חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרות בתעשייה – מי זכאי וכמה?

עובדים אשר עובדים במקומות עבודה הפועלים סביב השעון בתעשיה, זכאים לקבלת הטבת מס והיא זיכוי ממס הכנסה על עבודה בממשרות בתעשייה. הטבת המס מקטינה את סכום המס שצריך לשלם בסופו של דבר.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

הערה: הטבת המס הוארכה עד סוף שנת 2022. לפי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ההטבה הוארכה עד 15.02.2023.

מהו זיכוי ממס על עבודה במשמרות בתעשייה?

זיכוי ממס הכנסה היא הטבה אשר מקטינה את התשלום הסופי שצריך לשלם למס הכנסה. למעשה זיכוי במס זהו סכום שמקטין את סכום המס המחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

מפעלים ומקומות תעסוקה אחרים בתעשייה פועלים בדרך כלל סביב השעון בצורה 24 שעות ביממה ו-6 ימים בשבוע או 7 ימים בשבוע. כך קווי היצור פועלים ללא הפסקה על מנת להספיק לייצר את התוצרת המבוקשת ללקוחות. בהתאם להוראות דיני העבודה, קיים מספר שעות מירבי של עבודה ביום לעובד ולפיכך מקומות עבודה פועלים במסגרת של משמרות. אופן שבו מתחלקים עובדים לקבוצות והם מחליפים זה את זה לכשמסתיים יום העבודה שלהם.

זיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרות בתעשייה היא הטבה במס שמגיעה לעובדים שעובדים במשמרות. כך שהדבר מעודד אנשים לעבוד בשעות משמרות אחרות שאינן רק בוקר. הזיכוי ניתן בעד עבודה במשמרות צהריים ולילה, אשר מוגדרים כך:

 • משמרת שניה – מכסת עבודה יומית שאינה נמוכה מ- 7 שעות רצופות, אשר מתחילה בשעה בה המשמרת הראשונה תמה אך לא לפני השעה 14:00.
 • משמרת שלישית – מכסת עבודה יומית שאינה נמוכה מ-6 שעות רצופות, אשר מתחילה בשעה בה המשמרת השניה תמה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובדים אשר עונים על כל התנאים הבאים, זכאים לזיכוי ממס על עבודה במשמרות:

 1. הם עובדים במשמרת שניה או שלישית בלבד (לפי ההגדרה לעיל).
 2. הם עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית.
 3. המעסיק שלהם משלם תוספת משמרות (גמול נוסף עבור עבודה במשמרת) ובלבד שהתשלום הוא על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 4. הם נמנים מסוגי העובדים הבאים, אחד מאלה:
  • עובדים בייצור.
  • עובדי מינהלה או עובדי שירותים, שבעל המפעל הוכיח לפקיד השומה כי עבודתם במשמרות אלו הכרחית להפעלת קווי הייצור במפעל.

גובה זיכוי ממס במשמרות

שיעור הזיכוי ממס עבור עבודה במשמרות בתעשייה הינו 15% מסכום ההכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית.

יחד עם זאת, גובה הזיכוי המירבי במס הוא 12,120 ₪ לשנה או 1,010 ₪ לחודש ולכן אם הזיכוי עולה על התקרה, הסכום המירבי לזיכוי יהיה התקרה.

בנוסף, הזיכוי ניתן על חלק מהשכר שהוא עד 138,480 ₪ בשנה (11,540 ₪ בחודש). דהיינו, חלק מהשכר העולה על סכום זה לא יילקח בחישוב הזכאות לקבל זיכוי ממס.

חישוב זיכוי ממס במשמרת

אפשר לחשב כמה כסף ניתן לקבל זיכוי ממס עבור עבודה במשמרת. הנה דוגמה:

עובד שיש לו 2.25 נקודות זיכוי ממס, מקבל שכר של 10,000 ₪ בחודש כאשר 6,500 ₪ מהם הם הכנסה כתוצאה ממשמרת שניה ו/או שלישית, העובד מפריש 600 ₪ לפנסיה. כמה מס ישלם לולא ההטבה וכמה עם ההטבה.

ללא ההטבה:

עם ההטבה:

 • יש זיכוי ממס בסך של 15% * 6500 = 975 ₪. (הזיכוי במס נמוך יותר מהתקרה המירבית).
 • אולם זיכוי זה גבוה יותר מגובה המס לתשלום.
 • העובד לא ישלם מס כלל.

מימוש הזכאות – איך לקבל את זיכוי המס?

הזכות לקבל את זיכוי המס ניתנת בדרך כלל באופן אוטומטי. כלומר, המעסיק מבצע את החישוב בעצמו מול מערכות לחישוב השכר של העובד לפי נתוניו.

למרות זאת, אם העובד לא קיבל את הזיכוי או הוא חושב כי יש טעות, ניתן לפנות אל המעסיק במהלך שנת המס ועד לתומה כדי לתקן זאת ולקבל זיכוי בחודשים העוקבים באותה שנת מס.

אם תמה שנת המס ועובד חושב כי הוא זכאי לקבל את הזיכוי ממס ולא קיבל אותו, ביכולתו לפנות אל רשות המסים ולבצע הליך של החזר מס הכנסה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

סכומי תקרות

להלן סכומי התקרות בשנים קודמות:

שנת מסתקרת זיכוי מירביתקרת שכר מירבי לזיכוי
2023 – עד ה-15.0212,120 ₪ לשנה (1,010 ₪ לחודש)138,480 ₪ בשנה (11,540 ₪ בחודש)
202211,340 ₪ לשנה (945 ₪ לחודש)129,120 ₪ בשנה (10,760 ₪ בחודש)
202111,280 ₪ לשנה (940 ₪ לחודש)128,400 ₪ בשנה (10,700 ₪ בחודש)
202011,340 ₪ לשנה (945 ₪ לחודש)129,120 ₪ בשנה (10,760 ₪ בחודש)
201911,280 ₪ לשנה (940 ₪ לחודש)128,760 ₪ בשנה (10,730 ₪ בחודש)
201811,160 ₪ לשנה (930 ₪ לחודש)127,200 ₪ בשנה (10,600 ₪ בחודש)
201711,100 ₪ לשנה (925 ₪ לחודש)126,840 ₪ בשנה (10,570 ₪ בחודש)
סכומי תקרות לזיכוי ולשכר מירבי

מידע נוסף

 • עבודת לילה מוגדרת בתור עבודה שלפחות 2 שעות ממנה הן בתחום השעות שבין 22:00 ועד 06:00.
 • עבור עבודה במשמרת שניה או שלישית, אין חובת תשלום תוספת משמרת. אולם, יש עובדים מסויימים עשויים להיות זכאים לכך אם חל לגביהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil