חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זכויות עובדים בתקופה ובימי משבר נגיף קורונה

משבר נגיף הקורונה משפיע על כל העובדים ועל כל המעסיק באופן ישיר או עקיף ולפיכך חשוב להכיר רשימת זכויות עובדים בעת המשבר. הכתבה מדברת בעיקר על זכויות של עובדים שכירים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

זכויות עובדים בעת משבר קורונה

נגיף (וירוס) הקורונה (באנגלית: Novel Coronavirus) הוא נגיף אחד מתוך משפחה שלמה של נגיפים הגורמים למחלות בבעלי חיים ומשפיעים גם על בני אדם. נגיף הקורונה החדש (2019) היא מחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור.

עובדים ומעסיקים צריכים לדעת את כל הזכויות והחובות שלהם במסגרת המשבר הזה. יש לציין כי מדובר על משבר עולמי, אך הוא משפיע גם על עסקים קטנים שמציעים מוצרים שירותים בתוך ישראל.

זכויות עובדים הם כל הזכויות בשל העסקה של עובד בעת משבר הקורונה וזכויות אחרות שמגיעות לעובדים אלו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל אוכלוסיית העובדים השכירים.

רשימת זכויות עובדים בעת קורונה

אלו הם זכויות העובדים:

1. מקום העבודה

ככלל, אין הגבלה על הגעת עובד לעבודה, למעט עסקים שנסגרו מכוח הוראות צו משרד הבריאות. מותר להגיע לעבודה ולעבוד, אולם נכון למועד זה על העובדים לשמור מרחק של 2 מטרים בין אחד לשני. ככל שאין מרחק סביר זה, על המעסיק לדאוג לביצע כאמור. נכון לכעת, אין הוראות המחייבות בכך את המעסיק.

למרות זאת, מעסיק יכול לבקש מהעובד לעבוד מהבית ולא להגיע אל מקום העבודה, כמו כן הוא יוכל להורות על כך עקב דרישה או בקשה כאמור לפי הנחיות משרד הבריאות.

יש לציין כי לגבי עובד השוהה בבידוד בית חל איסור על הגעה למקום העבודה. כמו כן, המעסיק לא רשאי לדרוש ממנו להגיע לעבודה או לאפשר לו להיכנס למקום העבודה.

בעסק בו מועסקים עובדים במשמרת – המעסיק צריך לשבץ את אותם קבוצת עובדים, ככל הניתן, באותה משמרת.

2. שכר עבודה

ככלל, עובד זכאי לקבל שכר עבודה רגיל גם אם הגיע לעבודה ועבד וגם אם עבד מהבית או ממיקום אחר. העובד זכאי לשאר התוספות ורכיבי השכר באופן רגיל.

ככל שהעובד עבד מהבית, הוא אינו זכאי לתשלום דמי נסיעות (החזר הוצאות נסיעה) משום שתשלום זה נועד לכסות הוצאות, ואם אין הוצאות הגעה לעבודה – אין סיבת תשלום.

3. שעות נוספות

קיים היתר יעודי להעסקת עובדים בשעות נוספות בעבודה בהלך משבר קורונה. ההיתר הוא זמני למשך כחודשיים או עד תוקף צו בריאות העם לעניין בידוד בית של משרד הבריאות.

בהתאם להיתר, ניתן להעסיק עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה יותר מאשר בתקופה רגילה.

4. חופשה ללא תשלום

ככלל, המעסיק אינו רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום ובמקרה כזה, הוא יכול לחייב את העובד לנצל את ימי החופשה השנתית שלו.

אולם במקרה של צמצומים ומצב כאמור, המעסיק יכול להוציא את העובדים לחל"ת ארוך עד לסיום המשבר או מועד אחר.

עובדים שמקום עבודתם נסגר עקב הגבלה על התקהלות והתכנסות בשל נגיף קורונה – לא יהיו זכאים לשכר, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם עבודה אישי. אולם, הם יהיו זכאים לתשלום דמי אבטלה כמפורט בהמשך.

5. ימי מחלה על בידוד בית

עובד ששוהה בבידוד בית או שילדו שוהה בבידוד, זכאי לקבל דמי מחלה על ימי מחלה בשל נגיף קורונה. משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת החלה על כלל העובדים במשק ואין צורך להציג תעודת מחלה אחרת.

יש לציין כי בעת ימי המחלה בשל בידוד, המעסיק לא רשאי לדרוש מהעובד לעבוד – לפחות בהתאם להוראות החוק ותקנות לעניין דמי מחלה. אולם סוגייה זו תיענה רק במקרה של פסיקת בית הדין לעבודה.

לגבי עובד שיצא לחופשת מחלה מסיבה אחרת – זכאי לתשלום דמי מחלה רגילים כנהוג לפי חוק.

6. דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום

עובד שנדרש לצאת לחופשה כפוייה וללא תשלום על ידי המעסיק, זכאי לקבל דמי אבטלה. עובד כזה יוכל לקבל דמי אבטלה בגלל חופשה ללא תשלום עקב קורונה אם הוא עונה על תנאי הזכאות לתשלום, אם החופשה נעשתה מטעם המעסיק והיא עורכת מעל 30 ימים.

עובד כזה צריך לערוך רישום ראשוני אונליין באתר שירות התעסוקה או להגיע פיזית ללשכה, ולבסוף להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

מי שאינו עובד – זכאי לקבל דמי אבטלה רגילים בהתאם להוראות והזכאות בנושא.

7. פיטורין או התפטרות

מעסיק שמעוניין לפטר עובד, נדרש למסור הודעה מוקדמת לפני פיטורים ועובד שמעוניין להתפטר צריך למסור הודעה מוקדמת לפני התפטרות. הודעה כזו צריכה להיות זמן סביר מראש, בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

מעסיק שאינו מעוניין להעסיק עובד בתקופת הודעה מוקדמת עקב פיטורין או התפטרות, רשאי לשלם לו חלף הודעה מוקדמת שנכנסת לתוקף מיידית.

יחד עם זאת, לגבי עובד ששוהה בבידוד חל איסור על פיטורים.

8. נסיעה לחו"ל

אין הגבלה על נסיעה לחו"ל באופן עקרוני לגבי כלל העובדים למעט עובדי מערכת הבריאות. אולם, לאחר החזרה לישראל, על העובד חלה חובת בידוד בית בשל הגעה מכל יעד בעולם.

עובד מערכת הבריאות לא רשאי לצאת מחוץ לישראל בתקופת קורונה, למעט מקרים מסויימים.

9. היעדרות מעבודה להורים עקב סגירת מוסדות חינוך

הורים לילדים שמוסד החינוך שלכם נסגר, נדרשים למצוא פיתרון חלופי לילדיהם. הם יכולים להיעדר ממקום העבודה בתיאום מול המעסיק או לעבוד מהבית גם בתיאום מול המעסיק.

אולם, היעדרות שאינה עבודה מהבית אינה מזכה אותם בתשלום נכון לתקנות או צויים הקיימים כיום.

10. ימי חופשה

ככלל, יציאה לחופשה שנתית רגילה נקבעת על ידי העובד והמעסיק. עובד שמעוניין לצאת לחופשה רגילה מעבודה, רשאי להודיע על כך אל המעסיק והוא יכול להיענות לבקשה או לדחות אותם מטעמים סבירים והגיוניים.

אולם, עובד כאמור זכאי ל-2 ימי בחירה שעליהם המעסיק לא יכול לסרב על חופשה שנתית. במקרה כזה על העובד להודיע 30 יום מראש לבחירת היום.

בכל מקרה, על ימי חופשה העובד זכאי לקבל תשלום דמי חופשה.

11. החזר מס

עובד שהיה בחופשה ללא תשלום או ששכרו נהיה נמוך יותר בתקופה זו, זכאי לקבל החזר מס הכנסה. הסיבה לכך היא שמס הכנסה מחושב באופן שנתי, אולם נגבה באופן חודשי, מה שעשוי לגרום לפער בין חישוב המס הסופי לבין המס שנגבה בפועל לגבי אותה שנה.

12. היגיינה בעבודה

לפני כניסת אדם למקום העבודה, המעסיק או מי מטעמו, חייב לשאול את הנכנסים את השאלות האלה:

  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

אסור להתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות לעיל. אלא אם הוא השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת. דבר זה לא חל על אדם הנכנס מוסד רפואי לצורך טיפול רפואי.

בנוסף, המעסיק אחראי להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר. כאשר, לאחר ביצוע מדידת החום, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

זאת ועוד, מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:

  1. שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. אם במקום העבודה לא ניתן לשמור על מרחק זה, המעסיק צריך לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  2. הקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. אם הציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, על המעסיק להעביר חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  3. מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  4. מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

מידע נוסף

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil