מס שבח 2020 – כל מה שאתם חייבים לדעת בעת מכירת דירה

מחירי הדיור עלו לא מעט בעשור האחרון, החוקים והתקנות שנכנסו לתוקף במהלך השנים קובעים כי מי שמוכר דירה או נכס מקרקעין ברווח, ישלם מס שבח. זהו המס הנוסף בתחום מיסוי מקרקעין שמצטרף למס רכישה, והוא קבוע כי מי שמרוויח מעליית מחיר הנכס, צריך לשלם מסים.

מס שבח הוא כמו מס רווחי הון מבחינת המשמעות מתי הוא חל ולמה, אך אחד ההבדלים בינהם שמס שבח מוטל על נכס ריאלי (פיזי, מקרקעין/נדל"ן) ומס רווחי הון מוטל על נכס פיננסי.

בכתבה הזו אנחנו נסביר לכם מהו המס הזה, מתי הוא חל, מי זכאי לקבל הקלות מס, מי זכאי לקבל פטור ממס ואפילו נוסיף דוגמאות שיעזרו לכם להבין עוד יותר.

מה זה מס שבח?

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי מס שבח הוא מס שמוטל על השבח בעת מכירת זכות במקרקעין וכי השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. (יש הקוראים לחוק זה חוק מס שבח מקרקעין).

מכיוון שהסעיפים בחוק דורשים פירוט מעמיק יותר, הרשו לנו להסביר לכם.

השבחה היא הפיכה לדבר טוב יותר, שיפור או פעולה להעלאת שווי נכס. לכן, כאשר הערך של הדירה עולה, הרי שבוצעה פעולה שהיא השבחת הנכס, בין אם ההשבחה נוצרה בגללכם או בגלל כוחות השוק.

כך למשל, הביקוש של דירות וההיצע הקטן במהלך העשור האחרון תרמו בצורה משמעותית לגידול בשווי הנכסים (מחירי הדיור) של כל משקי הבית בישראל, משמע היא שאותם דיירים יאלצו לשלם מס שבח על פי חוק ובהתאם להקלות ולפטורים. הדרך הנוספת שבה מתבצעת השבחת נכס היא באמצעותכם. כלומר, ברגע שאתם מבצעים שיפוץ בבית, הרי שאתם משביחים את הנכס שלכם וכתוצאה מכך הערך של הדירה עולה.

למעשה, רשות המסים רוצה לחלוק איתכם ברווחים כתוצאה מהעלייה של ערך הנכס שברצונכם למכור.

לפני שניגש להמשך, יש עוד דבר שאתם חייבים לדעת. בתאריך 01.01.2014 נכנס לתוקף תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין אשר שינה מחדש את אופן החיוב ומתן הפטור במכירת דירת מגורים מזכה.

מה זה דירת מגורים מזכה?

החוק קובע מהי דירת מגורים ומהי דירת מגורים מזכה שאפשר לקבל עבורה פטור ממס או הקלות מס וכן חישוב לפי לינאריות חדשה.

על פי החוק, דירת מגורים היא אחת עונה על כל התנאים הבאים:

 1. דירה שבנייתה הסתיימה. דירה שבנייתה טרם הסתיימה גם אם הקבלן התחייב לסיים, לא נחשבת דירה מזכה.
 2. הדירה בבעלות או בחכירת יחיד. הדירה לא יכולה להיות בבעלות חברה.
 3. הדירה לא מהווה מלאי עסקי אצל המוכר.
 4. הדירה משמשת בפועל למגורים או מיועדת לשמש למגורים והיא צריכה לכלול את המתקנים הנדרשים למגורים.

דירת מגורים מזכה היא דירה ששישמה בעיקרה למגורים (הגדרה לעיל), לפחות באחד התנאים הבאים:

 • 80% מהתקופה מתאריך 1.1.1998 ועד ליום המכירה.
 • 4 שנים שקדמו למכירה.

יש להוסיף כי המונח שימוש למגורים כולל מצב גם אם לא נעשה שימוש כלשהו בדירה או מצב שבו הדירה שימשה לפעילות של חינוך או דת. כמו כן, המונח "בעיקרה" מתייחס לרוב השטח של הדירה והשימוש שנעשה בה.

גובה מס שבח

כאמור, בעת מכירת זכות במקרקעין נוצר שבח שהוא ההפרש בין שווי מכירת הזכות לבין שווי רכישת הזכות בניכוי הוצאות ובתוספת פחת. השבח מגלם מתוכו שבח ריאלי וסכום אינפלציוני.

על מנת להפריד בין חישובי המס השונים, חשוב להפריד בין דירת מגורים רגילה לבין דירת מגורים מזכה.

1. דירת מגורים מזכה עבור יחיד

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין שנכנס לתוקף בתאריך 01.01.2014, קובע בין היתר, חישוב שבח בלינאריות חדשה במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בצורה כזו:

 • מיום הרכישה ועד ליום 1.1.2014 – פטור ממס (0%) על השבח הריאלי.
 • מיום 2.1.2014 ועד ליום המכירה – 25% מס על השבח הריאלי.

כמו כן, מוכר דירה זה פטור ממס (0%) על כל הסכום האינפלציוני החייב.

במידה ושווי הדירה מושפע מזכויות בנייה בלתי מנוצלות, יהיה זכאי המוכר לקבל פטור נוסף וזאת בסכום שווי הדירה או בסכום הפרש בין תקרת הפטור (2,082,000 ₪ ב-2019) לבין שווי הדירה, הנמוך מבינהם. אולם, סכום הפטור הכולל לא יכול להיות נמוך מרצפת הפטור (520,500 ₪ ב-2019).

2. דירת מגורים רגילה (לא מזכה) עבור יחיד

במקרה זה, חישוב מס שבח בלינאריות רגילה יהיה בצורה כזו (מס שבח מלא):

 • מיום הרכישה ועד ליום 06.11.2001 – 47% מס שבח ריאלי.
 • מיום 07.11.2001 ועד ליום 31.12.2011 – 20% מס שבח ריאלי.
 • מיום 01.01.2012 ועד ליום המכירה – 25% מס שבח ריאלי.

בנוסף לכך, אותו מוכר ישלם גם מס אינפלציוני בצורה הבאה:

 • מיום הרכישה ועד ליום 31.12.1993 – 10% מס.
 • מיום 01.01.1994 ועד ליום המכירה – 0% מס.

במידה ושווי הדירה מושפע מזכויות בנייה בלתי מנוצלות, ייתכן ויהיה תוספת של 3% מס שבח נוסף בהתאם לתרחישים שונים בחוק.

3. מס שבח על חברה

חברה שמוכרת את הדירה שבבעלותה, תשלם מס שבח בגובה של מס חברות (23% בשנת 2019).

מהם הניכויים המותרים על פי חוק?

אם ביצעתם שיפוץ בבית, הרי ששילמתם סכום כסף לא קטן עבור שיפור הנכס והפיכתו לטוב יותר וכתוצאה מכך ערך הנכס עלה. בפועל, החוק מסכים לנכות את הסכומים הללו מסכום השבח, כך שסכום ממנו מחושב המס קטן יותר ולפיכך גובה המס קטן יותר.

סעיפים 39 ו-39א לחוק מיסוי מקרקעין קובעים אילו הוצאות וניכויים מותרים על פי חוק. והם:

 • הוצאות שהשביחו את הנכס – שיפוצים, מתקנים והוצאות נוספות.
 • שכר טרחת עורך דין – גם בעת רכישת הזכות במקרקעין וגם בעת מכירתו.
 • שכר טרחת שמאי – גם בעת הרכישה ובעת המכירה.
 • דמי תיווך למתווך במקרקעין – גם בעת הרכישה (עד 2%) ובעת המכירה (עד 2%, אם יותר אם שוכנע מנהל רשות המסים).
 • שכר טרחת מודד מוסמך – גם בעת הרכישה ובעת המכירה.
 • אגרות שונות – בעת רכישת הזכות, העברתה או מכירתה.
 • ריבית ריאלית על הלוואות – ניתן לקזז ריבית על משכנתא או על הלוואה לצורך שיפוץ הנכס, או ריבית על הלוואה לפירעון הלוואה או משכנתא.
 • הוצאות אחרות – הוצאות נוספות הקשורות לנכס בתנאי שהשביחו את הזכות במקרקעין.

כי ניתן לנכות הוצאות אלו בכל בתנאים הבאים במצטבר:

 • הן הוצאו על ידי מוכר הזכות.
 • הן הוצאו בגין הנכס הנמכר.
 • הן לא כלולות כבר בשווי הרכישה.
 • הן לא מותרות בניכויי מס הכנסה.

חישוב מס שבח

על מנת שנוכל לחשב כמה מס שבח יש לשלם, חשוב להבין את ההגדרה של המונחים השונים:

 • יתרת שווי רכישה – זהו סכום שווי רכישת בזכות בשקלים חדשים, בצירוף הוצאות המותרות בניכוי ובהפחתת סכומי הפחת שניתן היה לדרוש בניכוי על פי פקודת מס הכנסה (גם אם לא נדרשו בפועל).
 • שבח – זהו שווי המכירה פחות יתרת שווי רכישה המחושב.
 • יתרת שווי רכישה מתואמת – זהו הסכום של שווי רכישת הזכות וסכום הפחת כשהם מתואמים עם מדד המחירים לצרכן מיום הרכישה ועד יום המכירה וכן בצירוף ההוצאות המותרות כשהן מתואמות מיום ההוצאה ליום המכירה. (המדד לחישוב הוא המדד הידוע באותו יום).
 • הסכום האינפלציוני – יתרת שווי הרכישה המתואמת פחות יתרת שווי רכישה.
 • הסכום האינפלציוני החייב – יתרת שווי רכישה כשהיא מתואמת לתאריך 31.12.1993 פחות יתרת שווי הרכישה (ללא הוצאות שהוצאו לאחר 1993).
 • השבח הריאלי – סכום השבח פחות הסכום האינפלציוני.
 • מס שבח לתשלום – השבח הריאלי בחלוקה לפי שנים בהתאם לסוג הדירה ובמכפלת אחוז המס.

חשוב להבהיר כי יש הבדל בין המונח "שבח" לבין המונח "מס שבח". מס שבח זהו הסכום אותו יש לשלם לרשות המסים עבור השבח, המס הוא מחושב על ידי סכום השבח.

דוגמה לחישוב מס שבח

אדם רכש דירה בתאריך 1.1.2000 בסכום של 500,000 ₪, ששימשה אותו למגורים במהלך השנים. הדירה נחשבת דירת מגורים מזכה, אולם היא לא יחידה כיוון שיש לו דירה נוספת. בתאריך 1.1.2018 מכר את הדירה ב-1.5 מיליון שקל.

אדם זה שילם מס רכישה בגובה 3700 ₪, שכר טרחת עורך דין ברכישה בסך 2,000 ₪ ברכישה ו-5,000 ₪ במכירה ושיפץ את דירתו שבוע לפני שמכר את הדירה בסכום של 50,000 ₪. נגיד והמדד עלה בתקופה זו 10% במצטבר (לצורך נוחות).

כמה מס שבח ישלם?

 1. יתרת שווי רכישה – 500,000 ₪ + 2000 ₪ + 5000 ₪ + 3700 ₪ + 50,000 ₪ = 560,700 ₪.
 2. שבח – 1.5 מיליון מינוס (סעיף 1) = 939.3 אלף ₪.
 3. יתרת שווי רכישה מתואם – 500,000 ₪*1.1 + 2000 ₪*1.1 + 5000 ₪ + 3700 ₪*1.1 + 50,000 ₪ = 611,270 ₪.
 4. הסכום האינפלציוני – (סעיף 3) מינוס (סעיף 1) = 50,570 ₪.
 5. הסכום האינפלציוני החייב – 50,570 ₪ (אותו סכום כי זו דירה מזכה).
 6. שבח ריאלי – (סעיף 2) מינוס (סעיף 4) = 888,730 ₪.
 7. חישוב מס שבח
  • מיום הרכישה עד יום 1.1.2014 ישלם 0% מס ולכן יש להכפיל את סעיף 6 ב-14/18 = 691,234 ₪ * 0% = 0 ₪.
  • מיום 2.1.2014 ועד 1.1.2018 ישלם 25% מס – (סעיף 6) מינוס סעיף קטן לעיל = 197,495 ₪ * 0.25 = 49,373 ₪.
 8. סך הכל מס שבח לתשלום: 49,373 ₪.

הצהרה על רכישה או מכירה של זכות במקרקעין

כל מי שמוכר זכות במקרקעין חייב להודיע על כך באמצעות הצהרה אל משרדי מיסוי מקרקעין. ההצהרה תימסר בתוך 30 יום מתאריך ביצוע העסקה באמצות מילוי טופס 7000, איחור בדיווח עלול לגרום בחיוב קנס.

בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין, החל מתאריך 1.12.2017 יש להגיש הצהרה בצורה מקוונת. מי שמיוצג על ידי עורך דין, יעשה זאת באמצעות מערכת שבח.נט, ומי שלא מיוצג יעשה זאת באמצעות מחשב ציבורי הממוקם במשרד מיסוי מקרקעין.

הצהרה ללא ייצוג עורך דין, תוגש על ידי רוכש או מוכר הזכות בלבד. יש להגיע אל החוליה המרכזית במשרד מיסוי מקרקעין אזורי, עם מסמכים נוספים שהם: תעודת זהות, חוזה מכר, נסח טאבו ומסמכים אחרים הרשומים בטיוטת ההצהרה. עובד החוליה המרכזית יסייע למגיש הבקשה.

ההצהרה כוללת את פרטי הזכות, פרטי העסקה, התמורה שניתנה עבור מכירת הזכות והתאריך, סכום המס שיש לשלם ואופן חישובו, זכאות לפטור או להנחה מתשלום המס.

מוכר שלא מיוצג על ידי עורך דין והוכיח כי לא יכול להגיע למשרד אזורי של מיסוי מקרקעין בגלל מוגבלות פיזית או שהות בחוץ לארץ, או בגלל סיבה טכנולוגית, או מוכר שמיוצג על ידי עורך דין שגילו מעל 66 – יכול להגיש את טופס 7000 בצורה לא מקוונת.

שומת מס שבח

לצורך תשלום מס שבח מקרקעין, יש לקבוע מה השווי של השבח או במילים מקצועיות יותר, יש לבצע שומה. השומה היא הצהרה על מכירת זכות במקרקעין שתכלול את סכום המס לתשלום (ככל שישנו) ואת דרך חישוב המס. מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לקבל או לחלוק על השומה העצמית.

תיקון שומת מס שבח

ניתן גם לתקן שומה תוך 4 שנים מיום שנעשתה במקרים הבאים: נתגלתה טעות בשומה, נמסרה הודעה שגויה שמטתה לשנות את סכום המס או לבטל אותו, נתגלו עובדות חדשות בעת עריכת השומה אשר עשויות לחייב במס או לשנות את סכומו.

היוזמה יכולה להיות על ידי מנהל מיסוי מקרקעין או על ידי הרוכש עצמו. בקשה לתיקון שומת מס תיעשה על ידי טופס 7085 הכוללת הסבר תוך כדי הוספת מסמכים תומכים.

תשלום מס שבח

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי חובת התשלום בעת מכירת זכות במקרקעין חלה על המוכר. עם זאת, הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח שחייב המוכר. גובה המקדמה שישלם הרוכש הוא נקבע כך:

 • 15% מהתמורה אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא עד לתאריך 06.11.2001.
 • 7.5% מהתמורה אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא מתאריך 07.11.2001 ואילך.
 • 7.5% מהתמורה אם הנכס נרכש מחברה.

מועד תשלום המקדמה יהיה לאחר העברה של 40% מהתמורה למוכר (או 80% מהתמורה ברכישה מקבלן). בכל מקרה, אין חובת תשלום מקדמה לפני שחלפו 30 יום מביצוע העסקה.

תשלום המקדמה לא יחול במקרים הבאים: (1) במכירה של דירת מגורים מזכה שהתבקש בגינה פטור; (2) במכירת דירה על ידי רשות מקומית, רשות פיתוח, קק"ל; (3) מכירה ע"י קבלן שמתקיימת לגביה חובת רישום בפנקסי המקרקעין; (4) עסקה שאינה כולה במזומן.

ניתן לבצע את תשלום המס דרך משרדי רשות המסים אגף מיסוי מקרקעין או באמצעות מערכת תשלום באינטרנט.

החזר מס שבח

מוכר זכות במקרקעין שביטל את עסקת המכירה, יודיע על כך באמצעות טופס 6130 אל מנהל מיסוי מקרקעין והוא יהיה זכאי לקבל החזר של גובה המס ששילם. על הבקשה צריכים לחתום הן המוכר והן הקונה ויש לאמת זאת באמצעות עורך דין.

הקלות ממס שבח

יש כמה הקלות ממס שבח שניתן לקבל.

1. פריסת תשלומים

מוכר נכס רשאי לבקש שהמס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שווים, את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 7003.

התנאים לפריסה הם: המוכר הוא תושב ישראל, תקופת הפריסה המרבית היא 4 שנים או תקופת בעלות על הנכס (הנמוך מבינהם), המוכר הגיש דוחות עבור שנות המס בתקופת הפריסה, למעט שנות מס שטרם חלף המועד להגשת הדוחות.

2. שיעורי מס שבח היסטוריים

יש תקופות היסטוריות שבהם נקבע כי מס השבח לא יעלה על שיעור מסויים מהשבח. לא נפרט כאן יותר מדי, כיוון שזה מעט מורכב וארוך. אך הסעיף הרלוונטי בחוק הוא סעיף 48א(ד).

3. הנחות על מס שבח

מוכר זכות במקרקעין זכאי לקבל הנחות בשיעור ממס השבח לפי התקופות הבאות:

 • יום רכישת הנכס בין 7.11.2001 ועד 31.12.2002 – זכאי להנחה של 20% מהמס.
 • יום רכישת הנכס בין 1.1.2003 ועד 31.12.2003 – זכאי להנחה של 10% מהמס.

4. קיזוז הפסדים

מס שבח מהווה מקדמה על חשבון מס הכנסה. נישום שצבר הפסד עסקי או הפסד הון לתום שנת המס שקדמה למכירה והציג אישור שקיבל אצל פקיד השומה על גובה ההפסד וסוגו, רשאי להפחיתו ממס השבח.

 • הפסד עסקי – יקוזז כנגד השבח הריאלי והסכום האינפלציוני החייב. כל 1 ₪ הפסד יקוזז כנגד 1 ₪ שבח ריאלי / סכום אינפלציוני.
 • הפסד הון – יקוזז כנגד השבח הריאלי והיתרה כנגד הסכום האינפלציוני החייב. כל 1 ₪ הפסד יקוזז כנגד 1 ₪ שבח ריאלי וכל 1 ₪ הפסד יקוזז כנגד 3.5 ₪ מהסכום האינפלציוני החייב.

פטור ממס שבח

בנוסף להקלות ממס שבח, קיימים גם דרכים לקבל פטור מתשלום מס שבח שיובאו כאן.

1. פטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה

דירת מגורים מזכה כי כזו כמו שמוגדר לעיל. על מנת לקבל פטור, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • המוכר הוא תושב ישראל על פי פקודת מס הכנסה (או תושב חוץ שיש לו אישור מרשויות המס במדינת תושבותו לפיו אין בבעלותו דירה באותה מדינה).
 • יש לבקש את הפטור בצורה מפורשת על ידי טופס 7000 או בטופס 2988.
 • המוכר חייב למכור את כל זכויותיו בדירת המגורים ולא יכול להשאיר בידיו זכויות.
 • הפטור יינתן עד שווי תקרה של 4,508,000 ₪ נכון לשנת 2019 (תקרה 4,455,000 ₪ ב-2018). השווי מעל התקרה יחוייב במס לפי החלק היחסי שהוא מהווה מכלל שווי הרכישה.

2. פטור ממס שבח לדירת מגורים יחידה

דירת מגורים יחידה היא דירה שנרכשה אם היא היחידה של אותו רוכש, או אם יש לו דירה נוספת בבעלות עד 33.33% או אם יש לו דירה נוספת שקיבל בירושה בבעלות של עד 50% או שיש לו דירה נוספת שמושכרת בשכירות מוגנת לפני שנת 1997.

הפטור ניתן בתנאים הבאים:

 • הדירה היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור.
 • המוכר הוא בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהפכה להיות דירת מגורים.
 • המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור זה ב-18 החודשים הקודמים.
 • הנכס הנמכר לא היה בשכירות מוגנת או דירה שהחלק של המוכר בה לא עלה על 1/3 וזאת בעת מכירת דירה אחרת בפטור.
 • דירות נוספות לפי סעיף 49ג ו- 49ד לא יובאו במניין הדירות, והם:
  • הדירה הנוספת היא דירה חליפית שנרכה ב-18 החודשים שקדמו למכירה עם פטור.  
  • הדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1997.  
  • חלקו של מוכר הדירה לא עולה על 1/3 או לא עולה על 1/2 אם מדובר על ירושה.  
  • הדירה הנוספת התקבלה בירושה (ראו בהמשך).  
  • הדירה הנוספת היא דירה שבבעלות חברה אשר למוכר זכויות בה בחלק שאינו עולה על 1/3 או 1/2 אם הזכויות התקבלו בירושה או שהיא מהווה מלאי עסקי.

3. פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה בירושה

ניתן לקבל פטור בתנאים הבאים:

 • המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש או בן זוג של צאצא של המוריש.
 • המוריש היה בעל דירת מגורים אחת בלבד לפני פטירתו.
 • אם היה המוריש בחיים ומוכר את הדירה הוא היה זכאי לפטור.

4. פטור חד פעמי ממס שבח במכירת 2 דירות

ניתן לקבל פטור בתנאים הבאים:

 • במועד מכירת הדירה לצרכי פטור ממס יש בבעלות המוכר דירה אחת נוספת בלבד.
 • המוכר מכר את הדירה הנוספת בפטור ממס תוך 12 חודשים ממכירת הדירה הראשונה.
 • שווי 2 הדירות יחדיו לא עולה על 2,028,000 ₪ בשנת 2019 (תקרה 2,004,000 ₪ ב- 2018).
 • בשנה לפני מכירת הדירה השניה או בשנה אחריה, הרוכש רכש דירה חלופית (דירה שלישית) בסכום של 75% לפחות משווי 2 הדירות הקודמות יחדיו.
 • למרות זאת, אם שווי 2 הדירות עלה על הסכום בנקודה ה-3 כאן אך נמוך מסכום של 3,372,000 ₪ בשנת 2019 (שווי מרבי של דירות), אז יינתן פטור במכירת הדירה הראשונה בגובה ההפרש שבין תקרת שווי 2 הדירות יחדיו לבין שווי הדירה הנוספת. יתרת שווי המכירה שלא פטורה, תחוייב במס לפי חלקה היחסי משווי המכירה במכירת זכות שאינה דירת מגורים מזכה (דרך לינארית רגילה).

5. פטורים נוספים

יש עוד סוגי פטור שניתנים במקרים מורכבים יותר לפי סעיפים 60-71 לחוק שמהווים למעשה דחיית מס.

מה ההבדל בין מס שבח או לבין היטל השבחה?

מס שבח הוא תשלום המוטל על ידי מחלקת מיסוי מקרקעין ברשות המסים כתוצאה מרווחים שנוצרו עקב מכירת הנכס ברווח. היטל השבחה הוא תשלום המוטל על ידי ועדה מקומית לתכנות ולבניה כתוצאה מאישור הניתן על ידי הוועדה כמו תכנית מתאר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

למידע נוסף על היטל השבחה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • חשוב להבהיר כי המוכר, בן/בת הזוג (או ידוע בציבור) וילדים עד גיל 18 – ייחשבו מוכר אחד לעניין החוק.
 • מוכר דירה שנתקבלה במתנה, צריך לעבור תקופת צינון מיום קבלת הדירה בתנאים מסויימים.

עוד בנושא

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil