חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס חברות 2024 בישראל – מה זה ומהו שיעור המס העדכני?

בישראל, כמו במרבית מדינות בעולם, חברות בע"מ משלמות מס הכנסה על הרווחים שלהן הנחשב מס יחסי על ההכנסות, מס זה נקרא – מס חברות. על פי פקודת מס הכנסה, המס הזה מוטל על חבר בני אדם כמשמעו בחוק והוא – כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות.

מטרת הכתבה להסביר את כל המידע בנוגע לנושא. מס חברות שהינו מס הכנסה על חברה בע"מ.

מה זה מס חברות?

מס חברות הוא מס הכנסה המוטל על רווחים של חברות בע"מ בישראל, בין אם הן חברות פרטיות, ציבוריות, זרות, ממשלתיות או אגודות ציבורות. מכיוון שנושא המיסוי על חברה בע"מ ובעלי המניות שלה הינו מיסוי דו שלבי, בשלב הראשון מוטל מס הכנסה על הרווח שהינו מס חברות, ובשלב השני מוטל מס דיבידנד בעת חלוקת הרווח הנקי לבעלי המניות לאחר תשלום מס.

מס חברות בע"מ בישראל מוטל כאחוז יחסי מההכנסה – כלומר הוא מוטל בשיעור יחסי על כל ההכנסה. במילים אחרות, המס מחושב בשיעור זהה בכל רמה של הכנסות ולכן אין זה משנה האם מדובר על חברה קטנה או חברה גדולה – מס חברות מוטל על השקל הראשון אצל חברות בע"מ.

למרות שמדובר על מס הכנסה, יותר נכון לדייק כי מס חברות הוא מס על הרווחים של חברות ולא על ההכנסה. כך שאם במהלך שנה מסויימת, חברה לא הרוויחה כסף, כלומר ההכנסות של החברה שוות להוצאות של החברה, הרווח הוא 0 ולכן החברה לא צריכה לשלם כלל מס הכנסה באותה שנת המס.

מס החברות משולם מידי חודש בחודשו על ידי מקדמות מס הכנסה שניתנות על ידי רשות המסים ובסוף השנה נערך החישוב המדוייק ובו נקבע האם שולם יותר מס מהדרוש ויש להחזירו או ששולם פחות מס מהדרוש ויש להוסיף את הסכום על ידי החברה.

שיעור מס חברות בישראל

שיעור מס החברות בישראל נכון להיום הוא: 23%.

האם מס חברות הוא המס היחידי המוטל על חברות?

תשובה קצרה – לא.

תשובה ארוכה יותר, בנוסף למס החברות, מוטלים עוד מיסים שונים על חברות בע"מ כדוגמת מס דיבידנדים שמוטלים בעת הרצון של בעלי המניות למשוך את הכספים שהחברה הרוויחה לאחר ניכויי מס החברות ובכך המס הכללי (מס מצרפי) הופך להיות גדול יותר בדומה לעוסק או מס הכנסה על יחיד.

בנוסף, חברות בע"מ כמו עוסקים אחרים, מחוייבים להעביר למדינה את המע"מ, אמנם מס זה לא מוטל ישירות על החברות, אלא שהוא מוטל על הצרכן הסופי. אם החברה היא הצרכן הסופי, אז המס יוטל גם עליה והיא תשלם אותו דרך הספק אל המדינה. אם החברה היא לא הצרכן הסופי, אז היא תהפוך להיות צינור שמעביר את הכסף למדינה.

זאת ועוד, חלים סוגי מיסוי נוספים על חברות בע"מ שהם חופפים עם נכסים אחרים כדוגמת מס על דירות מגורים, מס על רווחי הון ועוד.

תשלום מס חברות

מס חברות משולם על ידי החברה באופן שוטף באמצעות מקדמות מס הכנסה או ניכוי מס במקור.

מבחינת מקדמות המס, הן משולמות מדי חודש ומחושבים כאחוז מתוך המחזור (ההכנסות) בחודש הקודם. האחוז הזה נקבע בהתאם בהתאם ליחס החיוב במס לפי מחזור של דוח שנתי אחרון שהוגש למס הכנסה. בעבר הייתה נהוגה שיטה של תשלום קבוע, כיום התשלום הוא באחוז מהמחזור.

בנוסף, על חלק מהחברות מוטל גם ניכוי מס במקור, שהמשמעות שלה כי מועד התשלום מוקדם בחודש אחד. הניכוי משולם ישירות על ידי הלקוח, שהוא חייב לנכות סכום לפני שמעביר את הכסף לחברה.

החזר מס חברות

כלל אצבע הוא שניתן לקבל החזר מס אם שולם בפועל יותר מס ממה שהיה נדרש. כך שגם חברות זכאים לקבל החזרים כמו ששכירים זכאים לקבל החזר מס.

בסוף שנה אשר מתברר כי חברה שילמה על ידי המקדמות החודשיות יותר מס הכנסה מהחישוב בפועל, החברה תהיה זכאית לקבל החזר. בנוסף, גם אם מתברר כי שיטת המיסוי השתנתה או שנכנסו לתוקף תקנות חדשות המקלות על חברות, ניתן לבקש זיכוי או יותר נכון החזר ממס.

שיעורי מס חברות היסטוריים

שנת מסשיעור מס חברות
מס חברות 202423%
מס חברות 202323%
מס חברות 202223%
מס חברות 202123%
מס חברות 202023%
מס חברות 201923%
מס חברות 201823%
מס חברות 201724%
מס חברות 201625%
מס חברות 201526.5%
201426.5%
201325%
201225%
201124%
201025%
200926%
200827%
200729%
200631%
200534%
200435%
200336%
שיעורי מס חברות בישראל

מידע נוסף

  • חוק לעידוד השקעות הון מספק הטבות מס לחברות שירצו להשקיע במפעלים וביצירת מקומות עבודה בישראל, על ידי הקמת מפעלים, שיפוץ והגדלת הנכסים, השקעות פיננסיות ועוד.
  • בעל המניות בחברה אינם נדרש לשלם מס חברות, שכן המס מוטל על התאגיד ולא על האדם.
  • בעלי המניות חבים אישית לרשויות המס במקרה שלא משולם מס על ידי החברה. בעלי המניות המועסקים על ידי החברה נחשבים שכירים ולפיכך משלמים מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה.
  • שכר עבודה (משכורת) של בעל השליטה או בעלי מניות, המועסקים על ידי החברה, נחשב בתור הוצאה של חברה בע"מ וכתוצאה מכך מס החברות הופך להיות קטן יותר.
  • מס חברות הוא לא המס היחידי המוטל על חברות, קיימים עוד מסים המוטלים עליהן.
  • מס רווחי הון – מהו שיעור המס בישראל?
  • מס דיבידנד – מהו שיעור המס כיום, מס יסף, איך מחושב ועוד

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil