חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תיאום דמי ביטוח לאומי – כך תקבלו הקלה בתשלום

מקבלים הכנסה ממספר מקורות? ייתכן שאתם משלמים תשלומי מס הכנסה גבוהים וגם תשלומי דמי ביטוח לאומי גבוהים, לזה יש פיתרון – תיאום דמי ביטוח לאומי. אגב, אם אתם לא קוראים את תלוש השכר שלכם, אזי כדאי שתעשו זאת בהקדם האפשרי.

הביטוח הלאומי גובה מכל אחד מאיתנו 2 תשלומים עיקריים: דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח לאומי נועדו על מנת לממן את ההוצאות של הביטוח הלאומי ועבור תשלומי גמלאות לזכאים כגון: דמי לידה, דמי אבטלה וכדומה. דמי בריאות (מס בריאות) מועבר לקופת החולים בה חבר העובד.

בשונה ממס הכנסה, דמי ביטוח לאומי מחושבים באופן חודשי, אך זה לא מונע מקרים בהם אתם עשויים לשלם יותר ניכויי ביטוח לאומי ממה שהייתם צריכים לשלם בפועל.

כמו במס הכנסה, גם בביטוח לאומי יש 2 דרכים לצמצם או לקבל החזר:

 1. תיאום דמי ביטוח לאומי – נועד לערוך לפני תשלום הניכוי בפועל.
 2. החזר דמי ביטוח לאומי – נועד לערוך אחרי תשלום הניכוי בפועל.

לעניין החזר דמי ביטוח לאומי, יש כתבה אחרת והקישור יהיה בסוף הכתבה הזו. עם זאת, הדבר לא מונע מלבצע הן תיאום דמי ביטוח והן החזר, כי למעשה מדובר על דברים שונים.

מהו תיאום דמי ביטוח לאומי?

כולנו משלמים דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, חלקינו משלמים קצת יותר או קצת פחות לפי גובה הכנסה, מקור ההכנסה ומקרים נוספים.

אם אתם מחליפים מקומות עבודה במהלך השנים או מתחילים לקבל הכנסות מכמה מקורות וכן גם של הפנסיה, אתם עשויים לשלם דמי ביטוח לאומי גבוהים יותר עבור ההכנסה הנוספת שעלולה להיות משמעותית.

עריכת תיאום דמי ביטוח נועדה למנוע מקרים בהם תשלמו דמי ביטוח ובריאות גבוהים ומרביים במהלך התקופה בה קיבלתם הכנסה מכמה מקומות במקביל. את הבקשה יש להגיש אל המוסד לביטוח הלאומי בצירוף אמסכתות ולפי תנאי הזכאות.

מי זכאי לבצע תיאום דמי ביטוח בריאות?

האוכלוסיות הבאות זכאיות לביצוע תיאום ניכויי ביטוח לאומי (כל אחד מאלו):

 • מי שעובד אצל 2 מעסיקים או יותר.
 • מי שעובד אצל מעסיק אחד או יותר, וגם מקבל פנסיה מוקדמת.
 • מי שמקבל פנסיה מוקדמת מ-2 מקורות או יותר.

ובתנאי שאולוסיות אלו עומדות באחד התנאים הבאים:

 1. ההכנסה החודשית של אותו אדם (שכיר או מקבל פנסיה) אצל המעסיק העיקרי (שהצהיר עליו בטופס 101) או אצל משלם הפנסיה העיקרי – נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
 2. ההכנסה מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה – גבוהה מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח (43,890 ₪ ב-2019).

איך להגיש בקשת תיאום דמי ביטוח לאומי?

בקשה לתיאום ניכויי ביטוח לאומי מתבצעת בהתאם לתנאי שמתקיים ולפיכך:

1. שכיר או מקבל פנסיה שגובה ההכנסה העיקרית שלו עד 60% מהשכר הממוצע במשק

מי שעומד בתנאי הזה, צריך להגיש אישור למעסיק המשני באחת הדרכים הבאות:

 • טופס הצהרת עובד למעסיק משני – טופס 644.
 • אישור עתידי למעסיק משני – דרך אתר הביטוח הלאומי.

בטפסים אלו אתם מצהירים על השכר שאתם מקבלים מהמעסיק/משלם הפנסיה הראשי, כך שהמשני יחשב את דמי הביטוח שנגבים מהעובד/מקבל הפנסיה בשיעור מופחת.

טופס זה יש להגיש אל המעסיק המשני או מלשם הפנסיה המוקדמת מיום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה וכן בכל תחילת שנה.

2. שכיר או מקבל פנסיה שגובה ההכנסות שלו עולות על ההכנסה המירבית

מי שלא עומד בתנאי הקודם וכן עומד בתנאי זה, צריך להגיש בצורה הבאה:

 1. למלא טופס פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ובריאות (טופס 100) מכל המעסיקים / משלמי הפנסיה.
 2. למלא את טופס בקשה לתיאום דמי ביטוח (טופס 753).
 3. להגיש את המסמכים הללו אל מחלקת מעסיקים בסניף הקרוב למגוריו (רשימת הסניפים).

האם אפשר להגיש גם תיאום דמי ביטוח בריאות?

לא קיים הליך תיאום דמי ביטוח בריאות, זאת למרות שמדובר על תשלומים שונים. אולם, עצם הגשת הליך תיאום דמי ביטוח במוסד לביטוח הלאומי, כולל גם דמי ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות, ולכן ההקלה בתשלום חלה על 2 סוגי דמי ביטוח אלו.

תיאום דמי ביטוח לעובדים עצמאיים

עובדים עצמאיים לא יכולים לבצע תיאום דמי ביטוח לאומי עבור ההכנסות בעסק. כלומר, עובדים עצמאיים שיש להם הכנסות אחרות שמקורם לא בעסק, יכולים לערוך תיאום מס עבור הכנסות.

עם זאת, עצמאים יכולים לבקש מהביטוח הלאומי לבצע הקטנת גובה המקדמות המשולמות לביטוח הלאומי במהלך השנה.

תיאום דמי ביטוח למשרתי מילואים

מי ששירת במילואים והגיש תביעה אל הביטוח הלאומי לתשלום עבור זמן השירות, צריך לפנות אל מחלקת הגבייה בביטוח הלאומי לצורך ביצוע תיאום ניכויי המוסד לביטוח לאומי.

מה עוד חשוב לדעת?

 • עצם הגשת בקשה לתיאום דמי ביטוח לא פוגעת בזכותכם לקבל החזר דמי ביטוח.
 • אם לא ביצעתם תיאום ניכויי ביטוח, לא אומר שהפסדתם כסף, אתם יכולים לפנות להליך החזר דמי ביטוח.
 • כדאי לבצע גם תיאום מס כך שתקטינו את גובה מס הכנסה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil