חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זיכוי ממס הכנסה על הפרשות לפנסיה (הפקדה לחיסכון פנסיוני או לביטוח פנסיוני)

עובדים בישראל זכאים ואף מחוייבים להפקיד כספים לחיסכון לפנסיה שלהם, רשות המסים מעניקה זיכוי ממס הכנסה על הפרשות לחיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני). הטבה במס שמקטינה את סכום המס לתשלום.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו זיכוי ממס הכנסה על הפרשות לפנסיה?

זיכוי מס הכנסה היא הטבת מס שמעניקה זכות להקטנת גובה התשלום במס שאדם חייב לשלם בגין הכנסותיו. כזכור, מס הכנסה בישראל מחושב לפי מדרגות מס הכנסה, ולכן זיכוי ממס הכנסה הוא סכום אשר מפחית את גובה המס שחושב, כך שאותו אדם צריך לשלם רק את ההפרש.

פנסיה (חיסכון פנסיוני או ביטוח פנסיוני) ובפרט פנסיה חובה או פנסיה חובה לעובד עצמאי, היא תכנית חיסכון בה עובד שכיר או עצמאי (לפי העניין) מפקיד כספים וזכאי לקבל קצבת פנסיה חודשית לאחר גיל הפרישה או קצבת נכות או שאירים במקרים שחל אירוע ביטוחי המזכה בתשלום.

זיכוי ממס הכנסה על הפרשות לפנסיה (הפקדות לחיסכון ולביטוח פנסיוני) היא הטבה במס שמאפשרת לכל עובד לקבל זיכוי כספי על הסכומים שהופקדו בתכניות החיסכון לפנסיה. במילים אחרות, עבור הפקדה לפנסיה, מקבלים הקטנה והפחתה של סכום המס שחייבים לשלם.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

על מנת לקבל זיכוי ממס הכנסה על כל הסכומים שהופקדו לחיסכון הפנסיוני, חייבים להתקיים 2 התנאים הבאים:

  • שיעור ההפרשה (הפקדה) לפנסיה מתוך השכר המבוטח לא עולה על 7%.
  • סכום ההפרשה (הפקדה) לפנסיה במהלך שנת המס לא עולה על 7,308 ₪ או כ-609 ₪ בחודש בממוצע (זהו סכום שחושב לפי מכפלת 7% בסכום הכנסה מזכה, שהיא 8,700 ₪ לחודש לפי נתוני 2021).

מי לא זכאי?

  • אדם שהפקיד סכומים אשר עולים על השיעור המירבי או על התקרה המירבית, ככתוב לעיל – ורק עבור אותם סכומים העולים מעבר לכך (סכומים עד השיעור או התקרה, עדיין יזכו במס).

גובה זיכוי ממס על הפרשות לפנסיה

עובד שהפקיד כספים עד השיעור המירבי ועד סכום ההפקדה המירבי כמפורט בתנאי הזכאות לעיל, זכאי לקבל זיכוי במס הכנסה בשיעור של 35% על אותם סכומים שהפקיד לפנסיה שלו.

לדוגמה

עובד מקבל שכר חודשי של 13,000 ₪ (156,000 ₪ בשנה). הוא מפריש 6% מהשכר לפנסיה. כמה זיכוי ממס יקבל?

סך ההפרשות לפנסיה של העובד הם 1,080 ₪ בחודש (9,360 ₪) בשנה. מכיוו שסכום זה גבוה מהתקרה, העובד יקבל זיכוי ממס רק על הסכום שעד התקרה והשאר יחוייב במס. כלומר: יקבל זיכוי שנתי בסך 2,557.80 ₪ (חישוב: 7,308 ₪ במכפלת 35%).

שכר הסכום 2,052 ₪ (9,360 מינוס 7,308) יחוייב במס על פי מדרגות מס הכנסה של העובד.

מימוש הזכאות

ככלל, הזכאות ניתנת באופן אוטומטית על ידי המעסיק.

הזיכוי ניתן בעת חישוב השכר של העובד וניתן לקבל מידע זה גם על ידי קריאת תלוש השכר. ניתן לראות את המידע גם באמצעות טופס 106 (אישור שנתי לעובד).

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil