חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי ניהול בחשבון חיסכון וביטוח פנסיוני (פנסיה) – מהם ואיך הם משפיעים?

דמי ניהול הם עמלה שמשולמת לגוף המנהל את החיסכון והביטוח הפנסיוני של כולנו ויש חשיבות רבה להכיר את המושג הזה והשפעתו על החיסכון. מדובר בסכום כסף שהופך להיות משמעותי למדי לאורך שנים.

מטרת הכתבה היא להסביר את הנושא.

מהם דמי ניהול?

דמי ניהול הם עמלה שמשולמת לגוף שמנהל את החיסכון, הביטוח, הפנסיה וההשקעות ששיכים לכל אחד מאיתנו. במילים אחרות, בעולם הפנסיה דמי ניהול הם המחיר שאנחנו משלמים עבור ניהול הכסף שלנו שנמצא בחשבונות החיסכון והביטוח.

כלומר, כאשר אנחנו מפקידים כספים וצוברים אותם במוצר חיסכון פנסיוני כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או אפילו קרן השתלמות, אנחנו משלמים דמי ניהול או עמלת ניהול עבור זה שהכסף נמצא אצל הגוף המנהל.

מהצד השני, דמי ניהול הם השכר של הגוף המנהל והוא משתמש בו כדי לנהל את החיסכון של כל העמיתים / החוסכים / המבוטחים, כדי להשקיע את הכספים הללו באפיקי השקעה שישיגו תשואה (ריבית) טובה על הכסף וכמובן כדי לשלם גם קצבאות ביטוח ופנסיה כאשר נזדקק להם.

מכיוון שמדובר על מחיר שאנו משלמים עבור ניהול הכסף, הם מקטינים לנו את הצבירה הכוללת בין אם הם גבוהים או נמוכים. מדובר על הוצאה מהצד של העמית / חוסך / מבוטח ולרוב המקרים אי אפשר לבטל אותה ברוב המקרים, אך כן אפשר להקטין. עוד חשוב להוסיף כי הסכום נגבה ישירות מתוך סך הכסף שבקרן.

סוגי דמי ניהול

יש 2 סוגים של דמי ניהול בפנסיה:

 • דמי ניהול מהפקדות – עמלה באחוזים שהגוף המנהל מחייב בכל הפקדת כסף לחיסכון, וזאת מגובה של כל סכום ההפקדה לחיסכון.
 • דמי ניהול מצבירה – עמלה באחוזים שהגוף המנהל מחייב בכל שנה עבור יתרת הכסף הצבורה, וזאת מגובה של כל הכסף שנצבר בחיסכון.

כלומר: בכל פעם שמפרישים כסף לתוך החיסכון – משלמים דמי ניהול מהפקדה בשיעור מסויים מתוך סך ההפקדה. בנוסף, בכל שנה של צבירת כסף – משלמים דמי ניהול מצבירה בשיעור מסויים מתוך סך היתרה הצבורה.

כך למשל, כאשר פותחים חיסכון חדש, הרי אין כסף שנצבר לפני כן בקופה ולכן דמי ניהול מצבירה הם 0 ₪ עד להשלמת התקופה בה מתחילים לחייב אותה. כמו כן, כאשר לא מפקידים כלל כסף, בגלל הפסקת עבודה למשל, אז אין דמי ניהול מהפקדה, יש רק מצבירה שנגבים בכל אותה תקופה ובחישוב שנתי.

גובה דמי ניהול – מהם דמי ניהול מירביים (מקסימליים)?

הגופים המנהלים, לא יכולים לגבות כל סכום כסף שהם רוצים. הם אמנם יכולים לקבוע סכום לפי החלטתם ובכל זאת בתנאי שהשיעור שלהם נמוך מהתקרה המקסימלית המותרת על פי החוק.

אלו הם השיעורים המקסימליים בהתאם למוצר החיסכון הפנסיוני:

 • קרן פנסיה – יש כמה סוגים של קרנות פנסיה:
  • קרן פנסיה מקיפה (הרגילה כיום) – עד 6% מההפקדה ועד 0.5% מהצבירה.
  • קרן פנסיה כללית (אם עוברים את התקרה במקיפה) – עד 4% מהפקדה ועד 1.05% מצבירה.
  • קרן פנסיה ותיקה – בהתאם לסוג וגוף מנהל, אין דמי ניהול מהפקדה או מצבירה, יש דמי ניהול מתוך התשלום של 1.75%.
 • קופת גמל – עד 4% מההפקדה ועד 1.05% מהצבירה.
 • ביטוח מנהלים – עד 4% מההפקדה ועד 1.05% מהצבירה.
 • קרן השתלמות – עד 2% מהצבירה, אין עמלת ניהול מהפקדה.

ברוב המקרים דמי הניהול במוצרי החיסכון השונים נמוכים יותר מהתקרות הללו.

נוסף לכך, החל משנת 2016 קיימת גם קרן פנסיה ברירת מחדל (קרן נבחרת) שהיא קרן פנסיה שמציעה דמי ניהול מוזלים במיוחד והם נבחרים כל כמה שנים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (הגוף שמפקח על כל חברות הביטוח, חברות מנהלות, גופים מוסדיים ועוד).

דמי הניהול בקרן פנסיה ברירת מחדל משתנים בהתאם לגופים שנבחרו ומחיר היקר ביותר הוא עד 1.49% מהפקדה ועד 0.1% מהצבירה.. מדובר על הנחה נמוכה משמעותית.

הנחה על דמי ניהול ומשך זמן ההנחה

גוף מוסדי שמנהל את הביטוח הפנסיוני (החיסכון הפנסיוני) יכול להציע גם דמי ניהול נמוכים יותר מהתקרה הכתובה מקודם למשל עבור מעסיק גדול או באופן כללי, או על ידי כך שאנחנו פונים אליהם בבקשה להקטין את העלות.

בנוסף לכך, החל מתאריך 01.04.2018 ההגבלה על גוף מוסדי היא שהוא אינו רשאי להעלות את דמי הניהול הללו למשך 5 שנים מיום מתן ההטבה. כאשר במהלך השנה הראשונה (אפריל 2018-מרץ 2019 כולל) בהסדרים אלו, ההגבלה היא למשך שנתיים בלבד.

עם זאת, הגוף המוסדי יכול להעלות במקרים הבאים:

 • החלפת מקום עבודה, כך שאצל המעסיק האחר יש הטבות אחרות בדמי ניהול, לטוב או לרע. אם קיים אותו הסדר: אם טוב יותר, הוא יהיה זכאי לו; אם לא, יהיה זכאי להסדר הישן למשך התקופה הנותרת.
 • הפסקת הפרשות לחיסכון הפנסיוני שלא על ידי המעסיק, למשל בעת הפסקת עבודה. מותר רק לאחר 6 חודשים.
 • במקרה של משיכה או העברה, מלאה או חלקית, של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול אחר באותה קופה.
 • במקרה שיש מנגנון שקובע העלאת דמי ניהול בהתאם לסך הצבירה של העובד.

דוגמה על דמי ניהול

דמי ניהול הם לא סכום בלתי ניתן לשינוי, על ידי התמחקות והשוואת מחירים, אפשר לצמצם עוד יותר את דמי הניהול שמשלמים ובכך להגדיל באופן משמעותי את סך החיסכון הצבור. דמי ניהול גבוהים יכולים "לאכול" סכום כסף משמעותי מסך החיסכון של העמית / החוסך / המבוטח. ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, הרי שהסכום שיוותר בידי הגוף המוסדי הוא גדול יותר.

בנוסף, מדובר על מנגנון ריבית דריבית, המעבר מבין 0.5% דמי ניהול מצבירה ולבין 0.25% דמי ניהול.. הוא לא חיסכון של 50%, הוא חיסכון הרבה הרבה יותר גדול.

הנה דוגמה:

[לצורך הפשטות, נתעלם מכל הרעשים מסביב כמו תשואה (ריבית) על הכסף, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל, אפיק השקעה, משברים וכד'. כמו כן, החישוב נעשה באופן שנתי.]

נניח והעובד מקבל שכר של 10,000 ₪ בחודש והשכר גדל ב-1% בשנה, ההפרשות לקרן פנסיה הן מכל הסכום ובסך הכל 18.5% (6% עובד לתגמולים, 6.5% מעסיק לתגמולים ו-6% מעסיק לפיצויים). כמה כסף יש לו לאחר 35 שנים?

נראה איך דמי ניהול משפיעים על סך החיסכון במקרים הבאים:

 • מקרה א שיעור מירבי – 6% הפקדה ו-0.5% צבירה.
 • מקרה ב קרן ברירת מחדל – 1.5% הפקדה ו-0.1% צבירה.
 • מקרה ג ללא דמי ניהול (ביקורת) – 0% הפקדה ו-0% צבירה.

התוצאות הן:

העובד הפקיד במרוצת השנים 924,858 ₪.

 • במקרה א – לעובד נותר 799,420 ₪. דמי הניהול 125,438 ₪.
 • במקרה ב – לעובד נותר 895,679 ₪. דמי הניהול – 29,179 ₪
 • במקרה ג – לעובד נותר 924,858 ₪. דמי הניהול – 0 ₪.

הנה גרף כיצד זה נראה:

הנה הקובץ שלנו, שיצרנו בשביל להדגים: קישור.

איך לבדוק כמה דמי ניהול משלמים?

ניתן לבדוק כמה דמי ניהול משלמים על ידי הדוחות השנתיים והתקופתיים שהגוף המוסדי שולח. בדרך כלל נשלח דוח שנתי אחת לשנה, אל הבית. אם לא נשלח, ככל הנראה כי ברירת המחדל היא אחרת ומקבלים אותה או דרך קישור עם SMS להורדת הדו"ח או דרך האימייל.

דרך נוספת והיא נוחה יותר, באופן דיגיטלי על ידי כניסה אל האזור האישי באתר האינטרנט של הגוף המוסדי שמנהל את החיסכון הפנסיוני. אם אין איזור אישי, פשוט מאוד אפשר לפנות אליהם ולבקש להקצות שם משתמש וסיסמא ושם ניתן לראות את כל המידע ואף לבצע פעולות מסויימות.

במידה ולא יודעים מה הגוף המוסדי שמנהל את החיסכון, אפשר לראות זאת באמצעות תלוש השכר שהמעסיק מעביר בכל חודש – שם מצויין שם הגוף המוסדי. כמו כן, אפשר לפנות אל המעסיק בבקשה לקבל מידע איך לפנות אל אותו גוף מוסדי באופן ישיר או על ידי סוכן ביטוח (אם ישנו).

איך להקטין את דמי הניהול?

יש כמה דרכים בהם אפשר להקטין את גובה דמי הניהול. כדאי להצטייד בגובה דמי הניהול ואף בממוצע גובה דמי ניהול של אותו מסלול בגוף מוסדי (ניתן לראות זאת בדו"ח).

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבדוק מהם דמי הניהול שמשלמים עמיתים אחרים, אפשר לברר זאת באמצעות מחשבון דמי ניהול או באמצעות מערכות פנסיה נט, גמל נט, ביטוח נט (בהתאם לסוג המוצר) ולחפש שם את המסלולים הדומים. גם במחשבון וגם במערכות אפשר לראות את דמי הניהול הממוצעים שמשלמים בהתאם לפרמטרים.

כאשר יודעים מהם דמי הניהול, אפשר לפנות אל הגוף המוסדי הקיים בבקשה להקטנת גובה דמי הניהול על ידי משא ומתן והתמחקות מולם. בדרך כלל הם ירצו שהמבוטח / החוסך / העמית יישאר אצלם והם מודעים לתחרות שיש בשוק ולכן במרבית הסיכויים הם יסכימו. אפשר לציין להם שבוצעה השוואת תעריפים ונמצא כי התשלום שמשלמים יקר יותר בהתאם לתחרות.

במידה והחברה לא מקטינה את דמי הניהול, אפשר לחזור אל אותן מערכות, ככתוב מקודם, כדי לפנות לגוף מוסדי אחר ולראות מה הם מציעים. חשוב לציין כי ניתן להעביר חיסכון פנסיוני מגוף לגוף וממוצר למוצר כמעט וללא הגבלה, וממש בקלות.

דרך נוספת היא לפנות אל אחת מקרנות פנסיה ברירת מחדל שמציעות דמי ניהול נמוכים משמעותית מהשוק. כך שאפשר לחסוך הרבה כסף על הוצאות.. הדוגמה מקודם המחישה זאת.

עוד חשוב לדעת, אצל מעסיקים גדולים, ולעיתים גם לא ממש גדולים, יש הטבות בדמי ניהול עם גוף מוסדי מסויים. לכן, כדאי מאוד לנסות לברר מול המעסיק אם יש הטבות כלשהן.

מה עם תשואה על הכסף?

בזמן שדמי ניהול הם המחיר שאותו משלמים על ניהול הכסף, תשואה היא הריבית על הכסף שמופקד אצל אותו גוף מוסדי זהו הרווח של המבוטח / החוסך / העמית כתוצאה מניהול הכסף.

לכן, כאשר בוחנים דמי ניהול, חשוב גם לבדוק מהי התשואה שהגוף המוסדי נותן. אם התשואה של הגוף המוסדי היא גבוהה מאוד יחסית למתחרים בשוק ומצד שני, הוא מבקש יותר דמי ניהול.. אז כדאי לבחון זאת. כי המטרה היא לא לצמצם עלויות, אלא להגדיל את הפנסיה ואת החיסכון ולכן אם התשואה היא גבוהה משמעותית על פני דמי ניהול – היא בעדיפות גבוהה יותר.

כאשר בוחנים את התשואה, למרות שאי אפשר לחזות מה יקרה בעתיד, חשוב להתבסס על כמה שיותר נתונים, במיוחד נתוני עבר על פני כמה שנים טובות. לא כדאי להתבסס על נתונים של כמה חודשים, אלא על נתונים של כמה שנים.

מחשבון דמי ניהול

רשות שוק ההון מעודדת תחרות ולכן היא שיחררה מחשבון דמי ניהול שבו ניתן להשוואת את העלויות / התעריפים של כל חברות הפנסיה והגופים המנהלים. בכך אפשר לדעת היכן הכי משתלם מבחינת דמי הניהול.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הפסקת הפקדות לחיסכון הפנסיוני גוררת אחריה עלייה בדמי ניהול. בנוסף לכך, אם לא ממשיכים להפקיד באופן עצמאי או על ידי הסדר ריסק, הדבר פוגע בכיסוי הביטוח ולכן מומלץ לדאוג לשמירת זכויות פנסיוניות בעת הפסקת עבודה.
 • דמי הניהול עשויים להתשנות בהתאם למסלול ההשקעות שבחר העמית / החוסך / המבוטח.
 • בנוסף לדמי ניהול, הגוף המוסדי עשוי לגבות הוצאות ניהול השקעות שכוללות בין היתר את העלות של מכירה וקניה של מוצרי השקעה שונים.
 • במידה ויש כספים אבודים בחיסכון פנסיוני או חשבונות לא פעילים, אפשר לברר זאת בחינם דרך אתר הר הכסף או באמצעות מסלקה פנסיונית בתשלום זניח של כמה שקלים.
 • אם נמצא כי יש כמה ביטוחים כפולים, שרכשו גם דרך גוף מוסדי וגם באופן עצמאי, כדאי לברר זאת מול מערכת הר הביטוח שעוזרת למצוא זאת בחינם.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil