חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

התקן תדלוק אוטומטי כללי (דלקן אוניברסלי) – מהו, איך מתקינים ואופן שימוש

דלקן אוניברסלי (התקן תדלוק אוטומטי כללי) מאפשר לכל נהג ובעל רכב לתדלק את הרכב שלו בכל תחנת דלק ללא שיוך לחברת דלק מסויימת. הדלקן האוניברסלי מאפשר תדלוק אוטומטי תוך כדי זיהוי כלי הרכב וללא צורך בגבייה מראש.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות מתוך הדין.

מה זה התקן תדלוק אוטומטי כללי (דלקן אוניברסלי)?

התקן תדלוק אוטומטי כללי (או בשמות נוספים: דלקן אוניברסלי, התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי, וכד') הוא התקן תדלוק אוטומטי המאפשר רכישה של דלק מכל חברת דלק שאצלה יש אפשרות של רכישה באמצעות התקן כזה, בין אם ההתקן הותקן על ידי חברת דלק מסויימת ובין אם לא.

התקן תדלוק אוטומטי (כללי או לא כללי) הוא התקן המאפשר תדלוק כלי רכב על ידי זיהוי כלי הרכב ומדידה אלקטרונית של כמות הדלק, ורישום במאגר אלקטרוני לצורך חיוב כספי ממוחשב.

במילים אחרות, התקן תדלוק אוטומטי כללי הוא טבעת או מכשיר, המותקן בפתח מכסה הדלק של הרכב ובו מצוי מידע אודות צרכן הדלק, לרבות שם הצרכן, מספר הרכב ופרטים נוספים. פרטים אלו מוזנים אל תוך ההתקן בעת התקנתו.

התקן התדלוק האוטומטי הכללי מאפשר לצרכן לרכוש דלק בחברת דלק או בתחנת דלק, באמצעות משאבת דלק (פיית תדלוק) מיוחדת המאפשרת זיהוי ההתקן ללא צורך בתשלום מיד עם סיום פעולת התדלוק. התשלום ותנאי הרכישה כאמור נעשים בהתאם להסכם בין הצרכן או העסק לבין חברת הדלק או תחנת הדלק.

הסיבה לכך שהוא התקן מסוג כללי (אוניברסלי), הוא משום שהצרכן רשאי לתדלק את הרכב בכל חברת דלק או תחנת דלק, עם התקן אחד ויחיד בלי הצורך להתקין מחדש אותו. הצרכן רשאי לתדלק את הרכב ללא הצורך להיות כבול לחברה מסוימת. כדי להנות מתדלוק בכל תחנות הדלק, יש צורך לבצע הסכם מול כולם או כמה מהם.

בהתאם להוראות הדין, החל משנת 2019 לא ניתן יותר לתדלק את הרכב באמצעות דלק רגיל שהינו דלקן ממותג של חברה כלשהי וחברות הדלק מחויבות להחליף את המשאבות לכאלו שמיועדים להתקנים אוניברסליים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן, בין אם הוא אדם פרטי, בית עסק קטן או בית עסק גדול עם צי של רכבים (חברות הסעות, חברות הובלות, משאיות של מפעלים, רכבי ליסינג וכד') – זכאי לתדלק עם דלקן אוניברסלי.

יחד עם זאת, חברת דלק רשאית לסרב להתקשר עם לקוח בהסכם או לסרב למכור דלק באופן זה, במקרים אלו:

 • היעדר יכולת תשלום של הצרכן.
 • קיום של ניסיון עסקי קודם של הצרכן.
 • אי העמדת ביטחונות סבירים על ידי הלקוח.

אולם, מסירה של פרטי כרטיס אשראי מהווה העמדת ביטחון סביר.

מימוש הזכאות – התקנה ורכישה באמצעות התקן כללי

צרכן פרטי או עסקי המעוניין לתדלק את רכבו עם דלקן אוניברסלי צריך להתקין את ההתקן, לבצע הסכם עם חברת דלק ולפנות לתחנה בה קיימת משאבה / פייה להתקן תדלוק.

1. התקנת התקן תדלוק אוטומטי כללי

כדי לקבל התקן תדלוק אוניברסלי, על הצרכן לפנות אל חברות מורשות שהן היצרניות של ההתקן או לחברות הדלק (פרטים לגביהם בחלק "הרחבות נוספות" בעמוד זה בהמשך). בנוסף, חברת הדלק או הגורם דרכו מותקן ההתקן מחוייבים לתת לצרכן קודי שיוך.

מחיר התקנת ההתקן משתנה בהתאם למקור הפניה לגבי התקנת ההתקן, כוח המיקוח שיש לצרכן מול חברת הדלק ופרטים נוספים.

2. חתימת הסכם מול חברת דלק מסוימת

כדי להתחיל תדלוק, יש לחתום על הסכם התקשרות מול חברת דלק מסויימת או כמה חברות חלק (אפילו במקביל). ההסכם כולל את תנאי התדלוק, מחיר הדלק, סוג הדלק המבוקש, אובליגו (גובה אשראי), מועד ואופן התשלום.

חברת הדלק לא רשאית לכלול סעיף בהסכם הכולל תשלום על הפסקת התקשרות. יחד עם זאת, אם היא התקינה התקן תדלוק אוטומטי כללי (דלקן אוניברסלי) בכלי הרכב של הצרכן, היא רשאית לגבות ממנו החזר עלויות בגין התקנת ההתקן לרבות עלות התקנתו – אך היא לא יכולה לגבות כל תשלום כזה אם חלפה שנה וחצי (18 חודשים) ממועד התקנת ההתקן ברכב.

3. תדלוק בפועל

צרכן המעוניין לתדלק את רכבו באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי, לאחר שהותקן אצלו התקן כאמור וקיים הסכם מול חברת דלק, יכול לגשת אל כל תחנות דלק של אותה חברה שהוא מעוניין על מנת לתדלק את רכבו.

יש לגשת אל תחנה בה קיימת משאבה או פייה הכוללת קורא דלקן אוניברסלי. ניתן לברר זאת מול המתדלק או מנהל התחנה.

התדלוק נעשה באופן רגיל כמו תדלוק רגיל, אך ללא צורך בשימוש עם אמצעי תשלום במקום. עם סיום התדלוק והחזרת המשאבה למקומה, אמורה לצאת פתקית הכוללת פרטים לגבי הרכב ומספר ליטרים של דלק.

כזכור, כדי לתדלק בתחנות דלק אחרות של חברות אחרות, יש צורך לבצע הסכם גם מול החברות האחרות. ניתן לבצע כמה הסכמים עם דלקן אוניברסלי אחד ויחיד.

הרחבות נוספות

בחלק זה מובאים נוספים נוספים הקשורים לנושא.

1. מפרט להתקן תדלוק אוטומטי כללי

חברת דלק או מי מטעמה לא רשאית להתקין או לספק התקן תדלוק אוטומטי כללי, או כל רכיב שלה, ולא רשאית למכור אותם לצורך אספקה או התקנה אם הם לא תואמים את המפרט.

המפרט כולל פרטים דרושים לצורך יצירת תקשורת בין כל דלקן אוניברסלי המותקן ברכב לפי דרישות לבין כל קורא העומד בדרישות, ובין היתר דרישות הצפנה וכן שהמפרט יעמוד בדרישות אלו:

 • ההתקן עומד בתקן מספר 6200 של מכון התקנים הישראלי.
 • ניתן לביצע לפיו קידוד, הצפנה וצבירה של נתונים כך שלכל רכב יהיה קוד מזהה יחודי שאינו ניתן להעתקה, צריבה חוזרת או העברה או דליפת מידע.
 • הבטחה כי שימוש בהתקן כזה אינו משבש פעולה של מערכת רכב כלשהי.
 • הבטחה כי ההתקן מאפשר הפסקת התקשרות בין הלקוח לחברת הדלק, לבצע התקשרות עם חברת דלק נוספת או אחרת, וזאת מבלי להחליף את ההתקן ובלי לצרוב בהתקן נתונים חדשים.
 • הוא כולל דרך תמסורת נתונים מהקורא הכללי ללקוח תוך כדי מניעת הערה לגורמים אחרים.
 • ועוד.

למידע נוסף אודות המפרט, ניתן לעיין בקובץ PDF של משרד האנרגיה כאן.

2. רשימת חברות מורשות להתקנת דלקן אוניברסלי

אלו חברות מורשות המייצרות דלקנים אוניברסליים:

 1. אורפק טכנולוגיות בע"מ.
 2. רוזמן הנדסה בע"מ.
 3. נתב שירותים בע"מ.

3. רשימת חברות / תחנות דלק לתדלוק עם דלקן אוניברסלי

אדם פרטי או בעל עסק המעוניין לתדלק עם התקן תדלוק אוטומטי כללי יכול לפנות לגופים אלו:

מידע נוסף

 • חברות הדלק עשויות להציע פתרונות נוספים וחלופיים כגון כרטיס תדלוק, שדומה לכרטיס אשראי המאפשר רכישה של דלק ותשלום בהתאם להסכם.
 • צרכן רשאי לעיין ולקבל את החשבונית ופירוט החשבון וצריכת הדלק לצורך השוואה וקבלת מידע נוסף.
 • ההבדל העיקרי בין דלקן רגיל לאוניברסלי הוא שהרגיל הוא משוייך לחברת דלק מסויימת ורק אצלה ניתן לתדלק ואוניברסלי מאפשר תדלוק בכל תחנת דלק, גם של מתחרה ואפילו במקביל – ללא הצורך להחליף את ההתקן.
 • אין אפשרות להפוך דלקן רגיל משוייך לתוך דלקן אוניברסלי. צרכן שיש לו התקן תדלוק רגיל ומענוניין באוניברסלי, נדרש להתקן מחדש התקן שעומד במפרט משרד האנרגיה ובתקן מספר 6200 של מכון התקנים.
 • מי שמוכר התקן שהוא לא כללי או דלק באמצעות דלקן לא אוניברסלי בניגוד לתקנות – דינו מאסר או קנס לפי חוק העונשין.
 • מחיר הדלק – ממה מורכב ומה מחיר הדלק היום

חקיקה ופסיקה

 • חוק משק הדלק (קידום התחרות), תשנ"ד-1994
 • תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), תשע"ב-2011

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil