חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נייר ערך המיר – מהו, האם כדאי לרכוש ואילו סוגים קיימים? [מדריך]

אם אתם מעוניינים לרכוש מניות או מוצרי השקעה אחרים, תוכלו לעשות זאת באמצעות רכישה ישירה ולעיתים באמצעות נייר ערך המיר. מדובר על מכשיר השקעה ייחודי המאפשר זאת.

הכתבה הזו מיועדת להסביר מהם ניירות ערך המירים, אילו סוגים קיימים וכמובן האם זה באמת כדאי?

מה זה נייר ערך המיר?

נייר ערך המיר הוא נייר ערך ייעודי אשר מקנה לרוכש משקיע או סוחר, את הזכות להמיר אותו בנייר ערך אחר, בכלל כלל המרה למניה (בהגדרה: ביצוע מימוש) לפני תאריך הסופי למימוש. תנאי ההמרה נקבעים מראש בעת פרסום התשקיף של הנפקת ניירות ערך אלו. התשקיף כולל את כל המידע החשוב ביותר לדעת למשקיע, סוג של מדיניות / תנאי הסכם.

תנאי ההמרה כוללים בין היתר:

  • מחיר נייר ערך המיר – כמה עולה רכישה של נייר ערך המיר.
  • נכס הבסיס – זהו הנכס שאילו יומר נייר ערך המיר.
  • יחס המרה – היחס בין מספר יחידות של ניירות ערך המירים לעומת מספר יחידות של ניירות ערך של נכס הבסיס.
  • תקופת המרה – זוהי התקופה בה למחזיק בנייר הערך יש את הזכות לבצע מימוש והמרה לנכס הבסיס.
  • פרמיית המרה – ההפרש באחוזים בין השווי ההוגן של נכס הבסיס לפי יחס ההמרה לבין השווי האמיתי של נכס בסיס. כלומר, שיעור התוספת שיש לשלם אם רוצים לרכוש את נכס הבסיס ידי המרת נייר הערך ההמיר בהשוואה לרכישה ישירה של נכס הבסיס.
  • כפיית המרה – הזכות של החברה אם ואיך לכפות את ביצוע ההמרה.
  • תנאים נוספים – כמו הגנה על רוכשים מפני דילול מניות, האם תמורת המימוש מקבלים מניות חדשות כתוצאה מהנפקה או מקבלים מניות כנגד מכירה של משקיע אחר בשוק ההון ועוד.

לעיתים ניתן לומר כי רכישה של נייר ערך המיר הוא כמו רכישה של מניה ב-2 שלבים: בשלב הראשון רוכשים את נייר הערך ההמיר ובשלב השני ממירים אותו למניה.

חברות המנפיקות נייר ערך המיר עושות זאת מסיבות שונות ובין היתר, גיוס הון נוסף לחברה תוך כדי הימנעות מהצורך לבצע הנפקה נוספת של מניות ודילול החזקות. משקיעים לעומת זאת, רוכשים את נייר הערך ההמיר מתוך אמונה כי בעת ההמרה, הוא יוכל לקבל את נייר הערך המומר תוך כדי נשיאת רווח.

האם כדאי לרכוש נייר ערך המיר?

משקיע המעוניין לרכוש מניה של חברה מסויימת, לעיתים לא חייב לקנות אותה ישירות, אלא על ידי 2 תחנות, כלומר רכישת נייר הערך ההמיר ואז המרת נייר הערך לנכס הבסיס שהיא המניה.

כדי לדעת האם כדאי לרכוש נייר ערך המיר, חשוב לדעת מהם התנאים של ההמרה. הסיבה לכך כי אופן חישוב כדאיות בעת ההשקעה מורכבת הן מהפן המשפטי והן מהפן הפיננסי, תוך כדי בחינת אירועים שיכולים להתרחש במהלך תקופת ההמרה.

מניה, לעומת נייר ערך המיר, מקנה את הזכות להשתתף ברווחים של החברה, להנות מדיבידנדים, מעליית מחיר הנכס וכן הזכות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות. נייר ערך המיר לא מאפשר זאת, אך הוא כן מאפשר לבצע המרה למניה בכל שלב.

מבחינה מספרית, חשוב לדעת מהי פרמיית ההמרה בכל עת. כל עוד פרמיית ההמרה היא חיובית, אזי לא כדאי לבצע את ההמרה כיוון שהמשקיע נדרש להוסיף עוד כסף כדי לרכוש את המניה, לעומת רכישה ישירה שלה. רק בעת שהפרמיה היא 0 או שלילית, כדאי לבצע את ההמרה.

לדוגמה:

משקיע רכש 100 יחידות של נייר ערך המיר במחיר של 100 אגורות (1 ₪), יחס ההמרה עומד על 1:10 (מניה אחת תמורת 10 ניירות ערך המירים) ומחיר המניה עומד על 800 אגורות (8 ₪). האם כדאי לבצע את ההמרה?

כדי לענות על השאלה, חשוב לדעת מהי פרמיית ההמרה.

במקרה זה, שווי ההשקעה היא 100 * 1 ₪ = 100 ₪. ב-100 יחידות, המשקיע יוכל לרכוש רק 10 מניות * 8 ₪ = 80 ₪. לכן פרמיית ההמרה היא (100 ₪ מינוס 80 ₪) חלקי 80 ₪ = 25%.

מדובר על נתון חיובי וכפי שאמרנו, לא כדאי. למה? כיוון שהמשקיע שילם 100 ₪ עבור רכישת מניות ב-80 ₪ בלבד. האם זה כדאי? לא.

לעומת זאת, אם מחיר המניה יעלה ל-12 ₪ (1,200 אגורות), אזי פרמיית ההמרה תעמוד על 16.67%-. מדובר על נתון שלילי ולכן זה כדאי. למה? כיוון שעבור השקעה של 100 ₪ המשקיע מקבל מניות בשווי של 120 ₪.

סוגים של ניירות ערך המירים

יש כמה סוגים של ניירות ערך המירים:

1. כתב אופציה

כתב אופציה (Warrant) הוא נייר ערך המיר המקנה למשקיע את הזכות לרכוש מניה חדשה שהונפקה עבורו במיוחד במחיר ידוע שנקבע מראש בתוך התשקיף. יחס ההמרה של כתב האופציה משפיע על המחיר שלה ומשקף את כדאיות העסקה.

אורך החיים של כתב האופציה מוגבל בדרך כלל (משנה אחת עד 4 שנים בדרך כלל). בתקופה זו, המשקיע רשאי להמיר את כתב האופציה למניות חדשות לפי יחס ההמרה (החברה מגייסת כסף נוסף). לאחר תקופת הזמן הזו, לא ניתן להמיר יותר או לסחור בנייר הערך והוא פוקע ושווי שווה אפס.

אם מחיר ידוע מראש שנקבע (מחיר המימוש) נמוך ממחיר המניה, אזי כתב האופציה נמצא "בתוך הכסף" ולכן כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה. לעומת זאת, אם מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה, אזי כתב האופציה נמצא "מחוץ לכסף" ולא כדאי לממש את האופציה למניה.

2. איגרת חוב להמרה

איגרת חוב להמרה (אג"ח להמרה או Convertible bond) היא אגרת חוב רגילה, אך בנוסף לכך היא משולבת עם כתב אופציה ומאפשרת המרה למניה. ההמרה מבוצעת לפי התשקיף שהחברה מפרסמת ושם נקבע יחס ההמרה אשר נקבע מראש.

במקרה של אגרות חוב להמרה, קיימים 2 מסלולים:

  • מסלול המרה למניות – בסוף תקופת החיים שמוגדרת מראש ניתן להמיר את אגרות החוב למניות.
  • מסלול פדיון אג"ח בתוספת ריבית – בסוף תקופת החיים שמוגדרת מראש, ניתן להחזיר את ההשקעה שהושקעה בתוספת ריבית.

3. שטר הון

שטר הון הוא נייר ערך המיר המאפשר להמיר אותו למניות חדשות שהחברה מנפיקה עבור המשקיע וזאת לפי יחס המרה שנקבע מראש בתשקיף. שטר הון דומה מאוד לכתב אופציה, אך בשונה ממנו אין לו תאריך מימוש והוא אינו פוקע.

4. אופציית רכש

אופציית רכש (Call Option) היא נייר ערך המיר אשר מקנה את הזכות לרכוש מניות במחיר קבוע ומוגדר מראש וזאת תוך תקופת הזמן שהוגדרה בתשקיף. בזמן המימוש, המשקיע ממיר את האופציות למניות, אך החברה לא מנפיקה עבורו מנות חדשות אלא שהן מגיעות כתוצאה ממכירה של משקיע אחר.

כלומר, אופציית רכישה דומה מאוד לכתב אופציה, כאשר השוני הוא שהכסף לא מועבר אל החברה כנגד הנפקה של מניות חדשות, אלא שהכסף עובר למשקיע אחר תמורת רכישה ממנו.

5. מניה המירה

מניה המירה היא נייר ערך המיר, אשר מקנה את הזכות להמיר אותן למניות אחרות בחברה. לדוגמה, החלפה של מניות בכורה במניות רגילות.

איך רוכשים נייר ערך המיר?

מי שמעוניין לרכוש ניירות ערך המירים, או בשם מקוצר פשוט "המירים", יכול לבצע זאת באמצעות חבר בורסה מסויים, כמו בנק, בית השקעות וכדומה. חשוב לציין כי רכישה של ניירות ערך אלו כוללות עמלות מסויימות שאותן ניתן למצוא באמצעות מחשבון עמלות מסחר של הבורסה לניירות ערך.

כדי לראות אילו ניירות ערך המירים נסחרים בבורסה, ניתן להיכנס לקישור זה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil