חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קרן פנסיה ברירת מחדל (קרנות נבחרות) – כך תחסכו יותר ותשלמו פחות דמי ניהול

קרן פנסיה ברירת מחדל (קרן נבחרת) היא הרפורמה של משרד האוצר ושל רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, אשר בחרו עבור ציבור החוסכים לפנסיה קרנות מוזלות. הרפורמה הוקמה מכיוון שעובדים רבים לא מאוגדים לא מקבלים תנאים טובים ביחס לעובדים מאוגדים, בעיקר לעניין דמי ניהול של החיסכון הפנסיוני.

המטרה העיקרית של הרפורמה היא להוזיל את דמי הניהול שמשלמים עובדים שכירים בלתי מאוגדים על ידי קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות שמציעות דמי ניהול נמוכים משמעותית.

המדריך הזה יעזור לכם להבין מהן קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרות, מי הגופים, מה העמלות, איך מצטרפים ועוד.

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל (קרן נבחרת)?

קרן פנסיה ברירת מחדל (או בשמה האחר קרן נבחרת) היא קרן פנסיה שנבחרה על הליך מכרז של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר מאפשרת לציבור החוסכים לפנסיה חובה להנות מדמי ניהול מוזלים ובכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני. לדמי הניהול ישנה חשיבות רבה והשפעה משמעותית על הפנסיה של כלל החוסכים לפנסיה, ככל שדמי ניהול גבוהים יותר, בניכוי שאר הגורמים, כך צבירת הפנסיה תהיה נמוכה יותר – כלומר יישאר פחות פנסיה לציבור.

משמעות ברירת מחדל היא שאלו הם קרנות הפנסיה שייבחרו אם החוסך לא בחר לעצמו קרן פנסיה ספציפית. כלומר, מעסיק של עובד כזה חייב לפתוח לעובד קרן פנסיה באחת מקרנות ברירת המחדל.

בשנת 2016 נקבע הליך בחירת קרנות פנסיה נבחרות כך שהזוכות הן קרנות פנסיה שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. בחודש אוגוסט 2016, נבחרו על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון קרנות פנסיה נבחרות אלו למשך שנתיים בלבד.

בחודש יוני 2018 נקבע הליך חדש לבחירת קרנות מוזלות כיוון שהובן כי ההליך הקודם לא היה מספיק טוב. השינויים המרכזיים הם:

 • 2 קרנות ברירת מחדל או יותר – לעומת ההליך הקודם בה המקסימום היה 2 קרנות, הפעם מדובר על מינימום של 2 קרנות.
 • דמי ניהול מינימליים – רשות שוק ההון בדקה כי דמי ניהול נמוכים משמעותית מהוות סיכון שכן קרן פנסיה תוכל שלא לעמוד בהוצאות לעומת ההכנסות ובכך קיים סיכון ממשי להתנהלותן. דמי ניהול מינימליים מתוך ההפקדה בסך 1.5% וכן דמי ניהול מינימליים מתוך הצבירה בסך 0.1%.
 • שיטת בחירה אחרת – בניגוד להליך הקודם, ההליך החדש קובע נוסחה לפיה נקבע מי ינצח בהליך כך שיש יתרון לקרנות פנסיה קטנות.
 • דמי ניהול לפורשים – נקבע כי קרנות נבחרות יחוייבו להציע דמי ניהול נמוכים בשיעור של עד 0.3% מהצבירה.
 • תקופה ארוכה יותר – ההליך החדש הורחב למשך 3 שנים, כאשר הקודם היה שנתיים בלבד.

מיהן קרנות פנסיה ברירת מחדל?

בחודש אוקטובר 2018 נקבעו הזוכות של ההליך החדש בקרנות הפנסיה ברירת מחדל והן יהיו קרנות נבחרות למשך 3 שנים, החל מתאריך החל מתאריך 01.11.2018 ועד לתאריך 31.10.2021.

אלו הן קרנות הפנסיה הנבחרות החדשות:

 1. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 2. הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.
 3. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.
 4. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

מתאריך 01.11.2016 ועד 31.10.2018 נבחרו 2 קרנות פנסיה ברירת מחדל והן:

 1. קרן פנסיה הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ​.
 2. קרן פנסיה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ​.

מה היתרונות של קרן פנסיה ברירת מחדל?

יש כמה יתרונות לקרנות פנסיה ברירת מחדל עבור העובדים והם:

 1. דמי ניהול זולים יותר – עד כה היה שיעור מרבי של 6% מההפקדה ו-0.5% מהצבירה, כיום אין מגבלות. קרנות ברירת מחדל מציעות דמי ניהול זולים משמעותית.
 2. ברירת מחדל – מעסיק של עובד חדש שלא בחר לעצמו גוף לניהול הפנסיה, יחוייב לבחור את אחת מהקרנות ברירת המחדל.
 3. ניוד חופשי – חוסך שלא מרוצה מקרן פנסיה נבחרת אחרת, יכול לעבור לקרן פנסיה אחרת בלי בעיות.
 4. תחרות גדולה יותר – עד כה היו 2 קרנות פנסיה, החל במכרז החדש קיימות 4 קרנות ברירת מחדל ולכן יש מבחר ותחרות.
 5. 10 שנים – קרנות פנסיה ברירת מחדל לא רשאיות להעלות את דמי הניהול למשך 10 שנים לכל הפחות.

מה הם דמי ניהול / עמלות שגובות קרנות פנסיה ברירת מחדל כעת?

כפי שמצויין לעיל, דמי ניהול מהווים גורם משמעותי לגובה הקצבה שלכם וביחס הפוך, כלומר, ככל שדמי ניהול זולים יותר – כך הפנסיה שלכם תהיה גדולה יותר. קרנות הפנסיה שנקבעו כברירת מחדל מציעות דמי ניהול נמוכים משמעותית מהשוק ולכן אטרקטיביות יותר.

דמי ניהול מורכבים מ-2:

 • דמי ניהול מההפקדה – נגבים על ההפרשות החודשיות לפנסיה.
 • דמי ניהול מצבירה – נגבים על הצבירה הכוללת של הפנסיה.

דמי הניהול הממוצעים בישראל על פי נתוני רשות שוק ההון הם: 0.26% מהצבירה ו- 2.85% מההפקדה החודשית.

דמי הניהול המקסימליים של קרנות פנסיה ברירת מחדל 1.11.18-31.10.21:

שם קרן הפנסיה​שיעור דמי ניהול מצבירה​שיעור דמי ניהול מהפקדות חודשיות​
אלטשולר שחם גמל ופנסיה​​0.1%​1.49%
הלמן אלדובי​0.1%​​1.49%
מיטב דש גמל ופנסיה​0.05%​2.49%
פסגות קופות גמל ופנסיה​0.0905%​​1.68%

בנוסף לכך, הקרנות הללו מחוייבות למתן דמי ניהול למקבלי קצבת פנסיה בשיעור של עד 0.3% מהצבירה – גם לעמיתים קיימים או לעמיתים חדשים שיצטפו וכל זאת בכל מהלך התקופה בה הקרן מוגדרת כברירת מחדל.

קרן פנסיה ברירת מחדל לא רשאית להעלות את דמי הניהול למשך 10 שנים ממועד הצטרפות העמית אליה כל עוד היא מוגדרת כקרן ברירת מחדל.

דמי הניהול המקסימליים של קרנות פנסיה ברירת מחדל 1.11.16-31.10.18:

שם קרן הפנסיה​שיעור דמי ניהול מצבירה​שיעור דמי ניהול מהפקדות חודשיות​
מיטב דש​​0.01%​1.31%
הלמן אלדובי​0.001%​​1.49%

כפי שניתן לראות, קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרות של ההליך הקודם נבחרו גם הפעם להיות בהליך ולכן דמי הניהול החדשים הם לפי ההליך החדש. אולם, כל מי שהצטרף וחוסך לפי ההליך הקודם, יזכה בדמי הניהול הללו למשך 10 שנים מיום ההצטרפות.

דוגמאות כמה כסף ניתן לחסוך ממעבר לקרנות פנסיה אלו

דוגמאות לגידול הצפוי בקצבת הזקנה לאחר פרישה באם החוסך ישלם את דמי הניהול הנמוכים המוצעים בקרנות ברירת מחדל, לעומת דמי הניהול המקסימאליים:

 1. גבר בן 30 המשתכר 5,000 ש"ח (שכר מינימום), צפוי להגדיל את הקצבה ברוטו בכ-600 ש"ח לחודש.
 2. אישה בת 30 המשתכרת 8,000 ש"ח, צפויה להגדיל את הקצבה ברוטו בכ-700 ש"ח לחודש.
 3. גבר בן 30 המשתכר 15,000 ש"ח, צפוי להגדיל את הקצבה ברוטו בכ-1,600 ש"ח לחודש.
 4. אישה בת 30 המשתכרת 25,000 ש"ח, צפויה להגדיל את הקצבה ברוטו בכ-1,700 ש"ח לחודש.

איך מצטרפים אל קרנות פנסיה ברירת מחדל?

על מנת להצטרף לקרנות פנסיה אלו, עליכם לפעול בדרכים הבאות לפי התפקיד שלכם: מעסיק, עובד, עצמאי.

עובד שכיר – איך להצטרף?

זכותו של כל עובד לדאוג לחיסכון הפנסיוני שלו ולפיכך לכל עובד יש יכולת להצטרף לקרן פנסיה ברירת מחדל, גם אם לא היה לו קודם לכן וגם אם קיימת אצלו קרן פנסיה והוא מעוניין לנייד אותה.

החיסכון הפנסיוני (וגם ביטוח פנסיוני) הוא מקור ההכנסה העיקרי של העובד לאחר הפרישה וחשוב מאוד לדאוג לו עד לגיל הפרישה. עובד שמשלם דמי ניהול גבוהים משמעותית, יקבל פנסיה נמוכה יותר ולכן החשיבות לתשלום דמי ניהול נמוכים היא קריטית.

על מנת להצטרף, יש לעובד 2 אפשריות עיקריות:

 1. עובד שכיר ללא חיסכון פנסיוני – עובד כזה צריך לפנות אל המעסיק על מנת לבקש ממנו להפקיד את הכספים של החיסכון הפנסיוני אל קרן פנסיה ברירת מחדל, בהתאם לחובת ההפרשה לפנסיה.
 2. עובד שכיר עם חיסכון פנסיוני – עובד כזה יכול לפנות את קרן פנסיה ברירת מחדל ולבקש ממנה לנייד את החיסכון הפנסיוני שלו אליהם בכפוף להטבת קרן ברירת המחדל, ובנוסף לכך יש להודיע למעסיק על כך שנבחרה קרן פנסיה חדשה.

עצמאי – איך להצטרף?

עצמאים, לאחר כניסת החוק פנסיה חובה לעצמאים, חייבים להפריש לעצמכם לחיסכון פנסיוני. החיסכון הפנסיוני הוא מקור ההכנסה העיקרי לאחר פרישה לגמלאות. עובד עצמאי שבחר קרן פנסיה ללא הטבות, סביר להניח כי ישלם עמלות / דמי ניהול גבוהים, אשר יגרום להקטנת הקצבה – ויגרום לירידה ברמת החיים בתקופה זו.

על מנת להצטרף, עובד עצמאי צריך לפנות אל אחת מן קרנות פנסיה ברירת מחדל שצויינו לעיל. עצמאי שטרם פתח לעצמו חיסכון פנסיוני, יפנה אל אחת הקרנות ויבקש לפתוח תכנית חדשה. עובד שכבר יש לו חיסכון פנסיוני, רשאי לפנות אל קרנות פנסיה ברירת מחדל על מנת לנייד את החיסכון הפנסיוני.

מעסיק – איך לצרף את העובדים?

מעסיק של עובדים חייב להפריש את הכספים לטובת קרן פנסיה ברירת מחדל אם עובד לא הודיע על הגוף שינהל עבורו, ואם העובד ציין את הגוף שינהל עבורו, המעסיק חייב להפריש לאותו גוף מוסדי.

מעסיק לא רשאי להפקיד כספים לטובת קרן פנסיה שהוא קבע או שמקובל במקום העבודה, אלא אם כן היא קרן ברירת מחדל נבחרת. על מנת לצרף את העובד, יש 2 אפשרויות:

 1. לצרף את העובד לאחת מקרנות הפנסיה שהוא בחר.
 2. לבחור בעצמו קרן פנסיה ברירת מחדל שאילו יופקדו הכספים, אם העובד לא ציין את הגוף.

מעסיק שבחר לצרף את העמית לקרן ברירת מחדל אחרת, צריך לקיים את התנאים הבאים:

 • בחירת הקרן תיעשה בהליך תחרותי.
 • בחירת הקרן תיעשה לאחר קבלת מירב הנקודות במדדי שירות, תשואה ודמי ניהול (יובהר כי משקל דמי הניהול בבחירת ברירת מחדל לא יפחת מ – 50% מסך המשקל הכולל).

מה זה קו הצדק הפנסיוני?

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע כי עובד רשאי לבחור להצטרף לכל קופת גמל, או להמשיך להפקיד בה, בכל עת. מעסיקו של העובד לא יתנה את תשלום הכספים שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות. כמו כן, החוק קובע שהוראה זו גוברת על כל חוק או הסכם אחר.

רשות שוק ההון מבצעת ביקורות שוטפות באמצעות "קו הצדק הפנסיוני" על עמידת המעסיקים בהוראות החוק המעניקות לכל אדם לבחור את קרן פנסיה שלו. אם נפגעתם על ידי מעסיקכם או שמעת כי מעסיק אחר שלל את זכות העובד לבחירת קרן הפנסיה, תוכלו לדווח לרשות שוק ההון והםיפעלו  על פי חוק לאכוף את זכותכם. חשוב להבהיר – פנייתך לקו הצדק הפנסיוני תישאר אנונימית.

ניתן לפנות עקב הסיבות הללו:

 • המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים לבחור את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) באופן חופשי.
 • המעסיק או סוכן הביטוח שלו, אינם מאפשרים ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבלת.
 • המעסיק או סוכן הביטוח שלו, מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובדים.

איך פונים אל קו הצדק הפנסיוני?

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil