חדשות כלכלה

מקומות עבודה קיומיים "חיוניים" משבר קורונה [תקנות שעת חירום] – הגבלות מספר עובדים, איפה מותר לעבוד ואיפה אסור?

לצורך מניעת התפשטות נגיף קורונה החדש, פורסמו תקנות שעת חירום לעניין הגבלת מספר עובדים במקומות עבודה שבהם מותר ואסור לעבוד, הנה הרשימה המלאה. התקנות פורסמו לגבי כלל העסקים בישראל ומקומות עבודה בישראל עקב נגיף הקורונה.

הנה כל מה שצריך לדעת. [עודכן בתאריך 27.05.2020]

עובדים ומקומות עבודה שמותר להם לעבוד- רשאים להמשיך לעבוד בהתאם להנחיות.
אין צורך לקבל אישור או תעודה.
הערה: בנגיף הקורונה – אין התייחסות כלל למקומות עבודה חיוניים! מדובר על מקומות עבודה קיומיים (הסבר בהמשך).

הגבלת מספר עובדים בעבודה עקב קורונה – תקנות שעת חירום

נגיף קורונה (באנגלית: Novel Coronavirus) הוא נגיף (וירוס) אחד מתוך משפחה שלמה של נגיפים הגורמים למחלות בבעלי חיים ומשפיעים גם על בני אדם. השם של הנגיף נקבע כך עקב הדימיון לכתר (קורונה) דרך בדיקה דרך מיקרוסקופ.

נגיף הקורונה החדש (2019) היא מחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור והוא מועבר ונדבק על ידי שיעול או עיטוש. תסמיני המחלה דומים לשפעת כגון חום, שיעול, עייפות, קוצר נשימה וקשיי נשימה. המחלה עשויה לעבור מאדם לאדם בטווח שנע בין 2-14 ימים.

בעקבות הנגיף, משרד הבריאות פרסם עדכונים רבים בעניין לגבי הנחיות לגבי הציבור הרחב בישראל ואף לגבי עסקים מקומות עבודה, וכן לגבי משרדי הממשלה.

בעקבות התפשטות הנגיף בישראל, הוחלט על מעבר המשק למתכונת חירום אשר קובעים כללים חדשים לגבי האוכלוסיה. אחד העדכונים הוא פרסום תקנות שעת חירום לעניין הגבלות מספר העובדים במקום העבודה לצורך התפשטות נגיף הקורונה החדש.

התקנות מגבילות את מספר העובדים המירבי המותר בו-זמנית לשיעור שנקבע או לפי מספר נמוך, אך יש מקומות עבודה בהם ניתן שיעור גבוה יותר לפי ההוראות או שניתן פטור.

רשימת מקומות עבודה ועסקים – איפה מותר ואיפה אסור לעבוד?

לפי התקנות לשעת חירום, וגם לעניין הוראות והנחיות משרד הבריאות, מקומות עבודה התחלקו לפי 3 קטלוגיות עיקריות:

 1. מקומות עבודה אסורים – אלו מקומות עבודה שאסורים לפעול כלל.
 2. מקומות עבודה שאינם קיומיים, למעט אסורים – אלו מקומות עבודה שחייבים בצמצום של לכל היותר ולפי שיעור מסויים של עובדים.
 3. מקומות עבודה קיומיים ("חיוניים") או מקומות שהוחרגו מהתקנות – אלו מקומות עבודה שעובדים כרגיל ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הנה פירוט רחב יותר, לפי מספרי הסעיפים הכתובים מקודם.

1. מקומות עבודה אסורים

מקומות עבודה אסורים הם מקומות עבודה ועסקים שקיבלו הוראה מיוחדת ממשרד הבריאות שהם לא יכולים לעבוד – לפי הוראות צו בריאות העם לעניין נגיף הקורונה החדש. במקומות אלו, אסור בכלל לעבוד.

אלו מקומות עבודה אסורים:

 • דיסקוטק.
 • בתי מרחץ.
 • מתקני שעשועים לילדים לרבות לונה פארק, פארם מים, גני שעשועים, פארק שעשועים.
 • בתי קולנוע, מוסדות תרבות ופנאי, תיאטרון, מקומות לעריכת מופעים וירידים.

יחד עם זאת, ייתכן כי פעילות מסויימת של מקומות עבודה אלו כן יעבדו בתנאים מסויימים, והפעם בתור כובע של "בית עסק" ולא רק "מקום עבודה". כלומר, ניתן להפעיל מקום למכירת מזון, בית מרקחת או אופטיקה בכפוף לתנאים מסויימים. אפשר להפעיל בתי אוכל במשלוחים וכד'.

2. מקומות עבודה שאינם קיומיים, למעט אסורים

חלק זה מחולק ל-2:

 1. כלל מקומות העבודה בישראל, שאינם קיומיים ולא אסורים.
 2. מקומות עבודה מיוחדים שנקבעו להם הוראות שונות.

על אף האמור בהמשך חלק זה, מותר להגדיל את מצבת העובדים, בכפוף להקלות התו הסגול.

הנה פירוט:

2.1. כלל מקומות העבודה בישראל, שאינם קיומיים ולא אסורים

במקומות עבודה אלו, מותר להעסיק בו-זמנית עד 10 עובדים או 30% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבינהם (מספר עובדים מירבי לשהייה בו זמנית).

שאר העובדים האחרים יכולים לעבוד מהבית או במשמרת שניה או שלישית וכד' – כל עוד זה לא בו זמנית.

לדוגמה: אם במקום עבודה 100 עובדים – אז מותר לעבוד בו-זמנית עד 15 עובדים. אולם אפשר להעלות עד ל-30 עובדים בתנאים הכתובים לעיל.

2.2. מקומות עבודה מיוחדים שנקבעו להם הוראות שונות

על אף האמור לעיל, לגבי מקומות עבודה מסויימים, קיימים שיעורים או מספרים אחרים מעט – בהם מותר להימצא עובדים בו זמנית, וזאת בתנאי שהם צמצמו לכל הניתן , אלו הם:

 1. החברה הישראלית לחקר מדעי החיים – 100% ממצבת העובדים.
 2. מפעל תומך ביטחון (עבור צה"ל, משטרה) – 60% מהעובדים.
 3. תעשיה ביטחונים וספקים לתעשיה ביטחונית – 50% מהעובדים.
 4. חברה ממשלתית שאינה מפעל תומך ביטחון ואינה מקום עבודת בינוי, מוסד להשכלה גבוהה – 10 מהעובדים או 30% לפי הגבוה.
 5. רשות מקומית ומועצה דתית – 10 עובדים או 30% לפי הגבוה. ניתן להעלות ל-35% בתנאים מסויימים.
 6. מקום עבודה שבו עוסקים בעבודת בינוי או בעבודת תשתית, שלא כוללת התקהלות במבנה סגור – 100% מהעובדים. "מבנה סגור" = מבנה שהותקנו בו לפחות 70% ממספר החלונות והדלתות.
 7. מפעל עם היתר להעסקה במנוחה שבועית – המספר הניתן בהיתר או 30% מהעובדים, לפי הגבוה מבינהם.
 8. המוסד לביטוח לאומי – 85% מהעובדים.
 9. שירות התעסוקה – 90% מהעובדים.
 10. תאגיד לפיקוח וטרינרי – 100% מהעובדים.
 11. רשות לשיקום האסיר – 50% מהעובדים.
 12. אגודת מגן דויד אדום – 100% מהעובדים.
 13. בנק ישראל – 40% מהעובדים.
 14. תאגיד השידור הציבורי "כאן" – 100% מהעובדים.

3. מקומות עבודה קיומיים או מקומות שהוחרגו מהתקנות

במקומות עבודה אלו עובדים עד 100% ממצבת כוח האדם – כמעט ללא הגבלות.

אלו מקומות עבודה קיומיים או מקומות עבודה שהוחרגו מהתקנות בעניין הגבלת מספר עובדים. אלא אם כן, הם מפורטים ברשימה הארוכה בסעיף 2 לעיל, בכל הנקודות הקטנות למעט נקודות 10, 12 ו-13.

חלק זה מחולק -2: מקום עבודה קיומי, וכן מקום עבודה שהוחרג מהתקנות.

3.1. מקום עבודה קיומי

מקום עבודה קיומי (מפעל למתן שירותים קיומיים) הוא מפעל או חלק ממנו שנותן שירותים קיומיים ושאושר בצו לעניין מצב מיוחד בעורף, אירוע חירום אזרחי או לעניין מחלה מידבקת מסוכנת, או מפעל אחר שאושר באותו בצו על ידי שר העבודה.

חשוב לא להתבלבל בין "מקום עבודה קיומי" לבין "מקום עבודה חיוני"! מקום עבודה חיוני מוגדר בתור מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו, לצרכי הגנה על המדינה או ביטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים לפי חוק.

מפעל עבודה חיוני לא קשור כלל למגפת נגיף הקורונה! מדובר על מקומות עבודה קיומיים ולא חיוניים. הסיבה לכך שכתבנו "חיוניים" במרכאות, כי רוב העובדים והמעסיקים חושבים שזה כך ולכן היה חשוב לעשות סדר.

הגדרת החוק קובעת כי מפעל קיומי כזה נותן את השירותים הבאים, ובתנאי שאושר על ידי צו:

 • אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר.
 • שירות שיש לספק לצורך מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח, שעליו חלה הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת.
 • שירות שלפי דעת שר העבודה הוא חיוני, לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה.
 • שירות שלפי דעת שר העבודה הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.

בתקופת קורונה – אין הגבלות על מקום עבודה כזה (למעט הנחיות של משרד הבריאות) ומותר לעבוד גם 100% כוח אדם.

3.2. מקומות עבודה שהוחרגו בתקנות

מקום עבודה שהוחרג בתקנות הוא מקום עבודה שתחום פעילותו אינו מוגבל לפי התקנות ולמעשה אינו מוגבל כמעט. בפועל – הוא יכול להעסיק עד 100% ממצבת כוח האדם (אם כולם חיוניים).

הנה רשימה מקיפה של מקומות עבודה שהוחרגו מהתקנות:

1. מגזר פיננסי

 • תאגיד בנקאי (בנק).
 • תאגיד עזר (חברת כרטיסי אשראי).
 • סולק כרטיסי אשראי.
 • מס"ב, שב"א.
 • לשכת אשראי.
 • חברה לשינוע מזומנים.
 • ספק של מערכת ליבה בנקאית.
 • תאגיד המפעיל מכונה אוטומטית לביצוע במטבעות.
 • חברת ביטוח וחברה מנהלת.
 • מסלקה פנסיונית.
 • מורשה לוידס.
 • תאגיד הפול.
 • מאגר מידע סטטיסטי ולאיתור הונאות ביטוח.
 • בעל רישיון למתן שירותי אשראי, שצבר האשראי שלו מעל 200 מ' ₪.
 • בעל רישיון להפעלת מערכת תיווך באשראי, שצבר האשראי שלו מעל 200 מ' ₪.
 • מוקד טלפוני לטובת רשות שוק ההון.
 • נאמן אג"ח (ניירות ערך).
 • חתם (ניירות ערך).
 • מפיץ ניירות ערך.
 • רכז הצעה.
 • חבר בורסה.
 • מסלקה (שוק ההון), ותאגיד חבר מסלקה.
 • בעל רישיון זירת מסחר.
 • תאגיד עיסוק ייעוץ וניהול השקעות (שוק ההון).
 • מנהל קרן ונאמן.
 • חברת דירוג.
 • תאגיד עושה שוק (שוק ההון).
 • תאגיד ייעוץ לגוף מוסדי.
 • תאגיד השקעה או תיווך בניירות ערך.
 • נותן שירותים דיווח לתאגיד.

2. אנרגיה

 • בעל רישיון לשירותי חשמל – חברת החשמל ואחרות.
 • מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיות קונבנציונאלי וקוגנרציה.
 • מתקני יצור חשמל באנרגיה מתחדשת.
 • חברה של רישיון לפי חוק החשמל שעוסקת ביבוא פחם ומכירתו.
 • מפעיל חיפושי נפט והפקה בים.
 • בעל רישיון לפי חוק הגז.
 • משווק גז לפי חוק הגז.
 • בעל רישיון ספק גז דחוס.
 • שירותי פריקה, טעינה, אחסון, ייצור, שיווק, זיקוק ושינוע נפט גולמי ומוצריו.
 • שירותי תדלוק.
 • ספק גז.
 • ספק עבודה בגז לפי חוק הגז.

3. מים

 • בעל רישיון להפקה או הספקת מים – מקורות ואחרים.
 • אספקה של שירותי מים וביוב – תאגידי המים למינהם.

4. זכויות ניצולי שואה

 • טיפולים רפואיים ונפשיים.
 • שירותי תיאום טיפול והפעלת מתנדבים.
 • מוקד מרכז מידע.
 • סיעוד בקהילה לרבות נותני שירותי סיעוד פרטיים וצד ג'.
 • שירותים ואפסקת מוצרים לניצולי שואה.
 • שירותים סוציאליים.

5. מזון ומשקאות

 • ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה, אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית.

6. שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס

 • שינוע מטענים והובלה בתחבורה יבשתית, אווירית וימית, ומסופי מטען.
 • אחסנה, לרבות בתי קירור וממגורות.
 • סוכן מכס.
 • משלח בינלאומי.
 • מחסן רישוי.
 • מערכת שחרור מכסי מל"מ שער עולמי.
 • עמילות מכס ושילוח סחורות מקומי ובינלאומי.

7. חקלאות

 • משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, וחומרי ריבוי.
 • קבלנים ונותני שירות עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטין ואיסוף תוצרת חקלאית.
 • בתי אריזה ומפעל עיבוד ראשונה.
 • מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות יצור שיווק ומכירה של מזון לבע"ח.
 • רפואה וטרינרית.
 • יצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי.
 • שירותי טיפול במחלות התפרצות בבעלי חיים ונגעים בצמחים.
 • פינוי וכילוי פגרי בע"ח.
 • פינוי פסולת חקלאית.
 • שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, שירותי התעדרה ומעבדה.
 • מחלבות.
 • מכוני מיון לביצים.
 • תחנות מיון ואריזה של דגים.
 • משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים.
 • אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי.
 • יצור ושיווק דשנים, וחומרי הדברה לחקלאות.
 • הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.
 • תחזוקה וציוד למבני חקלאיים.
 • מתקן להחזקת בעלי חיים.

8. טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים

 • ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה, ייבוא, שיווק הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית.

9. נמלים וספנות

 • תפעול נמלים, לרבות פריקה וטעינה, אחסון, שירותי תעבורה ימית, בתי מלאכה, ניהול נמלים ומסופים עורפיים, וכן סוכנויות ספנות, חברות ספנות, וחברת הפיתוח והנכסים שלפי חוק.

10. תחבורה

 • שירותי הסעה בתחבורה ציבורית וברכבת נוסעים – לרבות מוניות שירות, אוטובוסים, רכבת ישראל.
 • שירותי מוניות.
 • פעילות תעופה, ותפעול שדות תעופה ומנחתים – נמל תעופה בן גוריון וכד'.
 • בקרה אווירית.
 • מעברי גבול יבשתיים.
 • עבודת ניהול, תכנון, פיקוח, תחזוקה והפעלה של תשתיות תחבורה, מסילה וכבישים לרבות אגרה.
 • עזרה דחופה למניעת חבלה או נזק לציבור.
 • מרכזי שליטה, בקרה וניהול תנועה בכבישים, באוטובוסים ובמסילות.
 • שירותי מטראולוגיה.
 • השכרת רכבים וליסינג.
 • מרכזי שירות (מוסכים) ושירותי דרך, לרבות שירות גרירה וחילוץ.

11. המוסד לביטוח לאומי

 • מערך הסיעוד בקהילה, ובכלל זה המטפלים הסיעודיים ולרבות מטפלים שלא דרך המוסד לביטוח לאומי.
 • ספקי שירותי לגמלת סיעוד כמו שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה.
 • נותני שירותים בתחום הסיעוד לרבות שלא דרך המוסד.
 • יועצים ומעריכי תלות לקביעת רמת התלות בסיעוד.
 • ספקי מוקד מידע לאזרח.
 • יועצים רפואיים לצורך טיפול בתביעות של המוסד.
 • רופאים ונותני שירות לעניין קביעת דרגת זכאות.

12. רשויות מקומיות

 • פינוי אשפה.
 • מוקד עירוני, מוקד ביטחוני וחדר מצב.

13. תקשורת

 • שירותי תקשורת מקומיים, שירותי סלולר, שירותי אינטרנט, שירותי GPS (תקשורת לווינית), ספקי אינטרנט, שירות זימון ("ביפר"), שירותי איכון ואיתור כלי רכב.
 • דואר ישראל ובנק הדואר, ושירותי דואר.
 • שירותי שידורים, לרבות בטלויזיה וברדיו
 • שירותי חדשות, אתרי חדשות ועיתונים שעניינים חדשות, לרבות הדפסה וחלוקה.
 • שירותי אירוח אתרים – Hosting.
 • שירות מיתוג אינטרנט.
 • איגוד האינטרנט הישראלי.

14. עבודה ושירותי רווחה

 • מסגרות חוץ ביתיות למעט מוענות ממשלתיים למוגבלים שכליים התפחתותית ומעונות ממשלתיים לנכים.
 • מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ולמזדקנים עם מוגבלות.
 • שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמשפחות במצוקה.
 • מועדוניות ופניות יום לילדים בסיכון.
 • מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים.
 • גופים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה.
 • מוקד טלפוני מיקור חוץ של משרד הרווחה ושירות התעסוקה.
 • מרכזי יום לשיקול מונע לעברייני מין.
 • מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים.
 • מרכזי הגנה וטיפול בנפגעי תקיפה מינית.
 • מרכזים לטיפול ולמניעה של אלימות במשפחה.
 • דיור מוגן לאזרחים ותיקים.
 • בתי אבות.
 • שירותי הסעה לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע.
 • מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה.
 • ארגונים ותאגידים למען אוכלוסיות הזקוקות לסיוע.
 • תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע עבורם את התפקידים שהם מחוייבים לפי חוק.

15. הגנת הסביבה

 • מפעלים ואתרים לסילוק פסולת מכל סוג וטיפול בה.
 • מסופים לפינוי תמלחות.
 • תחנות מעבר לפסולת.
 • מערכי שינוע פסולת – משאיות או רכבות.
 • ביובית.
 • אתרי קומפוסט.
 • מסחני חומרי הדברה.
 • מנתחים למטוסי ריסוס.
 • חברות הדברה.
 • פעולות הקשורות לאסבסט.
 • ניטור ומדידה זיהום אויר, ים ואגמים.

16. שיוויון חברתי

 • מוקד פניות ציבור ותיקים במשרד לשיוויון חברתי.
 • שירותי סיוע פסיכו-סוציאלי לארחים ותיקים ולמתנדבים.
 • יועצים לעניין אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות.
 • קמפוס IL – מיזם ללמידה דיגיטלית.
 • מערך סטודנטים מלגאים למען אזרחים ותיקים.
 • מרכזי מעורבות חברתית ברשויות מקומיות.
 • מובילי ומנהלי מיצוי משאבים ברשויות במגזר הערבי.

17. דת וקבורה

 • שירותי קבורה, טהרת נפטרים והובלת נפטרים.
 • הפעלת מקוואות נשים.
 • שירותי כשרות.

18. שונות

 • שירותי תחזוקת מבנים, לרבות בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון ותברואה.
 • שירותי טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר ואבטחת מידע, שירותים ומוצרים של הגנת הסייבר ואבטחת מידע ושירותי מחשוב, ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים ופיתוח, והכל ובלבד שלא ניתן לבצעם בגישה מרחוק.
 • אבטחה ושמירה.
 • מוקדי שירות טלפוניים.
 • שירותים תומכים בחישוב, חילול ותשלום שכר.
 • מעבדה מאושרת לפי חוק התקנים.

19. בלדרות ושילוח

 • שירותי שליחות ובלדרות.

20. שיכון

 • חברה לניהל בתי גיל זהב ומקבצי דיור.
 • חברה לדיור ציבורי לפי חוק, לצורך הפעלת המערך.
 • חברה לניהול סיוע בשכר דירה.

21. בריאות, אופטיקה ופארמה

 • בתי חולים, לרבות בתי חולים פסיכיאטריים, גריאטריים ושיקומיים.
 • קופות חולים.
 • שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש.
 • מרפאות לרבות מרפאות לבריאות הנפש.
 • מכוני דיאליזה.
 • מרכזים רפואיים גריאטריים.
 • מוסדות סיעודיים.
 • בתי מרקחת.
 • מכוני אופטיקה.
 • שירותי רפואת שיניים דחופים.
 • שירותי חירום רפואיים – מגן דוד אדום, טרם וכדומה.
 • אמבולנסים פרטיים.
 • שירותי בריאות הציבור.
 • יצרני וספקי ציוד ואביזרי שיקום.
 • טיפות חלב.
 • יחידות התפתחות הילד.
 • מעבדות ושירותי דימות.
 • מחקר ופיתוח, ייצור, ייבוא, שיווק ואספקת ציוד רפואי, ציוד ואביזרי שיקום, תרופות ומכשור רפואי.
 • מרכזים לוגיסטיים ומעבדות.
 • עוסקים בתחום קנאביס רפואי – חווה, גידול וריבוי, מפעלי יצור, בתי מסחר ושינוע.
 • מוקד קול הבריאות.
 • מוקדי עזרה ראשונה נפשית.
 • ארגונים ותאגידים למען אוכלוסיה הזקוקה לסיוע.
 • עמותות סיוע בבתי חולים ובמרפאות.
 • תאגיד בריאות לפי חוק יסודות התקציב.

22. תומך בינוי ותשתיות

 • כרייה, חציבה, ייצור והובלה של מלט, חצץ, פלדה, בטון, ברזל, אלומיניום ובלוקים, חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, מוצרי בידוד ואיטום, מערכות בניין, מוצרי ריבוד (אספלט), ציוד הרמה ושינוע, אלמנטים טרומיים, רכיבים הנוצקים בבטון והובלת החומרים הנ"ל.
 • שירותי ניהול ופיקוח על בניה.
 • שירותי מדידה ומכוני בקרה.

הערה: עבודת בינוי או תשתית לא מוגדרת בתור מקום עבודה קיומי, אבל מספר העובדים המותר בו הוא 100% בתנאי שלא מדובר על התקהלות במבנה סגור (שזה פחות או יותר כמו מקום עבודה קיומי). ניתן לראות זאת בתת כותרת מספר 2 "מקומות עבודה שאינם קיומיים, למעט אסורים".

23. שירות לממשלה

 • נותן שירותים לצורך פעילות קרנות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה.
 • מערכת לניהול נכסי ומשאבי מדינה.

24. מפעל שהפסקתו עלולה לפגוע בכלכלה של המשק

 • מפעל מועדף לפי חוק עידוד השקעות הון.

25. מיסוי

 • ייצוג נישומים מול רשות המיסים – יועץ מס או רואה חשבון.

26. חינוך

 • שירותי למידה מרחוק והוראה מקוונת ספקי משרד החינוך, רשויות מקומיות א בעלות מוסד חינוך, לרבות התקשרות תמיכה טכנית ופדגוגית ללימדה מרחוק.
 • שירותים ועובדים לארגון ותפעול בחינות.
 • מרכזים חינוכיים בבתי חולים.
 • שירותים לחינוך המיוחד, לרבות הפעלת ועדות זכאות ואפיון.
 • מועדוניות לילדים בסיכון.
 • מרכי חירון לילדים ולנוער בסיכון.
 • פנימיות לתלמידים ללא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי מחלקות שירותים חברתיים ברשויות מקומיות או בצווי משפט, ולתלמידי תכנית נעל"ה.
 • פעילות חינוך בלתי פורמלי בהפעלת מתנדבים לפי צו בידוד בית קורונה.
 • פעילות חינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים לפי צו בידוד בית קורונה.
 • שירותי מענה חינוכי רגשי לניטור התמודדות ואיתור ילדים הזקוקים לתמיכה, טיפול במצבי לחץ, משבר וסיכון לאובדנות, ולפוסט טראומה ומצוקות רגשיות.
 • היערכות חיונית לשנת הלימודים תשפ"א – פעולות לגיוס עובדי הוראה, מרכי הערכה, מבחני בקיאות לדוברי ערבית, מכרזים לבחירת מנהלי מוסדות חינוך, הליכי גמישות בתעסוקה.
 • טיפול בבעלי חיים ויבולים במוסדות חינוך.

27. כללי שירותי תמיכה

 • אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילות תקינה של כל התחומי הפעילות כאמור מקודם.
 • שירותים הנדרשים לצורך הממשלה ומוסדותיה:
  • הובלת מטענים והיסעי עובדים.
  • גוף מוכר לפי חוק שירות אזרחי, וגוף מתפעל של מערך מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי.
  • הדפסה.

הרחבות נוספות

הממשלה תיקנה את התקנות ומאפשרת הקלות למעסיקים שעומדים לפי תנאי הזכאות ("התו הסגול").

חובת מעסיק שהוא גוף ממשלתי

מעסיק שהוא משרד ממשלתי חייב לעמוד בתנאים אלו:

 1. שמירת כללי התו הסגול לפי כל אלה:
  • מינוי ממונה קורונה שיהיה אחראי שמירת הכללים לגבי מעסיק רגיל לפי התו הסגול.
  • יידוע העובדים על הכללים המפורטים באמצעות שילוט.
  • חתימה על הצהרה משותפת של מנהל מקום העבודה והממונה.
 2. התרת קבלת קהל אם לא ניתן לתת את השירות מרחוק, ואם התקיים אחד מאלה:
  • שמירת צפיפות של עד 2 לקוחות או פונים לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
  • שמירת צפיפות של לפחות 15 מ"ר לכל אדם אחד באזור מתן שירות ללקוח / לפונה.
 3. איסור כניסה של עובד למקום העבודה אם כניסה של העובד תביא להפרת הכללים לפי התו הסגול.

לעניין חובה זו, יחידות הסמך של המשרדים הממשלתיים נחשבים כגופים נפרדים.

מידע נוסף

 • הוראות של תקנות אלו בתוקף מתאריך 22.03.2020 ועד 04.06.2020.
 • לגבי מעסיק לפי סעיף מספר 2 לעיל – הוא לא רשאי לאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה שלהם, שמעבר למה שנקבע לגביו.
 • לגבי עובד של מעסיק לפי סעיף מספר 2 – העובד אינו רשאי להגיע למקום העבודה לפי אותן מגבלות.
 • במקום העבודה שבו עובדים במשמרות בדרך כלל, המעסיק צריך לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים באותה משמרת. כלומר, לא להעביר עובדים ממשמרת אחת לאחרת.
 • תקנות אלו לא חלות על: כנסת ישראל, מערכת בתי המשפט, בתי הדין הדתיים, משרד מבקר המדינה, לשכת נשיא המדינה וועדת הבחירות לכנסת. כמו כן הן לא חלות על צבא הגנה לישראל, שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הרשות הארצית לכבאות ולהצלה, המטה לביטחון לאומי, הרשות להגנת עדים, המכון למחקר ביולוגי, המרכזים הרפואיים הממשלתיים והמרפאות המסונפות להם, לשכות הבריאות המחוזיות, תחנות הסגר בנמל, וועדה לאנרגיה אטומית, יחידות הסמך של משרד הביטחון, מערך הסייבר הלאומי, מוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2 לצו הגבלת פעילותם, מעונות ממשלתיים לנכים, מעונות ממשלתיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה, מעונות ממשלתיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מעונות ומעונות נעולים כהגדרתם בחוק הנוער, וכן המעבדות, המכונים והמרפאות של משרד הבריאות.
 • הוראות אלו לא חלות על מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או המספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע, בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, ובלבד שהמסגרות מופעלות בידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או בידי מי מטעמו או שהן מופעלות בידי רשות מקומית או בידי מי מטעמה.
 • הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי בתקופת קורונה – עסקים שמותרים ואסורים לפעול
 • על המעסיק אחריות כלפי העובד והנכנסים למקום העבודה על ידי שאלת שאלות טרם כניסה. למידע נוסף ניתן לקרוא בכתבה על זכויות עובדים בתקופת קורונה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967
 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (שירות עבודה בשעת–חירום), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020
 • החלטת ממשלה מספר 4947 מיום 31.03.2020

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *