חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הר הכסף 2 (איתור כספים אבודים) – חשבונות בנק ופיקדונות

הר הכסף 2 מסייע לכל אזרח במדינת ישראל לערוך הליך איתור כספים אבודים בחינם של פיקדונות ללא תנועה ושל חשבונות בנק. מדובר על מאגר ממשלתי לאיתור אותם חשבונות.

מטרת הכתבה היא להסביר לגבי המאגר, איך להשתמש וקבת מידע נוסף.

מה זה הר הכסף 2?

הר הכסף הוא מנוע איתור כספים אבודים (כספים נשכחים) של אזרחי מדינת ישראל במגוון של חשבונות חיסכון, ביטוח ובנקאות. מבין אותם חשבונות נכללים קרנות פנסיה, קופות גמל, פוליסות ביטוח חיים, חסכונות אחרים, חשבונות בנק ואפילו פקדונות שנמצאים בבנק.

אתר הר הכסף הושק בשנת 2013 על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר שכיום זוהי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. מערכת זו מאפשרת לאתר כספים שנשכחו בחסכנות פנסיוניים ובביטוחי חיים.

בשנת 2016 הושק הר הכסף 2 על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. מערכת זו מאפשרת לאתר פקדונות ללא תנועה וחשבונות בנק.

למעשה, אתר הר הכסף 2 הוא ממשק אינטרנטי לאיתור פיקדונות ללא תנועה של אזרחי מדינת ישראל או חשבונות בנק שלהם. המיזם הוקם בחלק מהחלטת בנק ישראל לשיפור יכולת האזרחים לאתר מידע פיננסי לגבם.

המידע לגבי הכספים מועבר אל הממשק האינטרנט על ידי התאגידים הבנקאיים (בנקים) המנהלים בהם נמצאים אותם חשבונות ופיקדונות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

באופן כללי, כל אדם זכאי להיכנס לאתר הר הכסף הממשלתי לאיתור כספים אבודים – גם אם יש לו כספים שנשכחו או לא.

עם זאת, זכאי למציאת הכספים בפועל, מי שיש לו פיקדון ללא תנועה או חשבון ללא תנועה. כאשר:

 • פיקדון ללא תנועה – פיקדון שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו סמוך למועד פירעונו במשך חודשיים.
 • חשבון עובר ושב ללא תנועה – מועד הפירעון הוא היום בו הפיקדון הפך להיות פיקדון ללא תנועה (פקדון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, שלגביו עברו עשרה חדשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעל הפקדון), כלומר 10 חודשים ממועד בו ניתנה הוראה אחרונה של הבעלים.

"הוראה אחרונה" –

 • אם לאחר מאמץ סביר של הבנק, לא ניתן לזהות מי נתן את ההוראה האחרונה לגבי הפיקדון, אז הדבר נחשב כאילו ההוראה ניתנה על ידי בעל הפיקדון.
 • הוראה בעניין חידוש אוטומטי של תקופת הפיקדון, ללא מעורבות, לא תיחשב במועד במועד החידוש האוטומטי בתור הוראה אחרונה מבעל הפיקדון.
 • בעניין צ'קים ושטרות שנמשכו על ידי צד ג' לפקודת הלקוח, ומועד הפירעון הוא עתידי, אשר הופקו למשמרת בתאגיד הבנקאי על ידי הלקוח, אז הפעולה תיחשב הוראת לקוח.

רשימת פקדונות וחשבונות שניתן למצוא באתר הר הכסף 2

מערכת הר הכסף 2 יכולה לאתר פקדונות ללא תנועה לרבות של נפטרים, שהם:

 • חשבון בנק – עובר ושב וכספים בחשבונות לא פעילים שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם הבעלים שלהם.
 • פיקדון – חיסכון ללא תנועה הקיים בחשבון בנק במטבע ישראלי בשקלים ומטבע בינלאומי.

מימוש הזכאות – איתור כספים אבודים עם הר הכסף 2

כדי לאתר כספים אבודים בממשק האינטרנטי הר הכסף 2, יש לפעול באופן הבא.

1. איתור כספים על שם המבקש

מי שמבקש לאתר כספים עבור עצמו, צריך לפעול באופן הבא:

 1. כניסה למערכת – יש להיכנס למערכת הר הכסף של המדינה (אתר ממשלתי) בכתובת אתר אינטרנט: itur.mof.gov.il. יש לשים לב שזהו אתר הר הכסף של מדינת ישראל, אפשר לזהות זאת עם סיומת gov.
 2. בחירת הבקשה – דף הבית מציג 2 אפשרויות ויש לבחור "חיפוש חשבונות בנק".
 3. עבור מי נבדקת הבקשה – לקוח שמעוניין לבדוק עבור עצמו צריך ללחוץ על "חיפוש כספים על שמי".
 4. מילוי הטופס – מילוי הפרטים האישיים (מספר זהות, תאריך הנפקת תעודת זהות, האם הונפק דרכון והאם חלה נסיעה לחו"ל ב-3 השנים האחרונות) לרבות אבטחה וקריאת התקנון.
 5. חיפוש – יש ללחוץ על בצע חיפוש.

לאחר מכן המערכת תבדוק האם קיימים חשבונות לא פעילים כאמור. אם כן, תופיע רשימה של התאגידים הבנקאיים שבהם נמצאים הכספים הנשכחים כולל שמות ופרטי יצירת קשר עמם, וגם האם מדובר על פקדון או חשבון בנק.

אתר הר הכסף 2 לא מציג את סכום הכסף שקיים (היתרה הצבורה בחשבון בנק או בפיקדון, או אצל הבנק בו נמצא החשבון או הפיקדון).

לצורך קבלת פירוט הסכומים והנתונים המדוייקים, יש ליצור קשר עם הגוף המוסדי לצורך המשך טיפול.

2. איתור כספים על שם קרוב

במקרה של קרוב משפחה שנפטר, מנוע החיפוש ימצא חשבונות בנק אבודים של נפטרים, גם אם הם ביתרת זכות או ביתרת חובה. כמו כן, גם פיקדונות בנק נשכחים.

יש לפעול בדומה להליך הבדיקה לגבי על שם המבקש, ובשלב של עבור מי נבדקת הבקשה, יש לבחור "חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר".

בבדיקה זו, בנוסף לפרטים האישיים, יש להצטייד בפרטים של קרוב שנפטר, מספר הזהות שלו ותאריך הפטירה.

הר הכסף 2 – סרטון הדרכה

הנה סרטון הדרכה של איתור כספים על שמי (על השם של הלקוח):

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

חובת בנק ליצור קשר עם בעל הפיקדון

סמוך למועד הפירעון של הפיקדון, התאגיד הבנקאי חייב לבדוק האם קיימת פעילות של הלקוח באחד מהמוצרים או השירותים הבנקאיים המתנהלים תחת אותו מספר חשבון, ב-10 החודשים האחרונים, ובכלל זה קבלת מידע על ידי בעל הפיקדון בנוגע למוצרים או לשירותים אלו, ובתנאי שהבנק יכול לקבוע באופן סביר כי בעל הפיקדון קיבל מידע זה בפועל.

אם הבנק איתר פעילות כזו, אז הדבר ייחשב כאילו הוא יצר קשר עם בעל הפיקדון.

במידה והבנק לא אתר פעילות כאמור מקודם, אז הוא חייב לפעול באופן סביר לאיתור בעל הפיקדון, כדי ליידע אותו בדבר הכספים השייכים לו והמצויים בתאגיד, ועל המשמעות של אי יצירת קשר עם התאגיד הבנקאי.

הבנק יכול להשתמש באמצעים העומדים לרשותו לאיתור פרטי התקשרות הלקוח. אם לא הצליח ליצור קשר באותם פרטי התקשרות, אז הוא חייב לנקוט בפעולות נוספות לאיתור בעל הפיקדון, ולכל הפחות:

 1. לבדוק דיומם של חשבונות נוספים בתאגיד הבנקאי שהרכב בעלי החשבון בהם זהה להכרב בעלי הפיקדון ללא תנועה.
 2. לוודא תקינות מספר תעודת הזהות של בעל הפיקדון לפי רישומיו בחשבון.
 3. לאמת כתובת בעל חשבון הרשומה בחשבון עם המען הרשום לגבי בעל החשבון במרשם האוכלוסין, או לבדוק את הפרטים אם אין בידי הבנק כתובת רשומה של הלקוח. אם אותרה כתובת כזו, הבנק חייב לשלוח לשם הודעה בעניין.

אם הבנק לא הצליח ליצור קשר ככתוב מקודם, אז הוא חייב לחזור על הפעולה כעבור שנה, כעבור שנתיים וכעבור 5 שנים ממועד פירעון הפקדון ללא תנועה, וכן בסמוך למועד הדיווח לאפוטרופוס הכללי לפי דין.

אם הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעל פיקדון ללא תנועה שסכומו עולה על 100,000 ₪ או שווה ערך במטבע חוץ, לאחר 5 שנים ממועד פירעון הפקדון, והבנק לא איתר מספר זהות תקין של בעליו – אז הוא חייב לבצע בדיקות מעמיקות נוספות למציאת מספר זהות תקין ולקבלת מידע שיסייע באיתור, ולרבות בדיקת מסמכים של חשבון הלקוח, וחשבונות נוספים ככל שיהיו, בדיקת מידע היסטורי של החשבון שנשמר באמצעים שונים, ככל שקיים.

לגבי יצירת קשר עם בעל פיקדון ולגבי דיווח לאפוטרופוס כללי – הבנק לא מחוייב לעשות זאת לגבי פקדון ללא תנועה בסכום הנמוך מ-5,000 ₪ או בשווה ערך במטבע חוץ ששם הוא יכול לנסות ליצור קשר עם הפרטים הרשומים בחשבון. אך, הבנק כן רשאי לפעול כך.

דיווח והעברת כספים לאפוטרופוס הכללי

הבנק חייב לדווח לאפוטרופוס הכללי וליישם את חובת הדיווח בנוגע לפיקדון ללא תנועה מעל 10 שנים לפי הנחיות האפוטרופוס הכללי. הבנק חייב להעביר מידע ומסמכים המצויים ברשותו והנוגעים לחשבון הפיקדון.

לפני מסירת המידע לאפוטרופוס, הבנק חייב לנסות לאתר את בעל הפיקדון כדי ליידע אותו ולהסביר את המשמעות של אי יצירת הקשר עם הבנק. כמו גם, ינסה לבדוק קיום חשבונות נוספים שהלקוח נמנה עלים – גם אם הרכב בעלי החשבון לא זהה להרכב בעלי הפיקדון ללא תנועה. אם הבנק איתר כאלו, הוא חייב לפנות לבעל הפיקדון בפרטי ההתקשרות.

אם נוצר קשר בין בעל הפיקדון ללא תנועה לבין הבנק, לאחר העברת הכספים לניהול האפוטרופוס הכללי – אז הלקוח צריך לפנות לאפוטרופוס כללי, והבנק חייב למסור הודעה לאפוטרופוס.

אם האפוטרופוס הכללי איתר את בעל הזכויות בפיקדון ללא תנועה שהבנק דיווח לגביו, וטרם ניתן צו לניהול הנכסים או החלטה כאמור, והאפוטרופוס הפנה את בעל הזכויות לתאגיד הבנקאי – הדבר נחשב יצירת קשר עם בעל הפיקדון.

חשבון שבעליו נפטר

התאגיד הבנקאי חייב לפעול לקבלת חיווי ממשרד האוכלוסין אודות פטירה של בעלי חשבונות בתדירות של אחת לחודש לפחות.

אם נודע, בכל דרך, כי בעל החשבון נפטר, הבנק חייב לשלוח הודעה על קיום חשבון כאמור לכתובת הדואר של הלקוח הרשומה בבנק, בתוך 30 ימים מהיום שנודע על כך.

אם מדובר ל חשבון שכל בעליו נפטרו, בהודעה זו יצוייק כי במידה ויורשיו החוקיים לא יצרו קשר עם הבנק, החשבון יוגדר בפיקדון ללא תנועה, לפי סוג החשבון והכספים יושקעו לפי צו פקדונות ללא תנועה.

בפיקדון ללא תנועה שכל בעליו נפטרו, הבנק:

 • צריך לבדוק בפרסומים פומבריים של רשם הירושה, אם יש כאלה, אם קיים צו ירושה או צו קיום צוואה, בחלוף 2 שנים ממועד קבלת החיוות על הפטירה, וינסה ליצור קשר עם היורשים, אם קיימים פרטי התקשרות עימם בצו.
 • אם אין צו כאמור, צריך לחזור על בדיקה זו כעבור 5 שנים ממועד החיווי, וכן סמוך למועד הדיווח לאפוטרופוס.
 • צריך לאתר יורש שהוא תושב חוץ, אך רק במידה ואותרה פניה מוקדמת שלהם.

המערכת עשויה לא למצוא חשבונות

מערכת הר הכסף 2 עשויה שלא להציג נתונים של חשבונות ללא פעילות למרות שבפועל הם קיימים. הסיבה לכך שהמערכת מקבלת מידע דרך התאגידים הבנקאיים בישראל וייתכן כי המידע אינו מדוייק או שאינו כולל את כל החשבונות, בין אם הם חשבונות שלכם או של קרוב משפחה שנפטר.

יש כמה סיבות לפערי המידע הללו:

 • נפלה טעות בעת ההצטרפות או הקלדת הנתונים אצל התאגיד הבנקאי.
 • החשבונות רשומים על פי מספר דרכון ולא מספר תעודת זהות.
 • המידע טרם התעדכן באתר המערכת.
 • מדובר על חשבונות בנק או פקדונות פעילים שלא מופיעים במערכת.

בדיקה של קיום פיקדון או חשבון שלא הופיע

במידה והלקוח סבור שיש לו חשבון בנק או פיקדון ללא תנועה, שלו או של קרוב משפחה שנפטר, אפשר לפעול כך:

 • לפנות אל התאגיד הבנקאי לצורך קבלת מידע לגבי יתרת הכספים בפקדונות ללא תנועה או בחשבונות המוריש. אם יתרת הכספים נמוכה מ-3,000 ₪, אין חובת דרישה הגעה לסניף לצורך הזדהות. אפשר לקבל גם שירות בטלפון, גם אם הלקוח לא מצורף לשירות בנקאות בתקשורת.
 • לבדוק במסמכים על פתיחת חשבון בנק או פיקדון, לרבות מסמכים שנשלחים או דו"חות.

פרטים שיש לברר בעת פניה אל הבנק

לקוח של בנק שמצא שיש לו כספים אבודים שנמצאים אצל התאגידים הבנקאיים דרך אתר הר הכסף 2, ופונה אל הבנק, צריך לבדוק את המידע הבא:

 • כמה חשבונות או פקדונות קיימים באותו בנק.
 • מהי היתרה הצבורה בכל חשבון או פיקדון.
 • מהו מסלול ההשקעות בו נמצאים כספי הפיקדון הבנקאי.
 • מתי ניתן למשוך את הכספים, האם למשיכה מיידית.
 • במקרה של קרוב שנפטר, איך לנצל את הזכות למשיכת הכסף.

העברת כספים לחשבון או פיקדון אחר

אם נמצאו כספים באתר הר הכסף 2 הממשלתי, אפשר לבצע תהליך מעבר בין בנקים ולהעביר את הכספים בחשבון עו"ש או בפיקדון לבנק אחר.

כזכור, בסכום של עד 3,000 ₪ אין חובה להגיע לסניף לצורך זיהוי וניתן לקבל פרטים בטלפון, אולם משיכת הכספים או העברתם צריכה להתבצע בסניף עם מסמכים מאמתים.

במידה והיתרה היא עד 50 ₪ והמבקש הוא בעלים יחידים בחשבון, אפשר לבקש להעביר את הכסף ולסגור את החשבון באמצעות שיחת טלפון ללא הגעה לסניף. כלומר, אפשר מהטלפון לקבל את הכסף ולסגור את החשבון.

פרטי התקשרות עם הבנקים

אם לא נמצאו הכספים האבודים, הפיקדונות או החשבונות, אפשר לפנות אל התאגידים הבנקאיים בישראל. פרטים התקשרות מלאים נמצאים בקובץ גיליון נתונים בקישור זה.

הסרת מידע מהממשק

לקוח של תאגיד בנקאי יכול לפנות אל הבנק בבקשה שלא למסור מידע או להסיר מידע אודות חשבונותיו במסגרת המיזם.

התאגיד הבנקאי לא יעביר פרטים אודות חשבונות העמית החל מהדיווח החודשי שיועבר לבנק ישראל לאחר 14 ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת הבקשה.

למעשה, הבקשה תיכנס לתוקף בתוך חודש וחצי, ואז הפרטים לא יופיעו יותר בממשק.

אזהרה מפני אתרים מתחזים

בעקבות מספר פניות אל פרוטוקול ועקב הודעות של משרד האוצר ובנק ישראל, רשות שוק ההון וגורמים נוספים להגנת הצרכן, חושב לומר כי קיימים אתרים מתחזים לאתר הר הכסף הממשלתי.

אתרי הר הכסף המתחזה, הם אתרים של ספקים חיצוניים כמו יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח פנסיוניים, משווקי ביטוח, גורמים חיצוניים ללא פיקוח ממשלתי וללא רישיון אשר מוכרים את הפרטים האישיים של המשתמשים תמורת כסף ליועצים וסוכני ביטוח. בנוסף, יש אתרים שגם גובים כסף מהבדיקה או מהכסף הנמצא – על שירות שניתן חינם.

מומלץ להיזהר מאותם אתרים מתחזים, ולא להשאיר פרטים אישיים ולא להשאיר אמצעי תשלום למינהם.

הר הכסף האמיתי הוא האתר הממשלתי, הוא רק אחד ואפשר לזהות אותו בקלות. כאשר אתם גולשים בדפדן, תוכלו לזהות אותו על ידי הסיומת gov.il בכתובת של האתר – זה אומר כי מדובר על אתר ממשלתי ישראלי רשמי.

מידע נוסף

 • הר הכסף הוא חינם, ללא תשלום ואין צורך במייצג או בגורם חיצוני.
 • לצרכי אבטחה, מנוע החיפוש מוגבל ל-10 ניסיונות חיפוש בלבד לכל תעודת זהות. כדי להימנע מבדיקה חוזרת באופן מיותר, אפשר לשמור את התוצאות בקובץ אקסל, או להדפיס, או לשלוח לכתובת אימייל.
 • המערכת לא מציגה חשבונות בנק פעילים, רק נשכחים. ניתן לקבל מידע על חשבון עם פעילות באמצעות דוח שהינו תעודת זהות בנקאית.
 • על פי חוק, הבנק נדרש ליצור קשר עם בעל החשבון או הפיקדון ללא תנועה בסמוך למועד הפירעון לפי העניין. אם לא הצליח ליצור קשר, הוא נדרש להשקיע את הכספים בהתאם לצו הבנקאות בעניין פיקדון ללא תנועה.
 • אתר הר הכסף 2 מתעדכן אחת לחודש והנתונים מועברים לשם על ידי התאגידים הבנקאיים.
 • ההוראה לא חלה על בנק חוץ.
 • תאגיד בנקאי חייב להציג באתר האינטרנט שלו עמוד שעוסק בפניות הציבור בנושא פקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים, כולל יצירת קשר ופניה בנושא.
 • מי שיש לו כספים שנשכחו בחשבונות פנסיוניים או בפוליסות ביטוח חיים, יכול להיכנס למערכת הר הכסף.
 • ניתן לאתר ביטוחים כפולים ולחפש את כל מוצרי הביטוח שנרכשו באתר הר הביטוח.
 • אוצר הכסף שנמצא ניתן לייעוד לצרכים רבים ומגוונים. למידע נוסף: מה עושים עם כספים אבודים?
 • מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – כך ניתן להגיש תביעה ולקבל כסף.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת הבנקאות, 1941
 • מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים, ניהול בנקאי תקין, הוראה מספר 436

גופי ממשל

האחראי לטיפול בענייני המששק הוא היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים של בנק ישראל:

 • כתובת מייל: pz@boi.org.il
 • טלפון: 02-6552680
 • פקס: 02-6669077
 • כתובת: היחידה לפניות הציבור, ת.ד. 780, ירושלים 9100701

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil