חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטוח פנסיוני – מדריך פנסיה חובה לעובדים בישראל

ביטוח פנסיוני היא דרך בה ניתן להפקיד כספים לטובת הבטחת תשלומים אם חלילה יקרה אירוע שיפגע ביכולת פרנסתו של עובד עד ליציאתו לפנסיה.

בכתבה זו נדבר על ביטוח פנסיוני, איך לבטח את עצמכם, מהו חיסכון פנסיוני ועוד.

מה זה ביטוח פנסיוני?

ביטוח פנסיוני היא שיטה בה אדם מבטח את עצמו בביטוחים במסגרת הפנסיה שלו והם יספקו לו הכנסה אם חלילה ירע אירוע בו משפחתו תיפגע בגלל יכולת פרנסת המבוטח. הביטוח נעשה על ידי הפרשת כספים לטובת תכנית חיסכון משולבת ביטוח שלא ניתן למשוך ממנה כספים, אלא בתשלום קנס או אם יחל מקרה ביטוח המזכה בתשלום.

במילים אחרות, הצטרפות למסלולי ביטוח במסגרת הפנסיה תוך כי הפקדה רצופה לאורך שנות העבודה, מזכה את העובד בביטוח המספק לו הגנה אם חלילה ימות או יאבד את יכולת פרנסתו. אולם, מדובר על תכנית חיסכון ולכן היא מקנה גם את הזכות לקבל קצבת פנסיה בגיל הפרישה.

מקובל להתייחס במונח "ביטוח פנסיוני" כאל החובה להפרשה לפנסיה על פי הצו הרחבה לפנסית חובה משנת 2008. אולם נכון יותר להתייחס למונח זה כאל הכיסוי הביטוחי הקיים במסגרת פנסיה החובה.

חשוב לציין כי ביטוח פנסיוני תקף רק עד גיל הפרישה, שלאחר מכן החוסך / המבוטח זכאי לקבל קצבת פנסיה והכיסויים הביטוחיים אינם רלוונטיים עוד.

ביטוח פנסיוני – סוגי כיסויים ביטוחיים

במסגרת הפרשה לפנסיה חובה, קיימים 2 סוגי כיסוי ביטוחי:

1. ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה)

כאשר עובד (עמית / חוסך) נפגע בעבודתו כתוצאה ממחלה או מתאונה, הוא עשוי לאבדן את יכולת ההשתכרות שלו מה שגורם לנזק כלכלי למשפחה. ביטוח נכות במסגרת פנסיה חובה נועד להעניק תשלום קצבה חודשית לעמית שאינו מסוגל לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.

בעת רכישת הביטוח ניתן לקבוע האם מדובר על אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי (כלומר, מהו שיעור האובדן). בנוסף, נקבע האם מדובר על עיסוק סביר או עיסוק ספציפי, כזה שתואם כל עבודה או עבודה ספציפית. כמו כן, ניתן לקבוע האם הביטוח מכסה מקרים של מחלקה קיימת אצל העמית / המבוטח. בחלק מהמוצרים ניתן להוסיף או להרחיב אותם.

2. ביטוח שארים (ביטוח חיים למקרה מוות)

כאשר עובד (עמית / מבוטח) נפטר, נגרם נזק כלכלי משמעותי לשארים (בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21 או הורי המבוטח). ביטוח שארים במסגרת פנסיה חובה נועד להעניק תשלום קצבה חודשית או סכום חד פעמי למשפחתו כך שתוכל להמשיך לחיות בכבוד.

איפה אפשר לבטח?

תכנית החיסכון משולבת ביטוח, נפתחת אצל גוף מוסדי שהוא יכול להיות חברת ביטוח, חברה מנהלת (ניהול קופות גמל) או בית השקעות. חברות אלו מפוקחות על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (לשעבר אגף הפיקוח על שוק ההון במשרד האוצר).

סוגי ביטוח פנסיוני

קיימים כמה סוגים שונים של ביטוח פנסיוני והם:

  1. קרן פנסיה – מוצר הביטוח הפנסיוני הפופולארי ביותר המאפשר הפקדה לפנסיה חובה. קרן פנסיה היא תכנית חיסכון ארוך טווח, הכוללת רכיבי ביטוח למקרה מוות (ניתן לוותר רק לרווקים) ולמקרה אובדן כושר עבודה (שלא ניתן לוותר עליו).
  2. ביטוח מנהלים – מוצר ביטוח פנסיוני נוסף שאינו בהכרח למנהלים (זה רק שם שיווקי שלו). ביטוח מנהלים מהווה מתחרה לקרן פנסיה אשר כולל מרכיב ביטוח למקרה מוות וניתן להוסיף עוד ביטוחים למקרה אובדן כושר השתכרות.
  3. קופת גמל – זהו מוצר ביטוח פנסיוני נוסף, אך בשונה מהקודמים, הוא אינו כולל רכיב ביטוח בכלל. ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי בנפרד.

בלחיצה על הקישור של אחד או יותר מהחסכונות לעיל, ניתן לקבל מידע נוסף ומורחב יותר. חשוב לציין כי במקרה של התכנית הראשונה, הרי שקיימת גם קרן פנסיה ברירת מחדל שהיא קרן נבחרת המציעה דמי ניהול נמוכים משמעותית מהשוק.

חיסכון פנסיוני או ביטוח פנסיוני

צו הרחבה לפנסיה חובה מגדיר את החובה להפרשת כספים לטובת הפנסיה של אדם במהלך שנות העבודה. אולם, כספים אלו אינם משמשים את החוסך רק כקצבת פנסיה חודשית (חיסכון פנסיוני), אלא גם למקרים בהם חלה פגיעה בהכנסה של המשפחה כתוצאה ממות החוסך או מאובדן כושר עבודה (ביטוח פנסיוני).

כלומר, בנוסף לקצבת הפנסיה החודשית, החוסך / העמית מבוטח בביטוח שארים המקנה פיצוי כספי (סכום חד פעמי או קצבה חודשית) למשפחה של החוסך במקרה מוות, וגם מבוטח בביטוח נכות המקנה פיצוי כספי (קצבה חודשית) למקרה בו החוסך אינו כשיר לעבודה.

ויתור על ביטוח פנסיוני

בסוג מוצר שהוא קרן פנסיה, לא ניתן לוותר על ביטוח נכות והוא מהווה רכיב חובה. כמו כן, ביטוח שארים בו הוא חובה לכולם, למעט רווקים ללא ילדים, שכן אפשר לוותר על הביטוח אך הויתור תקף לשנתיים בלבד ויש צורך לחודש זאת שוב.

בסוג מוצר שהוא ביטוח מנהלים, ביטוח חיים מפני מוות הוא הכרחי מטעם המעסיק ואין זה חובה לעצמאי שמפריש לבד. לעניין אובדן כושר עבודה, ניתן לבחור מסלול ללא ביטוח זה אך במקרה ואירע אירוע זה חלילה, לא ניתן לדרוש ביטוח.

בסוג מוצר קופת גמל, אין כלל כיסוי ביטוחי ולכן אין על מה לוותר.

שמירה על רצף זכויות פנסיוניות

כאשר עובד עוזב מקום עבודה הוא יכול לאבד את הזכויות הפנסיוניות שלו אם הופסקו ההפרשות לפנסיה במשך של 5 חודשים או יותר מכך. איבוד זכויות, משמעותם כי עובד זה כבר אינו מבוטח בביטוח נכות או בביטוח שארים – ולכן כל ההפרשות שהיו עד כה כבר אינן רלוונטיות. אך לא רק, אלא שגם תקופה האכשרה (הוותק) שצדבר העובד במהלך התקופה – תיפסק.

מכיוון שהעובד זכאי להמשך כיסוי של עד 5 חודשים, הרי שהפסקת הפרשות עד לתום התקופה מאפשרת שמירה על רצף הזכויות הפנסיוניות. לכן, בעת עזיבת מקום עבודה, ו/או מעבר לעבודה חדשה אפשר לשמור על הזכויות באופן הבא:

  1. רכישת הסדר ריסק זמני – כלומר לשלם סכומים נמוכים לביטוח הפנסיוני על מנת לשמר את הכיסוי הביטוחי.
  2. הפרשה עצמאית לביטוח פנסיוני – ניתן להמשיך לבצע הפרשות כך שגם צבירת הפנסיה תגדל.

תשואה (ריבית) על החיסכון

מכיוון שביטוח פנסיוני כולל בתוכו גם מרכיב חיסכון, הרי שהכספים מופקדים באפיקי השקעה המקנים רווח ממשי לחוסך ועוזרים להגדיל את כמות הכסף בתכנית החיסכון. ניתן לבצע השוואת תשואות בעמודים הבאים: פנסיה נט עבור קרנות פנסיה, ביטוח נט עבור קופות ביטוח מנהלים, גמל נט עבור קופות גמל.

דמי ניהול

גופים מוסדיים גובים מחיר עבור ניהול תכנית החיסכון משולבת ביטוח. קיימים 2 סוגי דמי ניהול:

  • דמי ניהול מההפקדה – סכום כסף הנגבה בעת ההפקדה לחיסכון הפנסיוני.
  • דמי ניהול מהצבירה – סכום כסף הנגבה מסכום החיסכון הכולל שנצבר בקרן.

דמי ניהול מחושבים על בסיס אחוזים מתוך ההפקדה או החיסכון, לפני העניין. כמו כן, רשות שוק ההון קבעה דמי ניהול מקסימליים שניתן לגבות מהחוסך / מהעמית בהתאם לסוג המוצר ואסור לחברות לגבות מחיר גבוה יותר. קיים גם מחשבון דמי ניהול שבו אפשר להשוות מחירים.

הטבת מס בעת הפקדה לביטוח פנסיוני

היתרון הגדול ביותר של הפקדה לפנסיה, הוא שהפקדה כזו מקטינה את גובה המס לתשלום בצורה של זיכוי ממס הכנסה בגובה 35%. כלומר, עבור כל שקל שמפקידים לביטוח הפנסיוני (עד תקרה קבועה בחוק), רשות המסים מקטינה את גובה המס לתשלום ב-35 אגורות.

במילים אחרות, תחשבו שרשות המסים מפקידה עבורכם כסף לטובת הביטוח הפנסיוני שלכם.

גובה הפרשות לפנסיה

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק החל משנת 2008 קבע לראשונה את זכאות העובדים השכירים לפנסיית חובה. הוא קבע גם את החובה של מעסיקים להפריש סכומים לטובת הקרן כאחוז מתוך השכר.

להלן שיעורי הפרשות לפנסיה:

החל מתאריךהפרשות עובדהפרשות מעבידפיצוייםסך הכל
1.1.2017 ואילך6.0%6.5%6.0%18.5%
1.7.20165.75%6.25%6.0%18.0%
1.1.20145.5%6.0%6.0%17.5%
1.1.20135.0%5.0%5.0%15.0%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10.0%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5.0%
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%

אם תנאים טובים יותר מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, המעסיקים חייבים לפעול על פיו ולתת את התנאים הטובים יותר. בכל מקרה, לא ניתן לתת תנאים פחות טובים מצו ההרחבה הכללי במשק. הפרשה לפנסיה חובה מכל סכום, אין זה משנה אם העובד עובד משרה חלקית או מלאה, מקבל שכר מינימום או יותר מכך.

הפרשות לפנסיה מפסיקות כאשר העובד הגיע לגיל הפרישה והוא מקבל קצבה כלשהי (למעט של הביטוח הלאומי) כגון קצבת פנסיה או קצבת נכות.

חובת ביטוח פנסיוני – ממתי יש להפריש?

צו ההרחבה של 2008 קבע מאיזה מועד חובה להפריש לטובת פנסיה חובה של העובד. החובה להפריש היא לעובד שמלאו לו 21 לעובדת שמלאו לה 20 וזאת על פי האופן הבא:

  • עובד שהיה לו ביטוח פנסיוני – כאשר עובד התקבל למקום עבודה חדש והיה לו ביטוח פנסיוני פעיל, אז לא תחול עליו תקופת המתנה והוא יהיה זכאי להפרשות החל מהיום הראשון. ההפרשות יבוצעו באופן רטרואקטיבי לאחר 3 חודשים או בתום שנת המס (המוקדם מבינהם).
  • עובד שלא היה לו ביטוח פנסיוני – כאשר עובד מתקבל למקום עבודה חדש ואין לא ביטוח פנסיוני קודם, הוא יהיה זכאי להפרשות לאחר 6 חודשי עבודה. הוא לא זכאי להפרשות עבור חודשים קודמים.

יש כמה נקודות נוספות שיש לציין בחלק זה.

הפרשנות המקובלת על פי בית הדין לעבודה היא כי השאלה היא לא האם היה או לא היה ביטוח פנסיוני, אלא האם יש או אין ביטוח פנסיוני פעיל (משמע, האם לעובד יש רצף זכויות פנסיוניות). כלומר, אם לעובד יש ביטוח פנסיוני שבו מופקדים כספים בכל חודש או שיש ריסק זמני, אז בעבודה חדשה הוא זכאי להפרשות החל מהיום הראשון. אחרת, אם לא הופרשו כספים, הביטוח הפנסיוני אינו פעיל ולכן ההפרשות רק לאחר 6 חודשים ללא רטרואקטיבי.

במידה ועובד הפסיק את עבודתו במקום עבודה חדש עד 3 חודשים ויש לו ביטוח פנסיוני פעיל, יש 2 פרשנויות. אחת מהן שיש להפקיד עבור תקופה זו ופרשנו אחרת שאין חובה.

פיצויי פיטורין / התפטרות

ביטוח לפנסיה כולל לא רק את תגמולי העובד וגם תגמולי המעסיק, אלא גם הפרשות פיצויי פיטורין של העובד. פיצויים הם חודש אחד עבור כל שנת עבודה אצל המעסיק, כלומר 1/12 או 8.33%. הכספים שהופקדו בפנסיה הם של העובד גם אם הוא פוטר או התפטר מיוזמתו, ובתנאי שהם לא נשללו בגלל מעשים לא תקינים של העובד.

בעת פיטורין מעבודה, מעסיק נדרש להשלים פיצויים על פי החוק והכספים שהופרשו לחיסכון פנסיוני נחשבים חלק מהסכום. אם המעסיק מפריש 8.33% לפיצויים וחל סעיף 14 – המעסיק לא נדרש לבצע השלמת פיצויים.

השכר הקובע להפרשות לפנסיה

ההפרשות לפנסיה מחושבות מתוך השכר הקובע של העובד או עד גובה השכר הממוצע במשק – הנמוך מבינהם. רכיבי שכר לחישוב פנסיה הם רכיבי השכר כבסיס לחישוב כספי פיצויי פיטורים. רכיבים אלו כוללים את שכר היסוד, תוספות וותק ועוד.

לכן השכר הקובע כולל בתוכו את השכר ברוטו של העובד, דמי מחלהדמי חופשהדמי חגים, תוספת וותק, תוספת יוקר, תוספת מקצועית ועוד. השכר הקובע אינו כולל שעות נוספות, דמי הבראהשווי שימוש ברכב או כל שכר אחר שאינו מחליף שכר בסיס.

יחד עם זאת, מעסיק רשאי להפריש סכומים מתוך רכיבי שכר שאינם כלולים. אולם, מעסיק יהיה מחוייב לכך, אם קיימים תנאים מיטיבים.

איתור חסכונות אבודים או לא פעילים

בשנת 2013 השיק אגף שוק ההון במשרד האוצר (כיום רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון) מערכת לאיתור כספים אבודים. מטרת המערכת לעזור לחוסכים ולעמיתים לאתר את החסכונות הפנסיוניים האבודים שלהם, כלומר, כאלו שהם אינם פעילים עקב הפסקה של הפרשות אליהם.

במידה והופקדו עבורכם כספים לטובת חיסכון פנסיוני מסויים, ניתן לחפש את הגוף בו נמצאים הכספים באמצעות אתר הר הכסף של משרד האוצר בחינם. דרך נוספת לאיתור כספים שאולי לא מופיעים באתר הר הכסף, הוא לבצע שאילתא באמצעות מסלקה פנסיונית אשר מפוקחת על ידי משרד האוצר, זאת תמורת כמה שקלים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil