חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איך לקרוא תלוש שכר (תלוש משכורת)? מדריך מקיף

אנחנו בטוחים שאתם יודעים איך לבחור מוצרים לבית, לרכב או לעצמכם. אבל האם אתם יודעים לקרוא תלוש שכר (משכורת)? מדובר על אחד הדו"חות הפיננסיים החשובים ביותר לעובדים שכירים.

אז אם רציתם לבדוק האם המעסיק שלכם משלם על פי חוק? האם אתם מקבלים את כל הזכויות שלכם? האם אתם משלמים את החובות המס והביטוח בהתאם לחוק, לתקנות, צווים והסכמים? הדבר הזה אפשרי ואפילו לא צריך להיות כל כך מסובך. מדריך זה מיועד בשבילכם.

תלוש שכר / תלוש משכורת – מה ולמה?

תלוש שכר הוא מסמך שמעסיק מחויב לספק לעובד שכיר יחד עם תשלום השכר בפועל – לכל היותר עד היום התשיעי מהמועד שבו היה צריך לשכר את השכר, קרי, עד ה-9 לחודש העוקב. המסמך מספק מידע ומפרט לגבי כל השכר ששולם לעובד במהלך חודש עבודה או חלקו, כך שאפשר להסיק מתוך השכר את כל המידע החשוב ביותר לעובד.

תלוש השכר כאמור, מציין את כל התקבולים ששולמו לעובד וכן את התשלומים שנגבו מהעובד. כמו גם, נתונים נוספים כמו צבירת זכויות של העובד ונתונים כלליים. למידע נוסף: מדריך תלוש שכר.

בכתבה זו, לעומת הכתבה בקישור בפסקה הקודמת, נסביר לכם איך לקרוא את התלוש צעד אחר צעד ולהבין את כל הסעיפים הרשומים בתלוש.

מה חובה להציג בתלוש השכר של העובד?

תלוש השכר של העובד הוא לא בונוס או מותרות, מעסיק מחויב לספק את תלוש השכר לעובד על פי חוק. לפיכך, נקבעו גם סעיפים שהם חייבים להיות מוצגים בתלוש השכר.

סעיפים אלו כוללים בין היתר: פרטי העובד, פרטי המעסיק, אופן התשלום, תקופת עבודה, פירוט התשלומים לעובד, פירוט הניכויים מהעובד, יתרות צבירה וותק, שכר לחישוב ועוד.

איך לקרוא את תלוש השכר (המשכורת)?

לפני שנתחיל להסביר, חשוב לציין כי קיימים כמה חברות בישראל שמספקות תוכנה לחישוב שכר, ניהול צבירת זכויות ועוד. לכל חברת תוכנה כזו יש תבנית תלוש שכר שנראית שונה זו מזו, כך שייתכן כי העיצוב או אופן התצוגה של הנתונים נראים אחרת. למרות זאת, הן חייבות להציג את אותם הנתונים בדיוק.

להלן פירוט הסעיפים כולל הסבר עליהם ועל מה שהם חייבים / יכולים להכיל:

1. פרטי העובד

כאן מוצגים פרטים על העובד, שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, מצב משפחתי, מספר עובד, מחלקה וכדומה.

לצד הפרטים האישיים, יוצגו גם פרטי חשבון הבנק של העובד (שם בנק, סניף ומספר חשבון), במידה והעובד מקבל את השכר באופן זה.

2. פרטי המעסיק / מעביד

כאן מוצגים פרטי המעסיק כמו שם העסק, מספר זיהוי (של חברה בע"מ, עוסק פטור או מורשה), מספר תיק הניכויים במס הכנסה / ביטוח לאומי, וכן כתובת מקום העבודה או משרדי החברה.

3. אופן העסקת העובד

פרטים בעניין אופן העסקת העובד:

 • תאריך תחילת העסקה – היום בו העובד התחיל לעבוד אצל המעסיק.
 • ותק – ותק מצטבר במקום העבודה או אצל המעסיק, הגבוה מבינהם, מבוסס על תאריך תחילת העסקה.
 • בסיס השכר – האם העובד מקבל משכורת חודשית, שכר יומי או שבועי (נקבע בהסכם עבודה).
 • חלקיות המשרה – האם מדובר על משרה מלאה או חלקית, לעיתים מוצג אחוז משרה או מספר עשרוני.
 • סוג משרה – האם זו עבודה יחידה או שהעובד עובד בעוד עבודה, האם המשרה היא עיקרית או משנית (אם עובד בכמה עבודות). במקרה שעובד עובד בכמה עבודות ועל מנת למנוע תשלום מס גדול, כדאי לבצע תיאום מס הכנסה וכן תיאום דמי ביטוח לאומי.
 • תעריף חודשי – לגבי מי שעובד במשכורת (כגון "גלובאלי").
 • תעריף ליום – לגבי עובד בשכר, השכר החודשי של העובד, חלקי תקן ימים 21.67 (במקומות עם 5 ימי עבודה בשבוע) או חלקי תקן ימים 25 (במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע).
 • תעריף לשעה – השכר החודשי של העובד חלקי תקן שעות 182, אצל עובד בשכר (השכר השעתי שנקבע בהסכם עבודה).
 • דרוג / דרגה – עובד שהשכר שלו נקבע על פי הסכם קיבוצי או לפי דרגות.

4. תקופת התשלום / העסקה ועבודה בפועל

כאן מפורטים נתונים אודות התקופה בעדה שולם השכר לעובד. כמו כן מוצגים:

 • תקופת התשלום – התקופה בעדה העובד מקבל את התשלום.
 • ימי עבודה – כמה ימים העובד נכח בעבודה ועבד באותה תקופת העסקה (חודש בד"כ).
 • שעות עבודה – כמה שעות העובד נכח בעבודה ועבד באותה תקופת העסקה (חודש בד"כ).

5. תשלומי השכר של העובד

כאן מוצגים כל התשלומים המשולמים לעובד במהלך אותו חודש / תקופת העסקה. התשלומים יכולים להיות מגוונים ונסביר את הקטגוריות. זו טבלה שמכילה את הכמות, התעריף לכמות, גילום (כאשר הוצאות המס והביטוח חלות על המעסיק), שווי למס והתשלום לסעיף. להלן הפירוט:

 • שכר יסוד – השכר הרגיל של העובד, השכר הבסיסי ביותר, ללא שעות או נתונים נוספים. זה השכר ממנו מחושבים הרבה זכויות של העובד (אפשר לראות במגוון כתבות אצלנו באתר).
 • שעות נוספות – מספר השעות וכמות השעות שהעובד עבד מעל שכר היסוד.
 • תשלומים אחרים – מתחת לשכר היסוד / או שכר הבסיס יוצגו גם תשלומים נוספים ששולמו לעובד כמו: דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חגים, הפרשי שכר (מחודשים קודמים) ועוד.

בדרך כלל, בסוף הטבלה מוצגים סך כל התשלומים שניתנו לעובד.

6. הכנסות זקופות

בדרך כלל באותה טבלה ולאחר תשלומי השכר, מוצגים גם הכנסות זקופות של העובד. למעשה מדובר בהטבות שהמעסיק מקנה לעובד, אשר מחייבות את העובד בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי, אך אינן משולמות בפועל. כלומר, מוצגים ערכי הטבות הניתנים לעובד, במידה והוא זכאי להם.

הכנסות אלו כוללות בין היתר: שווי מתנה, שווי שימוש ברכב, שווי שימוש בטלפון נייד, שווי הפרשות לחסכונות מעבר לתקרת הפטור על פי חוק, ועוד.

7. ניכויי חובה

בסעיף זה מוצגים כל הניכויים (מעין הוצאות) מהעובד בגלל תשלום השכר, ניכויים אלו מפחיתים את השכר (סעיפים 5 + 6) לעיל. בסעיף זה מוצגים:

בסוף הטבלה מוצגים סך כל הניכויים שחובה לנכות מהעובד.

8. ניכויי רשות

כאן יוצגו הניכויים שמותר למעסיק לנכות אותם על פי חוק הגנת השכר. בדרך כלל מדובר על ניכויים שונים כמו הלוואה שניתנה לעובד דרך המעסיק וכד'.

9. זיכויים וניכויים ממס ומביטוח

המידע הזה לעיתים מופיע בנתונים נוספים. מדובר על כל הזיכויים ממס, גמל ומביטוח לאומי שהעובד זכאי לקבל במהלך אותו חודש העסקה. הזיכוים כפי שהם, מקנים הטבת מס משמעותית לעובד. כאן יוצגו הסעיפים הבאים:

 • נקודות זיכוי ממס הכנסה – מדובר על נקודות אשר ניתנות לעובדים בהתאם לנתונים האישיים שלהם ובכך שהם מקנים הקטנת גובה המס לתשלום.
 • זיכוי אישי (במידה וקיים) – סך ערך הכספי הניתן לעובד על פי נקודות הזיכוי (נקודה אחת לעיל).
 • בן זוג עובד (כן / לא) – עובד, שבן/בת הזוג שלו לא עובד, זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת נוספת.
 • זיכוי מגמלזיכוי ממס על הפרשות לפנסיה הניתן לעובד (חיסכון פנסיוני / ביטוח פנסיוני).
 • הנחת יישוב / תושב – עובדים הגרים ביישובים מסויימים זכאים לקבל הטבת מס ליישובים.
 • זיכוי משמרות – עובדים זכאים לקבל זיכוי ממס על עבודה במשמרת שניה ושלישית.
 • זיכוי אחר / נוסף – עובדים מסויימים זכאים לקבל הטבות נוספות ממס מכוח חוקים, צווים או תקנות שונים.
 • אחוז מס שולי – מה המס השולי של העובד לפיו מחושב תשלום מס הכנסה.

הזיכוים לעיל הם לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה המספקים זיכוי ממס, כלומר צמצום המס הסופי לתשלום. קיימים גם ניכויים לפי סעיף 47 לפקודה המקנים ניכוי ממס, כלומר, צמצום השכר של העובד לצרכי חישוב המס לתשלום.

אם העובד ביצע תיאום מס ככתוב בסעיף 3 לעיל נקודה מספר 5 – "סוג משרה", יהיה כתוב גם האם העובד ביצע תיאום מול רשויות המס (לבד או ע"י המעסיק) וכן השכר לתיאום והמס לתיאום.

10. נתונים נוספים

קיימים גם נתונים נוספים של העובד או ביחס לעבודה. כך למשל, על פי חוק המעסיק מחויב לציין מהו שכר מינימום נכון להיום בתלוש השכר (גובה השכר החודשי וכן השכר השעתי).

כמו כן מוצגים היעדרויות של העובד, או במילים אחרות ניהול חשבון חופשה, מחלה, הבראה וכדומה. למעשה, כאן העובד יכול לראות מהי סך יתרת הצבירה של העובד, כמה נוספו ימים לחישוב באותו חודש וכמה ימים נוצלו לאחר ששולמו בפועל.

כמו כן מוצגים:

 • חייב מ.ה. – השכר שממנו מחושב תשלום מס הכנסה, לרבות נתונים מצטברים.
 • חייב ב.ל. – השכר ממנו מחושב תשלום דמי ביטוח בריאות, לרבות נתונים מצטברים.
 • השכר המבוטח – השכר ממנו מחושבים הפרשות לפנסיה של העובד.

11. נתונים מצטברים

כאן מוצגים נתונים מצטברים של העובד במהלך שנת המס הקלנדרית. למעשה, החלק הזה מאפשר לעובד להבין כמה הפרשות לפנסיה היו במהלך שנת המס, כמה מס הכנסה שולם עד כה, כמה ביטוח לאומי ומס בריאות שולמו עד כה, כמה יש לעובד ימי חופשה וימי מחלה ועוד נתונים.

12. חישוב השכר

החלק הסופי הוא עצם חישוב השכר. להלן הפירוט:

 • שכר ברוטו – סכום כל התשלומים המגיעים לעובד לפני כל הניכויים בפועל.
 • שכר נטו – סכום כל התשלומים המגיעים לעובד לאחר כל ניכויי החובה בפועל.
 • נטו לתשלום – סך התשלום נטו שמשולם לעובד לאחר כלל הניכויים.

מידע נוסף

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil