חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הסדר ריסק זמני בביטוח פנסיוני – מה זה ואיך לשמור על הזכויות?

הפסקת הפרשות לתוך חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) עלולה לגרום לאיבוד הזכויות הפנסיוניות של העמית, ואחת הדרכים למנוע זאת היא הסדר ריסק זמני. הריסק מאפשר לשמור על הזכויות הקיימות שנצברו לעובד.

מטרת הכתבה היא להסביר איך הדבר יכול לסייע לעמית / חוסך.

מה זה הסדר ריסק זמני?

כאשר עובד מפסיק עבודה באופן זמני, בעקבות התפטרות או פיטורין, חופשה ללא תשלום ממושכת, חופשת לידה ארוכה מעבר לקיים, או כל הפסקה של עבודה – אזי המעסיק מפסיק גם ההפרשות לחיסכון הפנסיוני שלו.

ב-5 החודשים הראשונים יש ארכת ביטוח, והעמית מכוסה באופן אוטומטי. לאחר מכן, עליו לדאוג לשמירה על רצף הזכויות הפנסיוניות שלו, אחרת הוא עלול לאבד את הזכויות שלו. אחת הדרכים למנוע את איבוד הזכויות היא באמצעות הסדר ריסק (זמני).

הסדר ריסק זמני הוא הסדר של תשלומים חודשיים נמוכים לטובת רכישת הכיסוי הביטוחי בפנסיה החובה שכוללת רכיבי ביטוח (כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). הסדר ריסק מקפיא את המצב הקיים מבחינת הביטוח של העמית ולמעשה משמר את הזכויות הללו עד להמשך הפרשות לפנסיה על ידי מעסיק חדש או מעסיק קיים, לפי העניין.

המשמעות של רכישת ריסק הוא שאותו עמית או מבוטח (או השארים שלו), יהיו זכאים לזכויות הפנסיה אם חלילה יארע אירוע ביטוחי מסויים כמו למשל אובדן כושר עבודה או מוות. כלומר, העמית יקבל קצבת נכות אם לא יוכל להמשיך לעבוד והמוטבים (שארים) שלו יקבלו קצבת שארים או חלילה הוא ילך לעולמו.

הסדר ריסק שומר על זכויות נוספות של העמית / המבוטח. כך למשל, הוא לא יידרש לעבור הליך חיתום מחדש (שאלון על מצב הבריאות ובחינת התנאים טרם ההצטרפות), שמירה על ביטוח פנסיוני פעיל (הפרשות לפנסיה החל מהיום הראשון בעבודה) ובמקרים ספציפיים שמירה על מקדם המרה נמוך (בביטוחי מנהלים ישנים יותר).

מי זכאי לרכוש הסדר ריסק?

עמית בקרן פנסיה או מבוטח בביטוח מנהלים שהוא:

 • עובד שהתפטר.
 • עובד שפוטר.
 • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום.
 • עובדת בחופשת לידה שנמשכת מעבר לתקופה שהמעסיק חייב להפריש.
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית והיה זכאי לפנסיית נכות, כאשר הזכאות לפנסיית הנכות ותקופת הנכות הסתיימה.

בנוסף לכך, בתנאי שעדיין לא עברו 5 חודשים מאז הפסקת ההפרשות למוצר חיסכון הפנסיוני, והעמית/מבוטח לא משך את ההפרשות שלו לפנסיה שהם תגמולי העובד או המעסיק (למעט פיצויים). כמובן, זה לא מתאים למי שיש לו קרן פנסיה מקיפה פעילה אצל חברה אחרת.

חשוב: בקופת גמל אין הסדר ריסק, שכן מדובר על חיסכון טהור ללא ביטוח.

מדוע רכישת הסדר ריסק חשובה?

רכישת הסדר ריסק זמני היא חשובה שכן היא שומרת על הזכויות הפנסיוניות של העמית. הנה 4 מהם:

1. המשך כיסוי ביטוחי

רכישת הסדר ריסק מבטיח כי העמית בקרן פנסיה או המבוטח בביטוח מנהלים ימשיך להנות מהכיסוי הביטוחי הקיים המסגרת אותו חיסכון פנסיוני. באותם תנאים כמו שהם היו לפני הפסקת ההפרשות.

המשמעות היא שאם לדוגמה, העובד התפטר ממקום העבודה, במהלך חיפוש העבודה וכדי לא לאבד את הזכויות שלו, הוא רכש הסדר ריסק, ונניח כי הוא נפגע ונגרמה לו נכות שלא מאפשרת לו להמשיך לעבוד – הוא יהיה זכאי לקבל קצבת נכות מהפנסיה.

יחד עם זאת, אם נניח ועברו 5 חודשים מאז הפסקת ההפרשות לפנסיה, העובד לא רכש הסדר ריסק ולאחר כמה ימים הוא נפגע ונגרמה לו נכות – הוא לא יהיה מכוסה ולכן לא יהיה זכאי לקבלת קצבת נכות.

2. שמירת ותק (תקופת אכשרה) לצורך ביטוח למחלות קיימות

רכישת הסדר ריסק מאפשרת להקפיא את צבירת הוותק (תקופת האכשרה) לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, ולהמשיך את הוותק מאותה נקודה בעת חידוש ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני. תקופת אכשרה (וותק) היא תקופה בת 60 חודשים בה העמית לא יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי עבור מחלות קיימות מלפני שהצטרף לקרן הפנסיה.

המשמעות היא שאם לדוגמה, העובד עזב מקום עבודה לאחר 4 וחצי שנים, היה במהלך שנה אחת מובטל עם הסדר ריסק זמני, החל לעבוד אצל מעסיק חדש ולאחר 7 חודשים אצלו חלה במחלה קיימת – היא יהיה זכאי לקצבת נכות.

אם לא היה רוכש ריסק זמני, אזי לאחר 7 חודשים אצל המעסיק, הוא לא היה זכאי לקבל קצבת נכות אם חלה ממחלה קיימת, והיה עליו להמתין 60 חודשים.

3. ללא הליך חיתום מחדש (הצהרת בריאות)

רכישת הסדר ריסק פוטרת את המבוטח / העמית, לבצע הליך חיתום (הצהרת בריאות) מחדש. בעת הצטרפות לפנסיה, העובד נדרש להצהיר על מצב הבריאות שלו כדי שהחברה המנהלת או חברת הביטוח תחליט אם לבטח אותו ותחת אילו מגבלות.

המשמעות היא שאותו עמית לא יידרש למלא שאלון בריאות בעת חידוש ההפרשות לפנסיה על ידי המעסיק. אילו לא היה רוכש הסדר ריסק, ייתכן וקרן הפנסיה הייתה מסרבת לקבל את העמית מחדש, או לקבל אותו תחת מגבלות כלשהן.

4. שמירה על גובה קצבת שארים

רכישת הסדר ריסק מסייעת בשמירה על גובה קצבת שארים. הקצבה משולמת לשארים של העמית בגלל פטירת המבוטח.

המשמעות היא שבעת פטירת המבוטח / העמית, חס וחלילה, השארים יקבלו קצבה גדולה יותר כמו עמית פעיל. אי רכישה מקטינה את גובה הקצבה באופן מהותי.

הסדר ריסק – תקופה מקסימלית

ציינו בכתבה זו כמה פעמים "הסדר ריסק זמני" הסיבה לכך שזה הסדר שלא אינו מוגבל, ויש תקופה מקסימלית שמהלכה ניתן לשלם ריסק ולאחר מכן היא תופסק. אז לכמה זמן אפשר לבצע ריסק?

הסדר ריסק אפשר לעשות עד לתקופה שלא עולה על תקופת ההפקדות הרציפה האחרונה לקרן הפנסיה, או עד שנתיים (24 חודשים) – הנמוך מבינהם.

לאחר תקופה זו אין אפשרות לבצע הסדר ריסק וחובה להפריש לקרן הפנסיה / לביטוח המנהלים באמצעות הפרשות עצמאיות או מעסיק חדש. אם לא יחדש את ההפרשות – המבוטח עלול לאבד את הזכויות הפנסיוניות שלו.

לדוגמה: אם העמית הפריש כספים למשך שנה וחצי ואז התפטר, הוא יוכל לבצע הסדר ריסק למשך שנה וחצי. אם הפריש כספים במשך 7 שניפ, ואז התפטר, הוא יוכל לבצע הסדר ריסק למשך שנתיים (24 חודשים).

כמה עולה הסדר ריסק?

מחיר הסדר ריסק (דמי גמולים מופחתים) משתנה בהתאם לנתוני העמית / המבוטח והם:

 • מגדר (מין).
 • גיל / שנת לידה.
 • מסלול הביטוח.
 • הכנסה קובעת.

הוא נע בין כמה עשרות שקלים בחודש לכמה מאות שקלים. בערך בין 50 ₪ לבין 200 ₪.

איך לרכוש הסדר ריסק אצל הגוף הפנסיוני?

חשוב לבצע זאת לפני תום 5 חודשי ארכת ביטוח ככתוב מקודם. כדי לרכוש הסדר ריסק צריך לפעול כך:

 • לפנות אל הגוף הפנסיוני כדי לבצע את ההליך.
 • למלא טופס ביצוע הסדר ריסק.
 • לבחור איך הוא מעוניין לשלם אותם:
  • מתוך הצבירה הקיימת – מי שלא מעוניין להפקיד כספים חדשים לתוך הקופה, יכול לשלם את הסדר הריסק מתוך כספי צבירת הפנסיה וללא הפקדת כסף חדש. החברה תנכה בכל חודש את הריסק עד תחילת הפרשות.
  • הוראת קבע – מי שלא מעוניין בניכוי מצבירת הקופה, יכול לבצע הוראת קבע בנקאית או באמצעות תשלום אחר בכל חודש לקופה לכיסוי ההוצאה של הביטוח. זאת עד לתחילת הפרשות.
 • לשלוח את הטופס לחברה ולבדוק שהפעולה בוצעה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil