תביעה למענק עבודה באופן הבא:

 • מענק עבודה 2024 – עוד לא ניתן להגיש עבור השנה הנוכחית, רק לאחר סיום השנה ותחילת שנת 2025.
 • מענק עבודה 2023
  1. באמצעות הטופס המקוון – ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.2024.
  2. באמצעות הדואר – ניתן להגיש עד לתאריך 30.11.2024.
 • מענק עבודה 2022
  1. באמצעות הטופס המקוון – ניתן להגיש עד לתאריך 31.12.2024.
  2. באמצעות הדואר – לא ניתן להגיש.
  3. באמצעות פקיד השומה – ניתן להגיש מענק עבודה באיחור (בהמשך הכתבה).
 • מענק עבודה 2021 ולפני כן – לא ניתן להגיש יותר.

3. קביעת זכאות על ידי רשות המסים

לאחר הגשת התביעה, רשות המסים בודקת האם התובע עובד בתנאי הזכאות תוך כדי הצלבת מידע שהתקבל על ידי המוסד לביטוח לאומי, המעסיק או המנכה, וכן מתוך הדוחות השנתיים שהגיש העובד (אם חייב בהם).

משך זמן הבדיקה של רשות המיסים לעניין הזכאות למענק עבודה וגובה המענק הינו תוך 90 יום מתאריך הגשת התביעה או עד לתאריך 15.07 השנה עבור שנת המס הקודמת (המועד המאוחר מבינהם). במקרה ויש מסמכים נוספים שצריך להשלים, משך הזמן ייחשב מיום הגשת התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים ככל שנדרש.

למשל: שכיר שהמעסיק שלו לא הגיש דו"ח 126, צריך להשלים מסמכים חסרים כמו טופס 106.

4. בדיקת מצב תביעה

עובד (שכיר או עצמאי) שהגיש תביעה לקבלת מענק עבודה, יכול לבדוק מה מצב התביעה לאחר שהיא הוגשה בין אם באינטרנט ובין אם הוגשה על ידי דואר ישראל או פקיד השומה.

בדיקת מצב תביעה מתאפשר באמצעות האתר הייעודי של רשות המסים. לצורך כך יש לגשת לאתר הרשות בקישור זה ושם לספק מס' תעודת זהות ומספר התביעה שהתקבלה בעת הגשת התביעה.

5. גובה וסכום מענק עבודה (החזר מס שלילי)

עבור שנת 2022 בלבד (בקשות שמוגשות משנת 2023) ניתנת תוספת של 40% על סכום מענק עבודה שהזכאי זכאי לקבל בשל הגשת הבקשה. רשות המסים יכולה להעניק מקדמה של 30% למענק 2021 על חשבון מענק 2022.

סכום המענק לו זכאי התובע מושפע ממספר ילדים, גיל התובע ומצב משפחחתי, מהכנסת עבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, מהכנסות נוספות (שאינן ממשכורת), וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות.

מי ששולם לו מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שאליו הוא זכאי, ישולם הסכום החסר, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית. לעומת זאת, אם שולם מענק בסכום העולה על סכום המענק שאילו זכאי, התובע יידרש להחזיר את הסכום ששולם ביתר, תוך 90 ימים מיום שקיבלת את הדרישה להחזר, בתוספת הפרשי הצמדה.

עבוד שעונה על אחד מאלה, זכאי לקבל מענק מוגדל (תוספת של 150%):

 • הורה עובד – הורה לילד אחד או יותר בשנת המס.
 • הורה יחיד – עובד ו/או עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן/בת זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור.

למידע נוסף אודות גובה מענק עבודה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הפחתת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

יש מקרים בהם ייתכן כי מענק העבודה יופחת ויהיה נמוך ממה שחושב לפי החוק. למעשה, המענק מושפע גם מבין 2 הנתונים הללו:

 1. הכנסה נוספת – עובד שהייתה לו הכנסה נוספת (שאינה מעבודה) שהיא אחת מאלה:
  • קצבה מלוג או אנונה (כמו פנסיה למשל). למעט קצבת נכות, קצבת אובדן כושר עבודה או קצבת שאירים.
  • דמי פגיעה או תשלום המשולם לנפגעי תאונות.
  • תשלום אחר שנקבע על ידי שר האוצר (אם נקבע).
 2. הכנסות בן/בת הזוג – עובד שלבן/בת הזוג שלו יש הכנסת עבודה, הכנסה מעסק או ממשלח יד, או הכנסה נוספת כמפורט מקודם.

בנוסף לכך, עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) וזכאי לדמי מזונות או גימלת הבטחת הכנסה לעצמאי, באחד מהחודשים בשנת המס 2017 עד 2021 כולל, זכאי למענק עבודה נמוך יותר. למעשה, מסכום מענק העבודה מנוכה כל סכום שהוא ההפרש בין התשלום שמגיע לו לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה לבין התשלום שמגי לו לולא החוק הזה, וכל זאת – לא יותר מגובה המענק שהעובד זכאי עבור אותו חודש.

הגשת מענק עבודה באיחור

מי שפספס ולא הגיש תביעה של מענק עבודה בזמן, יכול להגיש בקשה לתביעת מענק עבודה באיחור. על מנת לעשות זאת יש להכין מכתב ולהעביר אותו לפקיד השומה שהתובע משוייך אליו. במכתב יש להסביר מדוע מתבקש מענק עבודה באיחור. פקיד השומה עשוי לאשר או לא לאשר בקשה זו. במידה וכן, ייתכן והתובע יזומן לפקיד השומה עם כל המסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת תביעה.

ניתן גם להתקשר למוקד של רשות המסים או לשלוח להם מייל עם הבקשה. ניתן להגיש בקשה עד שנתיים משנה קלנדרית נוכחית.

מתי מקבלים מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ולאן הכסף עובר?

מועד קבלת תשלומי מענק עבודה נקבעים לפי תאריך הגשת התביעה, והכל באופן הבא:

מועד הגשת התביעהמספר תשלומיםמועד קבלת הכסף
01.01.2024 ועד 30.06.2024415.07.2024
15.10.2024
15.12.2024
15.02.2025
01.07.2024 ועד 30.09.2024315.10.2024
15.12.2024
15.02.2025
01.10.2024 ועד 30.11.2024215.12.2024
15.02.2025
מועד קבלת המענק ומספר תשלומים

הערה: רשות המסים עשויה להקדים את תשלום מענק עבודה לקראת חגי תשרי, חג חנוכה וחג המולד.

אם סכום המענק שנקבע 820 ₪ או פחות, המענק ישולם בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

הכסף עובר ישירות לחשבון הבנק של התובע, כפי שהוא הזין את מספר החשבון באמצעות טופס התביעה. כדאי לוודא כי חשבון הבנק נכון ומדוייק וכי הוא תקין.

ערעור על קביעת הזכאות לקבלת מענק עבודה

מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי קביעת הזכאות למענק עבודה שהוגשה, רשאי להגיש השגה. ההשגה צריכה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה, לפקיד השומה הקרוב למקום מגורים הקרוב. התשובה תתקבל תוך 90 יום מיום שהוגשו כל המסמכים.

מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי ההשגה שהוגשה, רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים.

מענק עבודה לעניין מס הכנסה ודמי ביטוח

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לא נחשב הכנסה לעניין התקבולים או התשלומים הבאים:

הקלות זמניות ותוספות למענק עבודה

עובד שכיר או עצמאי עשוי להיות זכאי לקבל תוספת למענק עבודה בשל נגיף הקורונה.

תוספת עבור שנת 2020:

 • עובד הזכאי למענק עבודה בעד החודשים אפריל 2020 ועד דצמבר 2020, זכאי לקבל תוספת למענק עבודה.
 • התוספת היא סכום המתקבל ממכפלה של 62% בגובה מענק העבודה החודשי, לכל אחד מהחודשים. כאשר הסכום הכולל (מענק עבודה + תוספת למענק) בעד כל אחד מחודשי העבודה בשנת 2020 יהיה לכל הפחות 1,000 ₪.

עובד אשר זכאי לתוספת מענק והוא קיבל מקדמה על כך, סכום המקדמה יופחת מהתוספת למענק. הסכום שיופחת לא יכול להיות יותר מגובה התוספת למענק.

עובד ששולמה לו מקדמה, והוא נמצא לא זכאי לתוספת למענק, לא נדרש להחזיר את הכסף.

בנוסף לכך, עובד שקיבל הכנסת עבודה מקרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה) – זכאי לקבל מענק עבודה בעד החודשים אפריל 2020 עד דצמבר 2020, בשיעור של 62% מהמענק שהיה משולם אם לא היה קרוב משפחה.

מענק לנשים שמלאו להן 60 שנים

שכירה או עצמאית שמלאו לה 60 שנים ועד 67 שנים, ונולדה מתאריך 01.01.1960 או לאחר מכן, עשויה להיות זכאית למענק בכפוף לאמור לעיל אם הכנסתה מעל 800 ₪ ועד 7750 ₪. למידע נוסף באתר רשות המסים.

נתונים לגבי מענקי עבודה קודמים

לגבי מענק עבודה 2020 –

 • הכנסה חודשית (תנאי זכאות) –
  • הורה לילד אחד או שניים או מי שגילו 55 גם ללא ילדים – 2,080 ₪ עד 6,270 ₪. לגבי הורה יחיד – 1,280 ₪ עד 9,490 ₪
  • הורה ל-3 ילדים או יותר – 2,080 ₪ עד 6,870 ₪. לגבי הורה יחיד – 1,280 ₪ עד 11,580 ₪.

לגבי מענק עבודה 2019 –

 • הכנסה חודשית (תנאי זכאות) –
  • הורה לילד אחד או שניים או מי שגילו 55 גם ללא ילדים – 2,090 ₪ עד 6,198 ₪. לגבי הורה יחיד – 1,290 ₪ עד 9,502 ₪
  • הורה ל-3 ילדים או יותר – 2,090 ₪ עד 6,807 ₪. לגבי הורה יחיד – 1,290 ₪ עד 11,650 ₪.

מידע נוסף

 • ידיעה כוזבת שהוגשה בתביעה עשויה להשפיע על זכאות למענק עבודה או לגובהו, ומהווה עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, המגיש לא יהיה זכאי לקבלת מענק בשנה שלגביה נתבע המענק ובמשך שנתיים נוספות.
 • זכאות למענק עבודה היא שנתית וניתן להגיש את התביעה בכל שנה עבור השנה הקודמת על מנת להנות מהתשלום.
 • כספי מענק עבודה לא ניתנים להעברה, שעבוד או עיקול לכל דרך שהיא, למעט תשלום דמי מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך. לעניין תשלום שמועבר לחשבון בנק של העובד, לא ניתן לעקל את הסכום במשך 90 יום מרגע התשלום בפועל.
 • מנהל רשות המסים יכול להורות כי העובד זכאי למענק אף אם לא הוגשו דו"חות עבורו או על ידו.
 • אם גובה המענק (לחודש) נמוך מ-20 ₪, העובד לא יהיה זכאי לקבלת המענק.
 • ניתן להגיש בקשה לתיקון ההחלטה עד 3 שנים מיום שניתנה אם התגלו עובדות חדשות או אם נפלה טעות בהחלטה. גם רשות המסים יכולה לעשות זאת מהצד שלה.
 • יורשים חוקיים כאמור לעיל, צריכים להגיע אל פקיד השומה בצירוף מסמכים, טופס יפוי כוח, הצהרה החתום על ידי כל היורשים החוקיים, צילום ת.ז המוריש וכן של היורש (מגיש התביעה בפועל) והעתק של צ'ק אישור ניהול חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכוח.
 • עובד שמעוניין לאתר את הכספים הנשכחים שלו בחסכונות פנסיוניים יכול לברר באתר הר הכסף של משרד האוצר וכספים נשכחים בחשבונות בנק או פקדונות באתר הר הכסף 2.
 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) הוא לא החזר מס הכנסה – מדובר על זכות נוספת שיש לעובד.

גופי ממשל

ניתן לפנות לרשות המסים בנושא מענק עבודה באופן הבא:

 • מוקד שירות לקוחות –
  • טלפון: 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400.
  • ימים ושעות פעילות: א' עד ה' בין השעות 8:15 עד 16:00.
 • דואר אלקטרוני maanak@taxes.gov.il.

חקיקה ופסיקה

 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil