חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו

עובד שהתפטר לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו, עשי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים בתור מפוטר. חלק מהפיצויים משולמים על ידי המעסיק וחלק על ידי קופת הגמל.

כתבה זו מסבירה את הזכאות ודרך מימושה.

מהם פיצויי פיטורים עקב מצב בריאות לקוי?

פיצויי פיטורים הם סכומי כסף המשולמים לעובדים שכירים שפוטרו על ידי המעסיק או התפטרו בנסיבות מצדיקות, לאחר שהשלימו שנת עבודה אחת. לעיתים הדבר ניתן גם אם לא הושלמה שנה. עובדים אחרים שהתפטרו – אינם זכאים.

הפיצויים מאפשרים לאותם עובדים להסתגל למצב החדש עד לאיתור עבודה אחרת. גובה הפיצויים הוא שכר של חודש על כל שנת ותק לפי גובה השכר האחרון לפני הפסקת העבודה.

עובד שהתפטר עקב מצב בריאות לקוי, שלו או של מי מבין המשפחה שלו, ולפי העניין הסיבה הייתה מוצדקת – זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו הם פוטרו מהעבודה.

מאז שנת 2008 יש חובת פנסיה בישראל, כך שחלק מכספי הפיצויים (רכיב פיצויים) משולמים ישירות לקופת החיסכון בפנסיה. החלק הנותר משולם על ידי המעסיק באופן ישיר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שעונה על התנאים הבאים, לעניין כתבה זו, זכאי לקבל פיצויים:

 1. ההתפטרות היא עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו.
 2. הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר הנסיבות לפי העניין – גרמו לכך שתיהיה סיבה מספקת להתפטרות.
 3. העובד השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

בן משפחה מוגדר בתור אחד מאלה:

 • בן או בת הזוג של העובד, לרבות ידוע בציבור.
 • ילד של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג.
 • הורה של העובד.
 • נכדו של העובד, סבו או הורה של בן הזוג הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

מימוש הזכאות

עובד שעונה על תנאי הזכאות ומעוניין להתפטר כדין מפוטר, נדרש להודיע אל המעסיק ולמסור לו הודעה מוקדמת לפני התפטרות, לפי פרק הזמן הדרוש לגביו. המעסיק בזמן זה יכול לנסות להתאים את מקום העבודה כך יותאם למצב הבריאות הלקוי של העובד או בן משפחתו.

יחד עם זאת, מצב בריאותי לקוי עשוי להיחשב בתור נסיבות מיוחדות שעקב כך לא יהיה ניתן לדרוש מהעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

כדי להתפטר בתור מפוטר, על העובד להוכיח כי קיים מצב בריאותי לקוי, עם מסמכים רפואיים (לא חובה מאת רופא תעסוקתי), וכך שלאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות.

עם הפסקת העבודה וסיום יחסי עבודה, העובד צריך למלא טופס 161א שעניינו "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה". בנוסף, המעסיק צריך למלא טופס 161 שעניינו "הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד" ולמסור לעובד.

כדי לקבל את הפיצויים יש לפעול כך:

 1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו כספים לפנסיה, העובד זכאי לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום הוא במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד זה נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת את הפנסיה. כדי לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק למשיכת הכספים. אבל אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, העובד יכול למשוך אותם ללא אישור המעסיק.

מידע נוסף

 • אם המעסיק אינו מעביר את כספי הפיצויים או דורש לקבל אותם בחזרה מקופת הגמל בניגוד להוראות הדין – ניתן להגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה. תקופת ההתיישנות לעניין הגשת התביעה היא 7 שנים ממועד הפסקת יחסי העבודה.
 • ניתן גם להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה.
 • משיכת כספי פיצויים מהפנסיה מקטינה את קצבת הפנסיה החודשית בעת הפרישה מעבודה. ניתן גם לייעד אותם למשיכה עתידית "רצף פיצויים" או למשיכה כקצבה "רצף קצבה".

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil