חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) – מי זכאי וכמה כסף אפשר לקבל?

הביטוח הלאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה (וגם השלמת הכנסה) לאוכלוסיות מוחלשות בישראל שאין באפשרותם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה. הגמלה משולמת לאותם אנשים שאין להם הכנסה או שההכנסה שלהם נמוכה, הם מתייצבים בשירות התעסוקה ואין להם עבודה או שהעבודה שנמצאה להם היא בשכר נמוך.

כך שלפני שאתם כועסים על הביטוח הלאומי, על הביורוקרטיה ועל אופן הטיפול בבקשות השונות, שאגב לעיתים זה בצדק, חשוב לוודא שהביטוח הלאומי דומה מעט לחברות הביטוח המסורתיות. מצד אחד, כולנו משלמים בכל חודש דמי ביטוח לאומי ומצד שני, התשלמים הללו מוקצים לטובת בעלי זכאות וכמובן עבור מימון וסיוע כאשר המבוטח נזדקק להם.

בואו נחזור לנושא. יש אנשים שזכאים לקבל קצבת הבטחת הכנסה ויש שזכאים לקבל השלמת הכנסה, מה ההבדל בינהם, מי זכאי, כיצד זה מחושב ועוד מידע חשוב להכיר.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.

מה זה הבטחת הכנסה?

הבטחת הכנסה זו קצבה של הביטוח הלאומי שמשולמת לאנשים שאין ביכולתם להתפרנס ולפרנס את משפחתם. כלומר, הם לא מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מסיבות שונות. לדוגמה: נכים, חולים, נפגעי עבודה או מובטלים.

הקצבה משולמת לאנשים שזכאים לכך על פי תנאי הזכאות ובלבד שהם לא זכאים לקבלת תשלומים אחרים.

מה זה השלמת הכנסה?

לעומת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה זו קצבה חלקית המשולמת לאנשים שההכנסה שלהם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה. הקצבה נקראית כך כיוון שהיא משלימה את השכר שמקבלים אותם אנשים, בין אם מדובר על שכר נמוך, דמי אבטלה, דמי מזונות ועוד.

מי זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה?

יש כמה תנאי זכאות לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. על מנת להיות זכאי, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. גיל

זכאי לקבלת הקצבה אנשים בגיל 20 שנים ומעלה. זכאים לקבלת קצבה פחות מגיל זה הם:

 • נסיבות מיוחדות כגון מחלה, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים, הריון או השתתפות בתכנית שיקומית מאושרת – זכאים לקבל גם בגיל 18.
 • הורים לילד שבהחזקתם וגם קטין שהוא יתום או נטוש – זכאים לקבל את הקצבה בכל גיל.

2. תושבות

זכאי לקצבה אנשים שהם תושבי ישראל לפחות 24 חודשים ברציפות. תושבים בישראל פחות מ-24 חודשים זכאים במקרים אלו אם אתם אחד מאלו:

 • עולה חדש השוהה 12 חודשים (גם לא רצופים), וגם, עדיין לא חלפו 5 שנים מיום העלייה לארץ או גם אם חלפו 5 שנים יום העלייה בתנאי שאתם אחד מאלה: הורה עצמאי, או מי שנפרד מבן/בת זוגו, או מי שחולה או מי שנמצאת בהריון, או מי שנמצא במוסד או בתהליך גמילה מסם.
 • מי שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, שארים או נכות מעבודה, קצבה לבני משפחה למי שנפטר מתאונת עבודה או קצבה למתנדב שנפגע עקב ההתנדבות.
 • בן או בת זוג העונה על אחד מאלה.

3. התייצבות בשירות התעסוקה

תנאי נוסף לזכאות הבטחת הכנסה הוא אם המבוטח או בן/בת הזוג שלו הוא אחד מאלה:

 1. מחוסר עבודה – מי שרשום בלשכת התעסוקה כדורש עבודה ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו כל עבודה התואמת את מצב בריאותו או כושרו הגופני או הפנתה אותו לאבחון או לשיקום מקצועי.
  • מי שסירב לקבל עבודה שהוצעה לו או לא משתף פעולה, אינו זכאי לקצבה במשך חודשיים.
  • מי שמקבל דמי אבטלה והם נמוכים מסכום קצבת הבטחת הכנסה, זכאי לקבלת השלמת הכנסה, בתנאי שהוא מתייצב במקום ייעודי בשירות התעסוקה ומוכן לקבל כל עבודה משם.
 2. נמצא בהכשרה מקצועית – מי ששירות התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום למשך עד 12 חודשים, וזאת בתנאי שהוא משתתף באופן סדיר בקורס.
 3. עובד בשכר נמוך – שכיר שהכנסתו נמוכה מסכום קצבת הבטחת הכנסה שנקבע לו לפי הגיל שלו, מצב המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה, זכאי להשלמת הכנסה בתנאי שהוא עובד 40 שעות שבועיות או משרה חלקית בגלל מצב בריאותי, או בגלל ששירות התעסוקה לא מצא לו עבודה אחרת.

אלו פטורים מהתייצבות בלשכת התעסוקה:

 • קופאים בסופרמרקט שעובדים 36 שעות בשבוע; מי שמטפלים בילדים בביתם או בבית הילד; עובדים במשק בית 25 שעות בשבוע; מי שמטפלים בקשישים – 20 שעות בשבוע, או שהם מטפלים ב- 3 קשישים.
 • עובד במפעל מוגן זכאי לקצבה, אם הוא עובד בהיקף העבודה המקובל באותו מפעל.
 • עוד אוכלוסיה פטורה המתייצבות באתר הביטוח הלאומי.

4. הכנסות

הכנסות של בני הזוג נלקחים בחשבון לצורך קביעת הזכאות לקצבה ולגובה הקצבה.

 • הכנסות מעבודה – סכום ההכנסות של שני בני הזוג משכר, מפנסיה או מגמלה מחליפת שכר, מנוכים מהקצבה באופן חלקי. גמלה מחליפת שכר היא דמי לידה, שמירת הריון, דמי פגיעה, דמי אבטלה ועוד.
 • הכנסות שלא מעבודה – סכום ההכנסות של שני בני הזוג שלא מעבודה מנוכים במלואם מהקצבה. הכנסות שלא מעבודה הן קצבאות מהביטוח הלאומי או מגופים אחרים, רווחים מהון וכן רכוש (כל רכוש נלקח בחשבון גם אם אין ממנו הכנסות ולמעט דירת מגורים של המבוטח).
 • הכנסות שלא נלקחות בחשבון – לא יובאו בחשבון: קצבת ילדים, קצבה לילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים לנכה, גמלת ניידות, גמלת סיעוד, דמי מחיה לאלמנה וליתום, קצבאות מיוחדות לנכה עבודה, קצבה או הטבה המשולמת לנזקקים על פי חוק שירותי הסעד ותשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם.
 • דמי מזונות – מי שמשלם בפועל דמי מזונות על פי פסק דין ולא מתגורר עם בת זוגתו או ילדיו, ויש לו הכנסות מעבודה או ממקורות אחרים – יחושב אחרת. סכום הכנסתו שיילקח בחשבון לצורך חישוב הקצבה המגיעה לו, יהיה לאחר ניכוי דמי המזונות.

5. רכב

בעלות על רכב אחד או שימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) של יחיד או של שני בני זוג, לא שוללים זכאות לקצבה ובלבד שערכו של הרכב הוא עד הקבוע בחוק. עם זאת, יש מצבים בהם רכב העולה על שווי זה, לא שוללים את הזכות. שווי הרכב נקבע על ידי מחירון לוי יצחק על פי נתוני רישיון הרכב והמחיר ייקבע לפי חודש ינואר או יולי, הקרוב מבינהם לחודש הזכאות.

 • בעלות על רכב שערכו נמוך מ-41,373 ₪ – כך זה מחושב:
  1. מצב תעסוקתי – יש להפחית משווי הרכב את הסכומים הבאים לפי המצב התעסוקתי שלכם:
   • הפחתה 17,584 ₪ משווי הרכב – שכיר או עצמאי שמשתכר מעל 2,638 ₪, עובד בגיל פרישה עם הכנסה מעל 1,794 ₪.
   • הפחתה 9,309 ₪ משווי הרכב – שכיר או עצמאי שמשתכר עד 2,638 ₪, עובד בגיל פרישה עם הכנסה עד 1,794 ₪, או מי שלא עובד.
  2. יש לחשב את סכום הזיכוי משווי הרכב – 3% לאחר הפחתה של שווי הרכב.
  3. סכום זה יש להפחית מסכום הקצבה אם היה זכאי ללא הבעלות על הרכב.
 • בעלות על רכב שערכו גבוה מ-41,373 ₪ – במקרים אלו לא תישלל זכאות גם אם שווי הרכב גבוה מסכום זה, ולא ינוכה כל סכום מהקצבה בגלל הרכב:
  • מי שהוכר כמורשה נהיגה ברכב של מי שזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה לא בן זוגו או ילדו).
  • הוא, בן זוגו או ילדו נכה ברגליו והוכר על ידי רופא הביטוח הלאומי.
  • מי שהילד שלו מקבל גמלה לילד נכה.
  • הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב הופקד במשרד הרישוי.
  • הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לטיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. בכל מקרה האישור יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא הביטוח הלאומי.
 • יש מקרים בהם תינתן זכאות לבעלי 2 רכבים כאשר אחד הרכבים משמש להסעת ילד נכה או מקבל מקבלת נכות.

6. נכסים

סכום ההכנסה מנכסים פיננסיים יחושב לפי שער הריבית במשק, המצב המשפחתי, מספר הילדים וגיל מבקש הקצבה. כמו כן,  סכום ההכנסה מנכס נדל"ן ייקבע על פי ייעודו (חקלאי, מגורים או מסחר) בהתאם לשווי נכס על ידי הערכת שמאי מקרקעין מוסמך שנשלח מהביטוח הלאומי, וכן מצב משפחתי ומספר ילדים.

מי לא זכאי להבטחת הכנסה?

 • מי שנמצא במוסד וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה, הסוכנות היהודית, רשות מקומית או מוסד דת.
 • מי שמשרת שירות סדיר בצה"ל, הוא ובת זוגו.
 • חבר קיבוץ או מושב שיתופי.
 • מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה, במוסד ללימודים על תיכוניים, בישיבה או במוסד תורני ובמוסד להכשרת כוהני דת (חוץ מתלמיד במוסד שנותן הכשרה מקצועית על-פי הפניה של שירות התעסוקה).

איך להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה?

אם ווידאתם כי אתם זכאים לקבל קבצת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה, עליכם להגיש תביעה לביטוח הלאומי. יש מלא טופס תביעה להבטחת הכנסה ולמסור אותו אל הביטוח הלאומי. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים, בחרו את הדרך המועדפת עליכם וזה לא משנה איזו דרך תבחרו:

 1. אתר שירות אישי – ניתן להגיש תביעה באמצעות האזור האישי באתר הביטוח הלאומי. לצורך כך יש להזמין קוד משתמש וסיסמא באמצעות האתר או במוקד הטלפוני *6050 או בסניף.
 2. טופס תביעה מקוון – ניתן להגיש באמצעי מקוון דרך טופס תביעה וללא צורך בשם משתמש ובסיסמא.
 3. הורדת טופס 5619 לתביעה – ואז למסור באמצעות תיבת שירות או הגעה לסניף או דואר או פקס. הנה רשימת הסניפים ופרטיהם.
 4. מקבלי קצבת אזרח ותיק או קצבת שארים צריכים למלא טופס 430 במקום הטופס לעיל.

חשוב לציין כי לטופס התביעה יש לצרף מסמכים המאמתים את הזכאות שלכם.

הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה – מסמכים

 1. צילום תעודת זהות.
 2. ריכוז יתרות או תדפיס עובר ושב של 3 החודשים האחרונים.
 3. מי שלומד יצרף גם אישור לימודים.
 4. עובדים בשכר נמוך יצרפו אישור העסקה מהמעסיק.
 5. מסמכי סיום עבודה לפי הרלוונטיות של אותו אדם.
 6. הוכרת תשלום דמי מזונות ופסק דין.
 7. אישורים לגבי הכנסות ונכסים.
 8. פרטי כלי רכב בבעלות התובע.

תשלום קצבת הבטחת הכנסה / השלמת הכנסה

מועד התשלום של גמלת הבטחת הכנסה הוא ב-12 לחודש או בסמוך לתאריך זה עבור החודש הקודם. בחלק מן הימים, התאריך עשוי להשתנות בהתאם לחגים או תאריכים שונים כך שלעיתים מקדימים את התשלום.

אין זכאות לתשלום קצבת הבטחת הכנסה רטרואקטיבי. כלומר, הזכאות היא רק מחודש הגשת התביעה, למעט מי שמוגדר כמחוסר עבודה, הנמצא בהכשרה מקצועית או עובד בשכר נמוך. להם תשולם הקצבה גם בעד החודש שקדם לחודש הגשת התביעה, וזאת בתנאי שהתקיימו בחודש זה ובחודש הגשת התביעה כל תנאי הזכאות.

סכום קצבת הבטחת הכנסה

סכום הקצבה להבטחת הכנסה נקבע בהתאם לגיל שלכם, ההכנסה שלכם והרכב המשפחה שלכם. כמו כן, הסכומים מעט הם התקרה המקסימלית והם עשויים להשתנות במידה ויש לכם נכסים או הכנסות נוספות.

סכום הקצבה לבני 20 עד 24

​מצב משפחתיסכום הקצבה למי שמתייצב בשירות התעסוקה​סכום הקצבה למי שפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה​כמה אפשר להרוויח ולקבל קצבה מלאה או חלקית​
יחיד​​1,409 ₪1,761 ₪​3,044 ₪
​בני זוג1,937 ₪​2,421 ₪4,198 ₪
​זוג + ילד​2,641 ₪2,641 ₪​4,652 ₪
​זוג + 2 ילדים ויותר2,949 ₪2,949 ₪5,457 ₪
​יחיד + ילד2,949 ₪​2,949 ₪7,304 ₪
​יחיד ו- 2 ילדים ויותר​3,434 ₪​3,434 ₪​8,112 ₪

סכום הקצבה לבני 25 עד 54

​מצב משפחתיסכום הקצבה​כמה אפשר להרוויח ולקבל קצבה מלאה או חלקית​
יחיד​1,761 ₪3,044 ₪
​בני זוג​2,421 ₪4,198 ₪
​זוג + ילד​2,641 ₪4,652 ₪
​זוג + 2 ילדים ויותר2,949 ₪5,457 ₪
​יחיד + ילד2,949 ₪​7,304 ₪
​יחיד + 2 ילדים ויותר3423 ₪8,112 ₪

סכום הקצבה לבני 55 עד גיל הפרישה

​מצב משפחתיסכום הקצבה​כמה אפשר להרוויח ולקבל קצבה מלאה או חלקית​
יחיד​​2,201 ₪4,009 ₪
​בני זוג3,302 ₪​5,750 ₪
​זוג + ילד​3,830 ₪6,383 ₪
​זוג + 2 ילדים ויותר4,358 ₪7,158 ₪
​יחיד + ילד3,600 ₪​8,828 ₪
​יחיד + 2 ילדים ויותר​4,480 ₪​10,295 ₪

סכומי קצבת תלויים ושארים עם תוספת בהבטחת הכנסה

​מצב משפחתיגיל עד 70 שניםגיל בין 70 ל- 80 שניםגיל 80 שנים ומעלה
אלמנ/ה בלי ילדים​​3,237 ₪3,269 ₪3,301 ₪
אלמנ/ה עם ילד אחד5,445 ₪​5,495 ₪5,545 ₪
אלמנ/ה + 2 ילדים ויותר​6,396 ₪6,446 ₪6,496 ₪

מהקצבה להבטחת הכנסה מנוכים התשלומים הבאים:

 • דמי ביטוח בריאות – אם אתה לא עובד ינוכו מהקצבה שלך דמי ביטוח בריאות מינימליים בסך 104 ₪.
 • מי שבן זוגו מאושפז וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה או הסוכנות היהודית או רשות מקומית – יופחת מסכום הקצבה 660 ₪.
 • מי שבן זוגו אינו תושב ישראל – יופחת מסכום הקצבה 660 ₪.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה שלכם, אתם יכולים ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים. למידע נוסף על הערעור.
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. תוכלו להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם. למידע נוסף על הערעור באתר הביטוח הלאומי.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הקצבה משולמת למי שהגיש את התביעה, במקרים מסויימים ניתן למנות אדם אחר שיקבל את הקצבה בשביל הזכאי.
 • אם אתם זכאים לקצבה, אתם תקבלו אותה כל עוד אתם עומדים בתנאי הזכאות.
 • יש להודיע לביטוח לאומי על כל שינוי שהוא עשוי להשפיע על הקצבה שאתם זכאים לקבל וזאת תוך 30 יום ממועד השינוי. לרבות: שינויים בהכנסות, שינוי מצב משפחתי, כתובת ועוד.
 • מקבל קצבת הבטחת הכנסה לא זכאי לקבל את הקצבה עבור התקופה ששהה בחו"ל למעט מקרים מסויימים כגון מי שהגיע לגיל הפרישה, טיפול רפואי בחו"ל, אבל על בן משפחה ועוד.
 • תושב חוזר עשוי להיות זכאי להשלמת הכנסה בנוסף לתמיכת משרד הקליטה.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מבוטחים שחשודים בקבלת הבטחת הכנסה במרמה.
 • המוסד לביטוח לאומי יתעלם מהכנסות משכר דירה שמקבל הזכאי לגמלה מדירה בבעלותו, גם אם לא התגורר בה בעבר. זאת בתנאי שמקבל הגמלה שוכר במקביל דירה אחרת. עם זאת, אם הזכאי לגמלה מקבל מהדירה שמשכיר סכום גבוה יותר מהסכום שהוא משלם עבור הדירה שהוא שוכר, הרווח יילקח בחשבון ויקוזז מגמלת הבטחת ההכנסה.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil