דמי הבראה לעובדי רשויות מקומיות (מרכז השלטון המקומי)

עובדי רשויות מקומיות (תחת מרכז השלטון המקומי), זכאים לקבלת דמי הבראה וימי הבראה שונים מאשר המשק ודומים לעובדי מדינה. עובדי רשויות מקומיות זכאים לתנאים מיטיבים יותר בהשוואה לציבור הרחב, הסקטור העסקי.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות עבור עובדי שלטון מקומי.

מהי קצובת הבראה (דמי הבראה) לעובדי שלטון מקומי?

דמי הבראה או בשמו הנוסף קצובת הבראה ונופש (כך ידוע במגזר הציבורי והשלטון המקומי) – הוא תשלום בנוסף לשכר הרגיל, שעובד זכאי לקבל מהמעסיק והמיועד למטרות שונות ובמיוחד לצרכי הבראה ונופש. בעבר, קצובת הבראה ונופש (דמי הבראה) שולמה לעובדים לצורך מימון שהיה בבית הבראה, ששם הם היו יכולים להתחזק ולהבריא – כנגד הצגת קבלות ואסמכתות.

כיום, התקבול מנותק מן המקור, מדובר על סכום שמעסיק מחויב לשלם לעובד בכל שנה לכל עובד. יש מעסיקים שמחוייבים להעניק תנאים טובים יותר מכוח הוראה, נוהל, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי.

העובדים רשאים להשתמש בכסף זה לכל מטרה, למימון צרכי נופש וחופשה, לחיסכון, למימון הוצאות אחרות ועוד. סכום הכסף משולם בעיקר בחודשי הקיץ, בזמן שנוח יותר לשלם עבור מנוחה מעבודה, התחזקות וחזרה עם כוחות חדשים.

עובדי השלטון המקומי, או בשם דומה, עובדי רשויות מקומיות – זכאים לקבלת קצובת הבראה ונופש יותר ממה שעובד במגזר הפרטי מקבל ולעיתים גם יותר מהמגזר הציבורי (עובדי מדינה). התנאים המיטיבים הללו כוללים גם יותר ימי הבראה וגם סכום גבוה יותר מאשר עובדים במגזר פרטי שמקבלים דמי הבראה.

מי זכאי לקבל קצובת הבראה ונופש בשלטון המקומי?

כל עובד רשות מקומית שחלים עליו סעיפי חוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות, זכאים לקבלת קצובת הבראה ותנאיה בתנאים ובסכומים הכתובים בהוראות אלו. עובדי רשויות מקומיות הם למעשה עובדים בעיריות ועובדים במועצות מקומיות.

על אף האמור לעיל, כדי שעובד יהיה זכאי לקבל קצובת הבראה, עליו לצאת לחופשת מנוחה שנתית של 7 ימים לפחות.

מתי מקבלים קצובת הבראה ונופש בשלטון המקומי?

דמי הבראה (קצובת הבראה ונופש) לעובד רשות מקומית משולמים יחד עם משכורת של חודש יוני. הצו הכללי לעובדים בישראל קובע כי התשלום יבוצע במהלך חודשי הקיץ ולרוב אצל עובדי מדינה או רשויות מקומיות, מדובר על חודש יוני.

מספר ימי הבראה שמגיע לעובד רשות מקומית (עירייה או מועצה)

אז כמה ימי הבראה מגיעים לעובד ברשות מקומית? בעיקר מדובר על זכאות שחלה בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. הנה מכסת ימי הבראה עבורם:

מספר שנות שירותמספר ימי הבראה
10 השנים הראשונות9
מהשנה ה-11 עד ה-1510
מהשנה ה-16 עד ה-1911
מהשנה ה-20 עד ה-2412
מהשנה ה- 2513
מספר ימי הבראה שלטון מקומי

עוד חשוב לומר כי דרגות וותק אלו חלו לפי שנות העבודה בפועל של עובד ברשות מקומית, לרבות מקומות עבודה קודמים לעבודתו ברשות המקומית (סעיף 37.11). כלומר, לא לפי ותק ברשות המקומית, אלא וותק כללי בעבודה.

סכום ערך ליום הבראה

עובד רשות מקומית זכאי לקבל קצובת הבראה ליום הבראה (מחיר ליום הבראה) בדומה לעובד בשירות המדינה (מגזר ציבורי). הטבלה הבאה מציגה את הערך היומי לכל יום הבראה לעובד שלטון מקומי:

שנהמגזר שלטון מקומי
קצובת הבראה 2021432 ₪
קצובת הבראה 2020429 ₪
קצובת הבראה 2019432 ₪
קצובת הבראה 2018426 ₪
קצובת הבראה 2017424 ₪
2016421 ש"ח
2015425 ש"ח
2014427 ש"ח
2013423 ש"ח
סכום / תעריף קצובת הבראה – מגזר שלטון מקומי

קצובת הבראה (דמי הבראה) בשלטון המקומי מעודכן לפי עדכון של המגזר הממשלתי, בתאריך 01.06.

חישוב ימי הבראה וותק

חישוב שנת העבודה בשלטון המקומי נעשית בכל 1 בינואר, כאשר שנת עבודה מוגדרת כשנה קלנדרית שמתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

עובד שהחל עבודה בשלטון המקומי לאחר ה-1 בינואר או שסיים לפני 31 בדצמבר, יהיה זכאי לקצובת הבראה חלקית שמחושבת לפי יחס מספר חודשי עבודה מלאים בחלוקת 12, וזאת במכפלת מספר ימי הבראה מלאים לפי הטבלאות לעיל.

עובד בשירות השלטון המקומי (רשות מקומית או מועצה אזורית) שעובד משרה חלקית, יהיה זכאי לימי הבראה חלקיים לפי אחוז המשרה שלו.

תקופות השירות הבאות, נחשבות תקופות מקנות זכאות לקבלת קצובת הבראה לנופש בשירות:

 • תקופות עבודה מחוץ לשירות שהוכרו כוותק עבור תשלום משכורת.
 • תקופות עבודה מחוץ לשירות, לרבות שירות בצבא הקבע, שלא הוכרו לצורך תשלום ותק, בהתאם לטופס שאלון אישי.
 • תקופת חופשת לידה עבורה משלמים דמי לידה.
 • תקופת חופשת מנוחה שנתית.
 • תקופת חופשת מחלה בגלל תאונת עבודה והעובד מקבל דמי פגיעה.
 • תקופת חופשת מחלה על סמך תעודה רפואית, שבה העובד זקוק להבראה בזמן חופשת מחלה.

עובד בשלטון המקומי שעובד משרה חלקית, יהיה זכאי לימי הבראה חלקיים לפי אחוז המשרה שלו.

פרישה לקצבה או פטירה

 • עובד שפרש לקצבה או נפטר – הוא או משפחתו יקבלו קצובת הבראה לפי שנות עבודה והשיעור החדש לאותה שנה.
 • הקצובה תשולם גם אם העובד שהה בחופשה כנדרש או לא.
 • מועד התשלום הוא מועד שבו מקבלים כלל עובדי רשויות מקומיות.

מידע נוסף

 • מלווי הסעת לתלמידים מוגבלים ובעלי בעית מוטורית במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד – זכאים גם לקבלת דמי הבראה יחסית לפי היקף המשרה.
 • מצילים זכאים לקבלת ימי הבראה שונים ומוגדלים עוד יותר.
 • עובד שפרש וחזר לעבוד ברשות מקומית, עשוי להיות זכאי להכרה בוותק לפי השירות לפני הפרישה.
 • דמי הבראה לעובדי שירות המדינה (קצובת הבראה ונופש – במגזר ציבורי)

חקיקה ופסיקה

 • חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות [נוסח משולב] התשס"ב-2002

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil