חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שיעור האבטלה בישראל 2022 – מיהם בלתי מועסקים ומה השיעור היום?

מדי חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים מסקר כוח אדם הכוללים נתונים רבים לרבות שיעור האבטלה בישראל. הסקר נערך בקרב משקי הבית ומשמש מעקב שוטף אחר התפתחויות שונות בשוק העבודה בישראל, תכונותיו, גודלו ועוד.

נתוני הסקר מאפשרים לקבל מידע על תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, סוג בית ספר אחרון בו למד ועוד. החל משנת 2018 מרואיינים בכל חודש כ-20,000 אנשים בני 15 ומעלה.

מהו שיעור האבטלה?

על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור האבטלה הם אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בישראל. בלתי מועסקים הם מי שעונה על כל הקריטריונים ביחד:

 1. אנשים בני 15 ואילך שלא עבדו כלל, אפילו לא שעה אחת, בשבוע הקובע (שבוע המסתיים בשבת שלפני הפקידה הסקר).
 2. חיפשו עבודה באופן פעיל ב-4 השבועות שקדמו לפקידתם בסקר.
  • דרכים לחיפוש עבודה באופן פעיל: לשכת עבודה (שירות התעסוקה), חברות כוח אדם או לשכות אחרות, מודעות (בעיתונים, באינטרנט וכדומה), פניה אישית או בכתב למעסיק, חברים או קרובים, נסיון לפתיחת עסק, או דרך אחרת.
 3. זמינים לעבודה – אנשים שהיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע אילו הוצעה להם עבודה מתאימה.

עם זאת, גם אנשים אלו ייחשבו בלתי מועסקים:

 • אנשים שהובטחה להם עבודה תוך 30 יום.
 • אנשים שלא היו זמינים לעבודה בשבוע הקובע בגלל מחלה או מילואים.

פילוח בלתי מועסקים

קבוצת הבלתי מועסקים בדרך כלל מורכבת מ-2 תתי קבוצות:

 • בלתי מועסקים שעבדו בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים ב-12 השנים שקדמו לפקידתם בסקר.
 • בלתי מועסקים שלא עבדו בישראל או בחו"ל מטעם מוסד או חברה ישראליים ב-12 השנים שקדמו לפקידתם בסקר.

חישוב שיעור האבטלה – איך מחשבים?

שיעור האבטלה מחושב לפי סך האנשים הבלתי מועסקים מתוך סך האנשים שהם בכוח העבודה. שיעור האבטלה לא מתחשב באנשים שהם לא בכוח העבודה או כל האנשים בישראל.

כלומר, כך זה עובד:

 • אוכלוסיה קבועה בישראל (בני 15 ומעלה):
  • אנשים שהם לא בכוח העבודה – קיימת רשימה שלמה של אנשים לרבות כאלו שלא מעוניינים לעבוד, לא יכולים לעבוד, מתנדבים וכד'.
  • אנשים שהם כן בכוח העבודה – אנשים מועסקים ואנשים בלתי מועסקים.
   • מועסקים – מי שלא בלתי מועסק, כאלו שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע, משרתים בצבא וכד'.
   • בלתי מועסקים – לפי ההגדרה לעיל.

לכן, שיעור האבטלה הם מספר הבלתי מועסקים חלקי אנשים שהם כן בכוח העבודה.

מתי מתפרסם שיעור האבטלה בישראל?

שיעור האבטלה ככתוב, הוא חלק מסקר כוח אדם של הלמ"ס. סקר כוח אדם זה מפורסם לקראת כל סוף חודש ומספק נתונים עבור החודש הקודם.

שיעור האבטלה – נתונים עדכניים

להלן נתונים לגבי שיעור האבטלה בתקופה האחרונה:

הערה: רוב המוחלט של המועסקים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בחודש מרץ 2020 נחשבים כמועסקים שנעדרו זמנית מהעבודה ולכן עדיין נחשבים מועסקים לעניין שיעור האבטלה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל"ב-1972
 • מילון מונחים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil