חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תקופת לידה והורות (חופשת לידה) – מי זכאי, אורך התקופה ומתי לצאת לחופשה?

עובדת שעבדה אצל מעסיק, זכאית לקבל חופשת לידה מעבודה (תקופת לידה והורות) שחלקה בתשלום דמי לידה וחלקה לא. גם בן הזוג שלה, יכול לצאת לחופשה כזו בהתאם להוראות החוק.

מטרת הכתבה היא לספק הסבר לגבי הזכאות הזו. חשוב לשים זה, כתבה זו מדברת על חופשת לידה ולא על דמי לידה, שלכך כתבה אחרת.

מהי חופשת לידה (תקופת לידה והורות)?

עובדת שעבדה אצל מעסיק וילדה, זכאית לצאת לחופשת לידה מעבודה שעבור חלקה משולמים לה דמי לידה ועבור חלק אחר אין תשלום, וזו מהווה חופשה ללא תשלום. חופשת הלידה היא באורך של 26 שבועות או 15 שבועות, בהתאם למספר חודשי עבודה של העובדת אצל המעסיק.

חופשת הלידה ניתנת למימוש הן לפני הלידה והן לאחר הלידה, ניתן להאריך או לקצר אותה בהתאם להתקיימות של תנאים מסויימים.

החל משנת 2016 תוקן חוק עבודת נשים ומאז, הוחלף המונח "חופשת לידה" ב- "תקופת לידה והורות". במסגרת התיקון לחוק ניתנה זכאות גם לאב להנות מחלק מתקופת הלידה – כלומר, שהעובדת יכולה לחלוק חלק מהתקופה עם בן הזוג שלה.

במהלך תקופת לידה והורות, היולדת אינה עובדת והמעסיק לא יכול להעסיק אותה בתקופה זו. כמו כן, חלים דינים נוספים בעניין אי פיטורים, הפרשות לפנסיה ועוד.

מי זכאי לחופשת לידה?

אז מי בעצם זכאי לקבל חופשת לידה או בשמה העדכני – תקופת לידה והורות? הנה תנאי הזכאות:

 • כל אישה יולדת שעבדה במקום עבודה, ללא קשר לוותק שלה.
 • גם עובדת שהעובר/התינוק שלה נפטר – לפני או אחרי הלידה.
 • בן זוג של יולדת, במקרים מסויימים.
 • אוכלוסיות אחרות – הורים מאמצים, הורים מקבלים תינוק למשמורת מאם פונדקאית.

שימו לב: אלו תנאי הזכאות לחופשת לידה – לא לדמי לידה!

אורך תקופת לידה והורות (חופשת לידה)

החוק קובע כי אורך תקופת לידה והורות, כלומר אורך חופשת הלידה היא בהתאם לוותק במקום העבודה של העובדת. כלומר:

 • עובדת שעבדה 12 חודשים ומעלה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה – חופשה באורך 26 שבועות.
 • עובדת שעבדה עד 12 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה – חופשה באורך 15 שבועות. לפני 2017, האורך היה 14 שבועות.

עוד חשוב להוסיף, ניתן לקצר או להאריך את אורך התקופה בהתאם לתנאים שמפורטים בהמשך. אולם, כך או כך, אורך התקופה לא יכול להיות פחות מ-15 שבועות בשום מקרה.

ניתן לממש את חופשת הלידה (תקופת הלידה וההורות) הן אחרי הלידה והן לפני הלידה. העובדת זכאית לממש עד 7 שבועות מתוך התקופה האמור לפני הלידה ואת השאר לאחר הלידה.

למשל: עובדת שעבדה שנתיים זכאית ל-26 שבועות, היא יכולה לקבוע כי 5 שבועות יהיו לפני הלידה ו-21 שבועות לאחר הלידה.

הארכה של תקופת לידה והורות

תקופת הלידה עשוייה להיארך בהתאם למקרים הבאים:

 • מחלה או אשפוז של היולדת – במקרה של אשפוז מעל 12 שעות, העובדת יכולה להאריך את החופשה ב- 4 שבועות נוספים.
 • לידה של יותר מילד אחד באותה לידה – אם העובדת ילדה עוד ילדים באותה לידה (שניים, שלושה ומעלה), היא יכולה להאריך את התקופה ב-3 שבועות נוספים.
 • אשפוז של הילד – יולדת אשר הילד שלה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים, למשך שבועיים לפחות בתוך תקופת הלידה – זכאית להאריך עד תקופת האשפוז אך לא יותר מ-20 שבועות.

כך או כך, ניתן להאריך את התקופה לכל היותר ב-20 שבועות.

קיצור תקופת לידה והורות

תקופת הלידה עשויה גם להיקצר במקרים אלו:

 • אם הילד נולד לא בחיים – בהסכמת היולדת ובאישור בכתב מהרופא.
 • אם היולדת מעוניינת שילדה יאומץ לפי חוק.
 • אם היא אם נושאת לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

כל זאת, בתנאי שהתקופה תהיה לפחות 3 שבועות לאחר הלידה. לגבי אימוץ או נשיאת עובר – הדבר חייב להיעשות בהתאם להוראות החוק, אחרת הדבר לא ייחשב.

תקופת לידה על ידי בן זוג היולדת (חלוקה)

בן הזוג של היולדת רשאי לנצל ולהשתמש בחלק מתקופת הלידה במקום בת הזוג ובתנאי שהיא הסכימה לכך. תקופת הלידה שלו תחל ביום שבו בת הזוג שלו ילדה ולכל היותר למשך הזמן שלא נוצלה על ידה.

הזכאות של העובד היא במקרים מסויימים:

 • לידה של יותר מילד אחד – מתוך 3 השבועות הנוספים עבור כל ילד נוסף, הוא יכול לנצל עבור כל ילד נוסף בין 7 ימים לבין 14 ימים.
 • מחלה או נכות של בת הזוג – אם בת הזוג שלו ילדה, הילד נמצא עימו ובחזקתו של האב, וכן בתנאי שהילד נמצא בטיפולו של העובד (בן הזוג) בגלל מחלה או נכות של בת הזוג, כולל אישור מרופא בכך המעיד על כך.
 • אם העובדת בחרה לקצר את תקופת הלידה מתוך 6 החודשים הראשונים שלאחר הלידה.
 • אם העובדת זכאית לדמי לידה והיא ויתרה עבור השבוע האחרון, ובן הזוג יצא לחופשה בת שבוע ימים במקביל לבת זוגתו.

דמי לידה במהלך תקופת לידה והורות (חופשת לידה)

במהלך תקופת הלידה, העובדת לא זכאית לקבל שכר עבודה. עם זאת, עובדת יולדת זכאית לקבל דמי לידה על ידי הביטוח הלאומי בהתאם לוותק במקום העבודה. דמי הלידה משולמים בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות לדמי לידה ומקסימום עד 15 שבועות.

התשלום נועד לפצות את היולדת בשל הפסקת העבודה וניתן לקבל את התשלומים החל מהיום בו העובדת הפסיקה לעבוד. למידע נוסף ניתן לקרוא את הכתבה על דמי לידה.

הפרשה לפנסיה במהלך תקופת לידה והורות

המעסיק חייב להפריש לחיסכון הפנסיוני של העובד/העובדת, כלומר לפנסיית החובה ולפיצויי פיטורים במהלך תקופת לידה והורות (חופשת לידה) רק בתקופת זמן בה העובד/העובדת זכאי/ת לקבל דמי לידה או גמלה לשמירת הריון. כל זאת, בתנאי שהעובד/העובדת עבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.

עבור שאר התקופה, הוא אינו חייב להפריש.

הגבלת פיטורים

אסור לפטר עובדת במהלך תקופת לידה והורות, גם אסור לגרום לכך שהיא תפוטר. אסור גם לפטר עובדת בהריון ואסור לפטר בתקופה של 60 יום לאחר חופשת הלידה.

חזרה לעבודה לאחר תקופת לידה והורות

לאחר תקופת הלידה או לאחר קיצור התקופה, העובדת זכאית לחזור לעבודה ולהמשיך לעבוד באותם תנאים כמו שעבדה לפני כן. המעסיק לא יכול לפגוע בהיקף המשרה שלה או בשכר / הכנסה.

אולם, אין מניעה שהיא תעבוד בתפקיד אחר, בהתאם להוראות החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי או כל דין משפטי אחר.

הטבות מס

עובדת יולדת ועובד בן הזוג שלה, זכאים להטבות מס של נקודות זיכוי ממס הכנסה, אותו ניתן לקבל באופן רטרואקטיבי מתחילת השנה.

כמו כן, העובדת עשויה להיות זכאית לקבלת החזר מס הכנסה אם שילמה מס הכנסה במהלך העבודה כך שהשכר השנתי הכולל חושב לפי שכר גבוה, אך בפועל היה נמוך יותר.

מה עוד חשוב לדעת?

 • עובדת שילדה כמה ילדים בלידה אחת, זכאית לקבל קצבת לידה.
 • העובדת זכאית לקבל מענק לידה.
 • למיד על נקודות זיכוי, ניתן לקרוא את הכתבה על נקודות זיכוי ממס הכנסה להורים.
 • עובדת יולדת עשויה להיות זכאית לקבל גם שי לחג אם נהוג או חובה לתת.
 • במהלך תקופת הלידה, העובדת זכאית לצבירת וותק של כל הזכויות הסוציאליות שלה כמו דמי הבראה, חופשת מחלה, חופשה שנתית ועוד.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil