כסף

נקודות זיכוי ממס הכנסה 2020 – מה זה, מי זכאי וכמה מגיע לכל אחד?

נקודות זיכוי ממס הכנסה הן הטבות מס משמעותיות שמקטינות את גובה מס הכנסה שכל אדם יחיד נדרש לשלם עבור ההכנסה החייבת במס. נקודות הזיכוי הן הטבות המס הטובות ביותר שקיימות, במיוחד לעובדים שכירים או עובדים עצמאים.

מטרת הכתבה היא לספק לכל עובד הסבר מקיף בנושא.

מהן נקודות זיכוי ממס הכנסה?

נקודות זיכוי ממס הכנסה הן הטבות מס בעלות ערך כספי שנתי שניתנות לקיזוז כנגד סכום המס לתשלום לאותה שנה. אדם יחיד שעומד בתנאים ובקריטריונים מסויימים שנקבעו בהוראות החוק, זכאי למספר נקודות זיכוי שנקבעו לגבי אותו תנאי. בסופו של דבר, אותו אדם יהיה זכאי להנות מכל הנקודות בתנאים שהוא עומד בהם.

נקודות זיכוי כאמור, מקטינות את גובה מס ההכנסה שאדם יחיד נדרש לשלם. כזכור, כל אדם יחיד משלם מס הכנסה המחושב לפי מדרגות מס הכנסה. אולם זה מס ברוטו וכמעט תמיד אפשר להקטין את המס לסכום נמוך יותר שהוא נטו, נקודות זיכוי הם אותם סכומים שמקטינים את גובה המס הזה.

נקודות זיכוי לא רק מקטינות את גובה המס, לעיתים הן יכולות גם לאפס את המס לחלוטין. הדבר הזה קורה כאשר סכום הזיכוי ממס הוא גבוה יותר או זהה לסכום המס שחייב לשלם. עם זאת, במקרה ששווי הנקודות מעבר לשווי המס, אותו אדם לא יהיה זכאי לתשלום בחזרה, כך שלכל היותר גובה המס יהיה אפס ש"ח.

נקודות זיכוי מחושבת במונחים שנתיים ומתקזזת בכל חודש, בדומה למנגנון מס הכנסה. החישוב השנתי חל גם על חודשים בהם אדם הזכאי להם לא עובד בפועל. המשמעות היא שאם אדם מסויים לא עבד בחודשים מסויימים, הוא יכול לבדוק זכאות ולקבל החזר מס ששולם ביתר.

עובד יכול לוודא שהמעסיק שלו מחשב לו זיכוי ממס לפי סך הנקודות האמיתיות שמגיעות לו. סכום נקודות הזיכוי ניתן לראות בכל תלוש שכר של העובד.

זאת ועוד, כל אדם זכאי לצבור נקודות זיכוי רבו, אם הוא עונה על תנאים וקריטריונים של הסיבה בגינה נקודת הזיכוי ניתנת. צבירה כזו היא הטבת מס משמעותית לכשעצמה ומסייעת לעובדים רבים בביצוע תכנוני מס לגיטימיים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם, לרבות אדם שאינו עובד, עובד שכיר, עובד עצמאי, או עובד שמקבל הכנסה חייבת בתשלום מס הכנסה – זכאי להנות מנקודות הזיכוי.

עם זאת, כדי שאדם יהיה זכאי לאותה נקודת זיכוי, עליו לעמוד בתנאי הזכאות של הסיבה בגינה נקודת הזיכוי ניתנת.

גובה נקודות זיכוי – שווי ערך

גובה נקודת זיכוי אחת שווה לסכום חודשי או סכום שנתי בהתאם לטבלה זו:

שנהערך שנתיערך חודשי
20202,628 ₪219 ₪
20192,616 ₪218 ₪
20182,592 ₪216 ₪
20172,580 ₪215 ₪
20162,592 ₪216 ₪
20152,616 ₪218 ₪
20142,616 ₪218 ₪
20132,616 ₪218 ₪
20122,580 ₪215 ₪

כדי לחשב את סך הזיכוי ממס, יש להכפיל את מספר נקודות הזיכוי בשווי הכספי לפי הטבלה הזו, בהתאם לשנת המס הרלוונטית.

דוגמה:

שכר עובד הוא 5,000 ₪ וידוע כי הוא זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי. כמה זיכוי ממס הוא יהיה זכאי לקבל במהלך שנת 2020?

נקודה אחת שווה 2,628 ₪ לשנה (219 ₪ לחודש) ולכן העובד זכאי לזיכוי ממס בסך 5,923 ₪ לשנה (492.75 ₪ לחודש). העובד חייב לשלם מס 500 ₪ בחודש לפי מדרגות המס, ולכן סך מס הכנסה לתשלום לחודש הוא 7 ₪ בלבד.

סוגי נקודות זיכוי ממס הכנסה

ככתוב מקודם, יש כמה סוגים של נקודות זיכוי, כך שהן ניתנות לפי סוג אוכלוסייה שעומדת בתנאי הזכאות. מי שעונה על כמה תנאי זכאות של נקודות זיכוי שונות, זכאי לקבל את כולן באופן מצטבר.

הנה כל סוגי נקודות הזיכוי שניתן לקבל אותם על פי תנאי הזכאות של כל אחת מהן.

1. נקודות זיכוי לתושב ישראל

תושב ישראל זכאי לקבל 2.25 נקודות זיכוי.

2. נקודות זיכוי לאישה (נשים)

נשים זכאיות ל-0.5 נקודת זיכוי.

3. נקודות זיכוי לנער עובד

נערים בגילאים 16 עד 18 זכאים לנקודת זיכוי אחת.

4. נקודות זיכוי בגין בן זוג שלא עובד

עובד אשר בן הזוג שלו ללא הכנסה, זכאי לנקודת זיכוי אחת. ההטבה תינתן רק לתושב ישראל הנשוי לבן זוג שהכלכלה עליו ובנוסף מתקיימים אחד התנאים הבאים:

 • הוא או בן הזוג הגיע לגיל פרישה.
 • הוא או בן הזוג עיוור.
 • נקבע לו או לבן הזוג נכות רפואית לתקופה של 185 ימים בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד או מעל 89% עבור כמה ליקויים בחישוב משוקלל.

5. נקודות זיכוי בגין תשלום מזונות

גרוש תושב ישראל אשר נשוי לבן זוג אחר, והוא או בן הזוג שלו משלמים מזונות לבן זוג לשעבר, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת.

6. נקודת זיכוי להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו

הורה תושב ישראל שהוא גרוש או וחי בנפרד ומגדל את ילדיו, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת. התנאים לכך הם:

 • הוא תושב ישראל.
 • הורדה לילד עד גיל 19.
 • גרוש או חי בנפרד מההורה השני.
 • מגדל את הילד בעצמו או משתתף בכלכלתו או מחזיק במשמורת משותפת.

7. נקודות זיכוי להורה יחיד עבור גידול ילדיו

תושב ישראל שהוא הורה אחד, כלומר הוא אלמן (ההורה השני לא בחיים) או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת.

8. נקודות זיכוי בעד נטול יכולת (ילד או בגיר עם מוגבלות)

עובד יחיד תושב ישראל שיש לו או לבן הזוג, ילד או בגיר נטול יכולת (משותק, עיוור או מוגבל שכלית-התפתחותית), זכאי ל-2 נקודות זיכוי. תנאי הזכאות משתנים לפי גיל הילד.

החל מחודש נובמבר 2017 הורים שמקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי לא יידרשו לצרף תעודה רפואית (טופס 127). בנוסף, הם יקבלו נקודות זיכוי אלו ישירות מהמעסיק, ללא צורך להגיע למשרדי מס הכנסה.

9. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 5

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 5 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שהילד בן 5 כולל.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 18 (סעיף 10) זכאי גם לנקודות זיכוי אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

10. נקודות זיכוי להורה לילד עד גיל 18

הורה תושב ישראל לילד עד גיל 18 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בו הילד נולד, נקודת זיכוי אחת ב-17 השנים הבאות, חצי נקודת זיכוי בשנה ה-19 (כשהילד יהיה בן 18). ההורה יכול גם לדחות נקודה אחת משנת המס בו הילד נולד, לשנת מס בו לילד מלאו 1 שנים.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לאישה (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל) ובנוסף להורה פעוט מתחת לגיל 6 (סעיף 11 מתחת).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) זכאי גם לנקודות זיכוי אלו. הורה שזכאי לנקודות זיכוי לפעוט עד גיל 6 (סעיף 11) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

11. נקודות זיכוי להורה לפעוט מתחת לגיל 6

הורה תושב ישראל לילד מתחת לגיל 6 זכאי לקבל 1.5 נקודות זיכוי בשנת המס בו הילד נולד ו-2.5 נקודות זיכוי ב-5 השנים הבאות.

ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד ובדרך כלל לגבר (בזוגות נשואים) או להורה שהילד בחזקתו אם חיים בנפרד או גרושים. אם מדובר על הורה אחד הוא יקבל את ההטבה בנוסף לנקודת זיכוי להורה אחד (סעיף 7 לעיל).

הורה שזכאי לנקודות זיכוי לילד עד גיל 5 (סעיף 9) או לילד עד גיל 18 (סעיף 10) – לא יהיה זכאי לנקודות בסעיף זה.

12. נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי זכאים לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה במשך 36 חודשים לאחר השחרור בהתאם לאורך השירות:

 • חיילים באורך שירות 23 חודשים ומעלה – 2 נק'.
 • חיילים באורך שירות עד 23 חודשים – נק' אחת.
 • חיילות באורך שירות 22 חודשים ומעלה – 2 נק'.
 • חיילות באורך שירות עד 22 חודשים – נק' אחת.
 • בני ובנות באורך שירות 24 חודשים – 2 נק'.
 • בני ובנות באורך שירות 12 חודשים – נק' אחת.

13. נקודות זיכוי בגין תואר ראשון

תושב ישראל שסיים תואר ראשון במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בלבד (במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

במקצועות אשר מחייבים התמחות (עורך דין, רואה חשבון וכד'), ניתן לבחור אם לנצל בשנת המס לאחר הלימודים או בשנת המס לאחר ההתמחות, כל זאת בתנאי שההתמחות החלה בשנת המס בה הסתיימו הלימודים או בשנת המס שלאחריה.

14. נקודות זיכוי בגין תואר שני

בדומה לסעיף לעניין תואר ראשון (סעיף 13). השוני הוא חצי נקודת זיכוי.

15. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול ישיר

אותם תנאי זכאות כמו תואר שני (סעיף 14 לעיל).

16. נקודות זיכוי בגין תואר שלישי במסלול רפואה או רפואת שיניים

תושב ישראל שסיים תואר ברפואה או ברפואת שיניים במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, זכאי לנקודות זיכוי. למעשה, החל משנת 2014 זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת וחצי נק' זיכוי למשך שנה אחת נוספת לאחר מכן (במהלך שנת המס או אחריה – לפי בחירה).

17. נקודות זיכוי בגין לימודי מקצוע

תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע כדוגמה (הנדסאי) וזכאי לתעודת מקצוע על ידי משרד ממשלתי, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת (במהלך שנת המס שלאחר הלימודים או אחריה – לפי בחירה).

חשוב לציין כי להטבה זו זכאי מי סיים מקצוע בהיקף 1700 שעות כמקובל בלימודים אקדמיים, וגם הוא לא מקבל במקביל נק' בגין תואר ראשון או שני, וגם הוא קיבל תעודת מקצוע מוכרת ע"י מוסד ממשלתי.

ההטבה ניתנת גם עבור תעודת הוראה, תעודת הנדסאי ותעודות אחרות של משרדי ממשלה.

18. נקודות זיכוי לעולה חדש

עולה חדש שהוא תושב ישראל יהיה זכאי לנקודות זיכוי 42 חודשים ממועד עלייה לארץ. מניין החודשים יחל ברגע שקיבל תעודת עולה (חובה), אם לא עבד בתקופה זו, לא יהיה זכאי לאחר מכן. אם העולה החל לימודים או שירות צבאי, יהיה רשאי לדחות את ההטבה שנותרה לאחר מכן.

עולה יהיה זכאי לנק' זיכוי באופן הבא:

 • במשך 18 החודשים הראשונים – 3 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – 2 נק'.
 • במשך 12 החודשים לאחר מכן – נק' אחת.

19. נקודות זיכוי לתושב חוזר ותיק

בדומה לעולה חדש (סעיף 19). אך בתנאי שמדובר על תושב חוזק ותיק ששהה לפחות 6 שנים רצופות בחו"ל וחזר לארץ בתקופה שבין יום 16.05.2010 ליום 30.09.2012. חובה תעודת תושב חוזר.

20. נקודות זיכוי לעובד זר

עובד זר חוקי, ששהייתו והעסקתו בישראל או באזור מותרת לפי חוק, וגם הוא לא מומחה חוץ או מרצה אורח, וגם קיבל אשרה ורישיון עובד זמני – זכאי לקבל נקודות זיכוי. באופן של 2.25 נק' לעובדים בתחום הסיעודי, 1 נק' בתחום אחר, וכן אישה עובדת זרה זכאית לתוספת של חצי נקודה.

ניוד נקודות זיכוי

החל משנת המס 2017, אם שנולד לה ילד, יכולה לנייד / להעביר נקודת זיכוי אחת משנת הלידה של הילד לשנה העוקבת. באמצעות הניוד, העובדת יכולה לנצל את נקודת הזיכוי הזו בשנה שלאחר הלידה, משום שבשנה זו היא עובדת שנה מלאה ולא שנה חלקית – מה שמאפשר לה לנצל את הטבת המס.

נקודות זיכוי ממס הכנסה – דוגמה

עובדת תושבת ישראל נשואה עם ילד בגיל 3 סיימה תואר ראשון ב-2017 והחלה לעבוד ב-2018. כמה נקודות זיכוי יש לה ב-2018?

על מנת לענות, יש ראשית לפלח לפי קריטריונים:

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'
 • עבור נשים – 0.5 נק'.
 • עבור ילד עד גיל 5 (נשואה) – 1.5 נק'
 • עבור ילד עד גיל 18 (נשואה) – 1 נק'
 • עבור תואר ראשון (שנה אחרי) – 1 נק'
 • סך הכל = 6.25 נק'.

בהמשך לדוגמה, כמה נק' יקבל בעלה?

 • עבור תושב ישראל – 2.25 נק'.
 • עבור ילד פעוט מתחת לגיל 4 – 2.5 נק'.
 • סך הכל – 4.75 נק'.

מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה

מעוניינים לחשב כמה נקודות מגיעות לכם וכמה זיכוי ממס תוכלו לקבל? היכנסו כעת אל מחשבון נקודות זיכוי של פרוטוקול וקבלו תוצאה באופן מידי.

מימוש הזכאות – איך לקבל נקודות זיכוי?

לשם מימוש הזכאות לקבלת נקודות זיכוי, יש למלא טופס 101 (כרטיס עובד) בתחילת עבודה אצל המעסיק ובכל תחילת שנה חדשה. כמו כן, במקרה של שינויים ועדכונים של תנאי זכאות, העובד נדרש לעדכן את המעסיק ולערוך מחדש את הטופס. טופס זה יש למסור אל המעסיק עד סוף שנה בצירוף מסמכים אחרים.

עובד שנמנה מאוכלוסיות נוספות בגינם זכאי לקבל נקודות זיכוי נוספות לפי אותם תנאי זכאות, צריך להמציא אישורים נוספים ביחד עם הגשת טופס 101. למשל, עובד שסיים לימודי תואר או מקצוע, נדרש להגיש טופס ייעודי בנוסף לכך.

ברוב המקרים, ניתן לבצע את התהליך מול המעסיק ישירות וללא צורך בפניה אל רשות המסים. אולם, לעיתים כן צריך לפנות אליהם, במקרים שבהם המעסיק לא יכול לחשב זאת.

נקודות זכות או נקודות זיכוי – מה ההבדל בינהם?

רבים מתבלבלים בין נקודות זכות לבין נקודות זיכוי וזה חשוב להסביר זאת.

נקודות זכות אקדמיות – הן נקודות זכות הניתנות לסטודנטים עבור השלמת קורסים במהלך לימוד התואר האקדמי. הנקודות הללו הן מרכיבות את התואר עצמו וחייב להשלים ולצבור אותם.

נקודות זיכוי ממס הכנסה – הן נקודות זיכוי הניתנות לעובדים וגם לסטודנטים עבור היותם באוכלוסייה המזכה בקבלתם. הנקודות הללו מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריך לשלם.

למרות שהשם שלהם דומה, אין קשר בין 2 המושגים הללו.

אולם, ברגע שהסטודנט צובר נקודות זכות אקדמיות והשלים את שאר החובה, הוא זכאי לקבלת התואר. בנוסף לכך הוא עשוי להיות זכאי לקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה שמקטינות את גובה המס. הזיכוי ממס ניתן עבור השלמה של תואר ראשון, שני, שלישי (דוקטורט) במסלול ישיר, או שלישי במסלול רפואה או רפואת שיניים.

מידע נוסף

 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – מדריך בדיקת זכאות והגשת תביעה.
 • עובד שלא קיבל נקודות זיכוי במהלך חודשי מס מסויימים או שעבד בכמה מקומות עבודה, רשאי לערוך תיאום מס הכנסה מול פקיד השומה.
 • עובד שלא קיבל זכאות מסויימת במהלך שנת מס, רשאי להגיש החזר מס הכנסה בשנה שלאחר מכן ועד 6 שנים אחורה.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close