חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חובת בידוד בית לאדם בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה

אדם שחזר מאחד לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה, חייב לשהות בבידוד בית בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה החדש. החובה מוטלת על כל אדם שכזה. במהלך תקופת הבידוד, לאדם זה אסור לצאת כלל עד להשלמת התקופה הנדרשת.

מטרת הכתבה להסביר את החובה. הכתבה עודכנה בתאריך 25.12.2020.

בידוד בית לאדם בשל חשש הידבקות בנגיף קורונה

נגיף קורונה (באנגלית: Novel Coronavirus) הוא נגיף (וירוס) אחד מתוך משפחה שלמה של נגיפים הגורמים למחלות בבעלי חיים ומשפיעים גם על בני אדם. השם של הנגיף נקבע כך עקב הדימיון לכתר (קורונה) דרך בדיקה דרך מיקרוסקופ.

נגיף הקורונה החדש (2019) היא מחלה מדבקת ומסוכנת לבריאות הציבור והוא מועבר ונדבק על ידי שיעול או עיטוש. תסמיני המחלה דומים לשפעת כגון חום, שיעול, עייפות, קוצר נשימה וקשיי נשימה. המחלה עשויה לעבור מאדם לאדם בטווח שנע בין 2-14 ימים.

בהתאם לצו בריאות העם, חוזר, אדם שהשגיע לישראל מחוצה לה, ולא היה במדינה אחרת ב-14 הימים לפני הגעתו לישראל – חייב לשהות בבידוד בית בבית המגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד. אם היה בכמה יעדים – אז 14 יום ממועד השהייה האחרון שבהם.

הדבר תקף גם לגבי מי שהיה במגע הדוק עם חולה או שהרופא קבע לגביו שהיה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים. אם היה במגע עם כמה חולים – אז 14 יום ממועד המגע האחרון עם חולה.

במהלך תקופת הבידוד אסור לצאת ממקום הבידוד, אלא באישור של רופא מחוזי או ראש השירות ולפי תנאי האישור בלבד. תנאי הבידוד, כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו לפי המלצות משרד הבריאות.

עדכון 17.07.2020: גם אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות פניה של רופא בגלל חשד להדבקה – חייב לשהות בבידוד ובתנאים כמו אדם אחר החייב בבידוד בית.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

חובת בידוד בית מוטלת על אחד או יותר מהאוכלוסייה הבאה:

 1. כל אדם שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה ושומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.
 2. כל אדם שהיה במגע הדוק עם חולה (חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל- nCoV).
 3. כל מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים.

הגדרות:

מגע הדוק – כל אלה: חשיפה במוסד רפואי לחולה (כולל טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה, והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות), עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עימו, נסיעה בכל כלי תחבורה במרחק עד 2 מושבים, בני ביתו של החולה, וגם כל מגע קרוב שעשוי לגרום להידבקות.

מי לא חייב בבידוד בית?

 • מחלים מקורונה – מי שנקבע לגביו כי הוא מחלים מנגיף הקורונה.
 • שאר האוכלוסיה.
 • אדם אחר שלגביו רופא או מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.
 • מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה.

משך תקופת החובה

חובת בידוד בית היא למשך 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.

יחד עם זאת, אפשר לקצר את משך תקופת הבידוד, כמפורט בהמשך.

מימוש החובה

כל אדם כאמור, חייב לשהות בבידוד בית מיד עם חזרתו לישראל בהתאם להוראות הצו. להלן הדברים שיש לבצע:

1. הגעה למקום הבידוד

אדם זה נדרש להגיע אל מקום הבידוד, בידוד בית או בידוד אחר בו ניתן לקיים את תנאי הבידוד.

אדם החייב בבידוד כאמור בתנאים לעיל או מי שחייב בבידוד עד לקבלת תשובה שלילית, חייב להגיע אל מקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית, זאת בדרך המהירה ביותר. אולם, מותר לנסוע במונית, בתנאי שבה לא יישב אדם נוסף (למעט מי שגר ביחד), ובתנאי שהנוסע יישב במושב האחורי עם חלונות פתוחים.

בנוסף, אדם לא רשאי לעשות שימוש בתחבורה ציבורית (למעט מונית) כדי להגיע לבדיקה של נגיף הקורונה או למקום הבידוד כאמור.

2. דיווח למשרד הבריאות

אדם המצוי בבידוד בית, חייב לדווח למשרד הבריאות כי הוא מקיים את הוראות הצו ובו לפרט את מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל, מועד השהייה ביעד האחרון או המגע האחרון עם חולה, וכן תקופת הבידוד.

זאת יש לעשות בטפסים הבאים:

 • דיווח עצמי על בידוד בית לחוזרים מחו"ל – טופס זה.
 • דיווח עצמי על בידוד בית לבאים עם מגע עם חולה מאומת – טופס זה.

3. תנאי הבידוד

יש לקיים תנאי בידוד המאפשרים היגיינה וכאמור לפי הוראות משרד הבריאות.

4. איסור יציאה

אסור לאדם לצאת מהבידוד אלא אם ניתן אישור מאת רופא מחוזי, ראש שירות הבריאות או מנהל משרד הבריאות.

חולה בבידוד לא רשאי לצאת ממקום הבידוד, אלא במקרים הבאים:

 • מצב חירום רפואי – עליו לפנות קבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש על היותו חולה בבידוד.
 • כאשר רופא הורה להעביר את החולה להמשך טיפול בבית חולים.

כמו כן, מותר לצאת גם במקרים אלו:

 • אדם המצוי בבידוד – לצורך ביצוע בדיקה ל-nCov. ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית.

5. סיום הבידוד

אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא בשל חשד להדבקה בקורונה, חייב לשהות בבידוד במקום בידוד כאמור מקודם עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל–nCov, או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל.

אולם, אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד.

אם עברו 14 ימים ונתקבל אישור לסיום תקופת הבידוד, מותר יהיה לצאת מהבידוד.

למרות זאת, אדם המצוי בבידוד, יכול לסיים את תקופת הבידוד 10 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה, אם מתקיימים הוראות אלו:

 • לא היו לו תסמינים בכל 10 הימים.
 • הוא ביצע 2 בדיקות לקורונה וקיבל תוצאות של ממצא שלילי ל-nCov, לפי הבדיקות שנקבעו על ידי משרד הבריאות, כאשר בוצעו במועדים אלו:
  • בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד.
  • בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

על אף האמור מקודם, עובד מערכת בריאות יכול לסיים את הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של 2 בדיקות עם ממצא שלילי ל-nCov. הבדיקות נעשות לפי הוראות המנהל ולאחר קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים לפי אותן הוראות.

עובד מערכת בריאות הוא, אחד מאלה:

 • עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או על ידי המנהל.
 • אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום וכן תלמיד, סטז'ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, אלא אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד או על ידי המנהל כמפורט בהוראות המנהל.
 • איש צוות רפואי (רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי) העובד או המועסק במסגרת חוץ–ביתית (מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מופעלת על ידו או מטעמו).

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הפרת צו בידוד

הפרת צו בידוד בית היא עבירה פלילית שדינה מאסר עד 7 שנים אם נעשתה במזיד או עד 3 שנים אם נעשתה בהתרשלות. משום שמדובר על הפרה לפי הוראות חוק העונשין בדבר "מעשה העלול להפיץ מחלה" וכן "הפרת הוראה חוקית".

יחד עם זאת, בעקבות פרסום תקנות לשעת חירום, עבירה שהיא יציאה ממקום הבידוד או אי דיווח למשרד הבריאות – הינה עבירה של מאסר עד 6 חודשים או קנס עד 14,400 ₪.

אולם, הקנס הורחב בתור קנס מינהלי כך שיציאה ממקום בידוד או סירוב להוראות שוטר בעניין התפזרות והתקהלות היא קנס של 5,000 ₪ כל אחד ואי דיווח היא קנס 3,000 ₪.

הגורם שרשאי להטיל קנס הוא שוטר, מפקח שהוא עובד מדינה עם סמכויות, עובד רשות עירונית שהוסמך לכך או פקח עירוני לרבות פקח מסייע.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 • חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020
 • תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)), התש"ף-2020
 • חוק העונשין, תשל"ז-1977

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil