חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי הבראה לעובדי הוראה וחינוך (קצובת הבראה ונופש)

עובדי הוראה במוסדות חינוך והשכלה בישראל, זכאים לתנאים מיטיבים ובין היתר הזכות לקבלת דמי הבראה מוגדלים (קצובת הבראה). רוב הזכויות שלהם מוקנות להם מתוקף הוראות עובדי מדינה ויש הוראות שחלות עליהם בנוסף לכך.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות של עובדי הוראה בנושא.

מהי קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה)?

קצובת הבראה ונופש (כמו שמכונה במגזר הציבורי) או דמי הבראה (כפי שמכונה במגזר הפרטי) הוא תשלום שמעסיק חייב לשלם לעובד בכל שנה והמיועד בעיקר לצרכי הבראה ונופש. בעבר הקצובה שולמה לצרכי מימון שהיית עובדים בבית הבראה והארחה, היו גם נדרשים להציג קבלות.

כיום, קצובת הבראה ונופש מנותקת במעט מהעבר, העובדים מקבלים את הקצובה ללא קשר לשהייתם בנופש. התשלום משולם בחודשי הקיץ ולכן זו תקופה אפשרית לעובדים (ובמיוחד לעובדי הוראה) לצאת לחופשה כדי לצבור כוחות לקראת שנת הלימודים.

קצובת הבראה ונופש מיועד לכל מטרה, עובד בכללי ועובד הוראה בפרט, זכאי לעשות כל שימוש בסכום הכסף כדי לבלות, לחסוך, לכסות את ההוצאות ועוד.

מי זכאי לקבלת קצובת הבראה ונופש לעובדי הוראה?

הוראות קצובת הבראה ונופש לעובדי הוראה חלים על כל עובדי ההוראה בישראל במוסדות החינוך וההשכלה. אלו הם: גננות, מורה בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים, חינוך מיוחד, הדרכה ופיקוח, עובד הורה המלמדים הנדסאים וטכנאים, נערים עובדים, חינוך מבוגרים, עובדי הוראה בתפקידי ניהול, מורים בבתי ספר על יסודיים.

עובד הוראה זכאי לקבלת קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה) החל מהשנה הראשונה לשירותו במדינה.

מתי מקבלים קצובת הבראה ונופש אצל עובדי הוראה?

דמי הבראה (קצובת הבראה ונופש) לעובד הוראה משולמים יחד עם משכורת של חודש יוני – כמו עובדי מדינה (לפי הוראות תקשי"ר).

מחיר יום הבראה לעובד הוראה

עובד זכאי לקבל קצובת הבראה שהיא תוצאה של מכפלה של ערך ליום הבראה במכפלת מספר ימי הבראה המגיעים לעובד לפי הוותק שלו בהתאם לסוג התפקיד. הטבלה הבאה מציגה את הערך היומי לכל יום הבראה לעובד הוראה (בדומה לעובד במגזר הציבורי בשירות המדינה):

שנהקצובת הבראה של עובדי הוראה
קצובת הבראה 2023471.40 ₪
קצובת הבראה 2022449 ₪
קצובת הבראה 2021432 ₪
קצובת הבראה 2020429 ₪
קצובת הבראה 2019432 ₪
קצובת הבראה 2018426 ₪
קצובת הבראה 2017424 ₪
2016421 ש"ח
2015425 ש"ח
2014427 ש"ח
2013423 ש"ח
קצובת הבראה ונופש – עובדי הוראה

מספר ימי הבראה שמגיע לעובד הוראה

כמה ימי הבראה מגיעים לעובד הוראה? התלות חלה בהתאם לותק של העובד במגזר ההוראה והחינוך בישראל. בגדול יש כמה סוגים שכולם יפרוטו בטבלאות הבאות כאן:

מספר שנות ותק בהוראהמספר ימי הבראה
3 השנים הראשונות7
מהשנה ה-4 עד ה-109
מהשנה ה-11 עד ה-1510
מהשנה ה-16 עד ה-1911
מהשנה ה-20 עד ה-2412
מהשנה ה- 2513
מספר ימי הבראה – עובדי הוראה

חישוב ותק לעניין קצובת הבראה לעובד הוראה

בהתאם לתקנון שירות עובדי הוראה והכללים הנהוגים במערכת החינוך, חישוב שנות הוותק המקצועי של עובד הוראה נעשה מראשית שנת הלימודים – 1 בספטמבר בכל שנה. עובד שחל לעבוד לאחר ה-1 בספטמבר, זכאי לקבל קצובת הבראה (דמי הבראה) בשיעור חלקי לפי יחס מספר חודשי עבודה מלאים חלקי 10 (לא 12 כיוון שיש חופשה גדולה של חודשיים), וזאת במכפלת מספר ימי הבראה מלאים לפי הטבלה לעיל.

עובד הוראה שעובד משרה חלקית, יהיה זכאי לימי הבראה חלקיים לפי אחוז המשרה שלו.

תקופות השירות הבאות, נחשבות תקופות מקנות זכאות לקבלת קצובת הבראה לנופש בשירות המדינה (גם לעובדי הוראה):

 • תקופות עבודה מחוץ לשירות שהוכרו כוותק עבור תשלום משכורת.
 • תקופות עבודה מחוץ לשירות, לרבות שירות בצבא הקבע, שלא הוכרו לצורך תשלום ותק, בהתאם לטופס שאלון אישי.
 • חופשת לידה עבורה משלמים דמי לידה, או תקופת חודשיים של היעדר לפי פרק 33.337.
 • היעדרות בשל תאונה בעבודה, בעדה משלמים דמי פגיעה מהביטוח לאומי.
 • חופשת מחלה ללא תשלום.
 • חופשה ללא משכורת בה הועסק העובד בשלוחה של המדינה בחו"ל כעובד מקומי.
 • תקופת מילואים עבורה משלמים דמי מילואים.

תקופות שלא מקנות זכאות לקבלת קצובת הבראה:

 • תקופת חופשה ללא תשלום.
 • אם תקופת החופשה ללא תשלום עד 6 חודשים, אותה שנה נחשבת שנת וותק. מעל 6 חודשים – השנה לא תיחשב שנת ותק.
 • תקופה של פדיון חופשה.
 • שירות חובה בצה"ל.

איך להגיש בקשה לקבלת קצובת הבראה?

הזכאות לקבלת דמי הבראה היא אוטומטית. אין צורך להגיש בקשה מיוחדת.

קצובת הבראה ונופש – פנסיה וגם פיצויי פיטורין

תקנות פיצויי פיטורים קובעות מהם רכיבי השכר שמובאים בחשבון שכר העבודה בעניין פיצויי פיטורין. הרכיבים כוללים את שכר היסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחייה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

קצובת הבראה ונופש הוא לא נכלל באחד הרכיבים הללו ולכן התשלום לא מובא בחשבון לחישוב הפיצויים של העובד. השכר הקובע לעניין פנסיה חובה הוא אותו שכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין. לכן, על קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה) לא מפרישים לפנסיה.

תשלום מסים

קצובת הבראה ונופש היא הכנסת עבודה לפי חוקי הביטוח והמס בישראל. המשמעות היא שעל קבלת דמי הבראה במקום העבודה, העובד נדרש לשלם מס הכנסה (לפי מדרגות מס הכנסה), דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות).

מידע נוסף

 • עובד הוראה המועסק ביותר ממשרה שלמה, זכאי לקבלת דמי הבראה בשיעור של משרה שלמה אחת בלבד.
 • הקצובה לא ניתנת לצבירה, אלא אם המעביד הסכים לצבור את הקצובה למשך השנתיים הבאות.
 • עובד הוראה שפרש לקצבה במהלך שנת הלימודים יהיה זכאי לקצובת הבראה מלאה.
 • עובד הוראה שהיה בחופשה ללא תשלום מעל 30 יום יהיה זכאי לקצובה חלקית לפי מספר החודשים המלאים חלקי 12.

חקיקה ופסיקה

 • תקנון שירות עובדי הוראה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil