חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פנסיה נט – מדריך השוואת תשואות קרנות פנסיה

פנסיה נט היא מערכת להשוואת קרנות פנסיה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, קרנות הפנסיה האפשריות במערכת הם: קרנות פנסיה חדשות וגם קרנות פנסיה כלליות, המידע לא כולל קרנות פנסיה ותיקות.

מערכת פנסיה נט היא מערכת נוספת למערכות גמל נט וכן ביטוח נט המאפשרים לנו לקבל מידע אודות תשואות של קרנות הפנסיה שלנו. באמצעות המערכת נוכל לקבל מידע אף אודות דמי ניהול, השוואה בין קרנות אחרות והשוואה למדדי השוק.

אילו מוצרי חיסכון ניתן למצוא במערכת פנסיה נט?

מערכת פנסיה נט של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כוללת מידע אודות קרנות פנסיה הבאות:

 • קרן פנסיה מקיפה חדשה – קרנות שהחלו לפעול משנת 1995, והם זכאיות לרכוש איגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה שנתית אפקטיבית של 4.86% על 30% מהנכסים שלהם. קרנות אלו נקראות גם קרנות פנסיה מקיפות שכן הן כוללות גם קצבת פנסיה וגם כיסוי למקרה מוות וכיסוי למקרה נכות.
 • קרן פנסיה כללית חדשה – קרנות שזכאיות לרכוש אגרות חוב מיועדות והן כוללות קצבת פנסיה ושאירי פנסיה. ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות.

המערכת מציגה את קרנות הפנסיה החדשות והכלליות בלבד והם אינן כוללות קרנות פנסיה ותיקות (המערכת מציגה גם גופים מנהלים של קרן פנסיה ברירת מחדל). זאת משום שהיתרות והפניסה בקרנות החדשות ובכלליות תלויות ישירות בתשואה המושגת על ידי הקרן ובקרנות הותיקות, השפעת התשואה היא עקיפה. קרנות ותיקות (הם עד שנת 1995) סגורות להצטרפות של מבוטחים חדשים.

מה ניתן להפיק באמצעות מערכת פנסיה נט?

מערכת פנסיה נט מאפשרת לכם ליצור טבלאות ותרשימים לצורך מדידה והשוואת תשואות של קרנות פנסיה וזאת לפי מספר משתנים שאתם מבקשים לבחון. כגון:

 • סוג קרן – השוואת תשואות קרן פנסיה חדשה מקיפה או קרן פנסיה חדשה כללית.
 • סוג תאגיד שולט – השוואת תשואות בין גופים פרטיים, קבוצות ביטוח וכד'.
 • שם תאגיד שולט / חברה מנהלת – השוואת תשואות בין תאגידים, חברות וקרנות מנהלות.
 • התמחות ראשית – השוואת תשואות לפי התמחות: מניות, אג"ח, מדד, שקלי, הלכתי וכד'.
 • מדדי השוק – השוואת תשואות בין הקרנות למדדי השוק: מדד ת"א 35, מדד ת"א 125, מק"מ, שער הדולר ועוד.

תרשימים וטבלאות ניתן ליצור בתנאי שהטווח המינימלי הוא 12 חודשים.

איך לעבוד עם מערכת פנסיה נט? – צעד אחר צעד

על מנת לעבוד עם המערכת, ראשית יש להיכנס לאתר פנסיה נט הרשמי של רשות שוק ההון בכתובת: pensyanet.cma.gov.il. שימו לב שהסיומת היא gov.il מה שמציין שזו מערכת ממשלתית (רשמית). ולאחר מכן לחצו על הכפתור "כניסה למערכת".

כפי שניתן לראות, בחלק העליון ישנן 3 לשוניות:

 • חיפוש פשוט – כאן ניתן לקבל דו"חות לפי קרנות פנסיה חדשות או כלליות, מסלולים, כל הקרנות או לפי שם הקרן.
 • תחקור לפי פרמטרים – כאן ניתן לקבל דו"חות לפי סוג קרן, תאגיד שולט, התמחות ראשית / משנית, יתרת נכסים, תשואה ועוד.
 • חיפוש מתקדם – כאן ניתן קלב דו"חות לפי תשואה בין קרנות או השוואה למדדי השוק.

לבחר שהחלטתם איזו לשונית לבחור, יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך יצירת הדו"ח, ולאחר מכן יש לבחור את תקופת הדו"ח. ניתן לבחור לפי 12 חודשים אחרונים או תקופה אחרת העולה על 12 חודשים. לאחר מכן, לחצו על הכפתור "הצג דוח".

דוגמה:

נבחר בלשונית "חיפוש פשוט" ושם נבחר ב- "כל הקרנות", בשדה החיפוש נבחר ב- "כל הקרנות החדשות והמסלולים" שכן נרצה לראות את כל הקרנות הפנסיה החדשות המקיפות. בטווח התאריכים נבחר בין ינואר 2017 ועד דצמבר 2017.

כעת בואו נעבור על הכותרות של הטבלה על מנת להבין את המספרים.

 1. מספר – מספר קרן הפנסיה.
 2. שם – שם קרן הפנסיה (בדרך כלל יש שם לכל חברה וסוג התמחות).
 3. תקופת דיווח – טווח התאריכים.
 4. תשואות – תשואה מצטברת של פוליסות חיסכון לפי תקופת הדו"ח או תשואה ממוצעת שנתית של 3 או 5 שנים אחרונות.
 5. איזון אקטוארי – תשואה שהשיגה קרן הפנסיה עקב ניהול סיכוני מוות, אובדן כושר עבודה ותוחלת החיים.
 6. שארפ ריבית חסרת סיכון – מדד האומד את התשואה העודפת של הקופה מעבר לריבית חסרת סיכון. מדד שארפ גבוה מעיד על ביצועים טובים יותר, כלומר, תשואה גבוה יותר ליחידת סטיית תקן.
 7. שיעור דמי ניהול – שיעור דמי ניהול ממוצע לשנה האחרונה לפי ההפקדות ולפי הצבירה (נכסים).
 8. יתרת נכסים – יתרת הנכסים של הקופה לסוף התקופה.
 9. צבירה נטו – צבירה נטו של כספים לקרן הפנסיה.

ניתן גם למיין את הטבלה לפי אחד הטורים. כלומר, אם תלחצו על החצים מתחת ל- "מצטברת לתקופה", תוכלו למיין את פוליסות החיסכון לפי התשואה המצטברת שלהם לתקופה. לחיצה נוספת על החץ, תהפוך את הסדר (לדוגמה אם היה סדר מהנמוך לגבוה, לחיצה נוספת תשנה את הסדר מהגבוה לנמוך).

בנוסף, ניתן ללחוץ על אחד הקרנות על מנת לקבל פירוט נוסף, בעת הלחיצה, תיפתח לכם חלונית חדשה ושם מידע נוסף:

 1. נתונים כלליים – שם חברה, טלפון, מספר חברה, אימייל, אתר אינטרנט ועוד.
 2. נתונים חודשיים – נתוני הנכסים לפי חודשים, תשואה נומינלית, שיעור דמי ניהול ממוצעים, סך הכל הפקדות, סל הכל משיכות, סך הכל העברות בין גופים וצבירה נטו.
 3. פירוט מרכיבי תשואה – השקעות חופשיות, איזון אקטוארי ותשואה כוללת.
 4. מדד נזילות – מדד המשקלל את סוג הנכסים המוחזקים, ונותן אינדיקציה לגבי אמינות ותכיפות תמחורם. ככל שתוצאת המדד נמוכה יותר כך תוצאות המדדים האחרים פחות מהימנות.
 5. התפלגות נכסים (במיליוני ש"ח ובאחוזים) – כמה מתוך ה-100% הם מזומנים ושווי מזומנים, אג"ח מיועדות, אג"ח ממשלתיות סחירות, אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות, מניות אופציות ותעודות סל מניתיות, אג"ח קונצרני לא סחירות, פקדונות, קרנות נאמנות, הלוואות ונכסים אחרים. כמו כן, ניתן לראות התפלגות של נכסים סחירים / לא סחירים והאם הם מופקדים בארץ או בחו"ל ובמט"ח.
 6. חשיפה משוערת במונחי דלתא (במיליוני ש"ח ובאחוזים) – סיכון האפקטיבי של קופת הגמל לפי מניות, חוץ לארץ ומט"ח.

לבסוף, ניתן להוריד את הדו"ח לקובץ Excel, או להדפיס את הדו"ח.

מה אפשר לעשות עם המידע?

המידע שמספקת לכם מערכת פנסיה נט יכולה לעזור לכם להבין כמה דברים חשובים אודות תשואת קרן הפנסיה שלכם.

ראשית, עצם העובדה שאתם משווים תשואות מספקת לכם הוכחה איזו קרן פנסיה עשתה יותר מכסף מקרן פנסיה אחרת, בהתאם לכך תוכלו לשקול מעבר אליה, ככל שהתשואה גבוהה יותר – כך יישאר לכם יותר כסף כשתפרשו לפנסיה.

ניתן לראות גם תשואות לפי התמחות, לדוגמה, אם קרן הפנסיה שלכם מתמחה באגרות חוב, והתשואה שם נמוכה יחסית להתמחות של מניות, ייתכן ותרצו לעבור אליה לאחר קבלת החלטה של ניהול סיכונים, שכן מניות מסוכנות יותר מפני אג"ח.

ניתן לראות אף אילו דמי ניהול אתם משלמים לעומת התשואה שאתם מקבלים, תוכלו לשקול מעבר אל קרן פנסיה ברירת מחדל.

לבסוף, אינכם חייבים לנהל קרן פנסיה, יש שיכולתכם לבחור לנהל את כספי הפנסיה שלכם במכשיר חיסכון אחר כדוגמת קופת גמל, כמו גם, ניתן יהיה לרכוש מרכיב ביטוחי בנפרד וכך תהנו ממה שקרן הפנסיה מספקת עבורכם. מכשיר נוסף שתוכלו לרכוש הוא "ביטוח מנהלים" שהוא דומה לקרן הפנסיה וכולל מרכיבי ביטוח ופנסיה יחד.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil