רכב ותחבורה

שווי שימוש ברכב 2020: מה זה אומר והאם כדאי לקבל רכב צמוד מהעבודה?

עובדים מסויימים מקבלים מהמעסיק שלכם רכב צמוד שניתן להם לצרכי העבודה וגם לצרכים פרטיים, כתוצאה מכך חל שווי שימוש ברכב על פי מס הכנסה. רכב צמוד מהעבודה הוא רעיון מעולה לעובדים שהם זקוקים לקבלו לצרכי העבודה, כדוגמת סוכני מכירות, עובדי שטח, מנהלים או תפקידים נוספים שמחייבים את העובד להיות מחוץ למקום העבודה.

חברות ועסקים מעמידים רכב צמוד לעובד מכסים את כל העלויות הקשורות החזקת רכב, לרבות עלויות בגין רכישת הרכב או השכרתו מחברת ליסינג, תחזוקה שוטפת וטיפולים וכן מכירתו. העובד מצד שני מרוויח רכב צמוד מהעבודה שמשמש אותו לא רק לצרכים עסקיים, אלא גם לצרכים פרטיים ואז גם העובד מרוויח מכך.

מה זה שווי שימוש ברכב צמוד?

שווי שימוש ברכב הוא סכום מסויים אשר נזקף לטובת השכר של העובד וכתוצאה מכך, על העובד יש לשלם מס על פי מדרגות מס הכנסה. פקודת מס הכנסה קובעת כי שווי שימוש ברכב מהווה מקור הכנסה, כלומר סכום זה מהווה שווי כספי של טובת הנאה אשר גלומה בשווי הפרטי של הרכב.

כאן נשאלת השאלה, רגע למה עובד מקבל רכב וגם צריך לשלם על זה? התשובה פשוטה מאוד והיא כבר נענתה בפסקה הקודמת. מדובר על נוחות ועל הטבה שמגיעה ממקום העבודה, מה שחוסך לעובד את העלויות ברכישת רכב, בהחזקתו השוטפת ובהפסד מירידת ערך בעת מכירת הרכב – על הטבות ומתנות כאמור צריך לשלם.

למעשה, לא פשוט לכמת את ההטבה הזו לכסף, אך לרשות המסים, או מדוייק יותר, למס הכנסה יש שיטה לחישוב שווי ההטבה בכסף והיא קרויה בשם "שווי השימוש ברכב".

איך זה משפיע על עובדים?

עובדים בעלי רכב צמוד מעבודה ישלמו מס הכנסה על שווי שימוש לרכב. למעשה, שווי שימוש לרכב זוהי מעין הכנסה של העובד, למרות שהוא לא רואה אותה בפועל בחשבון הבנק. מדובר על הטבה שניתנת לזכותו.

מכיוון שמדובר על מקור הכנסה מבחינת רשות המסים, פקודת מס הכנסה, הרי שישולם בגינו מיסוי לפי מדרגות מס.

דוגמה:

עובד מקבל שכר של 10,000 ₪ מעבודה, בנוסף לכך יש לו רכב ששווי השימוש שלו הוא 2,500 ₪. כמה מס ישלם עבור תוספת הטבה זו.

 • השכר של העובד הוא 12,500 ₪.
 • במדרגה זו יש לשלם 20% מס.
 • על הוספה של 2,500 ₪ יש לשלם מס בסך 500 ₪.

שיטות חישוב שווי שימוש ברכב

עד שנת 2010 הייתה שיטת חישוב אחת בישראל והרפורמה בשווי השימוש שאושרה בנובמבר 2009 יצרה שיטת חישוב חדשה שהיא חלק מהמלצות ועדת מיסוי ירוק. שיטת קבוצות המחיר שייכת לרכבים שנרשמו לראשונה לפני שנת 2010 ו- שיטת הליניאריות תקפה לגבי רכבים שנרשמו החל מ-2010.

1. שיטת הקבוצות

על פי תקנות שווי השימוש לפני התיקון שלהן בנובמבר 2009, רכבים התחלקו ל-7 קבוצות מחיר בסדר עולה, מהזולים ליקרים, על פי המחירון של היבואן בישראל. ברישיון הרכב מופיעה קבוצת המחיר אליה הרכב משתייך ולפיכך נקבע מהו שווי שימוש לרכב זה. לכל קבוצת מחיר נקבע שווי שימוש חודשי כך שככל שהקבוצה גדולה יותר, כך שווי שימוש גדול יותר.

שיטה זו חלה על כלי רכב שנרשמו לראשונה במשרד התחבורה עד 31 בדצמבר 2009. בנוסף, היא חלה גם על אופנועים מסיווג L3 ללא קשר למועד הרכישה.

2. השיטה הליניארית

תקנות שווי חדשות קובעות כי החל מתאריך 1.1.2010 מיושמת שיטת חישוב ליניארית של שווי השימוש ברכב בהתאם למחיר המתואם לצרכן (הסבר בהמשך) של הרכב. שווי השימוש שנזקף להכנסה הוא אחוז מתוך המחיר המתואם לצרכן, כך שככל שמחיר הרכב גדול יותר, שווי השימוש גדל.

שיטה זו מאפשרת ליבואני רכב לגלם את התמריצים הכלכליים השונים בעת יבוא רכב וזה משפיע על מס קניה שהם ישלמו. כך למשל, ככל שרכב מזהם פחות, כך מס הקניה שיחול עליו נמוך יותר – מה שעשוי לתרום לקיטון במחיר הרכב לצרכן ולכן גם שווי השימוש ברכב כזה יהיה נמוך יותר.

שיטה זו חלה אך ורק על כלי רכב שנרשמו לראשונה במשרד התחבורה החל מתאריך 1 בינואר 2010 ואילך.

שיעור שווי השימוש

כאמור לעיל, עד שנת 2010 חלה שיטת קבוצות מחיר, כלומר לפי טבלת שווי רכב. החל משנת 2010 חלה שיטה חדשה בחישוב שווי השימוש עבור כלל הרכבים ולמעט אופנועים סוג L3, כך שהסכום נגזר מהמחיר המתואם לצרכן. שווי השימוש מחושב באופן חודשי.

עד שנת 2010 – מספרים אלו מתואמים לשנת המס 2019:

 • קבוצת מחיר 1 – 2,750 ₪.
 • קבוצת מחיר 2 – 2,980 ₪.
 • קבוצת מחיר 3 – 3,830 ₪.
 • קבוצת מחיר 4 – 4,590 ₪.
 • קבוצת מחיר 5 – 6,360 ₪.
 • קבוצת מחיר 6 – 8,240 ₪.
 • קבוצת מחיר 7 – 10,600 ₪.
 • אופנוע L3 – בסך 910 ₪.

בשנת 2010 בלבד – מספרים אלו נקבעו כך שעבור חלק משמעותי מהרכבים לא יהיו פערים בין 2 השיטות.

 • רכבים שמחירם המקורי עד 130 אלף ₪ – שווי שימוש 2.04%.
 • רכבים שמחירם המקורי מעל 130 אלף ₪ – שווי שימוש 2.48%.

שנת 2011 ואילך – כחלק מיישום השלב האחרון במתווה העלאת סכומי שווי השימוש לפי קבוצות המחיר שנקבע בשנת 2007. בתקופה זו עובדים הרגישו שימושיים בשווי השימוש החודשי, כך שאם מחיר הרכבים עלה משמעותית, שיעור שווי השימוש ירד, ולהיפך.

 • עבור כלל הרכבים – שווי שימוש 2.48%.

בכל מקרה, בתקנות נקבע כי שיעור שווי השימוש לא יפחת מ-2.43% ולא יעלה על 2.6%.

תקרת מחיר מחירון

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש ברכב היא 509,070 ₪ כיום. כלומר, רכב שמחיר המחירון שלו מעל סכום זה, ישלם שווי שימוש לפי השיעור הזה, שכן זוהי התקרה המקסימלית.

הפחתת סכום שווי שימוש ברכב

במסגרת תקנות שווי שימוש החדשות ניתן להפחית את סכום שווי השימוש החודשי באמצעות תמריצים הניתנים על ידי רשות המסים. כלי רכב חשמליים והיברידיים יהיו זכאים להטבות באופן הבא:

 • רכב היברידי שלא נטען מרשת החשמל – מקנה הפחתה של 500 ₪ לחודש.
 • רכב היברידי שנטען מרשת החשמל (פלאג-אין) – מקנה הפחתה של 990 ₪ בחודש.
 • רכב חשמלי – מקנה הפחתה של 990 ₪ בחודש.

אולם, גם לרכבים היברידיים שנרשמו עד שנת 2010 ניתנת הנחה של 500 ₪.

הגדרות לעניין שווי שימוש ברכב

 • מחיר מקורי – מחיר הרכב לצרכן של הרכב הראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בשנת הרישום, המאוחר מבינהם.
 • יחס מדדים – מדד ידוע בינואר של כל שנת מס חלקי מדד ידוע בינואר של שנת רישומו של הרכב לראשונה.
 • הפרש התאמה – הנמוך מבין אלה:
  • הפרש בין המחיר הממוצע לבין המחיר המשוערך. אם התוצאה נמוכה מאפס, אז אפס.
  • הפרש בין המחיר הממוצע לבין המחיר המקורי. הפרש התאמה שלילי, משמעו כי בסיס המס לחישוב שווי שימוש יפחת.
 • מחיר ממוצע – סכום המחיר לצרכן המחיר לצרכן בכל יום ויום כשהוא מחולק ב-365 או מספר הימים ממועד רישומו של הרכב ועד סוף שנת המס. החישוב לא כולל מבצעים והנחות לציי רכב או למועדוני צרכנות.
 • מחיר משוערך – המחיר המקורי כשהוא מוכפל בשער החליפין הממוצע של מטבע היבוא של אותו דגם בשנת המס הנוכחית ביחס לשער החליפין הידוע ב- 1 בינואר של שנת המס. ירידה בשער החליפין משמע כי המחיר המשוערך יהיה המחיר המקורי.
 • מחיר מתואם לצרכן
  • בשנת רישום הרכב לראשונה – זהו מחיר מקורי.
  • בשנת המס העוקבת – התוצאה המקבלת מהכפלת יחס מדדים בסכום של חיבור המחיר המקורי עם הפרש התאמה.

מחשבון שווי שימוש ברכב צמוד

רשות המסים השיקה מחשבון שבו ניתן לחשב מהו שווי השימוש שחל על רכב צמוד מהעבודה. המחשבון פועל לפי שיטת המודל הלינארי עבור רכבים החל משנת 2010. כניסה לאתר.

מידע נוסף

 • במרץ 2017 קבע בית המשפט המחוזי כי שווי שימוש ברכב ייעשה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה ולא לפי תוכנות לחישוב ולניטור שימוש ברכב וסיווגו על פי פרטי או עסקי.
 • בחודש מאי 2019, דחה בית המשפט העליון את הערעורים ופסק כי שווי שימוש ברכב ייעשה בהתאם לתקנות ולא ניתן לעשות זאת בדרך אחרת.

פסיקה וחקיקה – הוראות חוק

 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז-1987
 • תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), תשע"ו-2015
 • פסק דין ע"א 4096/18, בית המשפט העליון

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close