חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שמירה על רצף זכויות פנסיוניות בעת הפסקת עבודה

בעת הפסקת עבודה, יש הפסקה של הפקדות לפנסיה והדבר יכול לגרום נזק, אפשר לבצע שמירה על רצף זכויות פנסיוניות כדי למנוע זאת. התהליך הוא פשוט יחסית, אך הוא חשוב לביצוע.

מטרת הכתבה הזו לסייע לכל עובד שעוזב מקום עבודה, להסביר מה עושים עם הפנסיה למנוע פגעה בזכויות.

מהם זכויות פנסיוניות?

לפי צו הרחבה לפנסיה חובה בישראל, החיסכון הפנסיוני הוא מקיף, כלומר הוא כולל גם ביטוח וגם חיסכון. זכויות פנסיוניות הן אותן זכויות המוענקות לכל עמית / מבוטח במוצר חיסכון פנסיוני מסויים (כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה שנרכש בנפרד).

למעשה, הזכויות הפנסיוניות שניתן לאבד הן מכוח הכיסוי הביטוחי של ביטוח פנסיוני. כלומר, הזכות להנות מביטוח חיים למקרה מוות וכן ביטוח אובדן כושר עבודה, שנרכשו במסגרת הפנסיה.

איבוד זכויות פנסיוניות – איך ומה המשמעות?

עמית / מבוטח בחיסכון פנסיוני שהופסקו עבורו הפרשות לפנסיה – עלול לאבד את הזכויות הפנסיוניות שלו. ליתר דיוק, המבוטח / העמית, יאבד את הזכויות אם לא הופרשו כספים לפנסיה מעל 5 חודשים. איבוד הזכויות חלה גם אם העובד החל לעבוד במקום עבודה אחר או לחזר לאותו מעסיק בתוך פחות מ-5 חודשים וההפרשות מהמעסיק החלו בשעה שהושלמו 5 חודשים.

עובד שמאבד זכויות פנסיוניות, למעשה לא יוכל לקבל את הזכויות המגיעות לו מכוח ביטוחי אובדן כושר עבודה ו/או ביטוח חיים למקרה מוות. כמו למשל, אם חלילה העובד נפטר, השארים שלו לא יוכלו לנצל את ביטוח חיים שנרכש שכן הביטוח לא בתוקף.

בנוסף, הוותק (תקופת האכשרה) שצבר העובד בקרן הפנסיה נפסקת. זוהי תקופה בת 60 חודשים בה העמית לא מבוטח על מחלה שקדמה להצטרפות לפנסיה. כלומר, במקרה שבו העמית/מבוטח מאבד את הוותק, תחל שוב תקופת אכשרה של 5 שנים ולא יהיה ניתן להנות מהטבות הביטוח בכיסויים אלו.

נזק נוסף שעלול להיגרם לעמית / מבוטח, הוא שהביטוח הפנסיוני שלו יופסק ויהפוך להיות לא פעיל. לפיכך, כאשר הוא ישוב לעבוד אצל המעסיק, או מעסיק אחר – המעסיק יכול לראות זאת כפנסיה לא פעילה, כאילו אין ביטוח פנסיוני ולהפקיד לפנסיה רק לאחר 6 חודשים ללא רטקואקטיבי. לעומת, בפנסיה פעילה, יש הפרשה של החל מהיום הראשון (משלמים לאחר 3 חודשים רטרואקטיבי).

שמירת על רצף זכויות פנסיוניות בעת הפסקת עבודה

עובד שהפסיק עבודה, צריך לוודא כי הוא שומר על רצף הזכויות הפנסיוניות שלו. הפסקת עבודה לא חייבת להיות פיטורין או התפטרות, היא יכולה להיות גם במקרה של עובד השוהה בחופשת לידה, חופשה ללא תשלום, אדם מובטל או עובד שנמצא בשביתה.

במהלך תקופה של 5 חודשים המתחילה עם ההפקדה האחרונה של המעסיק, יש כיסוי ביטוחי אוטומטי על ידי החיסכון הפנסיוני. במהלך תקופה זו, העמית / המבוטח נחשב בעל ביטוח פנסיוני פעיל ולא חובה לבצע פעולה נוספת. זו תקופה בה העובד יכול להסתגל למציאות החדשה, בין היתר על ידי הגשת תביעה לקבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה ובין על ידי חיפוש ואיתור משרה ומקום עבודה חדש.

הבעיה – איבוד זכויות פנסיוניות – מתחילה כאשר משלימים 5 חודשים שבהם לא הופרשו כספים לפנסיה. לכן חשוב לא להגיע לתקופה העולה על 5 חודשים ללא הפרשות לפנסיה.

כדי לשמור על הזכויות הפנסיוניות, על העמית / המבוטח לבצע הסדר מול הגוף המוסדי המנהל את החיסכון הפנסיוני (חברה מנהלת של פנסיה), הסדר שבו ממשיכים לשלם לטובת הכיסויים הביטוחיים עד שהמעסיק (הקיים או החדש) יחל להפריש כספים לפנסיה של העובד.

שמירה על רצף זכויות פנסיונית – למי זה מתאים?

כל עמית / מבוטח בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או בביטוח אחר המשולם לטובת כיסוי אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים בעבודה, אשר הופסקו עבורו תשלומים שוטפים למוצר החיסכון הפנסיוני – נדרש לשמור על רצף זכויות פנסיוניות ובכלל:

  • עובד שפוטר.
  • עובד שהתפטר.
  • אדם מובטל.
  • עובר שנמצא בחופשת לידה מעבר לתקופה בה המעסיק נדרש להפריש עבורו.
  • עובד שנמצא בשביתה.
  • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום.

חשוב: גם עובד שנקבעה לו נכות זמנית והיה זכאי לפנסיית נכות, נדרש לדאוג לשמירה על זכויות פנסיוניות אם תקופת הנכות וגם הזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.

איך לשמור על רציפות הזכויות הפנסיוניות?

ככמו שכתוב מקודם, כדי לשמור על הזכויות הפנסיוניות, על העמית / המבוטח לבצע הסדר מול החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני. כדאי לבצע את אחת הדרכים הבאות אם צפוי כי יהיו הפסקות של מעל 5 חודשים. אך, חשוב לעשות זאת לפני השלמה של 5 חודשים.

האפשרויות הקיימות הן:

1. הסדר ריסק זמני

הסדר ריסק הוא דרך לשמור על רציפות הזכויות (כיסוי ביטוחי ותקופת אכשרה) של המבוטח באמצעות שמירה על המצב הקיים. הסדר ריסק הוא למעשה תשלום חודשי בסכום נמוך שנועד לכסות את עלויות הביטוח והשמירה על הזכויות הקיימות. כל עוד המבוטח משלם את הסדר הריסק, הביטוחים שלו בתוקף.

במהלך תקופת הריסק לא נצברות זכויות חדשות או ותק, שכן מדובר על שמירה על הקיים והצבירה תימשך רק לאחר הפרשה חודשית אצל המעסיק או באופן עצמאי. חשוב לציין כי ההסדר בד"כ פיתרון זמני.

ניתן לבצע הסדר באמצעות:

  • הפקדה חודשית בכל חודש כמו באמצעות הוראת קבע.
  • הוראה למשיכת תשלומים מתוך קרן הפנסיה עצמה.

2. הפרשות עצמאיות לפנסיה

מכיוון שהסדר ריסק הוא שמירה על המצב הקיים והוא בדרך כלל זמני, אפשר לשמור על הזכויות הפנסיוניות בדרך נוספת – הפרשות באופן עצמאי בכל חודש. הפרשה עצמאית היא למעשה תשלום חודשי כלשהו שהמבוטח צריך לשלם כדי לכסות את עלויות הביטוח ומאפשר קיום של הכיסויים הביטוחיים.

הפרשה עצמאית מגדילה את החיסכון הפנסיוני וכן נצברות זכויות חדשות או ותק. עם זאת, השכר המבוטח ממנו מחושבים גובה הפרשות ולפיו מחשבים את קצבת הנכות, עשוי להיות קטן יותר משהיה לפני הפסקת הפרשות.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil