חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זיכוי ממס הכנסה על תושבות ביישוב מוטב (מזכה) – מי זכאי (הטבות מס ליישובים)

אדם אשר מוגדר תושב של יישוב מוטב (יישוב מזכה), זכאי לקבל הטבה מרשות המסים הידועה בתור זיכוי ממס הכנסה על תושבות (הטבות מס ליישובים). הזיכוי ניתן על ההכנסה מיגיעה אישית כמו הכנסות של משכורת/שכר מעבודה, תשלומי קצבת פנסיה, תשלומי קופת גמל וכדומה.

הנה המדריך המלא לזכאות לקבלת הטבת מס ממס הכנסה.

מהו זיכוי ממס הכנסה על יישוב מוטב?

זיכוי ממס הכנסה היא הטבת מס הניתנת על ידי רשות המסים ומאפשרת להקטין את סכום מס ההכנסה הסופי לתשלום בהתאם להוראות הדין. כזכור, מס הכנסה מחושב לפי מדרגות מס הכנסה, ולכן זיכוי ממס הכנסה הם הסכומים שמקטינים ומפחיתים את גובה המס שחושב.

יישוב מוטב (יישוב מזכה) הוא יישוב שעומד בתנאים מסויימים כפי שקבוע בהוראות הדין, ולרוב מדובר על יישובים שנמצאים קרוב לגבול או כאלו שהמשוייכים לאשכולים נמוכים במדרג החברתי כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לרוב מדובר על ישובי פריפריה, אשר מרוחקים מהיישובים הגדולים.

זיכוי ממס הכנסה על תושבות ביישוב מוטב או ביישוב מזכה היא הטבת מס שמקטינה את גובה המס שצריך לשלם באופן ישיר לכל מי שגר ונחשב תושב של יישוב כזה. זוהי אחת מהטבות המס הגדולות ביותר שניתנות לאנשים שיש להם הכנסה מיגיעה אישית – הכנסה מעבודה פיזית כמו שכר עבודה (משכורת), הכנסה מעסק או ממשלח ילד (עצמאי), הכנסה מפנסיה וכד'.

הזיכוי ממס נקבע לפי שיעור מסויים לפי כל יישוב (בהתאם להגדרתו במדד ובאשכול החברתי) וזאת עד לתקרת הכנסה מירבית שממנה אפשר לקבל את הזיכוי במס. ככל שהיישוב קרוב יותר לגבול או שהוא נמצא האשכול נמוך במדד – הרי זה יישוב שמקבל יותר הטבות ומשכך שיעור הזיכוי וגם או תקרת ההכנסה גדולים יותר.

חשוב לציין כי כמו כל הטבה שהיא זיכוי ממס, ההנחה המירבית בפועל היא כל סכום מס ההכנסה שאותו אדם היה חייב לשלם בשנת המס. כלומר, המס הכי נמוך הוא מס בגובה 0 ₪ לגבי אותה שנה. כך שאם הזיכוי גבוה יותר מסך המס, לא ניתן לקבל את ההטבה על היתרה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לזיכוי ממס ליישובים?

אדם יהיה זכאי לקבל הטבת מס מסוג זיכוי ממס על תושבות ביישוב מוטב (מזכה) אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות הבאים:

 1. הוא מוגדר תושב באותו יישוב – אדם שמרכז החיים שלו באותו יישוב. כלומר, אדם שגר באותו עיר בפועל, לן שם, מבלה את רוב הזמן בו וכד'. המבחן הבודק מרכז חיים נקבע לפי נהלים ולפי פסיקה.
 2. הוא השלים תקופה מזערית – אדם אשר היה תושב ביישוב מוטב (מזכה) כלשהו באופן מצטבר ורצוף לפחות 12 חודשים. כלומר, גם אם לא השלים תקופה זו ביישוב אחד, אך השלים בכמה יישובים מוטבים.

מי לא זכאי?

 • מי שלא השלים 12 חודשים ביישובים מזכים באופן מצטבר ורצוף.
 • מי שמרכז החיים שלו נקבע ביישוב לא מזכה.

סכום הזיכוי במס על תושבות ביישוב מזכה

סכום הזיכוי במס על תושבות ביישוב מוטב (מזכה) מחושב לפי מכפלה של 2 אלו:

 • שיעור הזיכוי במס לגבי אותו יישוב.
 • ההכנסה החייבת (במס) של אותו אדם, וזאת עד לתקרה מירבית לגבי אותו יישוב.

כלומר, אם ההכנסה החייבת של אותו אדם באותה שנה היא עד התקרה המירבית – אז החישוב נעשה לפיה. אם ההכנסה מעל התקרה – אז החישוב נעשה לפי התקרה. במילים אחרות – לפי הסכום הנמוך מבינהם. לאחר מכן מכפילים את שיעור הזיכוי באותו יישוב, בסכום הנמוך מבינהם שחושב.

הערות:

 • החישוב נעשה רק לגבי תקופת הזמן שבו האדם הוא תושב באותו יישוב.
 • רשימת היישובים המזכים עם טבלאות בפירוט בחלק הרחבות נוספות.
 • אדם זה זכאי לקבל את הזיכוי החלק מהיום הראשון לתושבות הלכה למעשה (פירוט בחלק הרחבות נוספות).
 • במקרים בהם האדם לא השלים 12 חודשים ביישוב אחד אך השלים באופן כללי בכמה יישובים, עבר בין יישובים מוטבים, או גר ביישוב שחדל להיות מזכה – אז חלים הוראות אחרות. יש לעיין בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו.

דוגמה של חישוב זיכוי ממס על תושבות ביישוב מוטב

ידוע כי עובד שכיר גר בעיר שדרות לאחר השלמת 12 חודשים ומקבל שכר חודשי של 10,000 ₪ בשנת 2022, הוא מפריש לפנסיה 6% מהשכר ויש לו 2.25 נקודות זיכוי. מהי כמה מס צריך לשלם?

 • השכר השנתי של העובד הוא 120,000 ₪.
 • עובד לא תושב שדרות, צריך לשלם מס הכנסה שנתי בסך 5,613.40 ₪, כך זה מחושב:
  • על פי מדרגות מס הכנסה, על עובד יש לשלם 14,251.20 ₪ מס הכנסה שנתי ברמת שכר זו.
  • נק' הזיכוי מקנות לו הטבת מס שנתית של 6,021 ₪.
  • על הפרשה לפנסיה של עד 7,476 ₪ בשנה יש זיכוי של 35% ולכן יש הטבת מס של 2,616.60 ₪.

עובד תושב שדרות, על פי טבלת יישובים מוטבים, זכאי לקבל 20% הנחה עד תקרה של 246,120 ₪. מכיוון שהכנסתו היא מתחת לתקרה, אז העובד יקבל זיכוי כך:

 • זיכוי עבור יישוב מוטב – 20% כפול 120,000 ₪ = 24,000 ₪.
 • מכיוון שהזיכוי גבוה מהסכום השנתי שיש לשלם (24,000 ₪ גדול מ-5,613.40 ₪), אז גובה המס לתשלום הוא 0 ₪.

מימוש הזכאות – איך לקבל זיכוי ממס על תושבות בישוב מזכה?

אדם שעומד בתנאי הזכאות – אשר מרכז חייב ביישוב מזכה והשלים בו לפחות 12 חודשי מחייה ומגורים – זכאי לקבל את הזיכוי במס.

אם הוא עובד שכיר, עליו לפעול כך:

 1. הוצאת אישור תושבות – יש לגשת אל הרשות המקומית בה הוא מתגורר ולקבל אישור תושב. ההליך כולל מילוי טופס 1312, צירוף מסמכים וחתימה על הצהרה.
 2. מילוי טופס 101 (כרטיס עובד) – יש למלא את טופס 101 עם השלמת תושבות של 12 חודשים ביישוב או עם תחילת שנת המס, לפי העניין. בטופס זה יש למלא את חלק ח' ולסמן את סעיף 3 בו.

מסמכים אלו יש להעביר אל המעסיק. מחלקת השכר תפעל מול רשות המסים למימוש הזכאות.

אם הוא עובד עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה), עליו לפעול כך:

 1. הוצאת אישור תושב – יש לגשת אל הרשות המקומית בה הוא מתגורר ולקבל אישור תושב. ההליך כולל מילוי טופס 1312, צירוף מסמכים וחתימה על הצהרה.
 2. הגשת דוח שנתי למס הכנסה – עליו מוטלת החובה להגיש דין וחשבון על הכנסות אל רשות המסים. בטופס הדו"ח יש למלא את סעיף 77 בטופס 1301 (דו"ח מלא) או סעיף 51 בטופס 135 (דו"ח מקוצר), לפי העניין.

מסמכים אלו יש להעביר אל פקיד השומה במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום המגורים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא

רשימת הישובים הזכאים להנחה במס

ניתן לעיין ברשימה מלאה של היישובים הזכאים להנחה במס על ידי הכתבה בנושא יישובים מוטבים. הנחת ישובים זו נקבעת מעת לעת על ידי תיקונים לחוק ובהתאם לתנאים הנקבעים על ידי רשות המסים בארץ.

באופן רצוף לפחות 12 חודשים באחד או יותר מהיישובים המפורטים בהמשך, זכאי לקבל הנחה ממס בהתאם לשיעור הזיכוי וגובה התקרה באותו יישוב. כלומר, עובד שטרם השלים 12 חודשים לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.

זכאות בדיעבד

אחד התנאים לקבלת הזכאות הוא להיות תושב יישוב מזכה באופן מצטבר ורצוף של 12 חודשים. אולם הזכאות להטבת המס ניתנת החל מהיום הראשון לתושבות (באופן רטרואקטיבי) ולא לאחר השלמת שנה.

לפיכך, אותו אדם רשאי להגיש בקשה אל המעסיק (לגבי שנה נוכחית) או אל רשות המסים (לגבי שנה נוכחית או קודמת) על מנת לממש את הזכאות. יש להצטייד בכל המסמכים האמורים בחלק מימוש הזכאות בכתבה זו.

זכאות במקרים נוספים

להלן טבלה של מקרים נוספים בעניין הזכאות הזו:

מקרההסברזכאות
תושבות לאורך כל שנת המסאדם שהיה תושב של יישוב מזכה לאורך כל שנת המס (1 ינואר – 31 דצמבר)זכאי לקבל הטבת מס של אותה רשות לאורך כל השנה
תושבות בחלק משנת המסאדם שהיה תושב של יישוב מזכה משך חלק משנת המס (1 ינואר – 31 דצמבר)זכאי לקבל הטבת מס של אותה רשות, רק בתקופה בה היה תושב ובתנאי שהשלים תקופה מזערית
תושבות של כמה יישובים מוטבים בשנת המסאדם שעבר מיישוב ליישוב במשך שנת המס (1 ינואר – 31 דצמבר)זכאי לקבל הטבת מס של כל רשות, רק בתקופה בה היה תושב (החלק היחסי בשנה), ובתנאי שהשלים תקופה מזערית
תושבות של יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכיםאדם שהיה תושב של יישוב מוטב, שחדל להיות יישוב מוטבזכאי לקבל הטבת מס של אותה רשות, באותה שנת המס ובשנת המס שלאחריה, ובתנאי שהוא היה תושב של יישוב שחדל להיות מזכה בכל שנת המס שלפני ההכרזה, ובתנאי נוסף שהוא ממשיך להיות תושב של יישוב זה
תושבות של יישוב שחזר לרשימת היישובים המזכיםאדם שהיה תושב של יישוב מוטב, שחזר להיות שוב יישוב מוטבזכאי לקבל הטבת מס של אותה רשות, בשנת המס שלאחרי השנה שבה היישוב חזר להיות יישוב מוטב (כדי למנוע כפל הטבות בשל סעיף קודם)
תושבות של יישוב שאינו מזכה מיישוב מזכהאדם שהיה תושב של יישוב מוטב ועבר לגור ביישוב שאינו מוטבזכאי לקבל הטבת מס של היישוב המזכה, רק בתקופה בה היה תושב (החלק היחסי בשנה), ובתנאי שהשלים תקופה מזערית
מקרים נוספים של תושבות ביישובים מזכים

לדוגמה:

 • אם יישוב מסויים חדל להיות מזכה בחודש מרץ 2019 – אדם זכאי להטבות כאמור לפי התנאים בטבלה, לאורך כל שנת 2019 ולאורך שנת 2020.
 • אם יישוב מסויים חזר להיות מזכה בחודש יוני 2020 – אדם זכאי להטבות כאמור לפי התנאים בטבלה, החל משנת 2021 בלבד.

מידע נוסף

 • ההטבות במס ליישובים יכולות להיארך בשל הדין בעניין הארכת חוקים במקרים של בחירות.
 • עובד שהיה תושב של ישוב מזכה, יכול לערוך תיאום מס הכנסה כדי להבטיח כי הזכאות תשולם לו.
 • עובד שלא קיבל את הזכאות ומעוניין להנות מההטבות על שנים קודמות, יכול לבצע החזר מס הכנסה.
 • רשימת ישובים מוטבים – גיליון נתונים לשנים קודמות בקישור זה.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil