חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הר הכסף – איך לאתר כספים אבודים של חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים

הר הכסף הוא מנוע המאפשר לכל אזרח בישראל לבצע הליך איתור כספים אבודים של חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים. מדובר על מאגר ממשלתי לאיתור חשבונות שנשכחו עם השנים ולא הופקדו בהם כספים או לא נמשכו מהם.

מטרת הכתבה היא להסביר מהו המאגר, איפה הכסף, איך להשתמש בו ומידע נוסף.

מה זה הר הכסף?

הר הכסף הוא מנוע איתור כספים אבודים (כספים נשכחים) של אזרחי מדינת ישראל במגוון של חשבונות חיסכון, ביטוח ובנקאות. מבין אותם חשבונות רדומים נכללים קרנות פנסיה, קופות גמל, פוליסות ביטוח חיים, חסכונות אחרים, חשבונות בנק ואפילו פקדונות שנמצאים בבנק.

אתר הר הכסף הממשלתי הושק בשנת 2013 על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (לשעבר: אגף שוק ההון במשרד האוצר). מערכת זו נועדה למצוא כספים אבודים בחסכונות פנסיוניות ובביטוחי חיים.

בשנת 2016 הושק הר הכסף 2 על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. מערכת זו נועדה למצוא כספים נשכחים בחשבונות בנק ופיקדונות.

למעשה, הר הכסף הוא ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו. הממשק הוקם כחלק מהטיפול הממשלתי בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני, כספים שנמצאים בחשבון ללא פעילות.

המידע לגבי הכספים מועבר אל הממשק האינטרנט על ידי הגופים המוסדיים המנהלים את החשבונות הפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

באופן כללי, כל אדם זכאי להיכנס לאתר הר הכסף הממשלתי לאיתור כספים אבודים – גם אם יש לו כספים שנשכחו או לא.

יחד עם זאת, זכאי למציאת הכספים בפועל, מי שיש לו חשבון ללא פעילות. כאשר, חשבון ללא פעילות הוא חשבון שמתקיים בו כל אלה:

 1. חשבון בקופת גמל או פוליסת ביטוח משולבת חיסכון.
 2. היתרה הצבורה בחשבון גדולה מ-0 ₪.
 3. לא משולמת ולא שולמה קצבת זקנה או קצבה למוטב, ובתכנית ביטוח חיים משולבת בחיסכון לא משולמת קצבת נכות.
 4. החשבון אינו חשבון פעיל. כלומר מתקיים אחד מ-3 אלה:
  1. כללי – במהלך השנה שקדמה לחודש בו עודכן מידע לפני העברתו מאת הגוף המוסדי לממשק הר הכסף, לא הופקדו כספים בחשבון או לא נמשכו ממנו כספים באופן חד פעמי או תשלומים חודשיים קבועים (למעט קצבה), או לא הועברו ממנו או אליו כספים.
  2. לעניין קרן פנסיה – מתקיים אחד מאלה:
   • לא משולמת לעמית קצבת נכות.
   • בארבע השנים האחרונות לא שולמה לעמית קצבת זקנה או קצבת שאיר למוטב.
  3. לעניין תכנית ביטוח חיים משולבת בחיסכון – מתקיים אחד מאלה:
   • בארבע השנים האחרונות לא שולמה מהחשבון קצבת זקנה לעמית או קצבה למוטב, או נמשך מהחשבון סכום הוני ולא נותרה יתרה צבורה בחשבון.
   • בארבע השנים האחרונות לא שולמה מהחשבון קצבת זקנה לעמית וקיימות בו זכויות למוטבים בחשבון.

רשימת חסכונות שניתן למצוא באתר הר הכסף

מערכת הר הכסף לאתר כספים אבודים חשבונות לא פעילים בקופות גמל ובתוכניות חיסכון הבאות:

 1. קרן פנסיה – חיסכון פנסיוני הכולל רכיב ביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים) ואובדן כושר עבודה (ביטוח נכות).
 2. קופת גמל – חיסכון פנסיוני טהור ללא כיסויים ביטוחיים.
 3. ביטוח מנהלים (קופת ביטוח) – בדומה לקרן פנסיה, כולל רכיב חיסכון פנסיוני ורכיבי ביטוח למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה.
 4. קרן השתלמות – זוהי קופת גמל לחיסכון המאפשרת לעובד לחסוך ולקבל את הכספים בעתיד.
 5. פוליסת חיסכון (פוליסת פרט) – דומה מאוד לקופת ביטוח מנהלים, אך היא לא חיסכון פנסיוני ולא מקנה הטבות מס.
 6. ביטוח חיים למקרה מוות (ללא חיסכון) – ביטוח חיים המעניק את סכום הביטוח למשפחת המבוטח אם הוא נפטר. ביטוח משכנתא שנרכש נחשב כזה. ביטוח זה דומה מאוד לקופת ביטוח ופרט אך לא כולל חיסכון. בנוסף, גם כיסוי ביטוחי שבוטל בשנה האחרונה עקב הפסקת תשלומי פרמיה.

הר הכסף לא כולל מידע על פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות (שהינו ביטוח חיים למקרה מוות שנחתם בין מעסיק לעובדים שלו, או תאגיד לחבריו או לאפילו בין ספק מסויים ללקוחות שלו).

מימוש הזכאות – איתור כספים אבודים עם הר הכסף

כדי לאתר כספים אבודים בחינם בממשק האינטרנטי הר הכסף, יש לפעול באופן הבא.

1. איתור כספים על שם המבקש

מי שמבקש לאתר כספים עבור עצמו, צריך לפעול באופן הבא:

 1. כניסה למערכת – יש להיכנס למערכת הר הכסף של המדינה (אתר ממשלתי) בכתובת אתר אינטרנט: itur.mof.gov.il. יש לשים לב שזהו אתר הר הכסף של מדינת ישראל, אפשר לזהות זאת עם סיומת gov.
 2. בחירת הבקשה – לאחר הכניסה, דף הבית מציג 2 אפשרויות ויש לבחור "חיפוש חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים".
 3. עבור מי נבדקת הבקשה – חוסך שמעוניין לברר עבור עצמו צריך ללחוץ על "חיפוש כספים על שמי".
 4. מילוי הטופס – מילוי הפרטים האישיים (מספר זהות, תאריך הנפקת תעודת זהות, האם הונפק דרכון והאם חלה נסיעה לחו"ל ב-3 השנים האחרונות) לרבות אבטחה וקריאת התקנון.
 5. חיפוש – יש ללחוץ על בצע חיפוש.

לאחר מכן המערכת תבדוק האם קיימים חשבונות לא פעילים כאמור. אם כן, תופיע רשימה של הגופים המוסדיים שבהם נמצאים הכספים הנשכחים כולל שמות ופרטי יצירת קשר עמם, וגם סוג חיסכון או הפוליסה של העמית.

אתר הר הכסף אינו מציג את סכום הכסף שקיים (היתרה הצבורה בסוג החיסכון או הפוליסה, או אצל הגוף המנהל את החיסכון / הביטוח), אינו מציג כמה חשבונות או פוליסות יש מכל סוג ואינו מציג את הזכויות הקיימות (זכויות לקבלת תגמולי ביטוח כתוצאה מפטירת המבוטח).

לצורך קבלת המידע כאמור בפסקה קודמת, יש ליצור קשר עם הגוף המוסדי לצורך המשך טיפול.

2. איתור כספים על שם קרוב

במקרה של קרוב משפחה שנפטר, מנוע החיפוש יאתר חשבונות אבודים של נפטרים עם או ללא פעילות במוצרי חיסכון פנסיוני, קרן השתלמות, ביטוח חיים עם או לא חיסכון וכן פוליסות ללא חיסכון שבוטלו בשנה האחרונה עקב הפסקת תשלומים.

יש לפעול בדומה להליך הבדיקה לגבי על שם המבקש, ובשלב של עבור מי נבדקת הבקשה, יש לבחור "חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר".

בבדיקה זו, בנוסף לפרטים האישיים, יש להצטייד בפרטים של קרוב שנפטר, מספר הזהות שלו ותאריך הפטירה.

הר הכסף – סרטון הדרכה

להלן סרטון הדרכה של רשות שוק ההון בעניין איתור כספים על שמי (על שם המבקש):

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב יותר בנושא.

ייתכן כי המערכת לא תמצא חשבונות

מערכת הר הכסף עשויה להציג חשבון שלא קיים בפועל, או להיפך, עשויה שלא להציג נתונים של חשבונות ללא פעילות למרות שבפועל הם קיימים. הסיבה היא שהמערכת מקבלת מידע דרך הגופים המוסדיים בישראל, ייתכן והמידע אינו מדוייק או שאינו כולל את כל החשבונות או הפוליסות, בין אם הם חשבונות שלכם או של קרוב שנפטר.

יש כמה סיבות לפערי המידע הללו:

 • חשבונות פעילים לא מופיעים במערכת (שהייתה להם פעילות בשנה האחרונה).
 • בעת טופס הצטרפות או הקלדת נתונים אצל הגופים המוסדיים נפלה טעות.
 • החשבונות רשומים על פי מספר דרכון ולא מספר תעודת זהות.
 • מדובר על פוליסת ביטוח למקרה מוות קבוצתית שלא מוצגת במערכת.
 • המידע טרם התעדכן.
 • המערכת לא מציגה נתונים של קרוב משפחה נפטר, שקיבל קצבת פנסיה (מקרן פנסיה או חברת ביטוח) והוא נפטר לפני מעל 4 שנים.

בדיקה של קיום חיסכון שלא הופיע

במקרה שהחיסכון לא הופיע והחוסך סבור שיש חיסכון מסויים, שלו או של קרוב משפחה שנפטר, ניתן לעשות כך:

 • לפנות אל אותו גוף מוסדי בו חושב החוסך שיש לו חשבון מנוהל.
 • לבדוק באמצעות תלוש השכר לאן מופרשים הכספים (גם תלושים מהעבר).
 • לפנות אל המעסיק הנוכחי או מעסיק קודם לבירור.
 • לבדוק את הדוחות השנתיים או התקופתיים שהגופים המוסדיים חייבים לשלוח.
 • לפנות אל סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שאצלו נעשה הצירוף לחיסכון.
 • לבדוק במערכת המסלקה הפנסיונית.

פרטים שיש לברר בעת פניה אל הגוף המוסדי

חוסך, עמית או מבוטח שמצא כספים אבודים שנמצאים אצל הגופים המוסדיים דרך אתר הר הכסף, ופונה אל הגוף המוסדי, צריך לברר את המידע הבא:

 • כמה חשבונות או פוליסות קיימים אצל אותו גוף.
 • מהי היתרה הצבורה בכל חשבון או פוליסה.
 • אילו כיסויים ביטוחיים קיימים במידה ויש, והאם הם מתאימים לצרכים.
 • מהו מסלול ההשקעות שבו נמצא החיסכון, מהם דמי הניהול ומהם התשואות במוצר החיסכון.
 • במוצר של קרוב שנפטר – מהם הזכויות שמגיעות.
 • בתוך כמה זמן ניתן למשוך את הכספים, האם רק בגיל הפרישה או גם לפני כן.

כדאי לפנות אל הגופים המוסדיים בהקדם האפשרי, משום שיש זכויות שעלולות להתיישן ולבטל את הזכויות הקיימות.

העברת הכספים למוצר או לגוף אחר

אם נמצאו הכספים באתר הר הכסף הממשלתי, אפשר לבצע ניוד חיסכון פנסיוני. כלומר ניתן להעביר את הכספים ממוצר אחד למוצר אחר, ואפילו להעביר אותם בין גופים פנסיוניים.

יחד עם זאת, יש זכויות שלא ניתנות להעברה בהתאם לתנאים ולסוג המוצר הפנסיוני ולכן יש לברר הכל אצל אותו גוף מוסדי.

פרטי התקשרות עם הגופים המוסדיים

אם לא נמצא החשבון הלא פעיל או שמעוניינים לפנות אל המחלקה המטפלת באיתור חשבונות לא פעילים בגופים המוסדיים, ניתן לפנות אליהם. פרטים התקשרות מלאים נמצאים בקובץ גיליון נתונים בקישור זה.

הסרת מידע מהממשק

עמית או חוסך רשאי לפנות אל הגוף המוסדי בבקשה שלא למסור מידע או להסיר מידע אודות החשבונות שלו אצל הגוף המוסדי מתוך הממשק.

לצורך גם יש לפנות אל הגוף המוסדי על גבי טופס או סוג אחר, בהתאם לאופן הגשת הבקשה. הגוף המוסדי לא יעביר פרטים אודות חשבונות העמית החל מ-14 מיום קבלת הבקשה או מיום העברת המידע הסמוך, המוקדם מבינהם.

למעשה, הבקשה תיכנס לתוקף בתוך חודש וחצי, ואז הפרטים לא יופיעו יותר בממשק.

אזהרה מפני אתרים מתחזים

בעקבות מספר פניות אל פרוטוקול ועקב הודעות של משרד האוצר ובנק ישראל, רשות שוק ההון וגורמים נוספים להגנת הצרכן, חושב לומר כי קיימים אתרים מתחזים לאתר הר הכסף הממשלתי.

אתרי הר הכסף המתחזה, הם אתרים של ספקים חיצוניים כמו יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח פנסיוניים, משווקי ביטוח, גורמים חיצוניים ללא פיקוח ממשלתי וללא רישיון אשר מוכרים את הפרטים האישיים של המשתמשים תמורת כסף ליועצים וסוכני ביטוח. בנוסף, יש אתרים שגם גובים כסף מהבדיקה או מהכסף הנמצא – על שירות שניתן חינם.

מומלץ להיזהר מאותם אתרים מתחזים, ולא להשאיר פרטים אישיים ולא להשאיר אמצעי תשלום למינהם.

הר הכסף האמיתי הוא האתר הממשלתי, הוא רק אחד ואפשר לזהות אותו בקלות. כאשר אתם גולשים בדפדן, תוכלו לזהות אותו על ידי הסיומת gov.il בכתובת של האתר – זה אומר כי מדובר על אתר ממשלתי ישראלי רשמי.

מידע נוסף

 • הר הכסף הוא חינם, ללא תשלום ואין צורך במייצג או בגורם חיצוני.
 • במקרה שהמוטבים או השארים זכאים לקבל סכום חד פעמי או קצבה חודשית בשל הביטוח של המבוטח או העמית, עליהם לפנות אל הגוף הרלווני לגבי אותם הזכויות.
 • לצרכי אבטחה, מנוע החיפוש מוגבל ל-10 ניסיונות חיפוש בלבד לכל תעודת זהות. כדי להימנע מבדיקה חוזרת באופן מיותר, ניתן לשמור את התוצאות בקובץ אקסל, או להדפיס, או לשלוח לכתובת אימייל.
 • אתר הר הכסף מתעדכן אחת לחודש והנתונים מועברים לשם על ידי הגופים המוסדיים.
 • ניתן למצוא חשבון בקופת גמל שנוהל בעבר על ידי בנק.
 • הכספים מגיעים אל החסכונות הפנסיוניים על ידי הפקדה של המעסיק בגלל פנסיה חובה או לפי הפקדה עצמאית לחיסכון פנסיוני על ידי החוסך.
 • המערכת לא מציגה חסכונות פנסיוניים פעילים, רק חשבונות לא פעילים, חשבונות נשכחים.
 • מי שיש לו כספים שנשכחו בחשבונות בנק או בפקדונות, יכול להיכנס למערכת הר הכסף 2.
 • ניתן לאתר ביטוחים כפולים ולחפש את כל מוצרי הביטוח שנרכשו באתר הר הביטוח.
 • אם לא נמצאו הכספים בהר הכסף, תמיד אפשר לבדוק זאת דרך מסלקה פנסיונית המפוקחת על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון.
 • רשות שוק ההון מפרסמת מדי שנה מדד שירות חיסכון פנסיוני שמאפשר לבצע השוואה של שירות הלקוחות הניתנים לעמיתים ולחוסכים.
 • אוצר הכסף שנמצא ניתן לייעוד לצרכים רבים ומגוונים. למידע נוסף: מה עושים עם כספים אבודים?
 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – כך ניתן להגיש תביעה ולקבל כסף.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), תשע"ב-2012
 • ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, 2012-9-18

גופי ממשל

האחראי לטיפול בענייני הר הכסף היא מחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן לפנות בדרכים הבאות:

 • טלפון: 3002* או 12223002, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
 • פקס: 02-5695352
 • כתובת: משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחיסכון, היחידה לפניות הציבור, רח' קפלן 1, ירושלים 9195015

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil