חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עוסק פטור (עסק עצמאי) – איך לפתוח תיקים ברשויות ובמוסדות

אדם שמעוניין לפתוח עסק עצמאי בתור עוסק פטור, צריך קודם כל לפתוח תיקים ברשויות ובמוסדות לפי חוק כדי לקבל כסף מלקוחות. פתיחת תיקים הוא שלב הכרחי וחשוב, אלא אם כן זו עסקה אקראית חד פעמית.

מטרת הכתבה לעזור לכל מי שמעוניין לפתוח עסק עצמאי, כדי להסביר מיהו עוסק פטור, מי יכול להיות כך, תקרות ועוד.

מיהו עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו (מחזור מכירות) בשנה ובכל עסקיו לא עולה על התקרה כפי שנקבע בחוק או לפי סכום גבוה יותר שנקבע על ידי שר האוצר. הסכום המירבי כתוב בהמשך.

כלומר, כל עסק קטן שסך כל ההכנסות שלו (ברוטו) במהלך שנה מסויימת נמוכים מהתקרה – נחשב עוסק פטור אצל משרדי המע"מ. כאשר מחזור העסקאות משמעו כל סך המחיר בעסקה – כולל מיסים, אגרות, היטלים או הוצאות אחרות.

ההגדרה של "עוסק" לפי החוק היא מי שמוכר נכס (כמו מוצרים) או נותן שירות במהלך עסקיו. בתנאי שהוא לא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) או מוסד כספי (כמו בנק), ובתנאי שלא מדובר על עסקת אקראי (חד-פעמית).

עוסק פטור היא הגדרה לפי הוראות חוק מס ערך מוסף (מע"מ) והיא מיועדת אך ורק לצורך התנהלות מול משרדי מע"מ. המשמעות היא שהביטוח הלאומי וגם מס הכנסה לא מכירים במונח הזה – אדם שהוא בעל עסק מוגדר אצלם במושגים אחרים.

הערה: המונח "עוסק זעיר" היה מיועד פעם לתאר עסק קטן, כיום לא עושים שימוש במונח זה והוא נמחק מההגדרות של החוק.

עוסק פטור שמחזור העסקאות שלו גדל, נדרש לגשת למשרדי מע"מ, על מנת לשנות את הסיווג.

חשוב לציין כי יש עוסקים שלא יכולים להיות עוסקים פטורים, גם אם מחזור המכירות שלהם קטן מהסכום הקבוע בחוק והם חייבים להיות רשומים בתור עוסק מורשה.

אוכלוסיית יעד – מי רשאי?

אז מי יכול להיות עוסק פטור? כל מי שעונה על כל התנאים הבאים:

 • אדם שמעוניין לפתוח עסק עצמאי ולמכור את המוצרים או השירותים שלו ללקוחות.
 • סך מחזור העסקאות השנתי שלו נמצא עד התקרה השנתית הקבועה ככתוב בכתבה זו.
 • אדם זה אינו נמנה עם רשימת מקצועות המחייבים רישום בתור עוסק מורשה.

מחזור עוסק פטור – מהי התקרה המירבית?

תקרת מחזור העסקאות (מחזור מכירות) היא התקרה המירבית המותרת כדי להישאר עדיין תחת סיווג עוסק פטור.

שנת מסמחזור עסקאות מירבי
2024120,000 ₪
2023107,692 ₪
2022102,292 ₪
202199,893 ₪
2020100,491 ₪
2019100,187 ₪
201899,003 ₪
201798,707 ₪
201699,006 ₪
2015100,000 ₪
201479,482 ₪
201377,993 ₪
מחזור עסקאות מירבי של עוסק פטור

יתרונות וחסרונות של פתיחת עוסק פטור

לפתיחת עוסק פטור יש יתרונות וחסרונות, ויש גם נושאים ניטרליים שהם לא לטוב ולא לרע. הנה כולם:

היתרונות של פתיחת תיק עוסק פטור הם:

 1. פטור מתשלום מס ערך מוסף (מע"מ).
 2. פטור מהגשת דוחות חודשיים למע"מ.
 3. פטור מניכוי מס במקור (על פי החלטת רשות המסים).

החסרונות של פתיחת תיק עוסק פטור הם:

 1. לא ניתן להוציא חשבוניות על הכנסה, אלא רק קבלות.
 2. לא ניתן לקזז מס תשומות על ההוצאות בגין החשבוניות שנתקבלו.

ויש דבר שהוא ניטרלי:

 1. יש להגיש פעם אחת בשנה (עד ה- 31 בינואר בשנה שאחרי) הצהרה על מחזור העסקאות.

חשבונית מס, קבלה ומה ההבדל בינהם?

בעת פתיחת עסק חדש, לא תמיד יודעים מה זה קבלה ומה זה חשבונית מס. הנה הסבר:

 • קבלה – רישום המתעד את אופן התקבול על המכירה (מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראת קבע וכדומה). כל עוסק חייב להוציא קבלה בעת קבלת הכסף מהלקוח.
 • חשבונית מס – רישום המתעד כי בוצעה עסקה ונגבה מע"מ מהלקוח. סכום המע"מ צריך להעביר לרשות המסים (מע"מ). רק עוסק מורשה רשאי וחייב להוציא חשבונית מס.
 • חשבונית מס קבלה – שילוב של קבלה עם חשבונית מס.

למה צריך את כל זה?

עוסק פטור חייב להוציא קבלה על פי הוראות חוק שונות עבור כל פעם שהוא מקבל תקבול מהלקוח ולציין את אופן התקבול. מסמך זה מהווה תנאי הכרי בעת הגשת הצהרה שנתית למע"מ.

עוסק פטור לא יכול להוציא חשבונית מס ולא רשאי לגבות מע"מ מהלקוחות ("מס עסקאות"). כמובן שהעוסק אינו יכול גם להזדכות על המע"מ ולקבל בחזרה ("מס תשומות").

פתיחת עוסק פטור ברשויות – איך לפתוח תיקים?

כדי לפתוח עסק עצמאי מסוג עוסק פטור, יש לגשת לרשויות המס והביטוח בישראל ולהגיש בקשה לפתיחת תיקים. פתיחת עסק כזה נעשית ב-3 הרשויות הבאות:

 1. פתיחת תיק במע"מ.
 2. פתיחת תיק במס הכנסה.
 3. פתיחת תיק בביטוח לאומי.

1. איך לפתוח תיק עוסק פטור במע"מ?

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס המוטל על הערך המוסף של המוצר או השירות. למרות שעוסק פטור אינו חייב לשלם או לגבות מס זה, חובה לפתוח תיק במשרדים.

פתיחת התיק במע"מ הוא תמיד השלב הראשון בפתיחת עסק עצמאי בישראל, רק לאחר מכן ניתן לפתוח את התיקים האחרים. יש לפעול כך:

 1. מילוי טופס פתיחת תיק – יש למלא טופס 821 שהוא טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (להורדה). זהו טופס פתיחת תיק ובו צריך לציין את הפרטים האישיים של העסק, שם העסק, סוג ההתאגדות (במקרה זה: יחיד), מספר זהות, כתובת מגורים, כתובת העסק, מחזור עסקאות שנתי (סכום בערך) ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – יש להביא את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
  • אסמכתא על קיום חשבון בנק – צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק (מהסניף או דרך אתר הבנק).
  • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק (במידה ויש).

יש להביא את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים אל משרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק (לרשימה כאן). אגב, מומלץ למלא את הטופס לפני ההגעה, כדי לחסוך זמן. אך ניתן למלא את הטופס גם במשרד המע"מ.

לא ניתן לפתוח תיק בע"מ דרך האינטרנט באופן עצמאי. אלא אם כן הדבר נעשה עם שירותי מייצג ברשויות כמו יועץ מס או רואה חשבון.

עוסק פטור לא נדרש להתנהל עם המע"מ, אלא רק להגיש הצהרה שנתית.

2. איך לפתוח תיק עוסק פטור במס הכנסה?

מס הכנסה הוא מס המוטל על ההכנסה החייבת (הכנסה לאחר ניכוי הוצאות מותרות) של כל אחד בישראל – אדם פרטי, עסק וכד'.

מס ערך מוסף ומס הכנסה אינם אותו גוף! לכן, צריך לפנות גם למס הכנסה כדי לפתוח תיק וזהו השלב השני לאחר פתיחת התיק במע"מ. כדי לפתוח תיק במס הכנסה יש לפעול כך:

 1. מילוי טופס פתיחת תיק – יש למלא טופס 5329 שהוא דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (להורדה). זהו טופס פתיחת תיק ובו צריך לציין את הפרטים האישיים, ובמיוחד סעיף ב' ששם יש לציין מספר עוסק במע"מ, שם העסק, מחזור משוער ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – יש להביא את המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות.
  2. חוזה שכירות או קניה של מקום העסק (במידה ויש).
  3. מספר תיק במע"מ.
  4. פרטים נוספים על העסק (במידה ויש).

לאחר מילוי הטופס והכנסת המסמכים הנלווים, יש לגשת אל משרד מס הכנסה הקרוב למקום העסק (לרשימת סניפים כאן). אפשר למלא את הטופס מבעוד מועד כדי לחסוך זמן במשרדי המס.

גובה מס הכנסה

סך הכנסה החייבת של עוסק פטור מחושבת לפי מדרגות מס הכנסה. הכנסה חייבת היא כל ההכנסה מהעסק בניכוי הוצאות מוכרות.

דיווחים

עוסק פטור חייב להתנהל עם מס הכנסה באופן חודשי או דו חודשי, על ידי דיווח גובה ההכנסות והתשלום המס לפי מקדמות מס הכנסה (אחוז מסך ההכנסות החודשיות שמשלמים) שנקבעו בעת פתיחת התיק. ניתן להקטין את המקדמות או להגדיל אותם במהלך השנה.

כמו כן, העוסק חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בו מחושב בפועל כמה מס עליו לשלם. אם שילם יותר מדי, מגיע החזר מס הכנסה ואם פחות מדי אז צריך לשלם חוב מס הכנסה.

הערות

בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית מהעסק לא עולה על 60,000 ₪, יכול להגיש טופס 137 שהוא דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן (להורדה), וזאת במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).

במידה ונקבע ניכוי מס במקור (סכום אותו הלקוח צריך להעביר למס הכנסה עבור בתור תשלום מס עבור העסק), ניתן לבקש קיזוז או פטור דרך טופס 2542 (להורדה). אם הלקוחות הם לקוחות פרטיים, אז אין צורך לבקש פטור גם אם יש אחוז, כי הלקוחות הפרטיים לא מעבירים מס הכנסה עבור העסק.

3. איך לפתוח תיק עוסק פטור בביטוח הלאומי?

מסי ביטוח לאומי הם תשלומים המוטלים על כל אדם ויישות בישראל (פרטי, עסק וכד') במסגרתו משולמים דמי ביטוח לאומי לצורך קבלת הזכויות השונות וכן דמי ביטוח בריאות (מס בריאות) המיועד לתשלום עבור קופות החולים וביטוח בריאות ממלכתי.

פתיחת תיק בביטוח הלאומי הוא השלב האחרון ברשימת הרשויות. כדי לפתוח, יש לעשות זאת כך:

 1. מילוי טופס בקשה – יש למלא טופס 6101 שהוא טופס דין וחשבון רב שנתי (להורדה). בטופס יש לציין את הפרטים האישיים וגם את סעיף 4 לעניין פתיחת תיק עצמאי כולל תאריך התחלה, מספר שעות ועוד.
 2. צירוף מסמכים נוספים – יש להוסיף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת זהות.
  2. מסמכים המעידים על פתיחת עסק.

יש להביא את הטופס ואמסמכים הנלווים את סניף הקרוב למקום העסק (רשימת סניפים כאן).

גובה דמי ביטוח לאומי

עובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה נדרש לשלם:

 1. מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (לפי הביטוח הלאומי): 2.87% דמי ביטוח לאומי + 3.10% דמי ביטוח בריאות.
 2. מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד להכנסה מירבית החייבת בדמי ביטוח: 12.83% דמי ביטוח לאומי + 5.00% דמי ביטוח בריאות.

דיווחים

עוסק פטור חייב להתנהל עם המוסד לביטוח לאומי באופן חודשי, על ידי דיווח גובה ההכנסות ותשלומים של מסי הביטוח לפי גובה חובת התשלום.

הצהרת עוסק פטור

עוסק פטור לא חייב לשלם מע"מ על העסקאות שלו והוא רשאי להישאר בסיווג זה כל עוד מחזור הכנסותיו מתחת לתקרה. עם זאת, מע"מ רוצים לוודא שאכן העסק מקבל הכנסות עד התקרה ולכן לאחר סוף השנה האזרחית ועד ה-31 בינואר לשנה העוקבת יש לדווח על מחזור העסקאות באמצעות הצהרת עוסק פטור.

מידע נוסף

 • מחזור העסקאות מתעדכן לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן של המדד שפורסם בדצמבר לעומת קודמו.
 • מספר תיק העסק הוא לפי מספר תעודת הזהות.
 • לא ניתן לפתוח תיקים באופן דיגיטלי באינטרנט, אלא אם כן הדבר נעשה על ידי מייצג כמו יועץ מס או רואה חשבון.
 • החל משנת 2017 חובה לנהל חיסכון וביטוח פנסיוני וניתן לקרוא את הכתבה על פנסיה חובה לעצמאים.
 • יש הוצאות מוכרות במס שמקטינות את גובה ההכנסה החייבת ובכך להקטין את גובה המס.
 • ניתן לנהל את ההכנסות וההוצאות באמצעות מערכת להנהלת חשבונות פשוטה.
 • אין חובה לפתוח חשבון בנק מיוחד לעסק, ניתן להמשיך ולנהל החשבון הרגיל.
 • אפשר להיות גם שכיר וגם עצמאי, אך כדאי לתאם את התיקים ברשויות כדי למנוע מתשלום גבוה.
 • ניתן לנהל עסק עצמאי במסגרת עוסק פטור ללא צורך בייצוג של רואה חשבון או יועץ מס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976
 • תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil