חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קופת גמל – מהי ולמה היא כדאית לעומת חיסכון פנסיוני אחר?

וואי שמעתם את המילה קופת גמל לפחות פעם אחת, וגם שמדובר על קופה חיסכון המאפשרת לחסוך כספים לטווח ארוך ובינוני, הכתבה הזו תעשה לכם סדר. לפני שנדבר על כך, חשוב להבין כי אכן מדובר על חיסכון ארוך טווח והשינויים שבוצעו במהלך השנים והצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שינוי מחדש את כל ההגדרות וסוגי החיסכון הקיימים.

למעשה, קיימים כמה סוגי חיסכון של קופות גמל, אך אנחנו נדבר על המונח הראשי והעיקרי. אם אתם מחפשים כתבה על קופת גמל להשקעה או תיקון 190 – אז קחו בחשבון שהכתבה הזו תתן רק קיצור מאלו. למידע נוסף על סוגים אלו, תוכלו ללחוץ על הקישור המתאים בהמשך.

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח בינוני וארוך המנוהלת על ידי בית השקעות או חברת ביטוח, המאפשרת משיכת כספים בעתיד. קופת גמל למעשה היא שם כללי לסוגי חיסכון פנסיוני הקיימים בישראל והיא וכל המכשירים הנגזרים ממנה כפופים להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל).

מבין המוצרים שהם נחשבים קופת גמל לא משלמת לקצבה הם: קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון, קרן השתלמות, קרן מחלה, קרן פיצויים ועוד. עוד יש לציין כי כאשר מציינים את המילה קופת גמל בהקשר של חיסכון פנסיוני, הרי הכוונה היא לסוג הנקרא קופת גמל לתגמולים.

מכיוון שיש גם קופת גמל משלמת לקצבה שהיא חיסכון פנסיוני, היא מהווה חלופה לסוגי חיסכון לפנסיה אחרים כמו: קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים. עם זאת, אחד ההבדלים העיקריים שלה מול החסכונות האמורים בפסקה זו, היא שקופת גמל היא מכשיר חיסכון בלבד – ללא ביטוח פנסיוני. ניתן להוסיף ביטוח בנפרד, אך עלותו גבוהה יותר.

חיסכון פנסיוני או ביטוח פנסיוני?

קופת גמל היא חיסכון פנסיוני ואינה כוללת בתוכה רכיבים ביטוחיים כדוגמת ביטוח חיים למקרה מוות או ביטוח אובדן כושר עבודה. זאת בשונה מאשר קרן פנסיה הכוללת רכיבים אלו או ביטוח מנהלים הכוללים ביטוח חיים ומאפשרת הוספה של אכ"ע.

מצד אחד יש לכך חיסרון מהותי כיוון שניהול חיסכון באופן זה אינו מקנה ביטחון כלכלי לעובד אם וכאשר חלילה יתרחש אירוע ביטוחי כזה או אחר. עוד חיסרון בכך הוא שרכישה של ביטוחים כאמור, יכולה להיעשות בנפרד וזאת בהתחשב שעלות הביטוח היא יקרה יחסית למוצרים תחליפיים.

מנגד זאת, מכיוון שמדובר על חיסכון ולא ביטוח פנסיוני, הרי שהפקדה בכך מגדילה באופן מקסימלי את קצבת הפנסיה החודשית שתינתן לגמלאי כאשר יפרוש בגיל הפרישה.

משיכת כספי קופת גמל

עד שנת 2008, חיסכון בקופת גמל היה הוני – כלומר משיכת הכספים היה ניתן למשיכה באופן חד פעמי בגיל הפרישה וזאת בפטור ממס על רווחי הון. תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שינה את עולם קופות הגמל ומעתה כל קופות הגמל ולרבות קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ואחרים הפכו להיות חסכונות לקצבה – כלומר חיסכון שמשיכת כספים מהקופה מתאפשרת רק על ידי משכורת חודשית (קצבה) ולא כחד פעמי.

על כספים שהופקדו בקופת גמל עד סוף 2007 אפשר למשוך כסכום הוני כאמור. על כספים שהופקדו החל מ-01.01.2008 אפשר למשוך כקצבה בלבד, אולם קופת גמל בהגדרה אינה מאפשרת משיכה כקצבה ולכן כספים אלו צריכים לעבור לקופת גמל משלמת לקצבה כמו ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

עוד דבר חשוב לציין כי אדם שצבר חיסכון המקנה קצבה שהיא גבוהה מהקצבה המזערית, רשאי להוון את ההפרש – כלומר למשוך את ההפרש כסכום הוני חד פעמי. הסכום בשנת 2018 הוא 4418 ₪ בחודש.

ב-2006 נכנס שינוי נוסף כף שקבע כי משיכת כספים לפני גיל פרישה שהופקדו עד 2006 ניתן למשוך לאחר 15 שנים של חיסכון או בגיל הפרישה (המוקדם מבינהם). החל מ-1.1.2006 משיכת הכספים מתאפשרת מגיל הפרישה המוקדמת בלבד.

מסלולים והשקעות

קופות הגמל השונות הן קופות גמל בעלות מסלולים שונים. מסלולי השקעה אלו כוללים השקעה במניות, השקעה באגרות חוב, מט"ח, שקלי, חו"ל ועוד. אין זה חובה לחסוך את הכספים במסלול הרגיל ואפשר לשנות מסלולים על פי רצונכם.

כדאי מאוד להבין כי מניות הן אפיק השקעה תנודתי ומסוכן, אולם התשואה האפשרית מהשקעה במניות היא הגבוהה ביותר. מנגד זאת, אגרות חוב (אג"ח) אינן תנודתיות ומסוכנות בהשוואה למניות וכך גם התשואה שלהן נמוכה יותר בהשוואה למניות.

מקובל שבגיל צעיר משקיעים באפיקי השקעה מסוכנים יותר ועם הזמן ולקראת גיל הפרישה מקטינים את הסיכון ומפקידים באפיקי השקעה סולידיים יותר.

קופות הגמל לעומת קרן פנסיה אינן כוללות אג"ח מיועדות עם תשואה מובטחת על ידי גיבוי הממשלה. מה שאומר כי 100% מהכספים בקופת גמל מושקעים בשוק ההון.

דמי ניהול

עבור ניהול החיסכון הפנסיוני, הגוף המוסדי גובה דמי ניהול שהם מהווים ההכנסה שלו. דמי ניהול הם עמלות המקטינות את גובה החיסכון שלכם ולכן דמי ניהול נמוכים ככל שניתן, מגדילים את החיסכון הפנסיוני שלכם בסופו של דבר.

דמי הניהול מורכבים מ-2:

  • דמי ניהול על הפקדה – עלות שנגבית מחוסך מגובה ההפקדה.
  • דמי ניהול על צבירה – עלות שנגבית מחוסך מגובה הצבירה שחסך.

עד לשנת 2013 היו דמי ניהול מצבירה בלבד בגובה של 2% ולא היו דמי ניהול מההפקדה. החל משנת 2013 התקרה המקסימלית הורדו דמי ניהול מצבירה ואולם נוספו דמי ניהול מהפקדה.

כיום, דמי ניהול מרביים של קופת גמל עבור חיסכון פנסיוני הם: 1.05% מהצבירה ו-4% מההפקדה. בקופות גמל מסוגים קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי (IRA), קופת גמל מרכזית ואחרות – דמי הניהול המקסימליים הם 2% מהצבירה.

אין זה אומר כי אלו הם דמי הניהול שתשלמו אם תרצו לבחור גוף כזה או אחר. למעשה, דמי הניהול הממוצעים או האקטואליים הם נמוכים במחצית ואף יותר מהרשום לעיל.

השוואת תשואות קופות גמל

אחד הדברים החשובים ביותר לחוסכים ולמבוטחים בעלי קופות חיסכון הוא לדעת מהי התשואה שהשיגה קופת החיסכון. התשואה היא הכסף שעשה הכסף שלכם – כלומר גובה הכנסה שהניבה קופת החיסכון שלכם לטווח של תקופה מסויימת. נהוג לקבוע תשואה באחוזים המציינת את גובה ההשקעה בתקופה מסויימת בניכוי גובה ההשקעה בתקופה קודמת (שזה הרווח/הפסד) וסכום זה מחלקים בגובה ההשקעה בתקופה הקודמת.

אין זה דבר קל לקבוע איזה גוף מוסדי יציע לכם תשואה גבוה יותר על הכסף שלכם, וגם אי אפשר לסמוך על נתוני עבר לחיזוי העתיד. אולם, ההנחה הרווחת היא שגוף אשר השיג תשואה עודפת בעבר, עשוי גם להביא תשואה עודפת בעתיד וזאת לנוכח מדיניות ההשקעה שלו.

אחת הדרכים היא לפנות לכל גוף מוסדי, אל אתר האינטרנט שלו לדוגמה, על מנת לקבל מידע אודות התשואה שלו בשנים קודמות. העבודה הזו גוזלת זמן רב ומיותרת שכן רשות שוק ההון, האמונה על החיסכון והביטוח בישראל השיקה מערכת להשוואת תשואות של הגופים השונים. למידע נוסף, היכנסו כעת אל מדריך גמל נט.

איך בוחרים קופת גמל טובה?

קיימים 3 מדדים עיקיים שיש לשים אליהם לב כאשר אתם בוחרים גוף מוסדי לניהול החיסכון שלכם:

  • תשואה – העדיפו גוף מוסדי שמשיג תשואה עודפת באופן עקבי על פני זמן ארוך.
  • דמי ניהול – העדיפו דמי ניהול נמוכים ככל שניתן שכן הם מגדילים את גובה החיסכון הצבור שלכם. אפשר להתמקח על דמי ניהול.
  • איכות שירות – כאשר תרצו למשוך את הכספים או לבצע פעולות, חשוב לבדוק את איכות השירות הניתנת לכם. למזלכם, אפשר לבדוק את מדד השירות בחיסכון פנסיוני של רשות שוק ההון.

איתור כספים אבודים (פנסיוניים)

קיימים מקרים רבים בהם יש אנשים שלא הפקידו כספים מזה זמן מה בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או מוצר חיסכון אחר. במקרה זה החשבון הופך להיות לא פעיל, הכספים נמצאים באי וודאות ועדיין יש עליהם עמלות ששוחקות את החיסכון.

מי שחושב שיש לו כספים אבודים, יכול לחפש במערכת שהשיקה רשות שוק ההון. על כך כתבנו כבר כתבה פה: הר הכסף לאיתור כספים אבודים. אפשר גם לבדוק במערכת נוספת של האוצר הנקראית מסלקה פנסיונית.

ניוד חיסכון פנסיוני

אם מצאתם כספים אבודים או אם אתם מעוניינים להעביר את קופת הגמל שלכם לגוף מוסדי אחר לניהול החיסכון שלכם. ניתן לעשות זאת באופן חודשי. כך תוכלו לנייד את החיסכון הפנסיוני שלכם.

דוח קופת גמל

הגוף המוסדי מחוייב לשלוח לכם דוחות כספיים של קופת הגמל שלכם. הדו"חות הם תקופתיים ושנתיים, למרות שברירת המחדל היא שליחה כהודעת SMS או אימייל, הם עדיין מחויבים בכך. דו"ח קופת גמל מציג את סכומי ההפקדות לקופה, כמה דמי ניהול נגבו, מהם התשואות ועוד מידע שאתם חייבים לדעת.

הדו"ח הוא כלי חשוב להבנה והוא מאפשר גם לדעת האם היו שגיאות או טעויות בהפקדה, במשיכה או במעבר כספים בין קופות ועוד. בגלל החשיבות של הדו"ח, יצרנו מדריך קריאת דו"ח קופת גמל שזמין באתר שלנו.

קופת גמל להשקעה

קיים סוג נוסף של קופת גמל והיא להשקעה. זהו מוצר חיסכון שהושק בסוף שנת 2016 על ידי רשות שוק ההון אשר מהווה חלופה לפיקדון בבנק. קופה זו מאפשרת הפקדה של 70000 ₪ בכל שנה לאדם כאשר היא מקנה הטבת מס משמעותית למי שימשוך את הכספים כקצבה מגיל הפרישה המוקדמת. למידע נוסף על קופת גמל להשקעה.

קופת גמל לפי תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר הפקדת כספים לקופת גמל ומשיכתם בפטור ממס רווחי הון החל מגיל הפרישה המוקדמת או משיכה במס רווחי הון של 15% נומינלי. למידע נוסף על תיקון 190.

מה עוד חשוב לדעת?

  • החל מ-01.01.2017 הפרשות לחיסכון פנסיוני הם: 6.5% מעסיק לתגמולים, 6% עובד לתגמולים, 6% (או 8.33%) לפיצויים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil