חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

טופס 101 (כרטיס עובד) לשנת המס הנוכחית – הסבר מה זה ואיך למלא?

טופס 101 או הוא אחד הטפסים שכל עובד חייב למלא ולמסור אותו למעסיק בתחילת עבודה ובכל תחילת שנה חדשה. הטופס מספק גם מידע למעסיק כיצד הוא צריך לנכות מס הכנסה מהעובד.

מטרת הכבתה לספק הסבר מהו הטופס הזה ואיך למלא אותו בצורה נכונה.

מה זה טופס 101?

טופס 101 (שם רשמי: כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד) הוא טופס שבו עובד מציין למעסיק את כל הפרטים האישיים והפרטים הנוספים לגבי הכנסה ומשכורת, וכן סיבות נוספות במסגרתן ניתן לקבל הקלות במס.

פרטים אלו של העובד הכרחיים ונדרשים על מנת שהמעסיק יוכל לדעת איך עליו לנכות את המס מהעובד, התחשבות בהקלות ועוד. אלא שהמעסיק גם מחוייב לדרוש את הטופס הזה מהעובד.

טופס 101 משמש את העובד גם למקרה שהוא עובד בעבודה נוספת ומקבל ממנה משכורת או קצבה, כך שהוא יכול לבצע תיאום מס הכנסה – מה שיכול לחסוך לו גם אלפי שקלים בשנה. אם העובד עובד במקום עבודה נוסף מעל 5 שעות ביום או מקבל קצבה חייבת במס – עליו לציין זאת בטופס של אחד המעסיקים.

לעניין כמה מעסיקים, יש לציין כי העובד נדרש למלא את הטופס אצל כל המעסיקים שלו (כל מעסיק בנפרד), ובכל פעם שהוא חייב בכך.

העובד חייב למלא ולמסור את הטופס למעסיק במועדים אלו:

 • תוך שבוע מאז שהתחיל לעבוד אצל המעסיק או ביום שבו קיבל לראשונה את המשכורת שלו, המוקדם מבינהם.
 • באחד בינואר בכל שנה לאחר מכן.

נוסף לכך, עובד חייב ליידע את המעסיק שלו תוך 7 ימים על כל שינוי שחל בכרטיס עובד. לדוגמה: הוא סיים לימודים אקדמיים, התחתן, נולדו לו ילדים, הוא החל לעבוד בעוד מקום עבודה וכדומה. לכל השינויים הללו יש השלכות מבחינת המיסוי החל על העובד.

לטופס זה בדרך כלל מוסיפים צילום תעודת זהות ומסמכים נוספים שמאמתים את הזכאות להקלה ממס על פי חוק.

אי מילוי נכון של טופס 101 יכול לפגוע בזכויות שהעובד עשוי לקבל מהמדינה.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל עובד שכיר (למעט עובד יומי או עובד זר) חייב למלא טופס 101.

מימוש הזכאות – איך למלא טופס 101?

איך ממלאים טופס 101? כאן כל הפרטים וההסברים בנושא. הטופס בנוי מ-2 עמודים כאשר בעמוד הראשון יש למלא פרטים אישיים וכלליים על העובד ובעמוד השני יש למלא פרטים בנושאי מיסוי והקלות ממס.

הטופס מחולק ל-10 סעיפים המסומנים מ-א' ועד י':

סעיף א – פרטי המעביד

חלק זה ימולא על ידי המעסיק ואין צורך למלא אותו.

סעיף ב – פרטי העובד/ת

כאן יש לציין את הפרטים האישיים של העובד. המידע כולל מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, כתובת, טלפון, מצב משפחתי, מגדר, תושבות, חברות בקופת חולים ועוד.

סעיף ג – ילדים עד גיל 19

למי שיש ילדים עד גיל 19 צריכים למלא את הפרטים שלהם בטבלה ושם יש לציין האם הילדים נמצאים בחזקת העובד והאם העובד מקבל קצבת ילדים מהביטוח הלאומי. אין זה משנה מה מצב המשפחתי, כאן יש לציין פרטים של הילדים.

הסעיף אינו רלוונטי למי שאין ילדים, פשוט יש לעבור לחלק הבא.

סעיף ד – פרטים על הכנסה מהמעסיק

בסעיף זה יש למלא את ההכנסות הניתנות מהמעסיק הזה וכן את תאריך תחילת העבודה. כאשר:

 • משכורת חודש – מי שעובד לפחות 18 ימים בחודש.
 • משכורת בעד משרה נוספת – מי שעובד במקום עבודה נוסף למקום העבודה הראשי ומקבל משכורת של לפחות 5 שעות ביום.
 • משכורת חלקית – מי שעובד עד 5 שעות ביום או או מעל 5 שעות בים אך פחות מ-8 שעות בשבוע.
 • שכר עבודה (עובד יומי) – מי שעובד פחות מ-18 ימים בחודש או יותר מ-8 שעות בשבוע.
 • קצבה – מי שמקבל הכנסה מקרן הפנסיה לדוגמה.
 • מלגה – מי שמקבל שכר, מענק או פרס עבור מחקר או לימודים.

סעיף ה – פרטים על הכנסות אחרות

מי שמקבל הכנסות נוספות למקום העבודה שעבורו ממולא טופס 101, צריך למלא ולהודיע על הכנסות אחרות שיש לו או אין לא.

 • אין הכנסות אחרות – מי שלא מקבל הכנסות אחרות, צריך לסמן חלק זה.
 • יש הכנסות אחרות – מי שיש לא הכנסות אחרות, צריך לסמן חלק זה ולפרט אילו הכנסות יש לו, לפי ההסברים לעיל. בנוסף, בחלק זה יש לסמן נקודות רלוונטיות עבורו: מי שמקבל נקודות זיכוי, מי שמפריש לקרן השתלמות, מי שמפריש לביטוח אובדן כושר עבודה וכד'.

סעיף ו – בן/בת זוג

מי שיש לו בן / בת זוג, צריך למלא את הפרטים האישיים של בן/בת הזוג כאמור. מי שאין לו בן / בת זוג, לא צריך למלא סעיף זה.

סעיף ז – שינויים במהלך השנה

עובד שהיו לו שינויים בשנת המס, חייב להודיע על כך למעסיק. את המידע הזה יש למלא בחלק זה.

סעיף ח – בקשת פטור או זיכוי ממס

מי שזכאי לקבל פטור או זיכוי ממס, צריך למלא את החלק הזה כדי שיוכל לקבל אותם. אלו הם ההסברים:

 1. תושב ישראל – למידע נוסף: נקודות זיכוי ממס הכנסה לתושב ישראל.
 2. נכה 100% / עיוור לצמיתות – יש לצרף אישור של משרד הביטחון או האוצר, פקיד שומה או תעודת עיוור.
 3. יישוב מזכה – מי שזכאי לקבל הטבת מס לישובים צריך לסמן את הנקודה הזו.
 4. עולה חדש / תושב חוזר – חובה לצרף תעודה מתאימה.
 5. בן זוג ללא הכנסות – רק אם בן הזוג הגיע לגיל הפרישה או שהוא עיוור / נכה.
 6. חד הורי – מי שגר ללא בן זוג וילדיו בחזקתו, צריך לסמן את הסעיף הזה לצורך קבלת נק' זיכוי.
 7. הורה לילדים – מי שיש לו ילדים וסימן בסעיף ג, צריך כאן על מנת לבדוק זכאות לנקודות זיכוי עבור ילדים. כאן יש למלא רק על ידי הורה במשפחה חד הורית שמקבל קצבת ילדים, אישה נשואה או הורה יחיד.
 8. הורה לפעוטים – מי שיש לו פעוט עד גיל 5 ימלא על מנת לקבל נקודת זיכוי. מילוי סעיף זה על ידי הורה אחר שלא סימן בנקודה 7 לעיל, או אישה לא נשואה שילדיה לא בחזקתה או הורה יחיד.
 9. הורה יחיד – מי שמוגדר הורה במשפחה חד הורית לילד עד גיל 19, כך שההורה השני נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא ההורה השני.
 10. הורה לילד שלא בחזקתו ומשתתף בכלכלתם – הורה שחי בנפרד מילדיו ולא זכאי לנק' זיכוי עליהם, ואשר הביא פסק דין שהוא משלם דמי מזונות, צריך למלא חלק זה.
 11. הורה לילד נטו יכולת עד גיל 19 ושמקבל עבורו גמלת ילד נכה – מי שיש לו ילד כאמור ובן/בת זוגו לא מקבל נק' זכות אלו נדרש למלא נקודה זו. יש לצרף אישור של הביטוח הלאומי.
 12. מזונות – מי שמשלם מזונות לבן/בת זוג לשעבר, עליו למלא חלק זה.
 13. מלאו 16 שנים ועד 18 שנים – יש למלא סעיף זה לבני נוער עובדים. נער זכאי להטבת מס לפי נקודות זיכוי ממס הכנסה לנוער.
 14. חייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי – יש לציין תאריך תחילה וסיום שירות וכן תעודת שחרור. למידע נוסף: נקודות זיכוי לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי.
 15. סיום לימודים / התמחות – מי שזכאי לנקודות זכות עבור לימודים או התמחות, צריך חלק זה.

הסברים מעמיקים יותר לגבי הזכאות להקלות מס עבור החלקים לעיל, בכתבה של נקודות זיכוי ממס הכנסה.

סעיף ט – בקשת תיאום מס

מי שעובד בכמה עבודות או מי שלא עבד במקום עבודה מתחילת שנת המס ועד לתחילת העבודה אצל המעסיק שלגביו ממלאים טופס 101 זה, יכול לבקש בקשה שהיא תיאום מס. הבקשה מקטינה את חבות המס של העובד במהלך שנת המס. מי שלגביו מתאים הסעיף הזה, ימלא האם:

 • לא הייתה הכנסה – מי שלא הייתה לו הכנסה כלל מתחילת שנת המס ועד למועד תחילת עבודה אצל המעסיק, עליו לסמן חלק זה. דמי אבטלה ודמי לידה הם מהווים הכנסה חייבת ולכן מי שמקבל אותם לא יכול לסמן כאן. יש להציג אישורים על אי עבודה.
 • קיימת הכנסה ממעבידים אחרים – כאן יש לספק מידע אודות המעסיקים שהעובד עובד ולציין את הפרטים: שם, כתובת, מספר תיק ניכויים (מופיע בתלוש שכר גם), סוג הכנסה, גובה הכנסה והמס שנוכה בפועל.
 • אישור פקיד שומה – מי שכבר ביצע תיאום מס, צריך לסמן ולהציג למעסיק את האישור.

סעיף י – הצהרה

כאן יש להצהיר על כך שהפרטים נכונים מלאים ונכונים. בנוסף, יש לחתום על כך כיוון שהשמטה או מסירת מידע כוזב היא עבירה על פי חוק.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil