חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: ימי מחלה לעובד עקב שהייה בבידוד בשל חשש הידבקות נגיף קורונה

עובד שהגיע לישראל דרך אחד היעדים (פירוט בהמשך), לרבות ממדינה אחרת, זכאי לקבל ימי מחלה בשל שהייה בבידוד עקב חשש הימצאות נגיף קורונה. משרד הבריאות הקנה תעודת מחלה כללית לכל עובד שכזה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות לאותם עובדים.

כתבה זו אינה רלוונטית יותר, משום שההוראות פקעו.

בעקבות פסיקת בג"ץ
תעודת המחלה הגורפת תקפה עד 30.09.2020 28.10.2020 (הוארך) בלבד ולאחר מכן מבוטלת.

ניתן לעיין בזכות החדשה שיש לעובד – תשלום דמי בידוד.

ימי מחלה עקב שהייה בבידוד בשל חשש הימצאות נגיף קורונה

נגיף (וירוס) הקורונה (באנגלית: Novel Coronavirus) הוא נגיף אחד מתוך משפחה שלמה של נגיפים הגורמים למחלות בבעלי חיים ומשפיעים גם על בני אדם. נגיף הקורונה החדש (2019) היא מחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור. סימני המחלה דומים לשפעת כגון חום, שיעול, קוצר נשימה וקשיי נשימה. המחלה עשויה לעבור מאדם לאדם בטווח שנע בין 2-14 ימים.

חובת בידוד בית חלה על כל חולה כאמור לעיל ומשך הבידוד הינו לתקופה של 14 יום ממועד השהייה האחרונה באחד היעדים (מפורט בהמשך) בכל מקום בעולם למעט יהודה ושומרון או עזה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם החולה (לפני העניין). משכך, אותו אדם, אינו יכול לחזור למקום עבודתו, עקב חובה החלה עליו לפי צו בריאות – וזאת למשך כל תקופתו, עד לסיום אותה תקופה כאמור מקודם.

כתוצאה מכך, משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת וכללית לגבי עובד ששהה בבידוד לפי צו בעניין נגיף הקורונה החדש. המשמעות היא שאותו עובד זכאי שתקופה השהייה תחושב כתקופה של ימי מחלה עבורה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות החוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות לקבל ימי מחלה היא עבור אחד או יותר מהאוכלוסייה הבאה:

 • כל אדם שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה ושומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.
 • כל אדם שהיה במגע הדוק עם חולה (חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל- nCoV).
 • כל מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים.

הערות ועדכונים: ניתן לקרוא את הכתבה על חובת בידוד בית בשל נגיף קורונה כדי לקרוא את העדכונים לגבי האוכלוסייה החייבים בהתאם לצו.

מספר ימי מחלה

מספר ימי המחלה לעניין זה הוא לכל התקופה עד להשלמת 14 ימים ממועד שהייה באחד היעדים או מגע עם החולה – לפי העניין.

דמי מחלה בשל שהייה בבידוד

דמי מחלה המשולמים לעובד בשל שהייה בבידוד, בדומה לתשלום ימי מחלה רגילים לכל דבר ועניין. התשלום נעשה כך:

 • יום המחלה הראשון – ללא תשלום.
 • יום המחלה השני והשלישי – 50% מהשכר הרגיל.
 • יום המחלה הרביעי ואילך – 100% מהשכר הרגיל.

למרות זאת, עובד שזכאי להטבות מכוח הסכם קיבוצי, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה או תנאים מיטיבים אחרים – יהיה זכאי לתשלום לפי אותם תנאים. כך שאם נהוג לשלם החל מהיום הראשון – אז התשלום הוא יהיה כך.

מימוש הזכאות – איך לקבל ימי מחלה ודמי מחלה בעניין?

החל מתאריך 29.10.2020 תעודת המחלה הגורפת מבוטלת לפי פסיקת בג"ץ. הוארך מתאריך 01.10.2020.

על מנת לקבל את הזכאות כאמור בכתבה זו, ראשית כל יש לדווח (חובה!) למשרד הבריאות על הימצאות בבידוד באמצעות מוקד קול-הבריאות בטלפון 5400* או דרך טופס דיווח עצמאי באתר משרד הבריאות.

בנוסף לאמור, יש להודיע אל המעסיק תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון על היעדרות מעבודה בהתאם לתקנות דמי מחלה.

לאחר מכן, ניתן לממש את הזכאות על ידי מסירה למעסיק את המסמכים הבאים:

 • תעודת מחלה גורפת – תעודת מחלה של משרד הבריאות מיום 04.02.2020 לעובד ששהה בבידוד עקב חשש הימצאות נגיף קורונה. (קישור לתעודה וגם לטופס ההצהרה).
 • הצהרת עובד – טופס הצהרה הכולל את פרטי העובד, תעודת זהות, תקופת הבידוד, יום השהייה האחרון באחד היעדים או יום המגע האחרון עם חולה, תאריך וחתימה.
 • אישור שהייה באחד היעדים – אסמכתא המעידה על שהייה באחד היעדים, לרבות כרטיס טיסה וכל מסמך אחר.

חשוב! אין צורך לגשת לרופא כדי לקבל אישור מחלה או תעודת מחלה. תעודת המחלה הגורפת ככתוב מקודם היא המסמך הרשמי והתקף והמעסיק לא יכול לדרוש לפנות לרופא.

הרחבות נוספות

עובד רשאי לקחת ימי מחלה על חשבון צבירת ימי מחלה גם על ילד שלו (עד גיל 16) ששוהה בבידוד לפי צו זה, והכל בתנאי שהתקיים אחד מאלה:

 • בן זוג (ההורה השני) עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו, או שבן זוגו לא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי ההיעדרות – וכל זאת עד 8 ימי מחלה בשנה.
 • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד – עד 16 ימי מחלה בשנה.

לצורך כך על העובד לספק את תעודת המחלה והצהרה לגבי ילדו. יש לציין כי גם לפי הוראות משרד החינוך כי היעדרות תלמידים בגלל בידוד לא מצריכה תעודה נוספת (קישור).

חיוב המעסיק לעבוד מהבית בבידוד – האם מותר או אסור?

בתקשורת נשמעים טיעונים של גורמים כאלו או אחרים שמציינים כי שהות בבידוד אינה באמת מחלה, אלא אמצעי זהירות כדי למנוע פגיעה והתפשטות הנגיף לאוכלוסיית אנשים אחרת.

בהתאם לתקנות דמי מחלה, על העובד להמציא אישור מהרופא חתום עם הפרטים לגבי העובד, תקופת שהות ומחלה. יחד עם זאת, תעודת מחלה גורפת של משרד הבריאות, היא תעודה המחליפה את תעודת המחלה הניתנת על ידי הרופא – והמעסיק לא רשאי לדרוש תעודה נוספת.

עובד השוהה בבידוד אינו רשאי לצאת מהבידוד לשום מקום ולפיכך העובד אינו יכול לצאת לעבוד במקום עבודה אחר או בעבודה אחרת.

כמו כן, לפי חוק דמי מחלה, המעסיק רשאי להציע לעובד עבודה מתאימה אחרת באותו מקום עבודה ואם העובד יסרב, הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה. יחד עם זאת, הסעיף מציין כי שלילת הזכות הזו רק במקרה בו הרופא קבע על פי ממצאים רפואיים שבגלל מגבלה רפואית העובד לא יכול לעבוד בפרק זמן מסויים, עבודה מסויימת או בתנאים מסויימים – וכתוצאה מכך העובד יכול לבצע את עבודתו באופן חלקי בלבד.

במקרה כזה, כאמור, גם אם העובד עושה עבודה חלקית, הוא לא זכאי לדמי מחלה, אך כן זכאי לשכר הרגיל שלו לגבי אותו יום כאילו עבד.

לכן, נראה שזה אינו המצב, אין מדובר על מגבלה רפואית וסעיף זה אינו מתייחס לעובדים בבידוד.

לפיכך – נראה כי המעסיק אינו רשאי לדרוש מהעובד לעבוד בעת שהות בבידוד. אולם, תשובה מספקת על כך תיווכח רק על ידי פסיקה של בית הדין המוסמך לכך, וכל תשובה שאינה כתובה בחוק – היא השערה בלבד.

על אף האמור לעיל, עובד שנדרש או התבקש לעבוד מהבית עקב הוראות משרד הבריאות או הנחיית המעסיק – שלא בגלל שהות בבידוד – אינו זכאי לדמי מחלה ויהיה זכאי לשכר הרגיל.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
 • תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • בג"ץ 2070/20 מיום 27.07.2020 – "תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות בעניין חולים סטטיסטיים השוהים בבידוד מניעתי איננה בגדר תעודת מחלה כהגדרתה בתקנות דמי מחלה, שהצגתה מזכה את העובד החולה בדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה"
 • בג"ץ 1633/20 – ז' מיום 01.10.2020 – "פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת מוארך כמבוקש עד יום 28.10.2020"

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil