קריירה והשכלה

טופס 101 (כרטיס עובד) לשנת 2020 – הסבר מה זה ואיך למלא?

טופס 101 או בשמו הרשמי כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי מעביד הוא טופס שכל עובד חייב למלא ולמסור אותו למעסיק. אז מה זה טופס 101? כשמו כן הוא, זהו טופס של רשות המסים שנועד לספק מידע למעסיק כיצד הוא צריך לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי מהעובד.

תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) מגדירות, בין היתר, מהו משכורת, מיהו עובד זר, עובד יומי, מיהו מעביד ועוד. בכתבה זו אנחנו נסביר מהו הטופס הזה, מדוע הוא חשוב ואיך למלא אותו בצורה נכונה.

מה זה טופס 101 ומתי ממלאים אותו?

טופס 101 הוא כרטיס עובד שבו עובד מציין למעסיק את כל הפרטים הנדרשים על מנת שהמעסיק יוכל לדעת איך עליו לפעול, כמה מס יש עליו לנכות והאם יש הקלות ממס לעובד זה. זהו טופס של רשות המסים והעובד מחוייב במילוי הטופס.

על פי התקנות, כל עובד (למעט עובד יומי או עובד זר) ימלא טופס 101 זה תוך שבוע מאז שהתחיל לעבוד אצל המעסיק או ביום שבו קיבל לראשונה את המשכורת שלו, המוקדם מבינהם. בנוסף לכך, כל עובד חייב למלא את הטופס גם באחד בינואר בכל שנה.

נוסף לכך, עובד חייב ליידע את המעסיק שלו תוך 7 ימים על כל שינוי שחל בכרטיס עובד. לדוגמה: הוא סיים לימודים אקדמיים, התחתן, נולדו לו ילדים, הוא החל לעבוד בעוד מקום עבודה וכדומה – לכל השינויים הללו יש השלכות מבחינת המיסוי במדינה והמעסיק מחוייב לדעת על כך על מנת שיוכל להתאים את השינויים לדרישות רשות המסים. אגב.. הדוגמה לעיל מתאימה גם לעובדת, וזה נכתב בלשון זכר לצורך נוחות.

לטופס זה בדרך כלל מוסיפים צילום תעודת זהות ומסמכים נוספים שמאמתים את הזכאות שלכם להקלה ממס על פי חוק.

מדוע זה חשוב?

כפי שאמרנו, טופס 101 הוא טופס של רשות המסים בישראל, מס הכנסה. על פי טופס זה נקבע כמה מס הכנסה על העובד לשלם למדינה בגין הכנסותיו, האם יש לו הקלות ועוד מידע שהוא עשוי להיות זכאי או מחויב על פי חוק.

מידי פעם, נקבעים תקנות / חוקים / חוזרים או הנחיות חדשות לגבי הטבות מס או זיכויים שמגיעים לעובד. כך למשל, ראינו את תכנית נטו משפחה שהקנתה נקודות זיכוי לעובדים, מה שגורם לעובדים לשלם פחות מיסים למדינה.

אי מילוי נכון של טופס 101 יכול לפגוע בזכויות שאתם עשויים לקבל מהמדינה ובמקרים חריגים יותר, עלולים להשפיע לרעה ולגרור קנסות וחיובים מיותרים על פי חוק.

איך למלא טופס 101?

כאן נסביר לכם כיצד יש למלא טופס 101 ולאחר מכן, ניתן לכם להורדה טופס 101 שבו תוכלו גם להוריד למחשב ולמלא אותו. ובכן, הטופס בנוי מ-2 עמודים כאשר בעמוד הראשון יש למלא פרטים אישיים וכלליים אודותכם ובעמוד השני יש למלא פרטים בנושאי מיסוי והקלות ממס.

הטופס מחולק ל-10 סעיפים המסומנים מ-א' ועד י' וכאן נסביר את כולם.

סעיף א – פרטי המעביד

חלק זה ימולא על ידי המעסיק ואין צורך למלא אותו.

סעיף ב – פרטי העובד/ת

כאן יש לציין את הפרטים האישיים של העובד. המידע כולל מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, כתובת, טלפון, מצב משפחתי, מגדר, תושבות, חברות בקופת חולים ועוד.

סעיף ג – ילדים עד גיל 19

למי שיש ילדים עד גיל 19 צריכים למלא את הפרטים שלהם בטבלה ושם יש לציין האם הילדים נמצאים בחזקת העובד והאם העובד מקבל קצבת ילדים מהביטוח הלאומי. אין זה משנה מה מצב המשפחתי, כאן יש לציין פרטים של הילדים.

הסעיף אינו רלוונטי למי שאין ילדים, פשוט יש לעבור לחלק הבא.

סעיף ד – פרטים על הכנסה מהמעסיק

בסעיף זה יש למלא את ההכנסות הניתנות מהמעסיק הזה וכן את תאריך תחילת העבודה. כאשר:

 • משכורת חודש – מי שעובד לפחות 18 ימים בחודש.
 • משכורת בעד משרה נוספת – מי שעובד במקום עבודה נוסף למקום העבודה הראשי ומקבל משכורת של לפחות 5 שעות ביום.
 • משכורת חלקית – מי שעובד עד 5 שעות ביום או או מעל 5 שעות בים אך פחות מ-8 שעות בשבוע.
 • שכר עבודה (עובד יומי) – מי שעובד פחות מ-18 ימים בחודש או יותר מ-8 שעות בשבוע.
 • קצבה – מי שמקבל הכנסה מקרן הפנסיה לדוגמה.
 • מלגה – מי שמקבל שכר, מענק או פרס עבור מחקר או לימודים.

סעיף ה – פרטים על הכנסות אחרות

מי שמקבל הכנסות נוספות למקום העבודה שעבורו ממולא טופס 101, צריך למלא ולהודיע על הכנסות אחרות שיש לו או אין לא.

 • אין הכנסות אחרות – מי שלא מקבל הכנסות אחרות, יסמן V בחלק זה.
 • יש הכנסות אחרות – מי שיש לא הכנסות אחרות, יסמן V בחלק זה ויפרט אילו הכנסות יש לו, לפי ההסברים לעיל. בנוסף, בחלק זה יש לסמן נקודות רלוונטיות עבורו: מי שמקבל נקודות זיכוי בהכנסה אחרת או לא, אם מפרישים לקרן השתלמות או לא ואם מפרישים לאובדן כושר עבודה, פיצויים וכד'.

סעיף ו – בן/בת זוג

מי שיש לו בן / בת זוג, צריך למלא את הפרטים האישיים של בן/בת הזוג כאמור. מי שאין לו בן / בת זוג, לא צריך למלא סעיף זה.

סעיף ז – שינויים במהלך השנה

עובד שהיו לו שינויים בשנת המס, יודיע על כך למעסיק, והמידע הזה יופיע בחלק זה.

סעיף ח – בקשת פטור או זיכוי ממס

מי שזכאי לקבל פטור או זיכוי ממס, צריך למלא את החלק הזה כדי שיוכל לקבל אותם. אלו הם ההסברים:

 1. תושב ישראל – למידע נוסף: נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל.
 2. נכה 100% / עיוור לצמיתות – יש לצרף אישור של משרד הביטחון או האוצר, פקיד שומה או תעודת עיוור.
 3. יישוב מזכה – מי שזכאי לקבל הטבת מס לישובים יסמן את הנקודה הזו.
 4. עולה חדש / תושב חוזר – חובה לצרף תעודה מתאימה.
 5. בן זוג ללא הכנסות – רק אם בן הזוג הגיע לגיל הפרישה או שהוא עיוור / נכה.
 6. חד הורי – מי שגר ללא בן זוג וילדיו בחזקתו, יסמן את הסעיף הזה לצורך קבלת נק' זיכוי.
 7. הורה לילדים – מי שיש לו ילדים וסימן בסעיף ג, ימלא כאן על מנת לבדוק זכאות לנקודות זיכוי עבור ילדים. כאן יש למלא רק על ידי הורה במשפחה חד הורית שמקבל קצבת ילדים, אישה נשואה או הורה יחיד.
 8. הורה לפעוטים – מי שיש לו פעוט עד גיל 5 ימלא על מנת לקבל נקודת זיכוי.ימולא על ידי הורה (מי שסימן בנקודה 7 לעיל, לא יסמן כאן), אישה לא נשואה שילדיה לא בחזקתה או הורה יחיד.
 9. הורה יחיד – מי שמוגדר הורה במשפחה חד הורית לילד עד גיל 19, כך שההורה השני נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא ההורה השני.
 10. הורה לילד שלא בחזקתו ומשתתף בכלכלתם – הורה שחי בנפרד מילדיו ולא זכאי לנק' זיכוי עליהם, ואשר הביא פסק דין שהוא משלם דמי מזונות, ימלא חלק זה.
 11. הורה לילד נטו יכולת עד גיל 19 ושמקבל עבורו גמלת ילד נכה – מי שיש לו ילד כאמור ובן/בת זוגו לא מקבל נק' זכות אלו ימלא נקודה זו. יש לצרף אישור של הביטוח הלאומי.
 12. מזונות – מי שמשלם מזונות לבן/בת זוג לשעבר, ימלא חלק זה.
 13. מלאו 16 שנים ועד 18 שנים – יש למלא סעיף זה לבני נוער עובדים. הם זכאים להטבת מס שהיא נקודות זיכוי ממס הכנסה לנוער.
 14. חייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי – יש לציין תאריך תחילה וסיום שירות וכן תעודת שחרור. למידע נוסף: נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 15. סיום לימודים / התמחות – מי שזכאי לנקודות זכות עבור לימודים או התמחות, ימלא חלק זה.

הסברים מעמיקים יותר לגבי הזכאות להקלות מס עבור החלקים לעיל, בכתבה של נקודות זיכוי ממס הכנסה.

סעיף ט – בקשת תיאום מס

מי שעובד בכמה עבודות או מי שלא עבד במקום עבודה מתחילת שנת המס ועד לתחילת העבודה אצל המעסיק שלגביו ממלאים טופס 101 זה, יכול לבקש בקשה במטרתה תיאום מס. הבקשה מקטינה את חבות המס של העובד במהלך שנת המס. מי שלגביו מתאים הסעיף הזה, ימלא האם:

 • לא הייתה הכנסה – מי שלא הייתה לו הכנסה כלל מתחילת שנת המס ועד למועד תחילת עבודה אצל המעסיק, יסמן חלק זה. דמי אבטלה ודמי לידה הם מהווים הכנסה חייבת ולכן מי שמקבל אותם לא יכול לסמן כאן. יש להציג אישורים על אי עבודה.
 • קיימת הכנסה ממעבידים אחרים – כאן יש למלא את המעסיקים שהעובד עובד שם. יש למלא את הפרטים: שם, כתובת, מספר תיק ניכויים (מופיע בתלוש שכר גם), סוג הכנסה, גובה הכנסה והמס שנוכה בפועל.
 • אישור פקיד שומה – מי שכבר ביצע תיאום מס, יסמן זאת ויציג למעסיק את האישור.

סעיף י – הצהרה

כאן יש להצהיר על כך שהפרטים נכונים מלאים ונכונים. בנוסף, יש לחתום על כך שהשמטה או מסירת מידע כוזב היא עבירה על פי חוק.

טופס 101 – הורדה

כא ניתן להוריד את טופס 101 כקובץ PDF הנמצא באתר רשות המסים – להורדה.

עוד בנושא

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

2 תגובות

 1. לגבי טופס 101 עד איזה גיל צריך למלא אותו ?

  אם ההשתכרות של האדם היא רק מקצבאות פנסיה מארגונים שונים ואינה משתנה בגדלה כל שנה?

  1. שלום רות,

   טופס 101 יש למלא בתחילת עבודה ובכל שנה חדשה. אין זה משנה אם ההכנסה היא מעבודה או מקצבאות, ואולם מי שמקבל קצבה, צריך למלא טופס 101 ג' שהוא מותאם יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close