חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר הוצאות נסיעה – איך מקבלים החזר נסיעות מעבודה ומהו הסכום?

עובדים הזקוקים לתחבורה כלשהי כדי להגיע למקום העבודה, זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה לפני תנאים שנקבעו בצו הרחבה. תנאים אלו קובעים מי זכאי, מתי וכמה.

מטרת הכתבה לסייע להבין מי זכאי, מהם דמי נסיעה ומה גובה הסכום.

החזר הוצאות נסיעה

עובד שנדרש להגיע לעבודה ובחזרה, ברוב המקרים משתמש בתחבורה מסויימת כמו תחבורה ציבורית, רכב פרטי, הסעה או כל דרך אחרת. צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה קובע מתי מעביד נדרש לשלם לעובד דמי נסיעות (החזר הוצאות נסיעה) ומה גובה הסכום שעליו לשלם.

למעשה, עובד שזקוק להגיע בתחבורה מהבית לעבודה (ובחזרה) ולשלם מכיסו, זכאי לקבל החזר מלא על ידי המעסיק ועד לתקרה הכתובה בצו. העובד לא חייב להשתמש בתחבורה ציבורית כזו או אחרת, הוא יכול להגיע ברכב, מונית, אופניים או אפילו ברגל – גם במקרים אלו הוא יקבל.

עם זאת, על פי הצו, המעסיק רשאי לשלם רק את הסכום המינימלי (אפילו לפי מסלול חופשי-חודשי) כדי שהעובד יגיע לעבודה ולא מחוייב בתשלום מוגדל. כמובן, שאם יש הסכם קיבוצי אחר או חוזה עבודה אישי או הסכמה עם המעסיק, בנוסף לצו הרחבה, שלפיו המעסיק נדרש לשלם סכום גבוה יותר – אזי המעסיק ישלם את הסכום הגבוה יותר.

חשוב לציין כי זכות זו של העובד אינה ניתנת לויתור וציון בהסכם על ויתור הזכות אינה בעלת תוקף משפטי. עם זאת, העובד לא יקבל החזר נסיעות אם המעסיק מספק הסעות לעבודה.

מי זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה (דמי נסיעות)?

צו ההרחבה קובע כי כל עובד שנדרש להשתמש בשירותי תחבורה על מנת להגיע למקום העבודה שלו, זכאי לקבל דמי נסיעות. אלא אם כן, יש הסעות לעבודה מטעם המעסיק.

פסק דין [עע (ארצי) 100/06] קבע כי עובד שגר במרחק של לפחות 500 מטר ממקום העבודה שלו, ייחשב מי שזקוק לתחבורה לשם הגעה לעבודה ולכן יהיה זכאי לכך. כלומר, נבדק מבחן האם העובד זקוק לתחבורה ולא אם השתמש בה בפועל, שכן עובד יכול להשתמש גם ברכב, באופניים, קורקינט או אפילו הליכה ברגל.

גם עובד שגר עד 500 מטר, אך הוא מוגבל בניידות וזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה – יהיה זכאי.

מי לא זכאי?

  • עובד שהמעסיק מספק הסעה לעבודה מביתו ובחזרה.
  • עובד שנעדר מסיבה כלשהי (חופשת מחלה, חופשה שנתית, חופשת חג, יום שבתון, מנוחה שבועית וכד') – לא זכאי עבור התקופה שבה נעדר.
  • עובד עם מוגבלות שמועסק במפעל מוגן.
  • כמו כן: פסק הדין לעיל הוסיף וקבע כי עובד שגר עד ל-500 מ' נחשב כמי שלא זקוק לתחבורה ציבורית ולכן המעסיק לא מחויב לשלם לו סכום זה.

שיעור החזר הוצאות נסיעה (דמי נסיעות)

צו הרחבה בעניין השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, עודכן לאחרונה בשנת 2016 ותנאיו חלים החל מתאריך 01.02.2016 ואילך.

צו ההרחבה קובע כי שיעור החזר הוצאות נסיעה עומד על עד 22.60 ₪ לכל יום עבודה של העובד – יום שבו העובד הגיע לעבודה (למעט עובדים במפעלים מוגנים). הצו העדכני של 2016 ביטל את הצווים הקודמים בעניין הוצאות נסיעה ולרבות את הצו של שנת 2014 (בו עמד שיעור ההחזר על 26.40 ₪).

כלומר, נכון להיום, עבור כל יום שהעובד הגיע לעבודה, הוא זכאי לקבלת החזר נסיעה של לכל היותר 22.60 ₪ לכל יום (הלוך ושוב). יחד עם זאת, אם יש הסכם אחר שקובע שיעור גבוה יותר של החזר – העובד יהיה זכאי לו.

הוצאות הנסיעה נקבעות לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או לפי כרטיס מינוי חודשי מוזל – ממקום המגורים של העובד אל העבודה. עובד שנזקק ליותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום העבודה, זכאי להשתתפות נוספת אם הוא חייב לנסוע באוטובוס הנוסף לפחות 3 תחנות עירוניות נוספות כדי להגיע לעבודה. בכל מקרה – כל עוד הסכום לא עולה על גובה החזר הוצאות נסיעה המקסימלי הכתוב מקודם.

הסעה מעבודה – האם זכאי לקבל החזר נסיעה?

לא, עובד המוסע על ידי המעסיק למקום העבודה, לא זכאי לקבל החזר נסיעות. עוד חשוב לציין שאם במקרה והעובד מוסע רק לכיוון אחד (לעבודה או בחזרה) על ידי המעסיק, הוא זכאי להחזר נסיעות של עד 50% מהסכום לעיל.

ימים ושעות שאין תחבורה ציבורית

במידה והעובד מגיע לעבודה בימים או בשעות שאין תחבורה ציבורית, כמו למשל במקרה של שבתות וחגים, על המעסיק לשלם בנוסף לכך את עלות הנסיעה של העובד ועד לסכום הנקוב לעיל.

כרטיס חופשי – חודשי במקרה זה לא יחול, שכן בימי מנוחה שבועית ובימי חג, אין תחבורה ציבורית ולא ניתן להשתמש בכרטיס חופשי חודשי מלכתחילה.

אם הוצאות הנסיעה מעל התקרה – מה עושים?

צו ההרחבה מחייב את המעסיק לשלם עד לסכום לעיל וככתוב מקודם, אפילו אם הוצאות העובד על תחבורה היו מעבר לסכום זה.

כך למשל, אם העובד מגיע לעבודה באמצעות הרכב שלו ועלות הדלק ועלויות אחרות (כמו פחת, תיקונים וכו') נאמדות בסכום של 50 ₪ ביום, אזי העובד לא יהיה זכאי להחזר הוצאות אלו. אלא לפי אופן הזכאות בהתאם לצו זה.

חישוב החזר נסיעות

אז כמה העובד זכאי לקבל? למעשה, אופן חישוב של החזר הנסיעות הוא פשוט למדי ואין צורך שימוש בכלים כמו מחשבון עבור כך. סך ההחזר עומד עד לתקרה של 22.60 ₪ ליום עבודה בפועל.

מחשבים את עלות הוצאת הנסיעה בפועל של העובד (ועד לסכום לעיל) ומכפילים זאת במספר ימי העבודה שעבד.

לדוגמה, אם נסיעה באוטובוס ציבורי עולה לעובד 8 ₪ לכיוון אחד, אזי העובד יהיה זכאי להחזר של 16 ₪ ליום עבודה. אם באותו החודש הוא עבד 20 ימי עבודה – העובד יהיה זכאי להחזר נסיעה של 320 ₪.

החזר נסיעות ו- שכר

החזר נסיעות הוא לא הטבה של המעסיק, אלא מיועד למטרת כיסוי ההוצאות שהעובד נטל או היה צריך ליטול על מנת להגיע לעבודה ובחזרה ממנה. לכן, עובד שהוצאות הנסיעה שלו קטנות יותר – יקבל החזר נסיעה קטן יותר.

בעניין השכר של העובד, החזר נסיעות הוא סכום שנוסף לשכר הרגיל שהעובד זכאי לקבל (שהוסכם בינו לבין המעסיק). עם זאת גובה ההחזר יכול להיות חלק מהשכר אם העובד והמעסיק הסכימו באמצעות הסכם כי השכר הכולל יכלול גם הוצאות נסיעה ובתנאי שגובה השכר בניכוי דמי נסיעות לא יהיה נמוך מגובה שכר מינימום במשק בישראל.

יחד עם זאת, לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, החזר הוצאות נסיעה נחשב רכיב של הכנסה חייבת במס. לכן, המעסיק נדרש לנכות מסכום זה מס הכנסה (לפי מדרגות מס הכנסה), דמי ביטוח לאומי וכן דמי ביטוח בריאות.

איך מקבלים החזר נסיעות מעבודה?

הזכות לקבל החזר הוצאות על נסיעה חלה באופן אוטומטי לפי מקום המגורים של העובד. העובד לא נדרש להציג קבלות, חשבוניות או אסמכתות אחרות המאמתות כי הוא השתמש בתחבורה כלשהי כדי לקבל החזר נסיעות.

תשלום על זמן נסיעה

זמן הנסיעה לעבודה וממנה – אינו נחשב זמן עבודה ולכן העובד לא זכאי לקבל תשלום עבור זמן זה, אלא אם כן המעסיק והעובד קבעו זאת בצורה אחרת באמצעות הסכם עבודה אישי, או שחל הסכם קיבוצי או צו הרחבה אחר.

יחד עם זאת, בענפים מסויימים, כמו למשל ענף הניקיון, ענף שמירה ואבטחה, ענף הסיעוד והטיפול ואחרים. כאשר העובד עובר ממקום למקום אחר השייך לעבודה – הוא זכאי לקבל תשלום עבור זמן הנסיעה הזו.

החזר נסיעות – מגזר ציבורי

עובד במגזר ציבורי זכאי לקבל קצובת נסיעה לפי הוראות התכ"ם והוראות התקשי"ר. הוראות אלו דומות למה שכתוב מקודם, אך בנוסף, עובד ציבורי זכאי לתנאים נוספים. במקרה העובד זכאי הן לנסיעה של חופשי-חודשי והן לנסיעה בין עירונית, הוא יהיה זכאי לקבל קצובצ נסיעה עד לתקרה של 1,330 ₪ לחודש.

העובדים משלמים מס של עד 544 ₪, וכל סכום מעבר לכך הוא גילום (תשלום המס על חשבון המעסיק – המדינה).

החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי

עובד המגיע לעבודה עם רכב פרטי לא זכאי לקבל החזר מיוחד עבור כך. למעשה, הצו קובע כי על המעסיק לשלם את הסכום המינימלי הנדרש כדי שהעובד יגיע למקום העבודה ובחזרה לבית.

עם זאת, עובד בעל רכב צמוד עשוי להיות זכאי לשיעור גבוה יותר אם נקבע כך בהסכם בינו לבין המעסיק.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil